İçeriğe geç

İletişim

Kanada Vize İşlemleri | 2022 Kanada Vize Başvurusu

Amerika kıtasının en kuzeyinde, Kuzey Amerika’da bulunan Kanada’ya geçerli bir Kanada Vizesi olan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları seyahat edebilir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları sahip oldukları pasaport türünün önemi olmaksızın Kanada Vizesi’ne tabidir. Kanada Vizesi ve Kanada Vize İşlemleri ile ilgili her şeyi bu sayfada bulabilirsiniz.

Kanada Vizesi, Kanada Konsolosluğu tarafından veya Kanada Konsolosluğu’nun akredite ettiği vize başvuru merkezleri aracılığıyla verilmektedir.

Kanada Vize Başvurusu sürecinde UDK Dil Kursu;

 • Başvuru amacınıza uygun vize tipinin belirlenmesinde,
 • Başvuracağınız vize tipi ve mesleki durumunuzun gerektirdiği evrakların tayin edilmesinde,
 • Prosedüre uygun olarak hazırlanan başvuru dosyanızın akredite edilmiş bir vize başvuru merkezine iletilmesinde ve vize başvuru merkezinden başvurunuz için randevu alımında

size danışmanlık hizmeti vermektedir. Vize danışmanlarımızdan Kanada Vizesi ve Kanada Vize İşlemleri ile ilgili daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.

KANADA VİZESİ

Kanada resmi makamları tarafından Kanada VizesiKanada Turist Vizesi (Visitor Visa) ve 6 aylık geçici bir oturma izni ( Canada Temporary Resident Visa (TRV)) olarak da tanımlanmaktadır.
Kanada’ya seyahat edebilmenize imkan tanıyan bu vize, Kanada Vize İşlemleri sürecinin bitiminde pasaportunuza işlenen resmi bir vesikadan oluşmakta ve Kanada’ya giriş yapabilmek için gerekli koşulları sağladığınızı göstermektedir.

Kanada Vizesi, tek girişlik vize ( single entry visa ) ve çoklu giriş vizesi ( multiple entry visa ) olmak üzere iki farklı şekilde verilmektedir.
Tek girişlik vize, sahibine 6 ay süresince Kanada’ya yalnızca tek bir sefer giriş yapma hakkı tanırken çoklu giriş vizesi, sahibine vize süresince Kanada’ya istediği şekilde giriş çıkış yapma imkanı sağlar.

Kanada Vizesi ile kişinin Kanada’da 6 aya kadar ikamet etme hakkı vardır ancak Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı ( Canada Border Services Agency ) ya da Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı ( Immigration, Refugees and Citizenship Canada ) yetkilileri bazı durumlarda ziyaretçinin Kanada’da 6 aydan daha kısa süre bulunmasına hüküm verilebilir ya da daha uzun süre konaklamasına izin verebilir. Bu durumda ziyaretçinin Kanada’dan ayrılması gereken yeni tarih pasaportuna yetkililer tarafından işlenecek ve ziyaretçiye bu güncel tarihi gösteren yeni bir belge verilecektir. Bu belge Turist Kayıt Belgesi ( Visitor Record ) olarak adlandırılmaktadır.

“KANADA TURİST VİZESİ” VE “TURİST KAYIT BELGESİ” ARASINDAKİ FARK NEDİR?

A. KANADA TURİST VİZESİ ( VISITOR VISA )

Kanada Turist Vizesi, Kanada’ya giriş yapabilmek için vize uygulamasına tabi ülkelerin vatandaşlarının pasaportlarına akredite edilmiş vize başvuru merkezlerine yaptıkları;

 • Eğitim,
 • Gezi,
 • İş

nedenleriyle yaptıkları başvuruların onaylanması sonucunda Kanada Konsolosluğu tarafından işlenen ve ziyaretçinin Kanada’ya giriş yapabilmek için gerekli koşulları sağladığını ifade eden resmi bir belgedir.
Kanada Turist Vizesi, aynı zamanda Kanada Vizesi olarak da tanımlanır.

Kanada Vize Ücreti 100 CAD’dır ( Kanada Doları ) ve vize başvurunuzun reddedilmesi durumunda iade edilmemektedir.

NOT: Kanada Turist Vizesi ile size tanınan ikamet süresi ne kadar olursa olsun, pasaportunuzun son kullanma tarihinden sonra Kanada’da kalmaya devam edemezsiniz.

B. TURİST KAYIT BELGESİ ( VISITOR RECORD )

Turist Kayıt Belgesi, Kanada’daki konaklamanızı 6 aydan daha az süreyle sınırlandırmak ya da talebiniz doğrultusunda 6 aydan sonra uzatmak için size verilen bağımsız bir belgedir.
Kanada Vizesi gibi pasaportunuza işlenmemektedir ve Kanada Vize İşlemleri sürecinde verilmemektedir.

Seyahatinizi uzatma talebinde bulunmak için Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı ya da Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı’na Kanada Vizesi ile size tanınan konaklama süresinin bitimine en az 30 gün kala başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

1. KANADA VİZESİ İÇİN UYGUNLUK

Kanada Vizesi alabilmek için bazı gereklilikleri sağlamanız gerekmektedir:

 • Adli ya da göç ilişkili bir sabıkaya sahip olmamak,
 • Kanada tarafından tanınan, süresi dolmamış, yasal bir seyahat belgesine sahip olmak,
 • Kanada’da kaldığınız süre içinde masraflarınızı karşılayabilecek ve ülkenize dönüşünüzü sağlayabilecek ölçüde yeterli finansmana sahip olduğunuzu kanıtlamak,
 • Sağlıklı olmak,
 • Sınır memurunu Kanada’dan ayrılacağınıza ve sizi ülkenize bağlayan aile, ev, iş gibi maddi ve manevi değerlerinizin olduğuna ikna etmek…

Bazı durumlar uyarınca Kanada Vizesi alabilmek için bazı temel gerekliliklere bir sebepten uymayan birtakım kişilerin Kanada’ya girişi Kanada Göç ve Mülteci Koruma Yasası’nca ( Immigration and Refugee Protection Act (IRPA)) kısıtlanmıştır.
Bu kişiler söz konusu yasa tarafından “kabul edilemez” ( inadmissible ) olarak tanımlanır.

