İçeriğe geç

İletişim

Oturum

Malta Oturum İzni İçin Gereken Evraklar

Biyometrik Fotoğraf

 • Malta aile birleşimi vize başvurularında kullanılacak fotoğraflar Malta Konsolosluğu’nun belirlediği standartlarda olmalıdır. Malta vize başvuru sahibinin güncel halini temsil eden, maksimum son 3 ay içerisinde çekilmiş, fonu beyaz ve kişinin pasaportunda bulunan daha önce almış olduğu herhangi bir vize işleminde kullanılmamış olmalıdır.

Pasaport

 • Malta aile, akraba, arkadaş ziyareti vizesi başvuruları için kullanılacak pasaportlar, son 10 yıl içerisinde çıkarılmış, ziyaretçinin Malta seyahati dönüşü sonrası en az 6 ay geçerliliği olan ve vize basım işlemlerinin gerçekleşebilmesi için yan yana en az 2 boş sayfası bulunan, deforme olmamış olmalıdır.

Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 • Malta aile birleşimi vize işlemlerinde bulunacak kişi adına güncel tarihli, aile ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerini içerecek şekilde düzenlenmiş tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ve ön ve arka yüz bilgilerini gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi.

Uluslararası Evlenme Kayıt Örneği 

 • Yabancı uyruklu eşin bilgilerini içermelidir.

Muvafakatname

 • Kişi 18 yaşından küçük ise, anne baba onaylı, orijinal belge

Malta Doğum Belgesi

 • Malta vatandaşı eş daha önceden Türk vatandaşlığı bulunmuyor ise 

Boşanma Kararı ve Boşanma İlanı

 • Daha önce evlilik yapmış kişiler; yapmış oldukları evliliklerinin boşanma kararı ve boşanma ilanının tercümeleri.

Oturma İzni, Pasaport, Kimlik Kartı

 • Malta’daki eşe ait oturma izni, kişinin Malta pasaportu ve kimlik kartının fotokopisi

Dil Bilindiğine Dair Belgeler

 • Basit ve yeterli seviye de dil bilindiğine dair belgeler (diploma, dil sınavı sertifikaları vb.)

Her İki Eşe Ait Uluslararası Doğum Kayıt Örneği 

 • Malta`da evlilik yapmak için vize müracaatında bulunacak kişiler aşağıdaki evrakları başvurularına ek olarak organize etmelidir:
 • Uluslararası evlenme ehliyet belgesi (Her iki eşe ait) veya Malta evlendirme dairesinden alınmış evlilik kaydı belgesi

Önemli Not:

Malta Konsolosluğu, gerek görmesi halinde ek evrak talep edebilirken yine bu belgelerin tercümesini de isteyebilir.
Malta Konsolosluğu, Malta aile birleşimi vize işlemlerinde yukarıda bulunan belgelerin orijinal ve fotokopi olarak ibraz edilmesini talep eder.
Malta Konsolosluğu, gerek görmesi halinde daha önceki eşlerin boşanma kararı ve ilanının evraklar arasında bulunmasını istediği gibi yine eski eşlerin olması halinde ölüm kayıtlarını da evraklar arasında görmek isteyebilir.

Malta Oturum İzni

Malta daimi oturum izni elde eden kişiler tüm Malta ve Avrupa Birliği vatandaşları ile eşit hak ve özgürlüklere sahip olmaktadırlar. Malta’da daimi oturum izni alanlar Schengen bölgesinde serbest dolaşım hakkına da sahip olurlar. Malta’da 3 aydan fazla ikamet etmek isteyen tüm üçüncü ülke vatandaşlarının Malta Göçmenlik ve Vatandaşlık Ofisi’nden özel izin alması gerekmektedir. Bu izin özel esaslara göre verilmektedir. Oturum izni başvuru sahibi kişinin Malta’da altı ay veya daha uzun bir süredir ikamet ediyor olması gerekmektedir. Oturum iznine sahip olan kişilerden herhangi bir mülkiyet sahipliği aranmaz. Fakat bazı durumlarda taşınmaz mülkiyet edinilmesine gerek duyulmaktadır.

