İçeriğe geç

İletişim

Amerika Üniversite Eğitimi

Yurtdışında üniversite eğitimi denildiği zaman akla ilk olarak gelişmiş ekonomisi, teknolojisi, çok uluslu yapısı ve modern eğitim sistemi ile Amerika gelmektedir. Amerika üniversite eğitimi geleneksel ezbercilikten uzak araştırma ve uygulamaya dayalıdır.

Dünyanın en iyi üniversitelerinin belirlendiği listede ilk 10’daki 8 üniversite Amerika üniversiteleridir. Aynı şekilde ilk 25 üniversite arasında 19 tane Amerika’nın en iyi üniversiteleri bulunmaktadır. Dolayısıyla Amerika’nın dünyanın en iyi üniversitelerine sahip olduğunu söylemek yanlış bir ifade olmayacaktır.

Dünyanın en iyi üniversite eğitim sistemine sahip Amerika’da 4.500’den fazla üniversite ve Community College bulunmaktadır. Amerika üniversite eğitimi sundukları kaynaklar ve öğretim kadrosunun kalitesi ile dünya çapında bir üne sahiptir. Amerika üniversitelerinden alınan üniversite diplomaları öğrencilere tüm dünyada saygınlık ve iş imkanları kazandırmaktadır. Amerika aynı zamanda teknoloji ve bilimde lider bir ülkedir. Amerika’da üniversite eğitimi alan öğrencilerin teknolojideki son gelişmelere tanıklık etme şansı bulunmaktadır.

Türkiye, Amerika’ya üniversite eğitimi için en çok öğrenci gönderen ülkeler arasında yer almaktadır. Amerika’da üniversite başvurusu yapacak Türk öğrencilerin Türkiye’deki üniversite giriş sınavlarına girme zorunluluğu yoktur. Aynı zamanda Türkiye’den başvuru yapacak öğrencilerin mezun oldukları lisenin türü Amerika’da üniversite başvurusu yapmaya engel değildir. Amerika üniversitelerden alınmış diplomaların YÖK denkliği bulunmaktadır. Devlet üniversiteleri veya özel üniversiteler arasında alınan diplomada herhangi bir fark bulunmamaktadır, bu diplomalar tüm dünyada tanınmaktadır.

Amerika’daki üniversite eğitimi temelde üniversiteler ve Community College’lar olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Türkiye’deki 2 yıllık yüksekokul sistemine benzer olan Community College’lardan mezun olan öğrencilerin eğitimlerini 4 yıla tamamlayıp üniversitelere geçiş hakkı bulunmaktadır.

Amerika’da üniversite eğitimi alan öğrencilerin, eğitimleri süresince part-time çalışma izinleri bulunmaktadır. Öğrenciler, eğitim aldıkları kampüslerde haftalık 20 saate kadar çalışabilmektedir.

Amerika Üniversite Eğitim Sistemi

Amerika üniversite eğitim sistemi Türkiye’de olduğu gibi tek bir kurum tarafından yönetilmemektedir. Geniş bir coğrafyaya yayılan ülkede her eyalette eğitim politikalarını belirleyen bir kurum bulunmaktadır. Bu eğitim sistemi dışarıdan bakıldığında karmaşık gelebilse de yabancı öğrencilere çok çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Amerika’daki eğitim sistemi ezbercilikten uzak, öğrencilerin kişisel yeteneklerini geliştirme, sorumluluk alma, araştırma, proje üretme yönlerini geliştirmeye odaklıdır.

Amerika’da üniversite öncesi eğitim 12 yıl sürmektedir. Lise sonrası üniversite eğitimi ise temelde üniversiteler ve Community College adı verilen 2 yıllık yüksekokullar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Mesleki eğitim programları sunan kolejlerde 2 yılını tamamlayan öğrenciler gerekli şartları yerine getirdiği takdirde üniversitelere geçiş yapabilmektedir. Üniversitelerde lisans eğitimi Türkiye’de olduğu gibi 4 yıl sürmektedir. Öğrencilerin mezun olmak için 120 krediyi tamamlamaları gerekmektedir. Mezun olma hakkı kazanan öğrenciler eğitim aldıkları alana göre Bachelor of Art ya da Bachelor of Science diplomalarına sahip olmaktadır.

Üniversiteler lisans ve yüksek lisans programları sunan eğitim kurumlardır. Öğrenciler ilk 2 yıl matematik, tarih, edebiyat ve iletişim gibi ortak zorunlu dersleri aldıktan sonra akademik çalışmaları için ana dal adı verilen bir odak seçerler. Ana daldaki derslerine ek olarak, eleştirel düşünme ve iletişim becerilerini geliştiren gerekli temel müfredat derslerini alırlar. Lisans eğitimi dereceleri öğrencilerin ana dallarını 1 veya 2 yıl içerisinde değiştirmelerine olanak sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir. Amerika üniversite bölümleri öğrencilerin ilgi alanları ve güçlü olan taraflarına göre oldukça geniş bir seçmeli ders yelpazesi sunmaktadır.

