İçeriğe geç

İletişim

İtalya Vatandaşlık Şartları:

Detaylı Bir İnceleme

İtalya vatandaşlık şartları, İçişleri Bakanlığı’nın yetki alanına giren konular arasında yer alırken, bu makalede, Dışişleri Bakanlığı konsolosluk ofislerinde uygulanabilen prosedürlere özel vurgu yapılarak mevcut düzenlemeler özetlenmiştir.

italya vatandaşlık şartları 2024

italya vatandaşlık şartları 2024

İtalyan Vatandaşlığı: Kısa Bir Giriş

İtalyan vatandaşlığı, şu anki düzenlemelerle yönetilen 5 Şubat 1992 tarihli 91 sayılı yasa tarafından düzenlenmektedir. Bu yasa, bireysel iradenin ve niyetin vatandaşlık kazanma ve kaybetme süreçlerindeki önemini vurgulayarak, aynı anda birden fazla vatandaşlığa sahip olma hakkını tanımaktadır.

İtalyan vatandaşlığının temel prensipleri şunlardır:
– “Ius sanguinis” ilkesine dayalı olarak, yani İtalyan ebeveynlere veya atalara sahip olma durumu;
– “Iure soli” ilkesine dayalı olarak, yani İtalyan topraklarında doğum durumunda belirli durumlarda;
– Çoklu vatandaşlık olasılığı;
– Vatandaşlık kazanma ve kaybetme için irade ifadesi.

16 Ağustos 1992’den itibaren (91/92 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği tarih), yabancı bir vatandaşlığın kazanılması, İtalyan vatandaşlığının kaybına yol açmaz, ancak İtalyan vatandaşı resmi olarak vazgeçmedikçe (91/92 sayılı yasanın 11. maddesi) ve uluslararası anlaşmalara tabi olarak.

İtalya’nın 1963 Strasbourg Sözleşmesi’ni iptal etmesi, 4 Haziran 2010 tarihinden itibaren İtalyan vatandaşlığının, Sözleşmeye taraf olan ülkelerin vatandaşlığını kazanan İtalyanlar için otomatik olarak kaybedilmemesi anlamına gelmektedir.

İtalya vatandaşlık şartları

Vatandaşlık Kazanımı

İtalyan vatandaşlığı şu yollarla kazanılabilir İtalya vatandaşlık şartları:

Soy bağına dayalı vatandaşlık (Ius Sanguinis)

91/92 sayılı yasanın 1. maddesi, İtalyan vatandaşı olan bir baba veya anneden doğan bir kişinin İtalyan vatandaşlığı kazandığını belirtir. Bu nedenle, soy bağı ilkesi – önceki yasada zaten yer alan bir prensip – vatandaşlık kazanımının ana ilkesi olarak yeniden vurgulanmıştır. Iure soli ilkesi, istisnai ve artık kalan bir durum olarak kalırken, madde açıkça annenin de vatandaşlığı aktarabileceğini belirtir. İtalyan atalara göç eden yabancıların soyundan gelenlere vatandaşlık tanınması ilkesi de bu maddeyle kabul edilir.

Vatandaşlık sahibi olan yabancıların soyundan gelenlerin, ius soli ilkesinin geçerli olduğu ülkelerde doğan çocuklarına İtalyan vatandaşlığının tanınması ilkesini 1912 sayılı yasanın 1. maddesi yeniden vurgular. Bu madde, yabancı devletin ius soli ilkesine göre vatandaşlık verdiği durumda, İtalyan çocuklarının doğumda İtalyan vatandaşlığını koruyabilmesini sağlamıştır. Ancak, bu tanıma, ataların vatandaşlık aktarımında kesinti olmamasını gerektirir. İtalyan vatandaşlığının bu şekilde tanınması için gerekli olan koşullar, soyunun İtalyan atadan (göç eden atadan) geldiğini kanıtlamak ve vatandaşlık iletiminde kesinti olmadığını göstermek üzerine kuruludur.

Evlat Edinme ile Kazanılan Vatandaşlık

İtalyan vatandaşı tarafından evlat edinilen herhangi bir küçük çocuk, İtalyan yargı makamlarının bir kararıyla İtalyan vatandaşlığını kazanır. Yurtdışında evlat edinilenler, evlat edinmenin yürürlüğe girmesinden itibaren İtalya’da beş yıl yasal ikamet süresinden sonra doğal hale gelebilirler.

Evlilik veya Medeni Birliğe Dayalı Vatandaşlık

İtalyan vatandaşı olan bir kişinin yabancı veya vatansız eşi, belirli koşullar karşılandığında İtalyan vatandaşlığını talep edebilir. İtalya’da evlenenler için evlilik sonrası iki yıl veya eşin doğal vatandaşlığını kazandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle yurtdışında ikamet etmek koşulu aranır. Bu süreler, çiftlerin doğan veya evlat edinilen çocukları varsa yarı yarıya azaltılır. Ayrıca, evliliğin İtalyan hukuk sistemine uygun olması ve evlilik sertifikasının uygun İtalyan Belediyesi’ne kaydedilmesi, dekre üzerindeki diğer koşulları oluşturur. Başvuru sahipleri, İtalyan dilini en az B1 seviyesinde bilmeleri gerekmektedir. Başvurular, yurtdışında yaşayan kişiler için İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen çevrimiçi platform üzerinden yapılır.

Uzun Süreli İkamet İzni ile Vatandaşlık

İtalya’da yasal olarak sürekli ikamet eden ve belirli kriterleri karşılayan yabancılar, İtalyan vatandaşlığına başvurabilirler. Başvuru sahipleri, en az beş yıl süreyle sürekli ikamet etmiş olmalı, dil becerilerini kanıtlamalı ve ekonomik bağımsızlık göstergelerini sunmalıdır. İkamet izni süresince başvuran kişinin ceza mahkumiyeti olmamalıdır.

Askerlik Hizmeti ile İtalya Vatandaşlık Şartları

İtalyan askerlik hizmetinde bulunan yabancı uyruklular, hizmetin bitiminden itibaren İtalyan vatandaşlığını talep edebilirler. Bu durumda, başvuru sahipleri İtalyan dilini bilme şartından muaftır.

Vatandaşlık Kaybı

İtalyan vatandaşlığı, şu durumlar hariç olmak üzere, bireyin iradesine bağlı olarak kaybedilebilir:
– Bireyin açıkça vatandaşlıktan çekilme isteği;
– Başka bir ülkenin vatandaşlığını kazanma ve İtalyan vatandaşlığından resmi olarak çekilme.

İtalya, çifte vatandaşlığı tanır, bu nedenle İtalyan vatandaşları başka bir ülkenin vatandaşlığını alabilirler ve hala İtalyan vatandaşı olarak kalabilirler.

Bu, genel bir özet olup, başvuruların spesifik durumlara bağlı olarak değerlendirilebileceği ve değişikliklere tabi olabileceği unutulmamalıdır. İtalyan vatandaşlığına başvurmadan önce, güncel yasal düzenlemeleri kontrol etmek ve başvuru süreci için resmi mercilere danışmak önemlidir.

İtalya vatandaşlık şartları konusuyla ilgili İtalya İç işleri bakanlığının web sitesini incelemek için buraya tıklayın.