A. KANADA VİZESİ İÇİN “KABUL EDİLEMEZ” KATEGORİSİNDE MİSİNİZ?

Kanada Vizesi için kabul edilemez kişilerin Kanada’ya girişleri adli, güvenlikle ilgili, tıbbi gerekçelerle sınırlandırılmaktadır.

Adli nedenlerle ilgili olarak aşağıdaki durumlarda kabul edilemez olursunuz:

 • Alkol ve uyuşturucu etkisi altında araba sürmek veya trafik kazası sonucu ölüme sebebiyet vermek,
 • Cinayet,
 • Darp, saldırı, tecavüz gibi şiddet içeren eylemlerde bulunmak,
 • Hırsızlık,
 • Kalpazanlık ve kara para aklama gibi organize suç faaliyetlerinde bulunmak ya da bulunan bir örgüte üye olmak,
 • Kontrole tabi veya yasaklanmış uyuşturucu madde bulundurmak ya da ticaretini yapmak…

NOT: 18 yaşın altındayken bir suçtan mahkum edilmiş kişiler bu uygulamadan muaf tutulur.

Güvenlik nedenleriyle ilgili olarak aşağıdaki durumlarda kabul edilemez olursunuz:

 • Casusluk,
 • Hükümeti devirmeye yönelik teşebbüs,
 • Şiddet veya terörizm,
 • Veya bunlardan herhangi birinde faaliyetlerde bulunmuş ya da bulunan bir kuruluşa üyelik…

İnsan hakları veya uluslararası hukuk kurallarıyla ilgili olarak aşağıdaki durumlarda kabul edilemez olursunuz:

 • İnsan hakları ihlallerinde bulunan veya uluslararası hukuk kurallarına tezat davranan, uluslararası yaptırımlara tabi bir hükümette kıdemli memur olmak,
 • İnsanlık ve savaş suçu işlemek…

Tıbbi nedenlerle ilgili olarak aşağıdaki durumlarda kabul edilemez olursunuz:

 • Halk sağlığını ve kamu güvenliğini tehlikeye sokacak sağlık problemlerine sahip olmak,
  ( Bulaşıcı hastalıklar, fiziksel ve zihinsel işlev kaybı, öngörülemeyen ve şiddet içeren davranışlar vb. )
 • Mevcut sağlık durumunuzun sağlık hizmetleri ve sosyal hizmetler açısından aşırı talebe neden olması…
  ( Sağlık sorununuzun tedavisi için gerekli sağlık hizmetleri veya sosyal hizmetlerin, Kanada’daki servislerin bekleme sürelerini ve maliyetlerini olumsuz yönde etkilemesi vb. )

Adli, güvenlikle ilgili, tıbbi nedenler dışında;

 • Aile üyeleriniz ve kendinize finansal olarak yeterli olmamanız,
 • Ailenizde kabul edilemez bir aile ferdinin olması,
 • Göç ve Mülteci Koruma Yasası’nın ( Immigration and Refugee Protection Act (IRPA)) herhangi bir hükmüne uymamanız,
  • Daha önce Kanada’dan sınır dışı edilmiş olmanız,
  • Kanada’da bulunduğunuz süre içinde kurallara riayet etmemeniz,
   ( Kişinin çalışma izni olmadan çalışması, Kanada Vizesi ile kendisine tanınan kalış süresini aşması vb. )
  • Resmi bir vize veya yazılı izin olmadan Kanada’ya giriş yapmaya çalışmanız

gibi durumlarda da kabul edilemez olursunuz.

B. ”KABUL EDİLEMEZ” OLMANIZ DURUMUNDA KANADA VİZESİ ALMANIZ HANGİ ŞARTLARA BAĞLIDIR?

Kanada Göç ve Mülteci Koruma Yasası’na göre, bir suç işlemiş ve bu suçtan hüküm giymişseniz Kanada Vizesi almanıza ve Kanada’ya girişinize izin verilmeyebilir, diğer bir tabirle cezai olarak kabul edilemez olursunuz.

B.1. CEZAİ NEDENLERLE KABUL EDİLEMEZ KİŞİLER İÇİN KANADA VİZE İŞLEMLERİ

Cezai nedenlerle kabul edilemez kişilerin bazı koşulları sağlaması durumunda Kanada Vizesi almak ve Kanada’ya giriş yapabilmek için hala şansı vardır:

 • Bir vize görevlisini rehabilite edildiğinize dair yasal şartları yerine getirdiğinize ikna etmek,
  • Geçerli Rehabilitasyon ( Deemed Rehabilitation ): İşlenilen suçun üzerinden Kanada’ya giriş yapabilmenize yetecek kadar zaman geçmiş olmasını ifade eder.
   • İşlediğiniz suçun ne ve ne kadar ciddi olduğu,
   • Suç eyleminizin Kanada’daki mevcut ceza hukukunda karşılığının 10 yıldan daha az bir mahkumiyet gerektirmesi,
   • Suçun işlenmesinin üzerinden en az 10 yıl geçmesi,
   • Verilen cezanın tamamlanmasının ardından en az 10 yıl geçmesi,
   • İki veya daha fazla suçtan mahkum edilmişseniz verilen cezaların tamamlanmasının ardından en 5 yıl geçmesi gibi koşullara bağlı olarak rehabilite olmuş kabul edilirsiniz.
    NOT: Suç eyleminizin Kanada’daki mevcut ceza hukukunda karşılığının 10 yıldan daha fazla bir süre mahkumiyet gerektirmesi durumunda geçerli rehabilitasyon söz konusu olamaz.
 • Rehabilitasyon için başvurmuş ve onaylanmış olmak,
  • Bireysel Rehabilitasyon ( Individual rehabilitation ): Cezai kabul edilemezlik gerekçelerinin ortadan kaldırılması ile yeni bir suç işlemeyeceğinizi ifade eder.
   • Suçun işlenmesinin üzerinden en az 5 yıl geçmesi,
   • Verilen cezanın tamamlanmasının ardından en az 5 yıl geçmesi gibi koşullara bağlı olarak rehabilitasyon için başvuruda bulunabilirsiniz.
    NOT: İki veya daha fazla suçtan mahkum edilmeniz durumunda rehabilitasyon başvurusunda bulunmanız söz konusu olamaz.
 • Kanada’da mahkum edildiğiniz takdirde suç dosyanızın ibra ya da tecil edilmesi için başvuruda bulunmak,
  (Başvurunuz kabul edildiği takdirde Kanada için artık kabul edilemez olmazsınız.)
 • Geçici oturum iznine sahip olmak,
  • Cezanızın tamamlanmasının üzerinden en az 5 yıl geçtiyse,
  • Kanada seyahatiniz için geçerli bir nedeniniz varsa,
  • Yetkililer Kanada’da bulunmanızın halk sağlığı ve kamu güvenliği yönünden risk teşkil etmediğine karar verirse geçici oturum izni alma şansınız doğabilir.

Kabul edilemez kişiler için Kanada Vize Ücreti 200 CAD’dır (Kanada Doları) ve vize başvurunuzun reddedilmesi durumunda iade edilmemektedir.

B.2. IRPA’YA GÖRE KABUL EDİLEMEZ KİŞİLER İÇİN KANADA VİZE İŞLEMLERİ

Göç ve Mülteci Koruma Yasası’nın ( Immigration and Refugee Protection Act (IRPA)) herhangi bir hükmüne uymamanız durumunda Kanada’ya yeniden seyahat edebilmeniz için Kanada’ya Geri Dönme İzni’ne (Authorization to Return to Canada (ARC)) başvurmanız gerekmektedir.

Kabul edilemez kişilerin yaptıkları Kanada Vizesi Başvurusu‘nun değerlendirilme sürecinde nihai karar için şahsın bir subay mülakatına katılması gerekebilir.

Kabul edilemez kişiler için Kanada Vize Ücreti 200 CAD’dır ( Kanada Doları ) ve vize başvurunuzun reddedilmesi durumunda iade edilmemektedir.

NOT: Kanada’da bir suç işlediyseniz kabul edilemez hükmünü kaldırabilmeniz için Kanada Şartlı Tahliye Kurulu’ndan ( Parole Board of Canada (PBC)) af talep etmeniz gerekir.

2. 18 YAŞINDAN KÜÇÜKLER İÇİN KANADA VİZESİ VE KANADA VİZE İŞLEMLERİ

18 yaşından küçükler Kanada Vize İşlemleri‘ni yürütmek, Kanada Vizesi almak, Kanada’ya seyahat edebilmek için diğer tüm ziyaretçilerle neredeyse aynı koşullara tabidir.

18 yaşından küçüklerin Kanada’ya seyahat edebilmeleri için gerekli belgeler çocuğunuzun Kanada’ya biriyle mi yoksa yalnız mı seyahat ettiğine göre farklılıklar göstermektedir.

Çocuğunuz Kanada’ya yalnız seyahat ediyorsa şu belgeleri sunmalıdır:

 • Kendi pasaportu,
 • Doğum belgesinin bir kopyası,
 • Fransızca ya da İngilizce dillerinde yazılmış ve ebeveynleri veya yasal vasileri tarafından imzalanmış bir imza yetki belgesi…
  ( İmza yetki belgesi, ebeveyn veya yasal vasinin adres ve telefon numarası ile Kanada’da çocuğunuzun bakımını üstlenecek kişinin adı, adresi, telefon numarasını ihtiva etmelidir. )

Çocuğunuz tek bir ebeveynle seyahat ediyorsa şu belgeleri sunmalısınız:

 • Kendi pasaportu,
 • Doğum belgesinin bir kopyası,
 • Fransızca ya da İngilizce dillerinde yazılmış ve onlarla seyahat etmeyen ebeveyn tarafından imzalanmış bir imza yetki belgesi,
 • Onlarla seyahat etmeyen ebeveynin adres ve telefon numarası ile pasaportunun veya ulusal kimlik kartının fotokopisi…

Diğer koşullar ve süreçler şu şekildedir:

 1. Ebeveynlerin ayrılması veya boşanması ve çocuğun velayetinin paylaşılması durumunda, çocuğuyla seyahat eden ebeveyn imza yetki belgesi ve yasal velayet belgesini mutlaka sunmalıdır.
 2. Ebeveynlerin ayrılması veya boşanması ve çocuğun velayetini ebeveynlerden birinin alması durumunda, çocuğuyla seyahat eden ebeveyn velayeti alan ebeveyn tarafından imzalanmış imza yetki belgesi ve yasal velayet belgesini mutlaka sunmalıdır.
 3. Çocuğun ebeveynlerinden birinin vefatı durumunda, vefat eden ebeveyne ait ölüm belgesinin bir kopyası mutlaka sunulmalıdır.
 4. Çocuğun onu evlat edinen ebeveyn ya da yasal vasisi ile seyahat ediyor olması durumunda, evlat edinme ya da vesayet belgesinin bir kopyası mutlaka sunulmalıdır.

NOT: Kanada’da sınır hizmetleri görevlileri kaçak ya da kayıp çocuklar için son derece titiz çalışır ve tamamıyla çocukları korumaya yönelik eylemlerde bulunurlar. Bu nedenle ebeveyn ya da yasal vasileri dışındaki bir yetişkinle seyahat eden çocuklar büyük bir titizlikle kontrol edilecek ve gerekli durumlarda çocuk ya da yanındaki yetişkin sorgulanacaktır. Tüm belgelerin yanınızda olduğundan emin olun.