Amerika üniversiteleri de kendi içinde devlet ve özel üniversiteler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Devlet ya da özel statüde kurulmuş olmaları üniversiteler arasında eğitim kalitesinde fark yaratmamaktadır. İki üniversite arasındaki en büyük fark devlet üniversiteleri eyaletler tarafından yönetilmekte ve eyalet fonlarından yararlandığı için özel üniversitelere göre daha uygun fiyatlıdır. 

Amerika Üniversite Eğitimi Süresi

Amerika’da üniversite eğitimi özellikle işletme, mühendislik, teknoloji ve bilgisayar bilimleri alanlarında oldukça popülerdir. Amerika üniversite eğitimi süresi öğrencilerin kafalarını kurcalamaktadır.

Amerika’daki üniversite eğitim sistemi Türkiye’dekinden oldukça farklı olsa da eğitimin süresi genellikle 4 yıldır. Associates Degree yani ön lisans derecesi veren Community College’larda ise eğitimin süresi 2 yıldır. Community College’dan mezun olan öğrencilerin de not ortalamaları doğrultusunda üniversitelere geçiş yapıp 4 yıllık lisans diploması alma hakları bulunmaktadır.

Türkiye’deki sistemden farklı olarak Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik, Hemşirelik ve Hukuk alanlarında eğitim almak isteyen öğrencilerin öncesinde 3 veya 4 yıllık bir üniversite eğitimi almış olmaları gerekmektedir. Daha sonra ise öğrenciler bu okulların ilgili giriş sınavlarına girip kabul almaktadır.

Akademik takvim her okulda farklılık gösterse de, Amerika’da üniversite ders yılı genellikle Ağustos veya Eylül ayında başlar ve Mayıs veya Haziran ayında sona erer. Genellikle okullar ‘semester’ yani sömestr adı verilen iki dönemden oluşur ve her sömestr 18 hafta sürer. Bazı okullar ise ‘quarter’ ve ‘trimester’ sistemlerini kullanmaktadır. Ders yılı; trimester’da üç, quarter’da dört eşit döneme bölünmektedir. Aynı zamanda, isteyen öğrenciler ‘summer session’ adı verilen yaz okullarında ders alarak okullarını daha kısa sürede de bitirme imkanına sahiptir.

Amerika’da akademik yıl boyunca Noel ve bahar tatili olmak üzere iki ana tatil vardır. Noel tatili 2 ile 4 hafta arasında, bahar tatili ise Mart-Nisan aylarında 1 hafta sürmektedir.

Amerika Üniversite Başvuru Şartları

Amerika’da, Türkiye’de olduğu gibi bir merkezi üniversite giriş sınavı bulunmamaktadır. Aynı zamanda üniversite eğitimlerine Amerika’da başlayacak öğrenciler için Türkiye’deki üniversite sınava girme zorunluluğu da yoktur. Başvuru yapacak yabancı öğrencilerin birtakım şartları yerine getirmesi gereklidir. Amerika üniversite başvuru şartları okullarda farklılık gösterebildiği için en doğru bilgi için öğrencilerin başvuru yapmak istedikleri okulun web sayfalarını incelemeleri tavsiye edilmektedir.

Amerika’da üniversite eğitimi başvurusu yapacak uluslararası öğrencilerin öncelikle lisedeki başarısına bakılmaktadır ancak tek başına yeterli değildir. Her okulda istenilen not ortalaması değişkenlik gösterse de öğrencinin lisedeki not ortalaması ne kadar yüksekse başvuru yapabileceği okul sayısı ve kalitesi de o oranda artacaktır. Aynı zamanda öğrencinin lisedeki başarı durumu, burs bulma konusuna da ön plana çıkabilir.

SAT skoru da Amerika’da üniversite okuma şartları arasında yer almaktadır. Amerika’daki birçok üniversite yabancı öğrencilerden SAT (Scholastic Aptitude Test) ya da dengi olan ACT (The American College Testing Assessment) sınavlarına girmiş ve istenilen skoru elde etmiş olmalarını istemektedir. SAT ve ACT, ABD’de bulunan üniversite öğrencileri için hazırlanmış sınavlardır. SAT sınavı, SAT Reasoning ve SAT Subject olmak üzere temelde ikiye ayrılmaktadır. Reasoning test okuma, dil bilgisi ve matematik bölümlerden oluşmaktadır. Öğrenciler isteğe bağlı olarak makale bölümü de seçebilmektedir. SAT Subject Test ise öğrencilerin Matematik, Fen Bilimleri, İngilizce, Tarih veya Dil olmak üzere 5 alandaki bilgisini ölçmektedir.