Malta vatandaşlığına sahip olabilmek için temel kriter kendi ekonomik yeterliliktir. Malta hükümetinden herhangi bir maddi destek almadan kendi hayatını idame ettirebilecek olanaklara sahip olması gerekmektedir. Ayrıca oturum izni talebinde bulunmak isteyen üçüncü ülke vatandaşları, herhangi bir engelleri yoksa düzenli gelir getiren bir işe sahip olmaları gerekmektedir. Çalışan sıfatına haiz olmadan ancak öğrenci olarak uzun süreli oturum alınabilmektedir. Öğrenim gördükleri üniversiteler veya tüm özel okul ve kolejlerin en az eğitim süresince oturum izni alabilmektedirler. Reşit olmayan öğrenciler için ise yasal vasisi refakat etmek için Malta oturum iznine başvurabilmektedir. Yasal vasi olarak oturum almak isteyen bu kişilerin herhangi maddi bir destek almadan yaşayabilecek, okul ve konaklama masraflarını karşılayabilecek düzenli bir gelire sahip olduklarını ispatlayacak gelir döküm belgelerini ibraz etmek zorundadırlar. Üçüncü ülke vatandaşlarının öğrenim görecek aile üyelerine eşlik etme hakkı verilmişti. Daimi oturma izni almak isteyen üçüncü  ülke vatandaşları ve aile bireylerinin yasal olarak kesintisiz beş yıl yaşadıktan sonra başvuruda bulunabilirler. Ve bu beş yıl süre zarfında Malta sınırları dışına altı aydan daha uzun süre kalmamaları gerekmektedir. Bu beş yıllık süreçte finansal olarak kendilerine yeterli olmaları gerekmektedir.

Bunun yanı sıra AB/AEA vatandaşı olmayan ülke vatandaşları için ise prosedür biraz daha farklı işlemektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Malta’da çalışabilmeleri için öncelikle çalışma izinlerini olması gerekmektedir.

Malta’da daimi oturma izni bazı istihdam açığı olan finansal hizmetler ve bilgi teknolojisi alanlarında daimi oturma izni almak daha kolay olabilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına serbest meslek statüsünde verilen çalışma iznini ardından 6 ay içinde Malta’da en az 100.000 Euro tutarında sermaye yatırımı yapmaları gerekmektedir. Bu sermaye harcaması, kira sözleşmesi, maaşlar ve yasal ücretler gibi masraflar yatırım yapılan 100.000 Euro’dan karşılanamaz bu yatırım sadece sabit (taşınmaz) varlıklardan oluşmalıdır.

Malta’da iş kuran yabancı ülke vatandaşları Malta/İsviçre/AB vatandaşlarının yatırımın bir parçası olacağı taahhütünü vermesi daimi oturma izni taleplerini olumlu yönde etkileyecek olmaklar birlikte, iş kuruluşunda ise işin kuruluşunu takip eden sekiz ay içerisinde en az üç Malta/İsviçre/AB vatandaşını işe alma garantisi vermek zorundadır.

Bir Türk firması Malta’da şube açmak isterse en az üç yıl önce kurulmuş olması Malta’da daimi oturma izni almasında kişiye avantaj sağlar. Malta’da istihdam sağlayacak şirket yetkilisinin bazı kriterleri karşılaması gerekmektedir. Bu kriterler:

 • Çalışma izninin alınmasından sonra 2 yıl boyunca en az 100.000 Euro değerinde üçüncü bir şahsa devredilemeyen tamamı ödenmiş hisse sermayesi
 • Yalnızca ilgili şirket tarafından kullanılmak üzere en az 100.000 Euro değerinde bir sermaye harcaması. Kira sözleşmesi kabul edilmemektedir. Bu harcama sabit ve taşınmaz malvarlıklarından oluşmalıdır.
 • Şirket, Malta Enterprise tarafından resmi olarak onaylanan ve İstihdam ve Eğitim Kurumu (ETC) bildirimi yapan bir projeyi kapsaması

Malta devleti üçüncü ülke vatandaşları için daimi oturum izni için en az beş yıl kesintisiz ikamet etme şartı aramaktadır. Bu beş yıl içerisinde her hangi bir yılda 6 ay boyunca Malta’dan ayrılmamış olmalılar; ayrıca yine bu beş yıllık sürede toplamda on ay Malta’dan ayrılmamış olmak şartı da bulunmaktadır.

Kendisine Malta dışında başka bir AB üyesi devlet tarafından uzun süreli oturum izni verilmiş T.C. vatandaşı Malta’da bir çalışma iznine sahip olmak şartıyla çalışan olarak ya da serbest mesleğini yürütmek suretiyle bir projede yer almak, akademik araştırmalar yapmak ve mesleki gelişim ile ilgili bir eğitim almak gibi aktivitelere dahil olmak amacıyla üç aydan daha uzun bir süre boyunca ikamet edebilir.

Kendisine Malta’da daimi oturum izni verilmiş bir üçüncü ülke vatandaşı istihdama veya serbest mesleğe erişim, istihdam şartları ve öğrenim görme açısından Malta ve AB ülkeleri vatandaşlarıyla eşit statüdedir.