İçeriğe geç

İletişim

Vatandaşlık

İsveç Vatandaşlığını Kazanma Yolları

İsveç’te yaşayan yabancı uyruklu göçmenlerin İsveç vatandaşlığına geçişlerini düzenleyen birden fazla yasa bulunmaktadır. İsveç’e geliş nedeni, oturma süresi veya oturma izni statüsü gibi kıstaslar, bir yabancının İsveç vatandaşlığına geçişinde hangi yasadan yararlanabileceğinin belirlenmesi bakımından önemlidir.

İsveç vatandaşlığına geçme, her şeyden önce her ülke vatandaşının kendi özgür iradesi ile karar vermesi gereken bir konudur. İsveç vatandaşlığına geçilmesi halinde İsveç’de seçme seçilme hakkından, AB ülkeleri içerisinde serbest dolaşım hakkına, İsveç vatandaşlarına tanınan her türlü imtiyaz ve memur olma gibi ayrıcalıkların elde edilmesine giden bir dizi yolların açılması sağlanmaktadır.

Uzun bir süredir kendi ana vatanı kabul ettiği toprakların sınırları içerisinde yaşayan, her türlü yaşamsal haklarını yaşadığı devletlerin kanunlarına göre belirleyen ve bu sınırlar içerisinde yaşama tutunan her bireyin kendi tercih ettiği veya sonradan farklı yollarla yaşamaya başladığı devlet sınırları içerisinde yaşama hakkı araması kanunlarla sabitlenmiştir. Özellikle İsveç gibi tarihinde çok sayıda göç almış toplulukların kendi kabul ettiği ülke vatandaşlarına bu konuda çok fazla sayıda tanınmış yasal haklar bulunmaktadır. Bu amaçla İsveç vatandaşlığına geçmek için gereken hakların aranmasında ortak paydaların bulunması önemlidir. Bu sebeplerle İsveç’te çok uzun bir zamandır ikinci vatan toprağı kabul ettikleri göçmen bölgelerinde yaşayan milletlerin vatandaşları İsveç vatandaşlığı hakkını daha hızlı ve kolay bir şekilde kazanabilirler.

Farklı amaçlarla İsveç vatandaşlığına geçme yolları bulunanların ise kanunlarla belirtilen haklarını araması sonucu İsveç vatandaşlığına geçmeleri için vatandaşlık haklarının bilinerek önemli unsurların bir araya getirilmesiyle oluşturulur. İsveç’te belli süre yaşamış ve belli yaşam standartları oluşturulmuş bireyler için sağlanan İsveç vatandaşlığı almak için gereken koşulların yerine getirilmesi ve bu koşulların tamamlanması İsveç vatandaşlığının kazanılması için bu açıdan çok önem teşkil etmektedir.