Öğrencilerin İngilizce dil becerileri içinse TOEFL veya IELTS sınavlarından istenilen minimum skoru elde etmeleri gerekmektedir. İstenilen yabancı dil skoru hariç, üniversitenin tüm kabul şartlarını yerine getiren öğrencilere şartlı kabul verilebilir. Öğrenci haftalık belirli bir saat İngilizce dersi almak şartıyla okula kabul edilir.

Amerika Üniversite Başvurusu Gerekli Evrak Listesi

Amerika’daki üniversitelere başvuru genellikle online olarak gerçekleştirilmektedir. Amerika üniversite eğitimi başvurusu yapacak öğrencilerden başvuru esnasında birtakım evraklar talep edilmektedir. Öğrenciler istenilen tüm evrakların orijinal olmasına ve İngilizce ’ye çevrilmiş noter tarafından onaylanmış fotokopilerinin olduğundan emin olmalıdır. Bazen okullar ek evraklar da isteyebilmektedir. Amerika üniversite başvurusu gerekli evrak listesi öğrencinin başvuru yapacağı okul ve bölüme göre değişiklik gösterse de genel olarak aşağıdaki gibidir:

 • Lise Diploması
 • Not Çizelgesi/Transkript
 • SAT (Scholastic Aptitude Test) veya ACT (American College Test) resmi sınav belgeleri
 • TOEFL (Test of English as a Foreign Language) veya IELTS (International English Language Testing System) resmi sınav belgeleri
 • Öğrenciyi gözlemlemiş öğretmenler tarafından yazılmış referans mektupları
 • Öğrencinin akademik geçmişi, kişisel başarıları, kariyer hedefi ve Amerika’da üniversite eğitimi almak isteme nedeninin anlatıldığı motivasyon mektubu
 • Özgeçmiş
 • Banka Mektubu (Okullar öğrencinin eğitimi süresince masraflarının karşılanabileceğinin kanıtı olarak istemektedir)
 • Başvuru Ücreti
 • Portfolyo (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültelerine başvuru yapacak öğrencilerden istenmektedir)
 • Mülakat (Bazı okullar öğrencinin başvurusunu değerlendirdikten sonra mülakat yapmak isteyebilir)
 • Sponsor olacak ebeveyne ait çalışma ve gelir durumunu gösteren evraklar

Amerika Üniversiteleri Başvuru Dönemi ve Tarihleri

Amerika üniversite eğitimi başvurusu yapacak öğrencilerin öncelikle kendi kişisel yetenekleri doğrultusunda doğru okul ve programı tercih etmeleri gerekmektedir. Aynı zamanda başvuru yapacakları okulun sosyal ve fiziki imkanları da göz önünde bulundurulmalıdır. Peki, Amerika üniversiteleri başvuru dönemi ve tarihleri nelerdir?

Amerika’da, Türkiye’de olduğu gibi merkezi bir yerleştirme sistemi olmadığı için öğrenciler istedikleri okullara ayrı ayrı başvuru yapmaktadırlar. Okul seçimini yapan öğrencilerin eğitimlerine başlayacakları dönemden 1 yıl öncesinde başvurularını başlatmaları tavsiye edilmektedir. Amerika üniversite başvuru tarihleri okuldan okula değişkenlik gösterdiği için öğrencilerin başvuru yapacakları okulun web sitesine bakıp hareket etmelilerdir.

Amerika’daki üniversitelerden bazılarında herhangi bir son başvuru tarihi yoktur. ‘Rolling Admissions’ adı verilen uygulamayla ders yılı başlayana kadar başvuru kabul ederler.

Öğrenciler Amerika üniversite eğitimi başvurusu yapmadan 12-18 ay öncesinde okumak isteği okul ve programa karar vermeli ve araştırmalarını yaptırmalardır. Amerika’daki üniversitelerinden I-20 belgesi gelen öğrenciler vize hazırlıklarını da geç kalmadan tamamlamalılardır.

Amerika’da üniversiteler genellikle güz ve bahar olmak üzere iki dönemden oluşmaktadır. Genellikle eğitim Ağustos sonu-Eylül başı başlar ve Mayıs sonu-Haziran başı arasında sürmektedir. Eğitimine Eylül ayında başlayacak öğrencilerin başvurularını en geç Şubat ayına kadar tamamlamaları önem taşımaktadır.

