İçeriğe geç

İletişim

Vatandaşlık

Finlandiya’da yaşayan yabancı uyruklu göçmenlerin Finlandiya vatandaşlığına geçişlerini düzenleyen birden fazla yasa bulunmaktadır. Finlandiya’ya geliş nedeni, oturma süresi veya oturma izni statüsü gibi kıstaslar, bir yabancının Finlandiya vatandaşlığına geçişinde hangi yasadan yararlanabileceğinin belirlenmesi bakımından önemlidir.

Finlandiya vatandaşlığına geçme, her şeyden önce her ülke vatandaşının kendi özgür iradesi ile karar vermesi gereken bir konudur. Finlandiya vatandaşlığına geçilmesi halinde Finlandiya’da seçme seçilme hakkından, Finlandiya vatandaşlarına tanınan her türlü imtiyaz ve memur olma gibi ayrıcalıkların elde edilmesine giden bir dizi yolların açılımı sağlanmaktadır.

Uzun bir süredir kendi ana vatanı kabul ettiği toprakların sınırları içerisinde yaşayan, her türlü yaşamsal haklarını yaşadığı devletlerin kanunlarına göre belirleyen ve bu sınırlar içerisinde yaşama tutunan her bireyin kendi tercih ettiği veya sonradan farklı yollarla yaşamaya başladığı devlet sınırları içerisinde yaşama hakkı araması kanunlarla sabitlenmiştir. Finlandiya vatandaşlığına geçmek için gereken hakların aranmasında ortak paydaların bulunması önemlidir.

Farklı amaçlarla Finlandiya vatandaşlığına geçme yolları bulunanların ise kanunlarla belirtilen haklarını araması sonucu Finlandiya vatandaşlığına geçmeleri için vatandaşlık haklarının bilinerek önemli unsurların bir araya getirilmesiyle oluşturulur. Finlandiya’da belli süre yaşamış ve belli yaşam standartları oluşturulmuş bireyler için sağlanan Finlandiya vatandaşlığı almak için gereken koşulların yerine getirilmesi ve bu koşulların tamamlanması Finlandiya vatandaşlığının kazanılması için bu açıdan çok önem teşkil etmektedir.

Finlandiya Vatandaşlığı

Finli bir çocuk Finlandiya vatandaşlığını kendi ebeveynleri aracılığıyla alır (ebeveynlik ilkesi). Bununla birlikte, Finlandiya vatandaşlığı yurtdışında ve evlilik dışı Finlandiya vatandaşı olan bir çocuğa otomatik olarak geçmez.

Finlandiya Göçmenlik Servisine Finlandiya vatandaşlığına beyan için başvuruda bulunabilir. Bir başvuru sahibi için beyan prosedürü vatandaş olmak için daha hızlı ve daha kolay bir yoldur. Finlandiya vatandaşlığı aşağıdakiler tarafından beyan yoluyla elde edilebilir:

 • Yurtdışında ve evlilik dışı Finlandiyalı bir adama doğmuş bir çocuk
 • 12 ila 17 yaş arası bir evlatlık
 • Eski bir Fin vatandaşı
 • Bir İskandinav vatandaşı
 • Finlandiya’da uzun süre yaşamış olan 18-22 yaş arası genç bir kişi

Bu gruplardan birine ait değilseniz başvuru ile vatandaşlık alabilirsiniz (bu sürece ‘vatandaşlığa geçme’ denir). Başvurunuz hakkında olumlu bir karar almak için vatandaşlığa alınma şartlarını yerine getirmelisiniz:

 • yerleşik kimlik
 • yeterli dil becerileri
 • yeterli ikamet süresi
 • bütünlük
 • desteğin anlamı
 • yerine getirilen ödeme yükümlülükleri

Finlandiya birden fazla vatandaşlık kabul etmektedir. Başka bir deyişle bir Fin vatandaşı da başka bir ülkenin vatandaşı olabilir. Bir Fin vatandaşı birden fazla vatandaşlığa sahip olsa bile Fin makamları onu hem Finlandiya’da hem de yurtdışında bir Fin vatandaşı olarak görecektir. Bununla birlikte, diğer ülkelerin yetkilileri her ülkenin aynı şekilde birden fazla vatandaşlığı kabul etmediği için o kişiyi bir Fin vatandaşı olarak görmeyebilir.