İçeriğe geç

İletişim

AB Vatandaşları İçin Oturum Vizesi

 

Çalışmak için Finlandiya’ya gelecek bir yabancı, çalışan için oturma izni başvurusunu,  Finlandiya’ya gelmeden önce, oturma hakkına sahip olduğu ülkede (kendi ülkesi ya da kendisine oturma hakkı tanımış olan ülkede) yapmalıdır.

Başvuru Ne Şekilde Yapılır?

Çalışan kişi için oturma izni başvurusunda doldurulması gereken formun çıktısı Başvuru formları bölümünden alınabilir:  Finnish Immigration Service – Forms

Formun nasıl doldurulacağına ilişkin talimatlar ve verilmesi gereken diğer belgelerin listesi başvuru formunda mevcuttur.

Başvuru teslim edildiğinde, işlem masraflarını karşılamak üzere islem ücreti, Büyükelcilik tarafindan verilen makbuz ve referans no ile belirtilen bankaya yatırılmalıdır.

İşverenin görevleri

İşveren, temel çalışma şartlarını, İstihdam ve Ekonomik Kalkınma Bürosu’na yazılı olarak bildirmelidir (İstihdam Sözleşmeleri Kanunu, 2. Bölüm, 4. Paragraf). Ombudsman, sendika temsilcileri ve mesleki güvenlik yetkilileri yabancı uyruklu kişinin ismi ve iş için geçerli olan ortak sözleşme hakkında bilgilendirilmelidir.

İstihdam edilecek kişi

  • AB vatandaşı ise
  • Eşdeğer haklara sahip ise
  • Böyle bir kişinin aile ferdi ise
  • Ülkede daimi oturma izni ile kalma hakkına sahipse, yazılı bilgiye gerek yoktur.

İznin Verilmesine Kim Karar Verir?

İşe alım ve geçim kaynakları konularını değerlendirmekle görevli daire, İstihdam ve Ekonomik Kalkınma Bürosu’dur. Büro başvuruyu kabul etme ya da reddetme yönünde bir ön karar verir, ardından karar Finlandiya Göçmenlik Bürosu’na iletilir. Finlandiya Göçmenlik Bürosu ise kişinin Finlandiya’da oturum alabilmesi için gerekli koşulların mevcut olup olmadığını kontrol eder. İstihdam ve Ekonomik Kalkınma Bürosu çalışan kişinin oturum alabilmesi için gerekli koşulların mevcut olmadığını işaret ederse, Finlandiya Göçmenlik Bürosu başvuruyu reddeder. İstihdam ve Ekonomik Kalkınma Bürosu’nun görüşü olumlu ise ve kişinin Finlandiya’ya girişine ve oturum almasına engel teşlik edecek herhangi bir unsur yoksa, Finlandiya Göçmenlik Bürosu oturma iznini verir.