Amerika Üniversiteleri

Dünyanın en prestijli üniversiteleri olarak da bilinen Amerika üniversiteleri; sundukları kaynaklar, imkânlar ve öğretim kadrolarının kalitesiyle ön plana çıkmaktadır. Kaliteli eğitim, benzersiz müfredat ve çok kültürlü ortam uluslararası öğrencilerin Amerika’da üniversite okumak istemesinin nedenlerinden sadece bir kaçıdır.

Amerika üniversiteleri, devlet (eyalet) üniversiteleri ve özel üniversiteler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Amerika’da devlet veya özel statüde bir eğitim kurumunda alınan üniversite eğitiminin kalitesinde hiçbir farkı yoktur. Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında ilk 10’da 8 üniversitesi bulunan Amerika, öğrencilerine sistemli ve eşitlikçi bir eğitim ortamı sunmaktadır. Amerika üniversiteleri öğrencilerin CV’lerinde çok büyük bir fark yaratmaktadır. 

Amerika üniversiteleri denildiğinde akla New York, Los Angeles, San Diego, Boston ve Chicago gibi metropol şehirler gelmektedir. Amerika’daki üniversiteler dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir kampüs yaşantısı sunmaktadır. Öğrenciler, Amerika üniversite eğitimi ile İngilizcelerini en üst seviyeye taşırken bir yandan da Amerikan kültürü ve yaşam tarzını da deneyimleme şansı yakalar. Amerika üniversiteleri, sosyal kulüpleri, seminerleri, spor ve sanatla alakalı programları ve düzenledikleri geziler ile öğrencilerin farklı kültürlerden insanlarla tanışarak kişisel gelişimlerine katkıda bulunma imkanı da sunmaktadır.

Amerika Özel Üniversiteleri

Amerika özel üniversiteleri ve devlet üniversiteleri arasında eğitimlerinin kalitesinde fark söz konusu değildir. Üniversitelerin devlet veya özel statüde kurulmaları eğitimin kalitesini değiştirmemektedir.   Örneğin dünyanın en prestijli üniversiteleri arasında yer alan, Amerika en iyi üniversiteleri olan Harvard University, Massachusetts Institute of Technology, Yale University, Stanford University ve Brown University Amerika özel üniversiteleri arasında yer almaktadır. Bu iki üniversite arasındaki farkları genel olarak finans kaynakları, eğitim fiyatları ve fiziksel büyüklükleri sıralamak mümkündür.

Amerika özel üniversiteleri ile devlet üniversiteleri arasındaki en belirgin fark nasıl finanse edildikleridir. Devlet üniversiteleri hükümetten fon alırken, özel üniversiteler özel kaynaklarla, öğrenci okul ücretleri ile finanse edilir. Aynı zamanda özel üniversiteler bireysel bağışçılar tarafından da finansa edilebilmektedir. Üniversitelerin finans kaynakları, Amerika üniversiteleri fiyatları üzerinde büyük farklar yaratabilir.

Amerika üniversite eğitimi denildiğinde İki okul türü arasındaki diğer bir büyük fark ise eğitim ücretleridir. Özel üniversitelerin işletme giderleri öğrencilerin harç ödemelerine dayalı olduğu için bu okullar devlet üniversitelerine göre daha pahalıdır. Özel üniversitelerin daha pahalı olmalarına rağmen genellikle eğitim fiyatlarında devlet üniversitelerinden daha büyük indirimler sunmaktadır. Hem devlet üniversiteleri hem de özel üniversiteler öğrencilere federal mali yardım sağlamaktadır ancak özel üniversiteler genellikle hibe ve bursları finanse etmek için daha fazla fona sahiptir.

Fon kaynakları ve eğitim ücretlerinin yanı sıra okulların fiziksel büyüklüğü de farklılık yaratmaktadır. Daha seçici finansman kaynaklarıyla, özel üniversiteler genellikle daha küçüktür. Bu da daha küçük sınıflar ve daha az öğrenci anlamına gelmektedir. Özel üniversitelerin sınıf mevcudu daha az olduğu için, öğrenciler profesörleri ve danışmanlarıyla daha yakın ilişkiler kurabilmektedir. Bununla birlikte, özel üniversiteler eyalet içi eğitim vermediğinden,  hem ülkenin her yerinden hem de yabancı öğrencileri çekmektedir. Özel üniversiteler, atletizm veya güzel sanatlara katılmak isteyen öğrencilere daha fazla seçenek sunmaktadır.

Amerika Devlet Üniversiteleri

Amerika devlet üniversiteleri eyalet üniversiteleri olarak da bilinmektedir. Genel bir kural olarak, adı “University of (eyalet ismi)” şeklinde olan üniversiteler devlet üniversiteleridir. Eyalet üniversite sistemi genel olarak birden çok kampüsü içermektedir.

