İçeriğe geç

İletişim

Aile İkamet İzni

Aile ikamet izni nedir konusunda sadece Türk vatandaşı ile evli olanlar için değil kapsam daha geniş tutulmuş ve Türkiye’de ikamet izni olan kişiler ile mülteciler ya da ikincil koruma sahibi kişilerle evli olan yabancılar için de bu ikamet izni türü geçerli sayılmıştır. Bu kapsamda yukarıdaki şartları sağlayan kişi yabancı eşine, kendisinin ya da yasal eşinin henüz reşit olmayan çocuğuna, kendisinin ya da yasal eşinin bağımlı olan yabancı çocuğuna ikamet izni alması hakkı bulunmaktadır. 

Aile oturum izninde yabancı eşin varsa eğer reşit olmayan ya da bağıl çocukları onlar da aynı eş gibi haklara sahip olurlar. Türkiye’de eğitim görebilir ve reşit olduktan sonra ise farklı bir oturum başvurusu yaparak ülkede kalabilirler. 3 yıl evli kaldıktan sonra boşanan yabancılar için dilerlerse kısa dönem ikamet izni başvurusunda bulunabilirler. 

Aile ikamet izni başvurusu için en temel şart yapılan aile birleşimi yani evliliğin yasal olarak kabul edilmiş olmasıdır. Aksi takdirde herhangi bir başvuru ve işlem söz konusu olamaz. 

Aile İkamet İzni Nasıl Alınır?

Aile ikamet izni nasıl alınır konusunda sürecin başlangıcı online olarak yapılmaktadır. Başvuru ekranında ilk başvuru ya da aile ikamet izni uzatma olarak seçim yapılmalıdır. Göç idaresinin online platformu üzerinden ön başvuru formu doldurulmalıdır. Siteye giriş yaptığınızda yönlendirmelerle ilerleyerek aile oturum izni başvurusu için ön başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir. Buradaki bilgiler kaydedildiğinde değişiklik yapmak sorun yaratacağından ötürü her soru bilinçli olarak takip edilmeli ve en net şekilde cevaplanmalıdır. Başvurunuz değerlendirilirken hem ön başvuru formu hem de sunduğunuz sizin ve destekleyicinin belgeleri birlikte incelendiğinden verdiğiniz beyanlarda oluşacak herhangi bir çelişki ya da uyuşmazlık başvurunuzu riski sokabilmektedir. 

En ince ayrıntısına kadar sizin ve destekleyicinizin bilgileri sorgulanmakta ve en net şekilde cevaplamanız beklenmektedir. Bu ön başvuru formu tamamlandıktan hemen sonra sizi randevu ekranına atayacak ve ikamet ettiğinizi belirttiğiniz şehirdeki göç idaresi üzerinden randevunuz için gün ve saatler sunulacaktır. Kendiniz için en uygun olanı seçtikten sonra randevu gün ve saatinde destekleyiciniz ve sunmanız gereken evraklar ile birlikte hazır İl Göç İdaresi’nde hazır bulunmanız gerekmektedir. 

Aile ikamet izni için gerekli belgeler

 • Başvurandan istenen evraklar;
 • İkamet izni ön başvuru formu
 • Talep edilen aile ikamet izni süresinin bitimini takiben en az 60 gün daha geçerliliği olan pasaport ya da muadili Resmi belgenin aslı ve fotokopisi
 • 4 adet beyaz fonda son 6 ay için çekilmiş biometrik fotoğraf
 • Devletin talep ettiği harç ücretlerinin ödendiğine dair dekont
 • Destekleyiciden istenen evraklar;
 • Talep edilen aile ikamet izni süresinin bitiminden itibaren en az 60 gün daha geçerliliği olan pasaport ya da benzeri Resmi belgenin aslı ve fotokopisi
 • Destekleyici T.C. vatandaşı ise nüfuz cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • T.C. vatandaşı değil ise ikamet ya da çalışma izninin aslı ve fotokopisi 
 • İkamet izni süresince geçimi sağlayacak yeterli gelire sahip olduğunun onaylı ve e-imzalı şekilde belgelenmesi
 • Tüm aile bireyleri için sağlık sigortası (ikamet izni süresinin tamamını kapsayan)
 • Yasal olarak evliliği kanıtlayan belgeler
 • Adli sicil kaydı
 • Adres kayıt sisteminde ikamet adresinin kayıtlı olduğunu gösteren belge
 • Türkiye’de ikamet olarak gösterilecek evin noter onaylı kira kontratı ya da tapusu
 • Destekleyicinin bakmak durumunda olduğu çocuğu var ise ve ona oturma izni başvurusunda bulunulacak ise muvaffakatname ya da vefat söz konusuysa veraset ilanı
 • Destekleyicinin yabancı eşinin de eğer bakmakla yükümlü olduğu çocuğu var ise üst maddedekiler onun için de sunulacaktır. 