KANADA VİZE TİPLERİ

1. KANADA AİLE ZİYARETİ VİZESİ

A. KANADA AİLE ZİYARETİ VİZESİ ( PARENT AND GRANDPARENT SUPER VISA ) NEDİR?

Kanada’da yaşayan aile üyelerini ziyaret etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Kanada Aile Ziyareti Vizesi için başvuruda bulunabilirler.

Bir Kanada Vizesi tipi olan Kanada Aile Ziyareti Vizesi, sahibine Kanada’da tek seferde 2 yıla kadar ikamet etme ve 10 yıl süresince Kanada’ya çok defa giriş çıkış yapma imkanı sağlayan bir çoklu giriş vizesidir.

Kanada Aile Ziyareti Vize Ücreti 100 CAD’dır ( Kanada Doları ) ve vize başvurunuzun reddedilmesi durumunda iade edilmemektedir.

NOT: Kanada’ya yapacağınız aile ziyaretinin 6 ay veya 6 aydan daha kısa sürmesini öngörüyorsanız Kanada Turist Vizesi‘ne de başvurabilirsiniz. Kanada da akrabanız ya da arkadaşınız sizi davet etti ise Kanada Turistik vizeniz de ki evraklara ek olarak Kanada da ki tanıdığınızdan davet mektubu, Kanada vatandaşı ise pasaportunun fotokopisi , oturum izni ile kalıyor ise oturum izninin fotokopisini eklemeniz yeterlidir.

B. KANADA AİLE ZİYARETİ VİZESİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Kanada vatandaşlarının ya da Kanada’dan daimi oturum izni olan kişilerin ebeveynleri, büyükanneleri, büyükbabaları gerekli koşulları sağladıkları takdirde Kanada Aile Ziyareti Vizesi‘ne başvuruda bulunabilirler.

C. KANADA AİLE ZİYARETİ VİZESİNE BAŞVURMAK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR NEDİR?

Kanada Aile Ziyareti Vizesi almaya hak kazanmak için bazı temel gereklilikleri yerine getirmeniz gerekmektedir:

 • Bir Kanada vatandaşının ya da Kanada’dan daimi oturum izni sahibinin ebeveyni, büyükannesi, büyükbabası olmak,
 • Çocuğunuz ya da torununuzdan sizi Kanada’ya davet eden ve içeriği aşağıdaki şekilde olan bir davet mektubu:
  • Çocuğunuz ya da torununuzun hanehalkının listesi,
  • Çocuğunuz ya da torununuzun Kanada vatandaşlığının veya daimi ikamet belgesinin bir kopyası,
  • Çocuğunuz ya da torununuzun seyahatiniz süresince size dair maddi destek vaadini ihtiva etmelidir.
 • Kanada’da faaliyet gösteren bir sigorta şirketinden Kanada’ya giriş tarihinizden itibaren en az 1 yıl geçerli ve minimum 100.000 CAD ( Kanada Doları ) teminatlı bir sağlık sigortası ile söz konusu sağlık sigortasının bedelinin ödendiğine dair makbuz…

D. KANADA AİLE ZİYARETİ VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NEDİR?

Kanada Aile Ziyareti Vizesi için başvuru yaparken standart evraklar dışında vize başvuru merkezine;

 • Çocuğunuz ya da torununuzdan imzalı bir davet mektubu,
  • Çocuğunuz ya da torununuzun kişisel bilgileri,
  • Çocuğunuz ya da torununuzun sizinle olan akrabalık dereceleri,
  • Çocuğunuz ya da torununuzun Kanada’daki hanehalkının kişisel bilgileri,
  • Çocuğunuz ya da torununuzun seyahatiniz süresince size dair maddi destek vaadini ihtiva etmelidir.
 • Çocuğunuz ya da torununuzun hanehalkı gelirinin en az asgari geliri ( Low Income Cut-Off (LICO)) sağladığını kanıtlayan finansal belgeler,
  • Banka hesap özeti,
  • En son vergi yılı için Değerlendirme Bildirimi ( Notice of Assessment (NOA)) veya T4 / T1 slipleri,
  • İş sigortası taslakları,
  • Antetli kağıda yetkili kişi tarafından yazılmış işe başlangıç tarihini ve maaş bilgilerini içeren yazı. Dilekçe Konsolosluğa hitaben yazılmalı mutlaka yetkili tarafından ıslak imzalı ve kaşeli olmalıdır.
 • Kanada’da faaliyet gösteren bir sigorta şirketinden Kanada’ya giriş tarihinizden itibaren en az 1 yıl geçerli ve minimum 100.000 CAD ( Kanada Doları ) teminatlı bir sağlık sigortası ile söz konusu sağlık sigortasının bedelinin ödendiğine dair makbuz

ibraz etmeniz gerekecektir.

NOT: Aynı zamanda yetkililer Kanada seyahatinizin ardından Kanada’dan ayrılacağınızdan emin olmak adına ülkenizdeki aile ve finansal bilgilerinize, ülkenizin ekonomik ve politik istikrarına, ziyaretinizin amacına titizlikle eğileceklerdir.

E. KANADA AİLE ZİYARETİ VİZE BAŞVURUSUNDAN SONRAKİ SÜREÇ NASIL İŞLER?

Kanada Vize İşlemleri sırasında eksik belge sunduğunuz takdirde başvurunuz işleme koyulmadan size iade edilir ancak tüm belgeleriniz tam ise, başvurunuz birkaç hafta içinde işleme koyulacaktır.

