İçeriğe geç

İletişim

Mısır evrak tasdik işlemleri

Mısır Evrak Tasdik İşlemleri ile ilgili bizimle iletişime geçin!

Mısır Evrak Tasdik İşlemleri

UDK Dil Kursu olarak Mısır’da yürütülecek olan ticari faaliyetler için yapılacak olan Mısır ticari vize başvuru ile birlikte evrak tasdik işlemleri konusunda da gerekli danışmanlık desteğini vermekteyiz. Mısır evrak tasdiki işlemleri için ortalama sonuçlanma süresi 7 iş günüdür. 

Evrak tasdiki belge üzerinde yer alan imzanın doğruluğu ve evrakı imzalayan kişinin görevini doğrulamak suretiyle yabancı bir belgeye geçerlilik kazandıran söz konusu belgenin yasallığını tasdik ederek başka bir ülkede geçerli olmasını sağlayan idari bir işlemdir. Belgenin tasdik edilmesi işleminde, bölgenin valiliği ve Türkiye sınırları içerisinden ithalat gerçekleştiren firmanın bağlı olduğu ülkenin konsolosluğu belgenin geçerliliğini onaylayarak ilgili belgenin (fatura, menşei sertifikası) Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışarısında da geçerli olmasını sağlamaktadır. 

Menşe Sertifikası, ihracatçı firmanın bağlı olduğu Ticaret Odası tarafından tasdik edilmiş olan ve ürünlerin menşeini gösteren belgedir. İhraç edilecek olan ürünün menşeini belgelemek için ürünlerin ihraç edilecek olduğu ülkenin diplomatik temsilcilikleri tarafından onaylanması zorunluluğu bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinden ihraç yapılacak olması durumunda ihracı yapılacak ürüne ait Menşe Sertifikası ve fatura ve ürünlerin ihraç edilecek olan ülkenin konsolosluğuna onaylatılması şartı aranmaktadır. 

Cezayir, Fas, İran, Mısır, Ürdün, Dubai, Suriye, Tunus ve Lübnan’a yapılacak olan ihracatlarda kullanılacak olan evrakların tasdik edilmesi gerekliliği bulunmaktadır. Mısır evrak tasdik işlemleri için gereken evrakları tarafımıza ulaştırarak belgelerin uygun şekilde tasdik edilmesini sağlayabilirsiniz. Orta Doğu ülkeleri konsolosluklarından fatura tasdiki, vekaletname, menşe sertifikası, sözleşme, sağlık sertifikası gibi evrakların yanı sıra söz konusu ülkelerde açılan ihalelere dahil olacak şirketlere ait resmi belgelerin de tasdik işlemleri yapılmaktadır. Orta Doğu ülkeleri konsolosluklarının belge tasdiki koşulları ve ilgili harç ücretleri ile ilgili olarak kurumumuz temsilcileri ile iletişime geçmeniz halinde konu ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. 

Fatura Tasdik İşlemleri 

İhracat gerçekleştiren firma önce kendi orijinal faturasını düzenleyerek sonrasında bağlı bulunduğu ilin valiliğine hazırlamış olduğu faturanın tasdik işlemini gerçekleştirmektedir. Özellikle Orta Doğu ülkeleri ve İsrail söz konusu faturayı talep etmektedir. 

Orta Doğu ülkelerinin dış ticaret rejimleri söz konusu ülkeler tarafından ithal edilecek olan ürünlerin gümrük işlemlerine olarak teşkil edecek konsolosluk tarafından tasdik edilmiş olan faturanın ibraz edilmesini istemektedir. Söz konusu nedenden dolayı ithalatı gerçekleştirilecek olan ürünlere ait faturanın Türkiye’de hizmet vermekte olan temsilcilikler tarafından tasdik edilmesi gerekmektedir. Birçok Orta Doğu ülkesi turistik, ticari, diplomatik amaçlarla ülkelerine seyahat edecek kişileri vize prosedürüne tabi tutmaktadır. Buna benzer olarak Türkiye’den ihraç edilecek ürünler için de fatura, menşe şahadetnamesi gibi evrakların yetkili birimlerce tasdik edilmesi şartını uygulamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde düzenlenmiş olan apostil mührüne sahip belge başka bir ülkede ibraz edilecek ise konsolosluk görevlileri tarafından onaylanması olması zorunluluğu bulunmaktadır. 

