İçeriğe geç

İletişim

Çin Konsolosluğu

Çin Büyükelçiliği ve Çin Konsolosluğu diğer devletler ile ticari ve politik ilişkiler kurma, ülkelerin mülki amirlikleri, bunlarla vize işlemleri, ticari paylaşımlar yapma gibi konularda hizmet vererek temsilcilik yapma görevi üstlenmektedirler. Bunun yanında kendi vatandaşlarının diplomatik işlemleri ve diğer ülke vatandaşlarının ülkede dolaşımı için vize işlemlerini yürütmek için Çin Halk Cumhuriyeti Devleti  tarafından görevlendirilmiş bulunmaktadır.

Konsolosluk Nedir?

Devletlerin diğer devletlerin başkentlerinde ve ticari ve turistik hareketliliği olan noktalarına; o ülkenin mülki amirleri ile temas kurma, diplomatik işlemler ve hukuki durumlarda çözüm üretmek amacıyla kurulan idari birimlerin ortak adı Konsolosluktur.

Uluslararası bir hukuk devletinin diğer devletlerde konsolosluk kurması zorunlu değildir. Fakat ülke yönetimleri çıkarlarını ve diğer ülkelerde ikamet eden ya da ülkeye ziyarete gelen vatandaşlarının haklarını korumak amacıyla dış temsilcilikleri açmaktadır.
Açılan Konsolosluk merkezleri Büyükelçiliklere; Büyükelçiliklerde ilgili ülkenin Dışişleri Bakanlığı’na bağlı olarak işlemlerini yürütürler.

Konsolos Kimdir?

Uluslararası ilişkiler kapsamında yürütülecek faaliyetler için ülkede bulundukları şehrin yöneticileriyle temasta bulunarak diplomatik temaslar kapsamında kendisine verilen görevleri yerine getiren kişilere “konsolos” adı verilmektedir. 

Çin Konsolosluğu

Yukarıda bahsettiğimiz üzere Çin Halk Cumhuriyeti de hem vatandaşları hem de ülkeye kabul edecekleri ziyaretçilerin işlemlerine yönelik dış temsilcilikler görevlendirmiştir. Çin Konsolosluğu da bir Büyükelçiliğe bağlı olarak çalışmaktadır. 

Çin Konsolosluğu İşlemleri

Çin Konsolosluğu; vatandaşların vize ve pasaport işlemleri, dolaşım izinleri, ülkeye giriş çıkış izinlerinin onaylanması, vatandaşların doğum, ölüm, evlilik gibi kişisel durumlarının diplomatik süreçlerini nihayete erdirme görevlerini de üstlenmektedir. 
Aynı zamanda farklı ülkelerde bulunan vatandaşları ile kendi ülkesinde eğitim, sağlık, hukuki konularında çözüm, yol gösterme ve aracılık etme görevlerini de Çin Devleti adına yetkilendirilmiş bulunmaktadır.

Konsolosluk çalışanları diplomatik temsilci vasfına sahip değildirler. Konsolosların görevlerini ifa ettikleri sırada bürokratik konu ve adli kovuşturmalarda belirli ayrıcalıkları bulunabilir. 
Çin Konsolosluğu binasının da diğer konsolosluk binaları gibi dokunulmazlıkları bulunmaktadır.

Çin Konsolosluğu Görevleri

Çin Konsolosluğu, farklı bir ülkede bulunmanın getirdiği, vatandaşlık ve temsilcilik görevleri ile yetkilendirilmiş bulunmaktadır. 
Çin Konsolosluğu, ülke ikili ilişkileri, ticari hacimleri ölçüsünde anlaşmalar gereği uygulamalar, vatandaşlık işlemleri temsil ve hizmeti gibi görevlerle donatılmıştır. Ayrıca ülkeye giriş çıkış, vize ve pasaport işlemleri, vatandaşlık işlemleri gibi görevler de yine konsoloslukların görevleri arasındadır.

Çin Konsolosluğu görevlendirmelerindeki temel amaç: Türkiye Cumhuriyeti içerisinde Çin Halk Cumhuriyeti ticari menfaatlerinin korunması, geliştirilmesidir. Ayrıca pasaport işlemleri ile tıbbi alanda, eğitim alanında menfaatlerin korunması ile yardım sağlanması, bulunulan ülkelerdeki otoriteler ile iletişim ve vatandaşların ölüm, doğum, evlilik, vatandaşlık gibi dünyevi olayları ile ilgilenmektir.

Çin Konsolosluğu Vize Başvuru

Çin Konsolosluğu vize başvuru ofisi akredite vize merkezleri aracılığı ile işlem almaktadır. Başvuru değerlendirmesi tamamıyla Konsolosluk yetkilileri inisiyatifindedir. Çin vizesi başvurusunda bulunacak kişilerin Konsolosluk taleplerine uyma zorunluluğu vardır.
Çin Konsolosluk yetkililileri ve başvuru dosyalarında öncelikli üç konuyu inceleme altına almaktadır.

  • Vize başvuru dosyasında yer alan belgelerin gerçekliği
  • Her belgenin ana başvuru formu ve diğer evraklarla örtüşüp örtüşmediği
  • Güvenlik soruşturması ve
  • Vize ihlal durumu.

Çin Konsolosluğu’na teslim edilecek belgelerin eksiksiz ve doğru olması şarttır. Aksi takdirde olumsuz sonuç alınabilir. Çin vize işlemlerine dair bilgiye ilgili sayfadan ulaşabilir; daha fazla bilgi için 0 382 213 86 60 Çin vize uzmanlarımızı arayabilirsiniz.

Çin Konsolosluğu Resmi Tatil Günleri

1-3 Ocak 

Yeni Yıl

31 Ocak Çin Yeni Arifesi

12 Şubat

Çin Yeni Yılı

8 Mart 

Dünya kadınlar Günü

3-5 Nisan 

Kingming Festivali

23 Nisan 

Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 

İşci Bayramı

2-4 Mayıs 

Ramazan Bayramı

19 Mayıs 

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

25 Haziran 

Duanvu Festivali

1 Temmuz 

Çin Komunist Partisinin Kuruluşu

9-12 Temmuz Kurban Bayramı

15 Temmuz 

Demokrasi ve Birlik Günü

30 Ağustos 

Zafer Bayramı

1-7 Ekim 

Ay Festivali ve ayrıca Çin Kuruluş Yıldönümü

29 Ekim 

Cumhuriyet Bayramı