Kanada Aile Ziyareti Vizesi için yaptığınız başvurunun ardından biyometri* vermeniz gerekecektir.
( Fotoğraf ve parmak izleriniz biyometri* olarak adlandırılmaktadır ve 31 Temmuz 2018 tarihi itibariyle Kanada Aile Ziyareti Vizesi başvurunda bulunan 14 – 79 yaşları arasındaki herkesin biyometri vermesi gerekmektedir. )

Sizden ayrıca aşağıdakiler istenebilir:

 • Adli sicil kaydı,
 • Bir vize memuruyla mülakat,
 • Tıbbi muayene…

Başvurunuz işleme koyulduktan sonra pasaportunuzla birlikte diğer orijinal belgeler ( banka hesap özeti dışında ) size iade edilecektir.

Başvurunuzun onaylanması durumunda Kanada Aile Ziyareti Vizesi pasaportunuza işlenecektir, reddedilmesi durumunda size bir açıklama mektubu gönderilecektir.

2. KANADA TİCARİ VİZESİ

A. KANADA TİCARİ VİZESİ NEDİR?

Kanada resmi makamları tarafından Kanada Ticari Vizesi aynı zamanda Kanada Turist Vizesi (Visitor Visa) ve 6 aylık geçici bir oturma izni ( Canada Temporary Resident Visa (TRV)) olarak da tanımlanmaktadır.
Yani bir iş ziyaretinde bulunacaksanız Kanada’ya gelmek için bir Kanada Turist Vizesi‘ne ihtiyacınız vardır.

Kanada’ya seyahat nedeniniz ticariyse aşağıdaki noktaları anlamanız çok önemlidir:

 • İş ziyaretçisi kimdir?
 • İş ziyaretçisi olarak neler yapabilir ve neler yapamazsınız?
 • Kanada’ya bu amaçla giriş yapmanız için yapmanız ve yerine getirmeniz gerekenler nelerdir?

B. KANADA TİCARİ VİZESİ KİMLER İÇİNDİR?

Kanada, iş insanları ve iş ziyaretçilerini ayrı olarak kategorize etmektedir.
İş insanları, Kanada’da serbest ticaret antlaşmaları doğrultusunda iş yapmaktadırlar.
İş ziyaretçileri ise, Kanada işgücü piyasasının bir parçası olmadan Kanada’ya iş ilişkilerini geliştirmek, işlerini büyütmek, uluslararası ticari faaliyetlerde bulunmak ve yatırım yapmak için gelen kişilerdir.

 • 6 aydan az kalmayı planlıyorsanız,
 • Kanada tarafından tanınan, süresi dolmamış, yasal bir seyahat belgesine sahipseniz,
 • Bu seyahati Kanada işgücü piyasasına girme amacıyla yapmıyorsanız,
 • Gelir kaynağınız ve işyeriniz Kanada dışında bulunuyorsa ve bu durumu destekleyen belgeleriniz varsa,
 • Kanada’dan vize almak için temel koşullara uygunluk gösteriyorsanız:
  • Halk sağlığı ve kamu güvenliğini tehdit edecek bir adli durumunuz ya da sağlık probleminiz yoksa,
  • Kanada’da konakladığınız süre boyunca masraflarınızı karşılayacak ve ülkenize dönmenizi sağlayacak finansal yeterliliğiniz varsa,
  • Seyahatiniz sonunda Kanada’dan ayrılırken herhangi bir sıkıntıya mahal vermeyecekseniz

Kanada’ya iş ziyareti yapmanızda bir beis görülmemektedir.

İş ziyaretçilerinin Kanada’daki faaliyetleri için çalışma iznine başvurmalarına gerek yoktur ancak Kanada Vizesi ile Kanada’ya turistik amaçlarla gittiği halde Kanada’da 6 aydan fazla kalmayı ve çalışmayı planlayan ziyaretçiler için çalışma izni gerekecektir.
Çalışma izni başvurunuz onaylandığı takdirde geçici işçi olarak kabul edilirsiniz.

B.1. KANADA VİZESİ SAHİPLERİNİN ÇALIŞMA İZNİ İÇİN UYGUNLUĞU

Kanada Vizesi sahiplerinin nerede hangi türden bir çalışma iznine başvurduğuna bakılmaksızın yerine getirmesi gereken bazı yükümlülükleri vardır:

 • Adli sicilinizin temiz olması ve yasalara uymanız,
  ( Gerekli görüldüğü takdirde adli sicil kaydınız istenebilir, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu belgeye savcılıklardan ulaşabilmektedirler. )
 • Çalışma izniniz bittikten sonra Kanada’dan ayrılacağınız konusunda Kanadalı yetkililerle mutabık olmanız,
 • Kanada yasalarınca uygunsuz addedilen bir işveren ile çalışmayı planlamıyor olmanız,
 • Sürekli olarak eskort hizmetleri, erotik dans ve masaj, striptiz hizmeti sunan bir işveren için çalışmayı planlamıyor olmanız,
 • Kanada’da kaldığınız sürede masraflarını karşılayacak ve ülkenize dönmenizi sağlayacak finansal yeterliliğe sahip olmanız,
 • Kanada’da halk sağlığı ve kamu güvenliği için tehlike oluşturacak hastalıklara sahip olmamanız…
  ( Gerekli görüldüğü takdirde tıbbi muayene istenebilir.)

Bu yükümlülükleri sağladığınız noktada Kanada’da size uygun olan iki çeşit çalışma izninden birini seçebilirsiniz.

 1. AÇIK ÇALIŞMA İZNİ ( OPEN WORK PERMIT )
  Açık çalışma izni, Kanada yasalarınca uygunsuz addedilen veya sürekli olarak eskort hizmetleri, erotik dans ve masaj, striptiz hizmeti sunan işverenler dışında Kanada’da herhangi bir işverenle çalışmanıza izin verir.
  Yalnızca belirli durumlarda açık çalışma izni alabilirsiniz.
 2. İŞVERENE ÖZGÜ ÇALIŞMA İZNİ ( EMPLOYER-SPECIFIC WORK PERMIT )
  İşverene özgü çalışma iznine sahip bir kişi, sadece işveren için belirtilen süre boyunca ve varsa izin belgesinde gösterilen yerde çalışabilir.