Amerika devlet üniversitelerinin en büyük farkı eyalet hükümetleri tarafından finanse edilmeleridir. Eyalet sakinleri, eyaletlerinin devlet üniversitelerine finansman sağlamaya yardımcı olan vergileri ödemektedir. Eyalet içinde ikamet edenler için öğrenim ücreti eyalet dışında ikamet edenlere olduğundan daha ucuz olmasının nedeni budur.

Öğrenci eğitim ücretleri de Amerika devlet üniversiteleri ve özel üniversiteleri arasındaki önemli bir farktır. Devlet üniversiteleri, eyalet hükümetleri tarafından desteklendikleri için öğrencilerden daha düşük eğitim ücretleri talep etmektedirler. Ancak eğitim masrafları kısmen devlet bütçesinden ödendiği için bu düşük fiyatlar sadece eyalet sakinlerine sunulmaktadır. Örneğin, University of California, Kaliforniya dışından gelen öğrenciler için ek öğrenim ücreti almaktadır.

Devletten fon almanın yanı sıra, devlet üniversiteleri fiziksel olarak da daha büyüklerdir. Birçok devlet üniversitesinin büyük kampüsleri ve binlerce öğrencisi vardır. Eyalet içi öğrenim ücreti nedeniyle devlet üniversitelerinde çok sayıda yerel öğrenci eğitim almaktadır. Devlet üniversiteleri çok sayıda öğrenciye hizmet verdiğinden, daha geniş bir program yelpazesine sahiptirler. Öğrenciler bir devlet üniversitesinde hemen hemen her program veya dereceyi bulabilmektedir.

California University (UC), ABD’nin California eyaletinde bulunan bir kamu araştırma üniversite sistemidir. Sistem çok sayıda kampüs, araştırma merkezi ve akademik yurt dışı merkezlerinden oluşmaktadır. University of California’nın Los Angeles, Berkeley ve Davis kampüsleri Amerika’nın en iyi 5 devlet üniversiteleri arasında yer almaktadır. Aynı zamanda University of North Carolina-Chapel Hill ve University of Michigan-Ann Arbor da birer devlet üniversitesidir ve en iyi Amerika üniversiteleri arasında yer almaktadır.

Amerika Üniversite Bölümleri

Dünyanın en iyi üniversitelerine sahip Amerika’da oldukça geniş bir bölüm yelpazesi bulunmaktadır. Her yıl binlerce uluslararası öğrenci, kaliteli bir üniversite eğitimi almak ve kariyerlerine yön vermek adına Amerika’yı tercih ediyor. Amerika üniversite bölümleri öğrencilerin ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına göre şekillenmiştir. Matematik ve Bilgisayar Bilimi, Mühendislik, İşletme Yönetimi, İletişim, Yaşam Bilimleri, Sosyal Bilimler, Görsel ve Uygulamalı Sanatlar en popüler Amerika üniversite bölümleri arasında yer almaktadır.

Bilişim Teknolojisi sektörü, Amerika’da en çok büyüyen sektörlerden biridir. Bu bölümden mezun olan öğrenciler sadece Amerika’da değil aynı zamanda tüm dünyada yüksek maaşlarla iş bulabilme imkanına sahiptir. İşletme Yönetimi ise Amerika üniversite eğitimi denildiği zaman ilk akla gelen bölümlerden biridir. Amerika, dünyanın en iyi işletme okullarına sahip ülkedir. Mühendislik bölümleri de yine Amerika’da en çok iş imkanı sunan bölümler arasında yer almaktadır. Özellikle kimya, makine, inşaat ve elektrik alanlarındaki mühendislik bölümleri oldukça popülerdir. Aynı zamanda Sosyoloji ve Psikoloji gibi Sosyal Bilimler bölümleri de ülkedeki diğer popüler bölümler arasında yer almaktadır.

Amerika’da; Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hemşirelik ve Hukuk gibi profesyonel alanlarda üniversite eğitimi almak isteyen öğrenciler için Türkiye’den farklı bir sistem bulunmaktadır. Bu alanlarda eğitim alabilmek için öğrencilerin öncesinde dört yıllık bir eğitim almaları sonrasında ise bu alanlarda yapılan sınavlarda başarılı olmaları gerekmektedir. Bu doğrultuda Türk öğrencilerin 7-8 yıllık bir eğitim süresini göze almalılardır. Örneğin Tıp okumak isteyen bir öğrencinin öncesinde Biyoloji gibi Tıp ile ilgili bir bölümde eğitim almalı daha sonra MCAT (Medical College Admission Test) sınavına girip başarılı olmaları gerekmektedir. Aynı şekilde Hukuk alanında eğitim almak isteyen öğrenciler öncesinde Siyaset Bilimi gibi bağlantılı bir bölümde eğitim almalı daha sonra LSAT (Law School Admission Test) adı verilen sınavdan yeterli puanı almalılardır.