Evrak Tasdik İşlemi İçin Gereken Belgeler 

Tasdik Edilecek Belgenin Aslı
Tasdiki yapılacak olan belgenin İngilizce veya Arapça diline tercüme edilmesi gerekmektedir. Tercüme işlemenin yeminli bir tercüman tarafından yapılması ve ilgili tercümanın bağlı olduğu noter tarafından onaylanmış olması şartı aranmaktadır. Tasdik işlemi yapılacak olan belgenin aslı ve yeminli tercüman tarafından tercüme edilmiş ve noter tarafından onaylamış belgenin İstanbul Valiliği tarafından apostil mührü basım işlemi yapılması gerekmektedir. 

Yetki Yazısı
Tasdik işlemi için tasdik edilecek belgeyi temsil edecek kişi için konsolosluğa hitaben şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak hazırlanması gerekmektedir. 

Şahsi ve ticari evrak tasdiki işlemleri için talep edilen ücretler farklılık göstermektedir. Mısır Konsolosluğu her evrak tasdiki için ayrıca başvuru ücreti talep etmektedir. Mısır vizesi temsilcilerimiz ile iletişim adresleri ve vize@udk.com.tr elektronik posta adresi üzerinden iletişime geçerek söz konusu duruma ilişkin detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. 

Mısır Evrak Tasdiki İşlemleri 

UDK Dil Kursu olarak Orta Doğu ülkeleri için vize başvurusu ve evrak tasdik işlemleri ile ilgili olarak profesyonel danışmanlık hizmeti sağlamaktayız. Vize başvurusu, fatura tasdik, menşe şahadetnamesi işlemlerinizi hızlı ve güvenli şekilde tamamlamak için UDK Dil Kursu Orta Doğu temsilcilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz. Temsilcilerimiz başvuru evraklarını detaylı şekilde incelemektedir. Sonrasında herhangi bir eksik belge gözlemlemesi halinde şahsınız ile iletişime geçerek süresiz en doğru şekilde tamamlanmasını sağlamaktadır. Evrakların eksiksiz olarak bir araya getirilmesinin ardından ilgili diplomatik temsilciliklere tasdik işlemleri yaptırılmakta ve tasdiklenmiş belgeler tarafınıza iletilmektedir.

İstanbul sınırları dışında ihracat yapan firmalar faturalarını il valiliğine onaylatmalarının ardından kurumumuza iletmeleri gerekmektedir. Böylece ihraç yapılacak ülkenin konsolosluğuna tasdik işlemleri temsilcilerimiz desteği ile yapılmaktadır. İthalat gerçekleştirilecek olan ülkenin ithalat mevzuatı dahilinde tasdik belgesinin bulunması koşulu olması durumunda gereken prosedür takip edilmektedir. İhracat yapan firma adına ilgili ülkenin konsolosluğuna temin edilecek boş fatura formunu doldurarak ilgili belgenin tasdik edilmesi konusunda gerekli desteği sağlamaktayız. 

Fatura tasdiki ile ithalat gerçekleştiren ülkenin düşük faturalar ile ürün bedellerini düşük göstermek suretiyle herhangi bir şekilde vergiden muaf olmalarının önüne geçilmektedir. Ayrıca ithalatçı firma ile anlaşarak ülke dışına herhangi bir döviz kaçırma ihtimali ortadan kaldırılmaktadır. Fatura tasdik işlemleri alıcı ülkenin mevzuatına göre değişiklik göstermektedir. Menşe şahadetnamesi, fatura ve sağlık sigortası genellikle onayı talep edilen belgeler arasında yer almaktadır. Söz konusu evrakların ihracatı yapılacak ülke temsilciliklerine onaylatılması zorunluluğu bulunmaktadır. Aksi takdirde ürünleri alan firma kendi gümrük prosedürlerini uygulayamamaktadır. Ülke temsilciliklerinin uygulamış olduğu evrak tasdik prosedürleri farklılık gösterebilmektedir. 

Mısır evrak tasdik işlemleri ile ilgili olarak detaylı bilgi talep etmeniz halinde Orta Doğu temsilcilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz. İletişim için vize@udk.com.tr elektronik posta adresimizi kullanabilecek olduğunuzu hatırlatmak isteriz.