İçeriğe geç

İletişim

Vatandaşlık

İtalya Vatandaşlığı İçin Gereken Evraklar 

  • Vatandaşlık başvuru formu (İtalyanca)
  • Başvuru sahibinin ana babasının veya onların ebeveynlerinin vatandaşlığına dair kanıtlar (Eski İtalya pasaportları, nüfus idaresinden alınan belgeler vb.)
  • Başvuru sahibinin ikinci dereceden akrabalarından başlayarak doğum, evlilik, ölüm, isim değişikliği, boşanma gibi belgelerin fotokopileri

İtalya Vatandaşlığını Kazanma Yolları 

İtalya’da yaşayan yabancı uyruklu göçmenlerin İtalyan vatandaşlığına geçişlerini düzenleyen birden fazla yasa bulunmaktadır. İtalya’ya geliş nedeni, oturma süresi veya oturma izni statüsü gibi kıstaslar, bir yabancının İtalya vatandaşlığına geçişinde hangi yasadan yararlanabileceğinin belirlenmesi bakımından önemlidir.

İtalya vatandaşlığına geçme, her şeyden önce her ülke vatandaşının kendi özgür iradesi ile karar vermesi gereken bir konudur. Vatandaşlığa geçilmesi halinde İtalya’da seçme seçilme hakkından, AB ülkeleri içerisinde serbest dolaşım hakkına, İtalya vatandaşlarına tanınan her türlü imtiyaz ve memur olma gibi ayrıcalıkların elde edilmesine giden bir dizi yolların açılımı sağlanmaktadır.

Uzun bir süredir kendi ana vatanı kabul ettiği toprakların sınırları içerisinde yaşayan, her türlü yaşamsal haklarını yaşadığı devletlerin kanunlarına göre belirleyen ve bu sınırlar içerisinde yaşama tutunan her bireyin kendi tercih ettiği veya sonradan farklı yollarla yaşamaya başladığı devlet sınırları içerisinde yaşama hakkı araması kanunlarla sabitlenmiştir. Özellikle İtalya gibi tarihinde çok sayıda göç almış toplulukların kendi kabul ettiği ülke vatandaşlarına bu konuda çok fazla sayıda tanınmış yasal haklar bulunmaktadır. Bu amaçla vatandaşlığa geçmek için gereken hakların aranmasında ortak paydaların bulunması önemlidir. Bu sebeplerle İtalya’da çok uzun bir zamandır ikinci vatan toprağı kabul ettikleri göçmen bölgelerinde yaşayan milletlerin vatandaşları İtalya vatandaşlığı hakkını daha hızlı ve kolay bir şekilde kazanabilirler.

Farklı amaçlarla İtalya vatandaşlığına geçme yolları bulunanların ise kanunlarla belirtilen haklarını araması sonucu vatandaşlığına geçmeleri için vatandaşlık haklarının bilinerek önemli unsurların bir araya getirilmesiyle oluşturulur. İtalya’da belli süre yaşamış ve belli yaşam standartları oluşturulmuş bireyler için sağlanan İtalya vatandaşlığı almak için gereken koşulların yerine getirilmesi ve bu koşulların tamamlanması İtalya vatandaşlığının kazanılması için bu açıdan çok önem teşkil etmektedir.

İtalya Vatandaşlık Başvurusu Nasıl Yapılıyor?

İtalya’da en az 10 yıl oturumu bulunanlar vatandaşlık için başvuruda bulunabiliyor. Bu süre bir İtalyan tarafından evlat edinilen kişiler için 7’ye, mülteciler için 5’e, Avrupa Birliği vatandaşları için 4’e, büyükanne ve büyükbabaları İtalyan olan kişiler içinse 3’e düşüyor. Bu şartlar altında vatandaşlığa başvurabilmeniz için sicilinizin temiz; kendinizi, ailenizi geçindirecek bir işiniz ve birikiminiz olması gerekiyor. Eğer İtalya’da, bir İtalyan’la en az 2 yıl evli kalırsanız, İtalya dışında da bir İtalyan’la en az 3 yıl evli kalırsanız vatandaşlık hakkı kazanıyorsunuz. İtalya, çifte vatandaşlığa müsaade ediyor.

İtalya Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

İtalya vatandaşlığına geçmek için birkaç farklı yol vardır. Ebeveynlerinden en az birisi İtalya vatandaşı olanlar doğumdan kaynaklanan kanıtlarla vatandaşlık başvurusunda bulunabilirler. Ebeveyni İtalyan olmamasına rağmen 18 yaş altı çocuklar reşit olana kadar İtalya’da yaşamışlarsa yine vatandaşlık için başvuruda bulunabilirler. Atalarınızın (büyükbaba vb.) resmi olarak İtalya vatandaşı olduğunu ispatladığınız durumlarda başvuruda bulunabilirsiniz ancak bu konudaki prosedürler oldukça karışık olduğundan konuyla ilgili İtalyan makamlarından yardım almanız uygun olur.

Evlilik Yoluyla İtalya Vatandaşlığına Geçiş Şartları Nelerdir?

Eğer İtalya dışında bir İtalyan vatandaşı ile 3 yıldır evliyseniz dilekçeyle başvuru yapabilirsiniz. Eğer çocuk sahibiyseniz ve evliliğiniz halen sürüyorsa bu süre yarıya inebiliyor. İtalya’da evlilik yaptıktan 6 ay sonra vatandaşlık başvurusunda bulunabilirsiniz. İtalya vatandaşı ile evlilik durumunda İtalyan dışişlerinin evlilik akdinizi onaylaması gerekmektedir.

İtalyan vatandaşı ile evliyseniz çifte vatandaşlık almanız da mümkündür. Çifte vatandaşlık durumları kanunla düzenlenmiş olmakla birlikte anne ve babanızın veya onların ebeveynlerinin İtalyan olması durumunda da çifte vatandaşlık mümkündür.  İtalya çifte vatandaşlığında 1948’den sonra doğmuş olma koşulu vardır.