Aile İkamet İzni Ücreti

Aile ikamet izni başvurusu yapıldığında devlete ödenmesi gereken harçlar bulunmaktadır. Bu harç miktarları sizin uyruğunuza, ilk ya da aile ikamet izni uzatma başvurusu yapıyor olmanıza bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Sistem üzerinden belirlenen harçlar ikamet başvurusu için ön başvuru formunu doldurup randevu aldığınızdan sonra randevu gününden önce ödenmiş olmanız ve istenen evraklar ile birlikte sunmuş olmanız gerekmektedir. Ödeme yaptığınıza dair verilen makbuz da gerekli evraklar arasına eklenmelidir.

Bağlı olduğunuz uyruk ve Türkiye’de ikamet ettiğiniz süreye göre ödemeniz gereken harç ve zorunlu sağlık sigortaları değişkenlik göstermektedir. Çek Cumhuriyeti, Kosova, İrlanda, Suriye, Nepal, Sri Lanka ve Türkmenistan vatandaşları özel bir karşılıklılık ilkesi kapsamında ikamet izni harcından muaf tutulmuştur. 

Harç giderlerinin yanı sıra bir de değerli kayıt bedelleri ödenmekte olup bu ücret hiçbir uyruk için muaf tutulmamış; zorunlu kılınmıştır. Hiçbir guruba dahil olmayan Sırbistan, Norveç, Fiji ve Kuzey Marina vatandaşları için ödenmesi gereken harçlar da aşağıdaki çizelgede yer almaktadır. 

Daha ayrıntılı bilgi için 0 382 213 86 60 numaralı telefondan bizlere ulaşabilir, danışmanlık hizmetlerimizden de faydalanabilirsiniz. 

Türkiye Aile İkamet İzni

Türkiye’de bir kişinin yasal olarak kendi vize muafiyet, basılı vize ya da e-vize süresinden daha uzun olarak kalabilmesi için ikamet izni başvurusu yapması gerekmektedir. İkamet izin türleri ise kişinin durumuna ve kalış sebebine bağlı olarak değişmekle birlikte en uygun olanın seçilmesi gerekmektedir. Aile ikamet izni ise bu izin türlerinden biridir. Bu ikamet kategorisinde kişinin eş durumu üzerinden başvuru yaptığı kategoridir.

Kimler aile ikamet izni başvurusu yapabilir?

Eş durumu olarak anlatılan Türkiye ile bağı bulunan eşin sponsor gösterilerek başvuru yapılmasıdır. Aile ikamet izni iki farklı durum üzerinden yapılabilmektedir. İlki kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olabilir. İkicisi ise çalışma izni ile Türkiye’de bulunuyor olabilir. Burada sponsordan kasıt bakmakla yükümlü anlamında kullanılmaktadır. Bir kişi eşini evlilik yolu ile Türkiye’ye getirdiğinde yasal olarak ona bakmakla yükümlü olarak gözükmektedir. İstenen şartları sağlayarak ülkeye getirdiği yabancı vatandaşın burada hayatını idame ettirecek güce sahip olduğunu beyan etmektedir.

