Derslerde kullanılan kitap serisi  en son İngilizce öğretim metodlarına özellikle konuşma ağırlıklı ‘’iletişimsel eğitim metoduna’’ göre hazırlanmış olan Headway Third Edition  serisinden seçilmiştir.Her kitap bir öğrenci kitabı ve bir çalışma kitabından oluşmaktadır. Her seviye 96 saat temel eğitim ve 96 saat uygulama ve 96 saat aktivite desteği (speaking /movie/ grammar club) ile tamamlanmaktadır. Üç ana seviye altında yer alan birinci ve ikinci seviyeler  (modüller) 96 ders saati olup her alt seviyelerde bir kitap bitirilir. Kurslarımızda kullanılan kitaplar seviye ve kurlarına göre aşağıda belirtilmiştir.

Derslerde kullanılan kitap serisi  en son İngilizce öğretim metodlarına özellikle konuşma ağırlıklı ‘’iletişimsel eğitim metoduna’’ göre hazırlanmış olan Headway Third Edition  serisinden seçilmiştir.Her kitap bir öğrenci kitabı ve bir çalışma kitabından oluşmaktadır. Her seviye 96 saat temel eğitim ve 96 saat uygulama ve 96 saat aktivite desteği (speaking /movie/ grammar club) ile tamamlanmaktadır. Üç ana seviye altında yer alan birinci ve ikinci seviyeler  (modüller) 96 ders saati olup her alt seviyelerde bir kitap bitirilir. Kurslarımızda kullanılan kitaplar seviye ve kurlarına göre aşağıda belirtilmiştir.

SEVİYE KURLAR KULLANILAN KİTAP SÜRE
A1
(DÖNEM)
48 SAAT
A1 M1 24 HEADWAY THIRD EDITION BEGINNER 1 AY
A1 M2 24 HEADWAY THIRD EDITION BEGINNER 1 AY
TEMEL KULLANICI (İLK SEVİYE)
A2
(DÖNEM)
48 SAAT
A2 M1 24 HEADWAY THIRD EDITION ELEMENTARY 1 AY
A2 M2 24 HEADWAY THIRD EDITION ELEMENTARY 1 AY
B1
(DÖNEM)
48 SAAT
B1 M1 24 HEADWAY THIRD EDITION PRE-INTERMEDIATE 1 AY
B1 M2 24 HEADWAY THIRD EDITION PRE-INTERMEDIATE 1 AY
BAĞIMSIZ KULLANICI (ORTA SEVİYE)
B2
(DÖNEM)
48 SAAT
B2 M1 24 HEADWAY THIRD EDITION INTERMEDIATE 1 AY
B2 M2 24 HEADWAY THIRD EDITION INTERMEDIATE 1 AY
C1
(DÖNEM)
48 SAAT
C1 M1 24 HEADWAY THIRD EDITION UPPER- INTERMEDIATE 1 AY
C1 M2 24 HEADWAY THIRD EDITION UPPER- INTERMEDIATE 1 AY
YETKİN KULLANICI (İLERİ SEVİYE)
C2
(DÖNEM)
48 SAAT
C2 M1 24 HEADWAY THIRD EDITION ADVANCED 1 AY
C2 M2 24 HEADWAY THIRD EDITION ADVANCED 1 AY

UDK’daki genel İngilizce kursları CEFR (Avrupa ortak öğrenme, öğretme ve değerlendirme) yapısına uygun olarak hazırlanmıştır.Bu çalışmanın amacı,farklı özellikler barındıran sistemlerin karşılaştırılarak standart sınav ve testlerin kullanılmasıyla öğrencilere dil öğreniminde seviyelerin açık bir şekilde ifade edilmesidir. Genel İngilizce kursları İngilizce öğrenmek, İngilizcesini ilerletmek ve pratik yapmak isteyen her yaş ve meslek grubundan kişilere yöneliktir. Akademik yıl başlangıcı olan Eylül ayında başlar ve her iki ayda bir ihtiyaca yönelik yeni dönem dersleri başlatılır.

 • DÖNEMLER

  Her dönem 8 haftadan oluşur ve toplam 48 ders saatini içerir.

 • DERSLER

  Haftada 6 saat ders verilmektedir. 1 ders saati 50 dakikadır. Yoğun kurslar daha kısa bir sürede İngilizcesini ilerletmek isteyen kişiler içindir. Haftada 12 ders saati içerir.

 • KURS İÇERİĞİ

  UDK’da İngiliz İngilizcesine ağırlık verilmektedir. Günümüzde İngiliz İngilizcesi eğitim, iş, bilim dünyalarında ve internette, bilgi teknolojisi alanında güncelliğini ve geçerliğini gün geçtikçe artırmaktadır.

 • KUR DÜZEYLERİ

  Hiç İngilizce bilmeyenlerden, ileri düzeyde çalışma yapmak isteyenlere kadar herkesi kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. A1 seviyesinden başlayıp C2 seviyesine kadar devam eder. Her dönem yeni kayıt olacak kursiyerler için verilen sınıflandırma sınavına göre kursiyerlerin seviyeleri belirlenerek kurlara kayıtları yapılır.

 • KURSA DEVAM

  Kursiyerler, kur atlayabilmeleri için bir dönemdeki toplam ders saatinin 1/5 inden fazla devamsızlık yapamazlar.

 • KURSTA BAŞARI

  Kursiyerlerin başarı notu, bir dönem içinde verilen quizlerin ve dönem sonu final notunun ortalaması alınarak belirlenir. Bir üst kura geçmek için alınması gereken en düşük not 70/100 dür.

 • ÖĞRETİM METODU

  Kursiyerlerin büyük sorunu olduğu düşünülen “konuşma” zorluğunun en aza indirgenmesi için kurs programı dahilinde “iletişimsel” eğitim metodu uygulanmaktadır. Bu metot yalnızca teorik bilgilendirmeyle kalmayıp, her öğrenciyi konuşturmaya yöneliktir ve derste yapılan aktiviteler, çalışmalar ve öğrenciler arasındaki diyaloglarla her an aktif bir öğrenciyi hedeflemektedir.