İçeriğe geç

İletişim

İngiltere Konsolosluğu

Birleşik Krallık Hükümeti tarafından Türkiye’deki diplomatik işlemlerin yürütülmesi ile ilgili yetkilendirilen kurum İngiltere Konsolosluğu Ankara’da yer alan Büyükelçilik bağlantılı çalışmaktadır.

İngiltere Büyükelçiliği Ankara kapsamında çalışan konsolosluklar;

  • İngiltere Başkonsolosluğu İstanbul
  • İngiltere Konsolosluğu İzmir
  • İngiltere Fahri Konsolosluğu Bodrum
  • İngiltere Fahri Konsolosluğu Fethiye
  • İngiliz Fahri Konsolosluğu Marmaris
  • İngiltere Konsolosluğu Antalya

İngiltere Konsolosluğu Görevleri

İngiltere Konsolosluğu, resmi bir kurum olmasının yanı sıra diplomatik yetki sahibi değildir. Türkiye’de ülkesinin menfaatlerini koruyan ve ilerleten, çeşitli resmi süreçleri idame ettiren resmi bir kurumdur. 

İngiltere Konsolosluğu’nun görevleri bazı anlaşmalar ve nizamnamelerle tasarlanmıştır. İngiltere Konsolosluğu’nun en genel amacı ise, Türkiye devleti içerisindeki ticari menfaatlerini korumak, geliştirmek, pasaport yenileme işlemleri, tıbbi, kanuni, eğitim alanında yardım sağlama, ulaşım bulundukları ülkelerin otoriteleri ile iletişim kurma, yurt dışında ölüm, doğum, ayrılık ve dünyevi olaylarla ilgili olmaktır.

İngiltere Konsolosluk birimleri vize ve İngiliz vatandaşlarının tüm işlemlerini yürütmekte yetkili iken Fahri Konsolosluklar sadece Türkiye’de yaşayan İngiliz vatandaşları ile Türkiye’ye ziyarete gelen İngiliz vatandaşlarının belge tasdik, pasaport ve acil problemleri ile ilgilidir.

Konsolosluk Nedir?

Devletlerin diğer devletlerin büyük ve ticari kentlerine; bulunulan ülkenin mülki amirleri ile temas kurma, vize işlemleri, pasaport yenileme, temsil edilen ülke vatandaşlarının doğum, ölüm, evlilik gibi durumları ile ilgilenme, ulaşım, sağlık, eğitim ve hukuki durumlarda çözüm üretmek amacıyla kurdukları merkezlere “Konsolosluk” denilir. 

Uluslararası bir hukuk devletinin diğer devletlerde konsolosluk kurmasının mecburi olmadığı ifade edilmektedir. 
Ancak devletler diğer devletler karşısındaki çıkarlarını ve diğer ülkelerde ikamet eden vatandaşlarının haklarını korumak amacıyla konsolosluk açarlar. Konsoloslukların açılması bulunulan ülke devletinin izni ile mümkün olmaktadır. Aynı zamanda alınan bu izin devletin isteği doğrultusunda kaldırılabilir. 

Konsolos Kimdir?

İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından gidilecek ülkede bulundukları şehrin mülki amirleri ile temasta bulunarak kendisi için öngörülen görevleri yerine getirmek üzere atanan kişilere “konsolos” denilmektedir. 

Konsoloslar bulundukları şehrin büyüklüğü ve ticari niteliği temel alınarak başkonsolos, konsolos ve konsolos yardımcısı olarak hizmet vermekteler. 

Resmi olarak diplomatik görevlere atananlar dışında kalanlara diplomatik ayrıcalık tanınmamaktadır. Ancak görevlerini yerine getirdikleri esnada bürokratik konularda ve adli kovuşturmalarda belli başlı ayrıcalıklara sahip olurlar. Konsolosluk binalarının da dokunulmazlıkları vardır.

İngiltere Konsolosluğu işlemlerine ağlı vize başvuruları için detayları İngiltere ülke sayfamızdan edinebilirsiniz.