Bu yükümlülük şartlarını sağladığını ise eğer sponsor şirket sahibi ise şirket evrakları ile; bunlar imza sirküleri, faaliyet belgesi, sicil gazetesi ve vergi levhası ile göstererek bilançoyu da sunması beklenmektedir. Eğer bir şirkette maaşlı çalışan ise de son 3 aya ait güncel maaş bordrosu sunulması gerekmektedir.

Şirket sahibi ya da maaşlı çalışan olmayanlar için aile ikamet izni başvurusu nasıl yapılır?

Eğer kişiler çalışmamasına rağmen sponsor gösterilen eş için geçimini bankadaki yatırım gelirleri ile sürdürüyor ise o halde yine bunu son 3 aylık banka dökümü ile ifade etmesi gerekmektedir. Bu yolla sunulan dökümlerde insiyatif başvuruyu değerlendiren göç memurunun elindedir. Son üç aylık banka hareketlerinin dökümlerini sunarak geçimin bu şekilde yatırımlar üzerinden sağlanarak yeterli olduğu ancak bu şekilde belgelenebilmektedir. Eğer maaşlı çalışan iken maaş bordrosu sunarak aile ikamet izni başvurusu yapıyorsanız o zaman geliriniz üzerinden belirli bir barem konularak şart aranmaktadır.

Maaş bordronuzda gözüken gelirinizin asgari ücretten düşük olmaması ilk kural olmakla birlikte sponsor olan kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler için maaşınız bölündüğünde her biri için olan bütçenin asgari ücretin 3 katından düşük olmaması gerekmektedir.

Bu şartlar sağlanmaz ise aile ikamet izni üzerinden değil turistik ikamet üzerinden ilerlenmesi gerekmektedir.  Özel durumlar harici kişi eşinin SGK’sı üzerine kayıt ettirilerek o şekilde sunulur. Eğer istenir ise başvuru süresini kapsayacak şekilde yabancılar için özel sağlık sigortası da tarafımızdan yapılabilmektedir. Aile cüzdanının noter onaylı yeminli tercümesinin sunulması bu başvuruda çok önemlidir.

Esas bağı gösteren belge bu olduğundan doğru şekilde sunulması çok büyük önem arz etmektedir. Eğer ekstren bir durum görülür ise göç memuru başvurucuyu ve sponsoru fiilen de görmeyi talep edebilir. Bu nedenle iletişim bilgilerini doğru şekilde takip ediyor olmanız gerekmektedir. Aynı şekilde eğer eksik evrak tespit edilirse de aynı yolla istenecek ve size tanınan süre içerisinde temin etmeniz beklenmektedir.

Başvuru tamamlanıp onayladıktan sonra ise ev adresinize kargo ile ulaştırılacaktır.

Aile ikamet izni ile vatandaşlık başvurusu yapabilir miyim?

Aile ikamet izni sahibi olan kişiler için vatandaşlık başvuruları da kolay olmaktadır. Aile ikamet izni sahibi olan bir kişi 3 yıl ara vermeksizin bu ikamet iznini yeniler ise 3 yılın sonunda vatandaşlık başvurusu yapmaya hak kazanmaktadır. İlk başvurularda 1 yıllık olarak veriliyor olsa da uzatma başvurularında genellikle 2 yıl üzerinden onaylanmaktadır. Aile ikamet izni ile 3 yılı tamamladıktan ve vatandaşlık başvurusu şartları sağladıktan sonra bunun üzerinden Türk vatandaşlığı başvurusu yapılabilir. Konu hakkında daha detaylı bilgi almak için vatandaşlık sayfamızı okuyabilirsiniz.

Evlilik Türkiye’de mi gerçekleşmeli?

Aile ikamet izni almak için isterseniz Türkiye’de isterseniz yurtdışında evlenmiş olabilirsiniz. Eğer evlilik burada gerçekleşti ise direk işlemlere başlayabiliriz. Şayet evliliğinizi yurtdışında gerçekleştirdi iseniz o halde yaptığınız bu resmi evliliği Türk makamlarına tanıttıktan hemen sonra aile ikamet izni başvurusu yapabilecek durumda olursunuz. Evraklar apostilli ve Türkiye’de yeminli tercümanlı ve noter onaylı olarak sunulması gerekmektedir. Sponsor olan kişi yukarıda bahsi geçen çalışma kollarından herhangi birine dahil olmuyor ise eşe ancak turistik ikamet başvurusu yapılabilecektir. Bundan sonra ise sponsor iş sahibi olursa başvuru aile ikametinden turistik ikamete geçiş başvurusu olacaktır. Eğer kişi kendisi de iş bulup çalışma izni sahibi olacaksa dilerse bu yolla da ilerleyerek 5 yılda vatandaşlık başvuru hakkına sahip olmaktadır.