C. KANADA TİCARİ VİZESİ DAHİLİNDE NE TÜR FAALİYETLERDE BULUNULABİLİR?

Bir iş ziyaretçisi iseniz, Kanada Vizesi ile Kanada’da gerçekleştirebileceğiniz etkinlikler aşağıdaki gibidir:

 • Bir başka ülkedeki şubesinde çalıştığınız Kanada menşeili şirketten eğitim almak,
 • Yabancı bir şirketin Kanada şubesindeki çalışanlara eğitim vermek,
 • Hizmet, makine, teçhizat aldığınız Kanada menşeili şirketten söz konusu ürünlerle ilgili eğitim almak,
 • İşinizle ilgili fuar, konferans, kongre ya da toplantılara katılmak,
  (Katıldığınız organizasyonlarda uygulamalı çalışma ya da yönetim faaliyetlerinde bulunamazsınız.)
 • Yabancı bir hükümet, kuruluş, kurum adına Kanada’dan mal ve hizmet satın almak ya da mal ve hizmet siparişi almak…

D. KANADA TİCARİ VİZESİNDE BAŞVURUSU SÜRECİ NASIL İŞLER?

Kanada Ticari Vizesi‘nin başvuru süreci Kanada Turist Vizesi‘nin ( Visitor Visa ) başvuru süreciyle aynıdır.

Kanada Turist Vizesi ve Kanada Vize İşlemleri daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Başvurunuzun ardından biyometri* vermeniz gerekecektir.
( Fotoğraf ve parmak izleriniz biyometri* olarak adlandırılmaktadır ve 31 Temmuz 2018 tarihi itibariyle Kanada Ticaret Vizesi başvurusunda bulunan 14 – 79 yaşları arasındaki herkesin biyometri vermesi gerekmektedir. )

Başvurunuz işleme koyulduktan sonra pasaportunuzla birlikte diğer orijinal belgeler ( banka hesap özeti dışında ) size iade edilecektir.

Başvurunuzun onaylanması durumunda Kanada Ticari Vizesi, Kanada Turist Vizesi ( Visitor Visa ) olarak pasaportunuza işlenecektir, reddedilmesi durumunda size bir açıklama mektubu gönderilecektir.

E. KANADA TİCARİ VİZESİ SAHİPLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER NELERDİR?

Kanada Vizesi almaya hak kazanmış kişilerin Kanada’ya girişleri esnasında yanlarında bulundurmaları gereken belgeler aşağıdaki gibidir:

 • Kanada tarafından tanınan, süresi dolmamış, yasal bir seyahat belgesi,
 • Ana şirketinizden durumu açıklayan ve onaylayan bir dayanak mektubu ile Kanadalı şirketten davet mektubu veya Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı’ndan sizin adınıza bir kabul mektubu,
 • Kanadalı şirketten, sorumlu kişi ya da kişilerin 24 saat boyunca ulaşılabilir iletişim bilgileri,
 • Seyahat nedeninizle ilgili garanti veya servis anlaşmaları ile sözleşme gibi diğer destekleyici evraklar,
 • Seyahatiniz boyunca masraflarınızı karşılayacak ve ülkenize dönmenizi sağlayacak miktarda nakit…

3. KANADA TRANSİT VİZESİ

A. KANADA TRANSİT VİZESİ (TRANSIT VISA) NEDİR?

Kanada Transit Vizesi pasaportunuza işlenen resmi bir belgedir, aynı zamanda Kanada Turist Vizesi (Visitor Visa) olarak da tanımlanmaktadır.

Varış noktanıza Kanada üzerinden geçiş yaparak gitmeniz gerektiği durumlarda Kanada Transit Vizesi‘ne sahip olmanız gerekmektedir.

Kanada Transit Vizesi seyahat planınıza bağlı olarak tek ya da 2 girişlik olabilmektedir.

B. KANADA TRANSİT VİZESİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Kanada’ya seyahat edebilmek için vize uygulamasına tabi bir ülkenin vatandaşıysanız ve aşağıda belirtilen durumlara uygunluk gösteriyorsanız;

 • Kanada üzerinden uçakla transit geçiyorsanız,
  (Kanada’da 48 saatten az bulunacak olsanız dahi…)
 • Kanada’dan geçişiniz esnasında Kanada’da 48 saatten fazla bulunacaksanız,
 • Kanada’ya seyahat edebilmek için vize uygulamasına tabi bir ülkedeyseniz ve sınırı araba, gemi, otobüs, tekne, tren ya da uçakla geçecekseniz

Kanada Transit Vizesi‘ne ihtiyacınız olacaktır.

Kanada Transit Vizesi‘nden Kanada Vizesi için kabul edilemez kişiler yararlanamamaktadır.

Kanada Turist Vizesi ve Kanada Vize İşlemleri daha detaylı bilgi için tıklayınız.

NOT: Kanada Transit Vizesi için başvuruda bulunacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Kanada Elektronik Seyahat İzin Belgesi ( Electronic Travel Authorization (eTA)) uygulamasına tabi değildir, bu belge Kanada’ya giriş yapabilmek için vizeden muaf tutulan ülkelerin vatandaşlarını kapsamaktadır

C. KANADA TRANSİT VİZESİNDE BAŞVURUSU SÜRECİ NASIL İŞLER?

Kanada Transit Vizesi‘nin başvuru süreci Kanada Turist Vizesi‘nin ( Visitor Visa ) başvuru süreciyle aynıdır.

Kanada Turist Vizesi ve Kanada Vize İşlemleri daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Başvurunuzun ardından biyometri* vermeniz gerekecektir.
( Fotoğraf ve parmak izleriniz biyometri* olarak adlandırılmaktadır ve 31 Temmuz 2018 tarihi itibariyle Kanada Transit Vizesi başvurusunda bulunan 14 – 79 yaşları arasındaki herkesin biyometri vermesi gerekmektedir. )

Başvurunuz işleme koyulduktan sonra pasaportunuzla birlikte diğer orijinal belgeler ( banka hesap özeti dışında ) size iade edilecektir.

