İçeriğe geç

İletişim

Dubai Evrak Tasdik İşlemleri

Dubai Evrak Tasdik İşlemleri sayfamız üzerinden belge onay işlemlerine dair bilgi sahibi olabilirsiniz. UDK Dil Kursu olarak bireysel ve kurumsal tasdik işlemleri ile ilgili danışmanlık hizmeti verdiğimizi hatırlatmak isteriz. Belge onay işlemleri Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Konsolosluğu tarafından yetkilendirilmiş olan akredite başvuru merkezleri aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Kurum olarak gerekli işlemlerin talep edildiği şekilde yapılması konusunda güvenli ve hızlı destek sağlayarak hizmet vermeye devam etmeyiz.

Dubai evrak tasdiki işlemleri, ticari fatura, diploma, çalışma izni, evlilik cüzdanı, vekaletname, menşe şahadetnamesi gibi resmi belgelerin tasdik işlemlerinin konsolosluk tarafından yapılmasına verilen genel isimdir. Bu sayede belgede bulunan imzanın ve belgeyi imzalayan kişinin görevini doğrulanması suretiyle ilgili belgenin resmi bir geçerlilik kazandırılarak başka bir ülkede geçerli olması sağlanmaktadır. Belge tasdiki işlemi ile bölgenin Valiliği ve Türkiye’de mal ithal eden firmanın bağlı olduğu ülkenin konsolosluğu belgenin gerçek olduğunu onaylayarak (fatura, menşe sertifikası) Türkiye dışında da geçerli olmasına neden olmaktadır.

Belge onay işlemleri evrak türü ayırmaksızın belirli prosedürler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Dubai Evrak Tasdik İşlemleri sırasında onaylanacak belgenin yeminli tercüman tarafından İngilizce/Arapça dillerine çevrilmesi ve noter tarafından tasdiklenmesi gerekmektedir. Bir sonraki adımda Valilik tarafından onaylanan belgenin Dubai Konsolosluğuna ibraz edilmesi yer almaktadır. İşlemler ortalama 5-7 gün içerisinde sonuçlanmaktadır.

Konsolosluk aşamasında her evrak için ayrı başvuru ücreti talep edilmektedir. Ticari başvurularda sayfa başına ücret talep edilmemektedir. Bireysel ve kurumsal evrak onay işlemlerinin ücretleri farklılık göstermektedir. İlgili bedel konsolosluk tarafından belirlenmektedir. Evrak onay işlemleri ile ilgili merak ettiklerinizi sormak ve kurumumuzdan konu ile ilgili danışmanlık hizmeti almak için iletişim adreslerimizi kullanabilirsiniz.

Dubai Evrak Tasdik İşlemleri

Menşe Sertifikası, ihracatçının bağlı olduğu Ticaret Odası tarafından onaylanan ve ürünlerin menşeini gösteren belgedir. İhraç edilecek ürünün menşeini belgelemek için ürünlerin ihraç edileceği ülkenin diplomatik temsilcilikleri tarafından onaylanması zorunluluğu bulunmaktadır. Türkiye’den gerçekleştirilen ihraç işlemlerinde ürüne ait Menşe Sertifikası, ürün ve faturaların ihraç edilen ülkenin konsolosluğuna onaylatılması gerekmektedir.

Cezayir, İran, Fas, Ürdün, Mısır, Dubai, Suriye, Tunus ve Lübnan’a yapılan ihracatlarda evrakların onaylanması şartı aranmaktadır. Dubai evrak tasdik işlemleri için gerekli evrakları kurumumuza iletmeniz halinde vize temsilcilerimiz işlemleri sizin adınıza en doğru şekilde tamamlamaktadır.

