İçeriğe geç

İletişim

Vatandaşlık

Hırvatistan Vatandaşlığını Kazanma Yolları 

Hırvatistan’da yaşayan yabancı uyruklu göçmenlerin Hırvatistan vatandaşlığına geçişlerini düzenleyen birden fazla yasa bulunmaktadır. Hırvatistan’a geliş nedeni, oturma süresi veya oturma izni statüsü gibi kıstaslar, bir yabancının Hırvatistan vatandaşlığına geçişinde hangi yasadan yararlanabileceğinin belirlenmesi bakımından önemlidir.

Hırvatistan vatandaşlığına geçme, her şeyden önce her ülke vatandaşının kendi özgür iradesi ile karar vermesi gereken bir konudur. Hırvatistan vatandaşlığına geçilmesi halinde Hırvatistan’da seçme seçilme hakkından, AB ülkeleri içerisinde serbest dolaşım hakkına, Hırvatistan vatandaşlarına tanınan her türlü imtiyaz ve memur olma gibi ayrıcalıkların elde edilmesine giden bir dizi yolların açılımı sağlanmaktadır.

Uzun bir süredir kendi ana vatanı kabul ettiği toprakların sınırları içerisinde yaşayan, her türlü yaşamsal haklarını yaşadığı devletlerin kanunlarına göre belirleyen ve bu sınırlar içerisinde yaşama tutunan her bireyin kendi tercih ettiği veya sonradan farklı yollarla yaşamaya başladığı devlet sınırları içerisinde yaşama hakkı araması kanunlarla sabitlenmiştir. Özellikle Hırvatistan gibi tarihinde çok sayıda göç almış toplulukların kendi kabul ettiği ülke vatandaşlarına bu konuda çok fazla sayıda tanınmış yasal haklar bulunmaktadır. Bu amaçla Hırvatistan vatandaşlığına geçmek için gereken hakların aranmasında ortak paydaların bulunması önemlidir. Bu sebeplerle Hırvatistan’da çok uzun bir zamandır ikinci vatan toprağı kabul ettikleri göçmen bölgelerinde yaşayan milletlerin vatandaşları Hırvatistan vatandaşlığı hakkını daha hızlı ve kolay bir şekilde kazanabilirler.

Farklı amaçlarla Hırvatistan vatandaşlığına geçme yolları bulunanların ise kanunlarla belirtilen haklarını araması sonucu Hırvatistan vatandaşlığına geçmeleri için vatandaşlık haklarının bilinerek önemli unsurların bir araya getirilmesiyle oluşturulur. Hırvatistan’da belli süre yaşamış ve belli yaşam standartları oluşturulmuş bireyler için sağlanan Hırvatistan vatandaşlığı almak için gereken koşulların yerine getirilmesi ve bu koşulların tamamlanması Hırvatistan vatandaşlığının kazanılması için bu açıdan çok önem teşkil etmektedir.