Başvurunuzun onaylanması durumunda Kanada Ticari Vizesi, Kanada Turist Vizesi ( Visitor Visa ) olarak pasaportunuza işlenecektir, reddedilmesi durumunda size bir açıklama mektubu gönderilecektir.

2022 KANADA VİZE BAŞVURUSU

Kanada Vize Başvurusu’nda bulunurken aşağıdaki koşulları sağlamanız Kanada Vize İşlemleri sürecinin efektifliği ve vize başvurunuzun kabulü açısından büyük önem arz etmektedir:

 1. Adli sicilinizin temiz olması,
 2. Aile ve iş gibi sizi ülkenize döndürecek bağlara sahip olmanız ve Türkiye’de kayıtlı olduğunuz bir ikamet adresinizin olması,
  ( Kanada seyahatiniz sonunda Kanada’dan ayrılacağınıza dair yetkililerin ikna olması açısından bu koşul önemlidir. )
 3. Halk sağlığını ve kamu güvenliğini tehdit edecek bir hastalığınızın bulunmaması,
 4. Kanada seyahatiniz süresince masraflarınızı karşılayacak ve ülkenize dönüşünüzü sağlayacak finansal yeterliliğinizin olması,
 5. Kanada Vize Başvuru Formu’nun tarafınızdan doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulmuş olması,
 6. Kanada Vizesi İçin Gerekli Evraklar’ın başvurunuzda tarafınızdan doğru ve eksiksiz bir şekilde sunulmuş olması,
 7. Verdiğiniz e-mail adresinin doğru ve geçerli olması…
  ( Verdiğiniz e-mail adresinin doğru ya da geçerli olmaması durumunda başvuru sürecinde olası gecikmeler yaşayabilirsiniz. )

Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı tarafından verilen sayısal verilere göre,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vize başvurularının ortalama değerlendirilme süresi 18 iş günüdür fakat bu süreye, başvurunuzun Kanada Konsolosluğu ile vize başvuru merkezleri arasındaki lojistik süreci ve biyometri* vermenizin gerekli olduğu durumlarda oluşacak işlem süresi dahil edilmemiştir.
( Fotoğraf ve parmak izleriniz biyometri* olarak adlandırılmaktadır. )

Başvuruların değerlendirilme süresi;

 • Başvurduğunuz vize türü,
 • Başvuruda ve talep edildiği takdirde başvurudan sonra gerekli evrakların konsolosluğa eksiksiz ve hatasız bir şekilde sunulması,
  ( Gerekli durumlarda biyometri, ek evrak, tıbbi muayene istenebilir ve siz bunları ibraz edene kadar başvuru süreciniz tamamlanmış sayılmaz, dolayısıyla işleme alınmaz. )
 • Sunduğunuz bilgilerin kolay doğrulanabilir olması,
 • Kanada Konsolosluğu‘nun dönemsel durum ve yoğunluğu

maddelerine bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir.

NOT.1: Kanada Vize Başvurusu ve Kanada Vize İşlemleri‘ni akredite edilmiş vize başvuru merkezlerinden bizzat yapabildiğiniz gibi online olarak da yapabilirsiniz.

NOT.2: Fransızca veya İngilizce olmayan belgeler Kanada Vize İşlemleri sırasında yeminli bir tercüman tarafından onaylanmış suretleriyle birlikte sunulmalıdır.

NOT.3: Kanada Vize Başvurusu‘nda sahte evrak veya yalan beyanda bulunmanız durumunda başvurunuz otomatik olarak reddedilir, gerekli görülürse hakkınızda kanuni işlem de başlatılabilir.

KANADA VİZE BAŞVURUSU YAPARKEN HANGİ DURUMLARDA BİYOMETRİ İSTENMEKTEDİR?

31 Temmuz 2018 tarihi itibariyle çalışma ve eğitim izni, oturum izni, uygun vize tipleri için başvuran 14 – 79 yaşları arasındaki herkesin biyometri vermesi gerekmektedir.
Bu tarihten sonra yapılan vize başvurularında bir kez biyometri vermiş kişilerin 10 yıl içinde yapacakları ikinci başvuruda yeniden biyometri vermelerine gerek görülmemektedir.
ÖNEMLİ: Oturum izni için başvuranlar geçmişte biyometri vermiş olsalar dahi bunu tekrarlamakla yükümlüdür.

Kanada Vize İşlemleri esnasında biyometri verme gerekliliğinize karar verilirse size bununla ilgili bir belge verilecektir, bu belgenin size verildiği günden itibaren 30 gün içinde biyometri ücretini ödeyerek biyometrik bilgilerinizi verebilirsiniz.

Biyometri ücretleri aşağıdaki gibidir ve vize başvurunuzun reddedilmesi durumunda iade edilmemektedir:

 • Bireysel Başvuru: 85 CAD
 • Aynı Anda Yapılan Aile Başvurusu: 170 CAD ( Maksimum toplam tutardır. )
 • Aynı Anda Yapılan Personel Başvurusu: 255 CAD ( Maksimum toplam tutardır. )
 • 3 Kişilik Grup Başvurusu: 255 CAD ( Maksimum toplam tutardır. )

KANADA VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1. KANADA VİZESİ İÇİN GEREKLİ KİŞİSEL BELGELER VE SEYAHAT BELGELERİ

 • Pasaport,
  ( Pasaportunuzun, Kanada seyahatinizin bitiş tarihinden itibaren en az 6 daha geçerli olması ve vize başvurunuzun kabul olması durumunda vizenin pasaportunuza işlenebilmesi için minimum 2 sayfasının boş olması gerekmektedir. )
 • Güncel ve varsa eski pasaportunuz/pasaportlarınızın ilk sayfası da dahil olmak üzere kaşe basılmış ve vize işlenmiş tüm sayfalarının fotokopileri,
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Kanada Vize Başvuru Formu
 • Kanada Vize Dilekçesi
 • Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 • Biometrik Fotoğraf
 • Vize Harcı
 • Konaklama ve Ulaşım Rezervasyonlarının Dökümü

Bazı durumlar özelinde sizden Kanada hükümeti tarafından belirlenmiş ve listelenmiş kurumlarda yapılmış bir tıbbi muayene ya da Kanada’da yaşayan yakınınız varsa, kendisinden sizin adınıza resmi bir davet mektubu talep edilebilmektedir.