Ortadoğu ülkeleri konsoloslukları dahilinde fatura tasdiki, menşe şahadetnamesi, vekaletname, sözleşmeler, sağlık sertifikası gibi evrakların yanı sıra söz konusu ülkelerde açılan ihalelere dahil olacak şirkete ait resmi belgelerin de onay işlemleri gerçekleştirilmektedir. Konsolosluk tasdikli fatura (Consular Invoice) diğer adı ile Tasdikli fatura (Certified İnvoice-Visaed İnvoice) olarak geçen belgenin ihracatçının orijinal faturasını düzenleyerek, ihraç edilecek ülke konsolosluğuna tasdik ettirmesinin ardından ithalatçıya gönderdiği faturaya verilen isimdir. İhracatçı bu aşamada öncelikle kendi orijinal faturasını düzenlemektedir. Sonrasında ilgili belgeyi bağlı olduğu Valilik aracılığıyla onaylanmaktadır. Özellikle Ortadoğu ülkeleri ve İsrail söz konusu faturayı talep etmektedir.

Birçok Ortadoğu ülkesi turistik, ticari, diplomatik amaçlarla seyahat eden kişileri vize prosedürüne tabii tutmalarına benzer olarak Türkiye’de ihraç edilecek ürünler içinde tasdik işlemi talep etmektedir. UDK Dil Kursu olarak Ortadoğu ülkeleri ile ilgili vize ve fatura tasdik işlemleri için danışmanlık hizmeti verdiğimizi bildirmek isteriz. Onay işlemi gerektiren evraklar tarafımızca incelenerek yetkili temsilciliklerin tasdiki için hazırlanmaktadır. Onaylanan belgeler kurumumuz tarafından şahsınıza iletilmektedir. İstanbul sınırları dışında ihracat yapan firmalar faturalarını İl Valiliği onayından geçirdikten sonra tarafımıza ileterek ilgili ülkenin konsolosluğuna onaylatılmasını sağlayabilmektedir.

Dubai Evrak Tasdiki İşlemlerinde Gereken Belgeler

Dubai belge onay işlemlerinde süreci sizin adınıza takip edebilmemiz için aşağıdaki belgeleri kurumumuza iletmeniz yeterli olmaktadır.

  • Tasdik edilecek olan resmi belgenin aslı,
  • Şirketin antetli kağıdına yazılmış olan yetkilendirme yazısı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Konsolosluğu onaylanacak her evrak için ayrı başvuru ücreti talep etmektedir. Belge onay işlemlerine ait ücretler için kurumumuz ile iletişime geçebilirsiniz.

İthalat yapılacak ülkenin ithalat mevzuatında tasdik belgesinin bulunması koşulu olduğunda kurumumuz ihracat yapılacak ülkenin konsolosluğu ile iletişime geçmektedir. Bir sonraki adımda temin edilecek olan boş fatura formunu doldurarak ilgili konsolosluğun onayından geçirerek tasdik edilen faturayı tarafınıza iletmektedir. Söz konusu fatura sayesinde menşei ve ihraç yapılan ülkenin belirlenmesi ile ihraç fiyatının cari piyasa fiyatına uygunluğu ithalat yapılacak ülkenin konsolosluğunca kontrol edilmiş olmaktadır.

Fatura tasdiki ile ithalatçı ülkenin düşük faturalarla ürün bedellerini düşük gösterme suretiyle vergi ve ithalatçının ihracatçı ile anlaşarak ülkesi dışına döviz kaçırması ihtimallerinin önüne geçilmektedir. Onayı istenen belgeler genellikle menşe şahadetnamesi, fatura ve sağlık sertifikası gibi evraklar olmaktadır. Tasdik işlemi yapılmamış ürünleri gümrük işlemleri yapılamamaktadır. Ülke temsilciliklerinin belge onay işlemi ile ilgili prosedürleri farklılık gösterebilmektedir. Dubai Evrak Tasdik İşlemleri prosedürü, maliyet, harç bedelleri ile ilgili detaylı bilgi almak ve ilgili hizmetten yararlanmak için kurumumuz ile iletişim bilgilerimiz üzerinden görüşme yapabilirsiniz.