Amerika En İyi Üniversite Sıralamaları

Amerika; iyi finanse edilen, uluslararası tanınırlığa sahip, yüksek eğitim standartlarındaki üniversiteleri ile ön plana çıkmaktadır. Bu üniversitelerde, teorik bilgiden çok, yaratıcılık, araştırma ve uygulama esas alınmaktadır. Amerika en iyi üniversite sıralamaları da oldukça merak edilmektedir.

Amerika üniversite sıralaması öğrencilerin doğru üniversite tercihi yapmalarında önemli bir rolü vardır. Times Higher Education, üniversiteleri araştırma, öğretim ve etki olmak üzere üç ana misyona göre değerlendirmektedir. Sıralamalar her üniversitenin ayrıntılı profili, uluslararası öğrenci oranı, akademisyen oranı, cinsiyet dağılımı, araştırma geliri ve saygınlığı gibi birçok kritere bağlı olarak yapılmaktadır.

Amerika’da binlerce üniversite bulunmaktadır. Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamalarında Amerikan üniversitelerinin sayısı dikkat çekmektedir. Times Higher Education tarafından yapılan dünyanın en iyi 10 üniversiteleri sıralamasında Amerika’dan 8 üniversite bulunmaktadır. Listede ilk 100 üniversite arasında 37 Amerika üniversitesi yer almaktadır.

Times Higher Education’ın yaptığı dünyanın en iyi üniversiteleri sıralaması 2022 yılı verilerine göre Amerika’nın en iyi 10 üniversitesi:

ÜNİVERSİTE ADI

ŞEHİR/EYALET

ABD SIRALAMASI

DÜNYA SIRALAMASI

Stanford University

Stanford/California

1

2

Harvard University

Cambridge/Massachusetts

2

3

California Institute of Technology

Pasadena/California

3

4

Massachusetts Institute of Technology

Cambridge/Massachusetts

4

5

University of California, Berkeley

California/Berkeley

5

7

Yale University

New Haven/Connecticut

6

8

Princeton University

Princeton/New Jersey

7

9

The University of Chicago

Chicago/Illinois

8

10

Johns Hopkins University

Baltimore/Maryland

9

12

University of Pennsylvania

Philadelphia/Pennsylvania

10

13

 

Amerika Üniversite Eğitim Fiyatları

Yurtdışında okumak için destinasyon belirlerken öğrencilerin eğitim masraflarını karşılayıp karşılayamayacağını bilmeleri gerekir. Amerika’da üniversite okumak isteyen öğrenciler için en önemli kriterlerden biri de üniversite eğitim fiyatlarıdır. Amerika, yükseköğretim noktasında en popüler ülkelerden birisidir ancak diğer ülkelere göre öğrenim ücretleri biraz daha pahalıdır.

Amerika üniversite eğitim fiyatları öğrencinin eğitim alacağı üniversite ve okuyacağı bölüme bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Amerika üniversiteleri, devlet ve özel üniversiteler olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Bu iki üniversite türü, farklı kaynaklar tarafından finanse edilmektedir. Eyalet üniversiteleri olarak da bilinen Amerika devlet üniversiteleri, eyalet fonları tarafından finanse edilmektedir. Özel kaynaklar, öğrenci okul ücretleri ve bireysel bağışçılar ise özel üniversitelerin finans kaynaklarıdır.

Birçok ülke, fiyatlandırmalarını domestik ve yabancı öğrenci olarak yaparken Amerika’da eyalet içi ve eyalet dışı öğrenciler olarak yapılmaktadır. Eyalet sakinleri, eyaletlerinin üniversitelerine finansman sağlamaya yardımcı olan vergileri ödediği için Amerika devlet üniversiteleri fiyatları eyalet içi öğrenciler için eyalet dışında ikamet edenlere göre daha ucuzdur.

Amerika’da yıllık öğrenim ücretleri 5,000 dolardan 55,0000 dolara kadar çıkabilmektedir. Tipik bir dört yıllık devlet üniversitesinde eyalet öğrencileri için yıllık öğrenim ücreti 10,230 dolarken, eyalet dışı öğrenciler için 26,290 dolardır. Kar amacı gütmeyen Amerika özel üniversiteleri fiyatları ise yabancı öğrencilerden yıllık ortalama olarak 35,830 dolardır.

