İçeriğe geç

İletişim

Vatandaşlık

İzlanda’da yaşayan yabancı uyruklu göçmenlerin İzlanda vatandaşlığına geçişlerini düzenleyen birden fazla yasa bulunmaktadır. İzlanda’ya geliş nedeni, oturma süresi veya oturma izni statüsü gibi kıstaslar, bir yabancının İzlanda vatandaşlığına geçişinde hangi yasadan yararlanabileceğinin belirlenmesi bakımından önemlidir.

İzlanda vatandaşlığına geçme, her şeyden önce her ülke vatandaşının kendi özgür iradesi ile karar vermesi gereken bir konudur. İzlanda vatandaşlığına geçilmesi halinde İzlanda’da seçme seçilme hakkından, İzlanda vatandaşlarına tanınan her türlü imtiyaz ve memur olma gibi ayrıcalıkların elde edilmesine giden bir dizi yolların açılımı sağlanmaktadır.

Uzun bir süredir kendi ana vatanı kabul ettiği toprakların sınırları içerisinde yaşayan, her türlü yaşamsal haklarını yaşadığı devletlerin kanunlarına göre belirleyen ve bu sınırlar içerisinde yaşama tutunan her bireyin kendi tercih ettiği veya sonradan farklı yollarla yaşamaya başladığı devlet sınırları içerisinde yaşama hakkı araması kanunlarla sabitlenmiştir. İzlanda vatandaşlığına geçmek için gereken hakların aranmasında ortak paydaların bulunması önemlidir.

Farklı amaçlarla İzlanda vatandaşlığına geçme yolları bulunanların ise kanunlarla belirtilen haklarını araması sonucu İzlanda vatandaşlığına geçmeleri için vatandaşlık haklarının bilinerek önemli unsurların bir araya getirilmesiyle oluşturulur. İzlanda’da belli süre yaşamış ve belli yaşam standartları oluşturulmuş bireyler için sağlanan İzlanda vatandaşlığı almak için gereken koşulların yerine getirilmesi ve bu koşulların tamamlanması İzlanda vatandaşlığının kazanılması için bu açıdan çok önem teşkil etmektedir.