Genel Yabancı Dil Eğitimleri

Genel Yabancı Dil Programlarımız

Dil eğitimini ezberci olmaktan çıkarıp, etkin ve kalıcı hale getirmenin amaçlandığı Genel Yabancı Dil programlarının eğitim süreci, dili günlük alanda kullanma becerilerini geliştirme üzerine kuruludur. Bu prensiple dersler iki temel  adımda işlenir; birinci adımda öğrencilere gerekli yapılar öğretilerek dile hakim olmaları sağlanır. İkinci adımda ise bu yapıların aktif biçimde kullanılması amaçlanır. Alanında uzman, formasyon sahibi…

Amerika'da Yüksek Lisans Eğitimi

Amerika’da YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİN’DE YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yüksek lisans eğitim sistemi büyük bir olasılıkla size ülkenizde sunulan sistemden farklı olacaktır. Bu bölümde Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yüksek lisans diploma programları, farklı kurumlar ve eğer bir A.B.D. üniversitesinde okumak isterseniz karşılaşacağınız bazı temel terimler ve fikirler açıklanacaktır. Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan üniversiteler için Yüksek Lisans…