Amerika burslu üniversiteler ile de ön plana çıkmaktadır. Lisans eğitimi için burs elde etmek zor olabilse de imkansız değildir. Burs için öğrencilerin başarılı ve çok yönlü olmaları gerekmektedir. Not ortalamaları ve genel yetenek (SAT-ACT)  ve İngilizce tespit sınav skorlarının yüksek olmalıdır. Aynı zamanda öğrencilerin okul içi ve okul dışı aktivitelerde aktif olmalılardır. Amerika’da üstün başarı, ihtiyaç ve spor bursları bulunmaktadır. Üstün başarı bursu adından da anlaşılacağı üzere akademik olarak başarılı olan öğrencilere verilmektedir. İhtiyaç bursları ise akademik olarak başarılı ancak ailesinin maddi durumu Amerika’daki bir lisans eğitimini karşılayabilecek düzeyde olmayan öğrencilere verilir. Spor bursları ise bir spor dalında üstün başarıları olan genellikle Milli takım seviyesinde olan öğrencilere verilmektedir.

Amerika’da Kolej Eğitimi-Amerika Community College (Yüksekokul)

4 yıllık üniversite eğitiminin yanı sıra, Amerika’da kolej eğitimi-Amerika Community College (yüksekokul) eğitimi de Amerikan eğitim sisteminin önemli bir parçasıdır. Üniversitelere göre daha esnek kabul şartları, uygun eğitim fiyatları aynı zamanda 4 yıllık üniversitelere geçiş imkanı sağladığı için hem Amerikalı hem de yabancı öğrenciler için oldukça avantajlıdır.

Amerika’daki Community College’lar Türkiye’deki meslek yüksekokulları gibi lise sonrası mesleki eğitim veren iki yıllık eğitim kurumlarıdır. Mesleki ve teknik eğitim verilen bu okullarda, öğrencilerin mezun olmak için 60 krediyi tamamlaması gerekmektedir. Gerekli koşulları yerine getiren öğrenciler eğitim aldıkları alana göre Associate of Arts (A.A) ya da Associate of Science (A.S) derecesi ile mezun olmaktadır.

Community College olarak adlandırılan 2 yıllık eğitim kurumlarının en önemli özelliklerinden bir tanesi 4 yıllık üniversitelere geçiş imkanı sağlamalarıdır. İstenilen not ortalamasının aşağısına düşmeyen ve kredilerini tamamlayan öğrencilerin geçiş hakkı bulunmaktadır.

Üniversiteler ile kıyaslandığında Community College giriş koşulları daha esnektir. Üniversite başvurusunda istenilen SAT veya ACT genel yetenek sınavları, Community College’larda istenmemektedir. Aynı zamanda TOEFL ya da IELTS sınavlarından istenilen skorlar da bu okullarda daha düşüktür. Sınav skoru olmayan veya istenilen skoru alamayan öğrenciler için de İngilizce hazırlık programları bulunmaktadır.

Amerika Community College fiyatları da üniversitelere göre oldukça ekonomiktir. Ücretler okula ve programa göre değişkenlik gösterse de yıllık ortalama olarak 6,000 dolar ile 11,000 dolar arasındadır.

Amerika Üniversiteleri YÖK Denkliği

Amerika’da üniversite başvurusu yapacak öğrencileri ilgilendiren diğer bir konu da Amerika üniversiteleri YÖK Denkliği olup olmadığıdır. Türkiye’deki kanunlara göre Amerika’da alınmış bir diplomanın Türkiye’de resmi olarak geçerli sayılabilmesi için YÖK tarafından tanınmış bir eğitim kurumundan alınmış olması gerekmektedir. Yükseköğretim Kurumu’nun yurtdışındaki bir üniversitenin akademik derece (ön lisans, lisans, yüksek lisans) vermek için yetkili olduğunu kabul etmesine tanıma denmektedir. Denklik ise yurtdışında tanınmış üniversitelerden alınmış diplomaların, Türkiye’deki ilgili eğitim düzeyine eş değer olup olmadığının saptanmasıdır.

Peki, Amerika üniversiteleri YÖK denkliği nasıl alınır? YÖK denkliği mevzuatına göre; dünyadaki üniversitelerin sıralandığı listede ilk 1.000’de yer alan üniversitelerden alınan diplomalar için direkt denklik verilmektedir. Bu listede yer alan ABD üniversiteleri YÖK tarafından tanınmaktadır ve YÖK denkliği bulunmaktadır. Bu kurumlardan alınan diploma ile öğrenciler hem Türkiye’de hem de dünyanın çeşitli ülkelerinde çalışma imkanı elde edebilmektedir.

Kamu yararına hizmet verecek veya kamu kuruluşlarında mesleğini icra etmek isteyen kişiler için YÖK denkliği oldukça önemlidir. Ancak özel sektörde çalışmak isteyen kişiler için YÖK denkliği kamudaki kadar önem taşımamaktadır. Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk gibi bölümlerden mezun olan ve Türkiye’de kamu yararına hizmet verecek meslek gruplarının YÖK denkliği için Seviye Tespit Sınavı’na girmeleri gerekmektedir.

