İçeriğe geç

İletişim

Hindistan Vatandaşlığına Geçiş

Hindistan’da yaşayan yabancı uyruklu göçmenlerin Hindistan vatandaşlığına geçişlerini düzenleyen birden fazla yasa bulunmaktadır. Hindistan’ya geliş nedeni, oturma süresi veya oturma izni statüsü gibi kıstaslar, bir yabancının Hindistan vatandaşlığına geçişinde hangi yasadan yararlanabileceğinin belirlenmesi bakımından önemlidir.

Hindistan vatandaşlığına geçme, her şeyden önce her ülke vatandaşının kendi özgür iradesi ile karar vermesi gereken bir konudur. Hindistan vatandaşlığına geçilmesi halinde Hindistan’da seçme seçilme hakkından, Hindistan vatandaşlarına tanınan her türlü imtiyaz ve memur olma gibi ayrıcalıkların elde edilmesine giden bir dizi yolların açılımı sağlanmaktadır.

Uzun bir süredir kendi ana vatanı kabul ettiği toprakların sınırları içerisinde yaşayan, her türlü yaşamsal haklarını yaşadığı devletlerin kanunlarına göre belirleyen ve bu sınırlar içerisinde yaşama tutunan her bireyin kendi tercih ettiği veya sonradan farklı yollarla yaşamaya başladığı devlet sınırları içerisinde yaşama hakkı araması kanunlarla sabitlenmiştir. Hindistan vatandaşlığına geçmek için gereken hakların aranmasında ortak paydaların bulunması önemlidir.

Farklı amaçlarla Hindistan vatandaşlığına geçme yolları bulunanların ise kanunlarla belirtilen haklarını araması sonucu Hindistan vatandaşlığına geçmeleri için vatandaşlık haklarının bilinerek önemli unsurların bir araya getirilmesiyle oluşturulur. Hindistan’da belli süre yaşamış ve belli yaşam standartları oluşturulmuş bireyler için sağlanan Hindistan vatandaşlığı almak için gereken koşulların yerine getirilmesi ve bu koşulların tamamlanması Hindistan vatandaşlığının kazanılması için bu açıdan çok önem teşkil etmektedir.

Hindistan çifte vatandaşlığa izin vermediğinden, vatandaşlık başvurunuz onaylandığında Türk vatandaşlığından çıkış başvurusunda bulunmanız gerekmektedir. Vatandaşlıktan çıkış prosedürleri tamamlandıktan sonra, Hindistan vatandaşlık başvurunuz onaylanacaktır.