İçeriğe geç

İletişim

Malta Vatandaşlığı

Yatırım Programıyla Malta Vatandaşlığı

Yatırım programı ile Malta vatandaşlığına geçiş çerçevesinde elde edilen daimi oturum izniyle birlikte Malta vatandaşlığının yolu açılmaktadır. Malta vatandaşlığı almak amacıyla gerekli koşulları karşılayan Türkiye Cumhuriyeti başvuru sahipleri aileleri ile birlikte, ülkede belirli düzeyde yatırım yapma koşulu ile Malta vatandaşlığına hızlı şekilde geçebilirler. Yatırım programıyla Malta vatandaşlığı elde etmenin Malta yasalarına göre hukuki temelinde, Malta vatandaşlık kanunlarının belirttiği kapsamda Malta vatandaşlık başvuru sürecini başarıyla tamamlayan kişiler Malta vatandaşlığına hak kazanırlar. Yatırım programı ile Malta vatandaşlığına geçen kişilerin aileleri de Malta vatandaşlığına geçiş yapabilirler. Aile üyelerinin de vatandaşlığa geçiş işlemlerinde yatırım programında belirtilen ücretler değişiklik gösterebilir.

Malta 2004 yılında Avrupa Birliği üyeliği üyesi olmuştur. Avrupa Birliği üyesi olarak Schengen anlaşması hükümleri doğrultusunda 2007’de Schengen bölgesine kabul edilerek Schengen ülkeleri içine girmiştir.

Malta vatandaşlık kanununun Kasım 2013’de yürürlüğe girmesiyle yabancı ülke vatandaşlarına yatırım programı yoluyla Malta vatandaşlığına geçme hakkı verilmiştir. Ulusal kalkınmaya katkı, gayrimenkul satın alımı veya kiralanması, bono ve hisse yatırımı gibi yolları içeren yatırım yoluyla Malta vatandaşlığına geçiş işlemleri yasal düzlemde 2014 yılında Avrupa Birliği tarafından onaylanmış olup bu program çerçevesinde yatırım yapan başvuru sahibi eşi, ebeveyni, çocuğu, büyükanne ve büyükbabası gibi birinci derecen yakınlarının da Malta vatandaşlığına geçmeleri talebinde bulunabilir. Malta yatırım programıyla vatandaşlık kanunu, uygulama esasında yatırım sahibinin birinci dereceden yakınlarının da bu program çerçevesinde Malta vatandaşlığı almalarına hak tanır.

Malta yatırım programı vatandaşlık prosedürü başvuru sahibine Schengen bölgesinde oturum izni statüsü tanır. Avrupa Birliği’ne üye bir devlet olarak Malta yatırım programının sağladığı avantajla AB üye ülkelerine ve İsviçre’ye vizesiz seyahat edebilmekle birlikte başvuru sahibinin aynı zamanda Schengen ülkelerinde de daimi oturum izni hakkına sahip olmasını sağlar. Yatırım yoluyla elde edilen Malta vatandaşlık statüsü hak sahiplerine Schengen ülkelerinde çalışma ve eğitim hakkı da vermekte olup bu statünün belli durumlarda gelecek nesillere aktarılabilmesi de söz konusudur çünkü birinci dereceden aile üyeleri de Malta vatandaşlığına bu program çerçevesinde daha önceden belirtildiği üzere vatandaşlık alabilmektedirler. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve İngiltere’nin de dahil olduğu 168 ülkeye vizesiz seyahat etme hakkını da içeren Malta yatırım programında Malta pasaportu 1 yıl içinde Malta vatandaşlığı hak sahiplerine teslim edilmektedir. Bu şekilde vatandaşlık alanlar AB üye devlet vatandaşlığı ve AB ülkelerinde daimi yaşama hakkını da elde ederek Avrupa Birliği’ne üye devletlerin vatandaşlarının sahip olduğu sağlık ve eğitim alanındaki bütün haklara sahip olurlar.

Malta devleti yasalarına göre yatırımcı programı ile Malta vatandaşlığına geçiş yapanların T.C. vatandaşlığından çıkmalarına gerek yoktur. Malta devleti çifte vatandaşlığı kabul etmektedir. Malta’da yaşayan ancak ikametleri Malta’da bulunmayan kişilerin vergilendirilmeleri Malta Cumhuriyeti kanunlarına göre yabancı kaynaklı gelirler üzerinden yapılmaz. Malta sınırları dışında edinilen bir sermaye geliri Malta yasalarına göre vergiye tabi değildir. Vergilendirmenin olabilmesi için yatırım yoluyla kazanılan gelirin Malta’da kazanılmış olması gerekir ve sermaye gelirleri üzerinden uygulamaya alınır. Malta vatandaşı olup Malta’da ikamet etmeyen kişi yalnızca Malta’da elde ettiği geliri üzerinden vergiye tabi tutulur.

Malta yatırım programı kapsamında Malta vatandaşlığına uygunluk şartları nelerdir?

Malta Cumhuriyeti Vatandaşlık Departmanı tarafından söz konusu yatırımları yapmayı taahhüt ederek, başvuru şartlarını karşılayan, ikamet adresi Malta’da bulunan ve 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yatırım programı kapsamında Malta vatandaşlığı programıyla Malta vatandaşlığı elde edebilirler.

  1. Yatırım programıyla Malta vatandaşlığına geçmek isteyen başvuru sahibi 18 yaşını doldurmuş olmalıdır. Ayrıca Malta vatandaşlık başvurusu bilgi formundaki şartları yerine getirmiş olması gerekmektedir.
  2. Malta vatandaşlığına hak kazanabilmek için yatırımı yapan başvuru sahibi Malta Cumhuriyeti’nin ulusal kalkınmasına katkı amacıyla talep ettiği 650.000 Euro ile yatırım yapmalıdır.
  3. Yatırım programıyla Malta vatandaşlığı talep etmekle birlikte Malta’da ikamet etmeyen başvuru sahiplerine, 1 yıl Malta’da ikamet etmeleri tavsiye edilir. Bu durumda 650.000 Euro harç ve aile bireyi sayısına göre harçlar yatırılır. Gerekli tüm işlemler yerine getirildikten sonra vatandaşlık yemini edilmesi gerekmektedir ancak bunun da koşulu başvuru sahibinin 1 yıl Malta’da ikamet etmesi gerekliliğidir.
  4. Eş ve çocukların bizzat kendilerinin 25.000 Euro tutarında katkıda bulunması gerekmektedir. 18 ila 26 yaş arası evli olmayan çocuklar ve başvuru sahibine bağlı yaşayanların her biri için harç tutarı diğer masraflar artı 50.000 Euro’dur.
  5. Gayrimenkul satın alımı ya da kiralanması ile de yatırım programına dahil olunabilmektedir. 350.000 Euro değerinde gayrimenkul alınması veya 5 yıllık süre içinde her yıl 16.000 Euro yatırım yapılması bu şekilde başvuru yapanlara Malta vatandaşlığının önünü açmaktadır. Bu şekildeki bir yatırımın 5 yıl süresince elde tutulması talep edilmektedir.
  6. Bono veya hisse yatırımı yoluyla Malta vatandaşlığına geçme isteyenlerden yatırım yaptığı bono ve hisselerin koruma onaylı olması ve her yıl asgari düzeyde 150.000 Euro bu programa yatırılması talep edilir. Malta yatırım programıyla vatandaşlık kuralları gereği yatırımcının bu meblağı Malta hükümetince belirlenen hisselere yapması şartı vardır.