Amerika Üniversiteleri Konaklama ve Yaşam Masrafları

Amerika’da hangi üniversite ve bölümde eğitim alınacağına karar verdikten sonraki aşama nerede konaklayacağına karar vermektir. Yeni bir ülkede öğrenci konaklaması ayarlamak göz korkutucu olabilir. Ancak Amerika’da uluslararası öğrencilerin istek ve bütçelerine uygun farklı konaklama türleri mevcuttur.

Amerika üniversite eğitimi alan öğrencilerin en çok tercih ettiği konaklama türü kampüs içerisindeki üniversite yurtlarıdır. Yurtların belirli bir kapasitesi olduğu için erken kayıt yaptırmak önemlidir. Yurtlarda odalarda genellikle iki veya üç öğrenci konaklamaktadır ve tuvalet ve banyolar ortak kullanımdır. Yurtların en büyük avantajlarından bir tanesi öğrencilerin eğitim gördükleri binaya ve kafeterya ve diğer yemek tesislerine yürüme mesafesinde olmalarıdır. Amerika’daki yurtlarda öğrenci kulüpleri ve organizasyonlar oldukça yaygındır. Aynı zamanda öğrencilerin farklı ülkelerden gelen öğrencilerle tanışmasının en kolay yolu da yurtta konaklamaktır.

Üniversite yurtlarının yanı sıra kampüs dışı konaklama seçenekleri de mevcuttur. Kampüs dışı konaklamalar genellikle öğrencilere daha fazla alan ve daha bağımsız bir üniversite deneyimi sağlamaktadır. İlk akla gelen seçenek daire kiralama seçeneğidir. Kendilerine ait odaları olan öğrenciler; mutfak, banyo ve salonları ortak olarak paylaşmaktadır. Ancak daire kiralama seçeneğinde genel olarak enerji maliyetleri, internet ve su kullanımları için ekstra ücretler ödenmesi gerekmektedir.

Amerika’da üniversite okumak için seyahat eden uluslararası öğrenciler için daha az popüler olan başka bir konaklama seçeneği de aile yanı konaklamadır. Aile yanı konaklamada öğrenciler yerel bir Amerikalı ev sahibi ile kalmaktadır. Bu konaklama türünü seçen öğrenciler, Amerikan kültürünü, yaşam tarzını deneyimlemektedir. Kendilerine ait bir oda tahsis edilen öğrencilerin yemekleri genellikle aileler tarafından hazırlanmaktadır.

Amerika üniversiteleri konaklama ve yaşam masrafları öğrencinin eğitim alacağı şehir ve konaklama türüne göre değişkenlik göstermektedir. Genel olarak  kampüs içi yurtların yıllık ücretleri 8.400 ile 12.200, aile yanı konaklamalar 8.000 ile 10.000 dolar arasında değişmektedir. Daire kiralama seçeneğinde kiralar aylık 450 ila 700 dolar arasındadır (+enerji kullanımı ücretleri). Aylık ulaşım masrafları 45 ile 100, kitap ve materyal masrafları da yıllık 500 ile 1.000 dolar arasında değişmektedir.

Amerika Üniversite Eğitimi Vizesi

Amerika üniversite eğitimi alacak yabancı öğrencilerin öğrenci vizesine sahip olmaları gerekmektedir. Amerika öğrenci vizesi (F-1), Amerika’daki bir üniversitede tam zamanlı ders programlarına dahil olacak öğrenciler için geçerlidir.

F-1 vize başvurusu yapabilmek için öncelikle öğrencilerin I-20 belgesine sahip olmaları gerekmektedir. I-20 belgesi, öğrencilerin Amerika’da eğitim alacakları üniversiteler tarafından düzenlenmektedir. Bu belgede ‘N00’ ile başlayan bir SEVIS numarası yer almaktadır. SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System) sistemi, öğrencilerin hangi okullarda eğitim aldıklarını takip etme amaçlı kullanılan bir sistemdir.

Amerika üniversite eğitimi vizesi başvurusu yapacak kişiler öncelikle vize başvuru ücretini ödemeli ve bir vize randevusu oluşturmalıdır. Daha sonra online DS-160 formu doldurulmalıdır. Vize ücretinin yanı sıra, Amerika öğrenci vizesine başvuracak kişilerin vize randevu gününden önce SEVIS ödemelerini yapmaları gerekmektedir. Öğrencilerin vize başvurusu için gerekli evrakları hazırlayıp randevu günlerinde ilgili Amerikan konsolosluklarına şahsen gitmeleri gerekmektedir.

Gerekli evrak listesine ulaşmak veya Amerika üniversite eğitimi vizesi almak için Amerika öğrenci vizesi sayfamızı ziyaret edebilirsiniz ya da müşteri temsilcilerimizi arayabilirsiniz. +90 212 970 05 02