Bununla birlikte 31 Temmuz 2018 tarihi itibariyle çalışma ve eğitim izni, uygun vize tipleri için başvuran 14 – 79 yaşları arasındaki herkesin biyometri ücretini yatırarak biyometrik bilgilerini vermeleri gerekmektedir.

A. KANADA VİZE BAŞVURUSU YAPARKEN HANGİ DURUMLARDA TIBBİ MUAYENE İSTENMEKTEDİR?

Azami olarak 6 ay kalmayı planlıyorsanız veya çalışma durumu söz konusu değilse Kanada Vize İşlemleri sürecinde tıbbi muayeneye ihtiyacınız muhtemelen olmayacaktır.

6 aydan fazla kalmayı planlıyorsanız veya;

 • Kanada Aile Ziyareti Vizesi için başvuruda bulunacaksanız,
 • Kanada resmi makamlarınca belirlenen ve listelenen belli bölge veya ülkelerden biri veya daha fazlasında geçen yıl üst üste en az 6 ay boyunca yaşadıysanız,
 • Kanada’da insanlarla yakın temas gerektiren işlerde çalışacaksanız

sizden tıbbi muayene talep edilecektir.

Tıbbi muayenenin gerekli olması durumunda başvuruda bulunduğunuz vize başvuru merkezi yapmanız gerekenler konusunda size talimat gönderir, bu talimatı aldıktan sonraki 30 gün içinde tıbbi muayene yaptırmanız gerekmektedir.

NOT.1: Tıbbi muayene başvurudan önce ya da sonra yapılabilir.

NOT.2: Tıbbi muayene yalnızca Kanada resmi makamları tarafından belirlenen hekimler aracılığıyla yapılmaktadır, kendi hekiminizin yaptığı muayene kabul edilmez.

NOT.3: Yaptırdığınız tıbbi muayenenin sonuçları yapacağınız Kanada Vize Başvurusu için 12 ay boyunca geçerlidir.

B. KANADA VİZE BAŞVURUSU YAPARKEN HANGİ DURUMLARDA DAVET MEKTUBU İSTENMEKTEDİR?

Davet mektubu vize memurlarının Kanada Vizesi ile Kanada’ya giriş yapabilmek için uygun koşulları sağlayıp sağlamadığınız konusunda yargıya varabilmelerinde onlara yardımcı olan bir belgedir.

Davet mektubu Kanada Vize İşlemleri sürecinde Kanada’da yaşayan yakınınız tarafından size gönderilmeli, sizin tarafınızdan da Kanada Konsolosluğu‘na sunulmalıdır.

NOT: Kanada Konsolosluğu ibraz ettiğiniz davet mektubuyla vize başvurunuzun olumlu sonuçlanacağını hiçbir koşulda garanti etmemektedir.

2. KANADA VİZESİ İÇİN GEREKLİ FİNANSAL BELGELER

 • Banka imza sirküleri ve ıslak imza ile kaşesinin bulunduğu, bakiyesinde minimum 5.000 TL bulunan son 6 aylık aktif banka hesap özeti veya banka hesap cüzdanı,
 • Varsa diğer gelirleriniz ve varlıklarınızı gösteren belgeler,
  ( Araç ruhsatı, kira gelirleri, tapu vb. )

Kanada Vizesi ile Kanada’da kaldığınız sürede masraflarınıza Kanada dışında faaliyet gösteren veya ikamet eden bir kurum ya da kişi sponsor olacak ise:

 • Durumun detaylı olarak açıklandığı bir dilekçe,
 • Masraflarınızın tarafından karşılanacağına dair sponsor kurum veya kişinin ilgili dilekçesi,
 • Söz konusu kurum veya kişiye ait birtakım belgeler…
  ( Banka hesap dökümü, çalısma belgesi, tapu vb. )

Kanada’da kaldığınız sürede masraflarınız sizi Kanada’ya davet eden kişi tarafından karşılanacak ise:

 • Banka hesap dökümü,
 • Çalısma belgesi,
 • Kanada Gelirler Ajansı ( Canada Revenue Agency ) tarafından verilen son yıla ait Kanada Gelir Vergisi – Değerlendirme Bildirimi (Canadian Income Tax – Notice of Assessment (NOA)) veya T4/T1 slipleri…

3. KANADA VİZESİ İÇİN GEREKLİ MESLEKİ BELGELER

Bir yerde çalıyor olmanız durumunda iş durumunuza dair evraklar:

 • Çalışma süreniz, görev tanımınız, maaş bilgilerinizin belirtildiği bir dilekçe,
 • Çalıştığınız iş yeri tarafından verilecek bir seyahat izin belgesi ve güncel maaş bordrolarınız…

Emekli olmanız durumunda emekliliğinize dair istenecek evraklar:

 • Emekli maaş banka cüzdanı ve tüm birikimlerinizi gösteren belgeler…

İşyeri sahibi olmanız durumunda yaptığınız işe dair belgeler:

 • Gelirinizi beyan eden evraklar ,
 • İş faaliyetlerinize ilişkin belgeler,
 • Sicil gazetesi örneği,
 • Ticaret odası kaydı,
 • Vergi levhası…

 Öğrencilerden istenen evraklar:

 • Öğrenci işlerinden alınmış ve bölümünüz, eğitim yılınız, okul numaranızı içeren öğrenci olduğunuza dair öğrenci belgesi,
 • Güncel transkript