İçeriğe geç

İletişim

Oturum

Erasmus öğrenci değişim programı veya asıl adıyla Erasmus Projesi, farklı ülke yükseköğretim kurumlarının iş birliğini, öğrenci ve akademisyenlerin kısa süreli olarak bu iş birliği çerçevesinde tecrübe kazanmasını teşvik eden Avrupa Birliği projesidir. 90 gün ve üzeri Yüksek lisans, Doktora, Erasmus ve Öğrenci Değişim Programları Ulusal Vize kategorisine girmektedir ve şahsen başvuru yapılması gerekir. Erasmus Vizesi başvurunuzu doğru ve hızlı şekilde yapabilmek için UDK Dil Kursu Çekya temsilcilerimizi arayabilirsiniz. UDK Dil Kursu temsilcileri Erasmus Vize başvurunuz için güncel evrak listesini e-posta adresinize göndereceklerdir.

Erasmus Vizesi ve Oturum İzni Başvurusu için Gerekli Olan Belgeler

  • Pasaport: Çek Cumhuriyeti’nden ayrılış tarihinden itibaren en az 90 gün (3 ay) daha geçerli olmalıdır, en az 2 tane boş sayfası olmalıdır ve pasaport son 10 yıl içerisinde verilmiş olmalıdır. Evlilik sonrası soy isim değişikliği olan kişilerin evlilik tarihinden itibaren 3 ay içerisinde yeni soy isimlerine göre düzenlenmiş yeni pasaportlarını alarak başvurmaları gerekmektedir.
  • Uzun Dönem Vize Başvuru Formu: Erasmus Programı ile tek sömestr için başvuru yapacak öğrencilerin doldurması gereken formdur. Form örneğe uygun olarak doldurulmalı ve randevuya tam olarak hazır şekilde gelinmelidir.
  • Uzun Dönem Oturum İzni Başvuru Formu: Erasmus Programı ile 2 sömestr ya da Master için 180 günden daha uzun kalacak öğrencilerin uzun dönem vize başvuru formuna ek olarak doldurması gereken formdur. Form örneğe uygun olarak doldurulmalı ve randevuya tam olarak hazır şekilde gelinmelidir.
  • 3 adet Fotoğraf ( 35 x 45mm boyutunda, kafa boyutu 35 mm`den daha büyük olmayan, son 6 ay içinde, dik cepheden ve beyaz fonda çekilmiş olmalıdır). Fotoğrafları arkasına isim, soy isim doğum tarihi yazılmalıdır.
  • Kabul Mektubu: Çek Cumhuriyeti’ndeki üniversiteden orijinal, ıslak imzalı ve Çekçe olarak gelmiş olmalıdır. Başvuru sahibinin doğum yeri ve doğum tarihini içermelidir. Taratılmış kopya, fotokopi ya da faks kesinlikle kabul edilmemektedir. Çekçe olarak gelmeyen kabul belgelerinin Çekçe’ye tercümesiyle birlikte getirilmesi gerekmektedir.
  • Konaklama (Accomadation) Belgesi: Çek Cumhuriyeti’ndeki üniversiteden orijinal, ıslak imzalı ve Çekçe olarak gelmiş olmalıdır. Konaklama belgesinin  Çek Cumhuriyeti’nde noter tarafından onaylanmış olarak gelmesi gerekmektedir. Kontrat şeklinde gelen konaklama belgeleri ise orijinal imzalı gelmeli ve başvuru sahibi tarafından konsolosluk önünde imzalanmaldır.
  • Hibe Belgesi: Öğrencinin Türkiye’deki üniversitesinden alacağı Erasmus Programına katıldığını ve hibe miktarını gösteren yazıdır. Bu belge öğrencinin doğum yeri ve doğum tarihini içermeli, orjinal, ıslak imzalı olmalı ve eğer Çek dilinde hazırlanmadı ise mutlaka Çekçe tercümesi ile birlikte sunulmalıdır. Hibe almayan ya da hibesi başvuru sırasında henüz onaylanmayan öğrenciler kendi adlarına açılmış ve her bir sömestr için en az 7000 TL tutarında para bulunan banka hesaplarına ait bankanın antetli kağıdına yazılmış, orjinal ıslak imza ve kaşeli banka yazısını Çekçe tercümesi ve aynı hesaba ait banka kartının ön yüzünün fotokopisi ile birlikte sunmaları gerekmektedir.
  • Sabıka Kaydı: Türk vatandaşları için bağlı bulundukları savcılıktan doğum yeri ve doğum tarıihi (gün/ ay / yıl olarak) yazılı olan sabıka kaydını apostil mühürü yaptırarak almaları ve hem sabıka kaydını hem de apostil mühürünü Çekçe’ye tercüme ettirerek orjinalleriyle birlikte sunmaları gerekmektedir. Yabancı ülke vatandaşı öğrenciler ve son 3 yılda 6 aydan daha uzun süre yurtdışında bulunan başvuru sahipleri Türkiye’den alacakları sabıka kaydına ek olarak söz konusu diğer ülkeden de sabıka kayıtlarını apostil mühürü ve Çekçe’ye tercümesi ile birlikte sunmaları gerekmektedir.
  • Sağlık Sigortası: Sağlık Sigortası vize başvurusu sırasında değil vize onaylandıktan sonra talep edilen bir evraktır. Ailesi üzerinden SSK kapsamına giren başvuru sahipleri SGK İl Müdürlükleri`nden temin edecekleri TR/CZ 111 Sigorta Belgesini sunmaları gerekmektedir. Bu kapsama girmeyenler ise email yoluyla gönderilecek listedeki Çek Sigorta Şirketlerinden birinden yaptıracakları 60.000 EUR teminatlı Çek Cumuriyeti sınırlarında geçerli ve tüm kalış sürecini kapsayan “Kapsamlı Sigorta Poliçelerini” sunmaları gerekmektedir. Türkiye`deki sigorta şirketlerinden yaptırılan sigortalar geçerli olmamaktadır. Konuyla ilgili detaylı bilgilendirme vize sonucu gelen başvuru sahibine email yoluyla yapılmaktadır.
  • Pasaport ve varsa eski vizelerin ve giriş çıkış mühürlerinin yeraldığı sayfaların A4 kağıdına fotokopileri.