Türkiye Aile İkamet İzni Başvurusu Nasıl ve Nereye Yapılır?

Aile ikamet izni başvurularının ilk adımı online olarak yapılmaktadır. Kişinin bireysel olarak ülkeye giriş yaptığı pasaport, Türkiye’de yaşayacağı adres, ülkesinde yaşadığı adres gibi bilgiler istenmektedir. Sponsor olan eşin bilgileri de formda sorgulanmaktadır. Sponsorun kimlik bilgileri, aylık geliri bilgileri sorgulanmaktadır. Başvuru formu ekranı üzerinde gelir bilgileri girilirken sistem otomatik olarak uyarı vermektedir. İlk kural kişinin geliri asgari ücretten daha az olamaz. Daha az olduğunda otomatik olarak kabul etmemektedir. İkinci kural ise kişinin bakmakla yükümlü olduğu her fert için aylık geliri asgari ücretin 3de birinden daha az olamaz. Bu şartları sağlamadığında başvuru sistemi otomatik olarak uyarı vermektedir.

Bu bilgiler de tamamlandıktan sonra başvuru için İl Göç idaresi ve randevu sisteminden randevu alınmaktadırlar. Yukarıda belirttiğimiz evrak listesi dosya halinde hazır hale getirilmelidir. Başvurulan kişi için vergi numarası alınarak kategorisine, uyruğuna uygun olarak başvuru harçları ödenir. Ödenen harçlar ile birlikte makbuzlar da dosyaya eklenir. Dosya ile birlikte randevuya gidilir, kişinin şahsen katılımı zorunlu olsa da göç memuru gerekli gördüğü durumda sponsor eşi de görmek isteyebilir. Eşler çoğunlukla randevuya da birlikte katılmak isteyip bu şekilde talep edebilmektedirler. Başvuru yapıldıktan sonra eğer ek evrak ya da eksik belge olur ise bunlar talep edilecek ve tanınan zaman içerisinde temin edilmesi beklenecektir.

Türkiye Aile İkamet İzni Başvurunuzu UDK Dil Kursu ile Yapın

Biz UDK Dil Kursu olarak aile ikamet izni başvurularınız için süreçte baştan sona sizlere eşlik etmekteyiz. Alanında uzman göç danışmanlarımız ile size en uygun şekilde evrak listesi sunup, nasıl hazırlanacağı, formatı ve içeriği hakkında ayrıntılı içerikleri de paylaşarak evrakların hazırlanmasını sağlamaktayız. Sonrasında uzmanlarımız tarafından online başvuru sürecini tamamlayıp formlarınızı size ileterek randevu bilgilerinizi paylaşmaktayız. Randevu öncesi evraklarımızı tekrar inceleyip dosyamızı hazır hale getirdikten sonra uzmanımızla iletişim kurmanızı sağlamaktayız. Uzmanımız size göç idaresindeki randevuda eşlik ederek süreci sorunsuz atlatmanızı sağlamaktayız. Bunun hemen devamında ise süreç başlayacak ve başvuru değerlendirmeniz olumlu olarak sonuçlandığında ikamet kartınız belirttiğiniz ikamet adresinize kargo yolu ile ulaştırılmaktadır.

Biz danışmanlık ofisimiz olarak sizlere yol gösterebilmek adına Antalya 0242 255 07 24, Ankara’da 0312 963 10 49,  İzmir’de 0232 335 15 78, İstanbul’da 0212 706 79 67, Bursa’da 0224 322 06 46 numaralı telefonlarımızdan göç danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.