İçeriğe geç

İletişim

Meksika Konsolosluk

Meksika Konsolosluk hizmetleri dahilinde Meksika vize başvurusunda bulunacak vatandaşlarımız başvuru işlemlerini doğrudan yetkili elçiliğe veya kurumumuz UDK Dil Kursu aracılığıyla yapabilmektedir! 

Uluslararası devletler diğer devletin büyük ve ticari kentlerine belirli bir amaca hizmet eden elçilikler açabilmektedir. Konsolosluk denilen bu elçilikler bulunulan ülkenin mülki amirleri ile temas kurma, pasaport ve vize işlemleri gibi konularda hizmet vermektedir. Ayrıca konsolosluklar bulundukları ülkede ikamet eden kendi ülke vatandaşlarının doğum, evlilik, ölüm gibi işlemleri; ulaşım, sağlık eğitim ve hukuki süreçleri çözüme kavuşturma görevlerini yerine getirmektedir. 

Uluslararası bir hukuk devletinin diğer devletlerin sınırları içerisinde konsolosluk kurmasına ilişkin herhangi bir mecburiyet bulunmamaktadır. Konsolosluklar devletlerin diğer devletler karşısında çıkarlarını ve diğer ülkelerde ikamet etmekte olan vatandaşlarının haklarını koruma amacıyla kurulmaktadır. Konsoloslukların açılması içerisinde bulunulan ülke devletinin izni ile mümkün olabilmektedir. Konsolosluk açılmasına dair alınan bu izin yine devletin izni doğrultusunda kaldırılabilmektedir. 

Meksika Konsolosluk hizmetleri ile Meksika Dışişleri Bakanlığı tarafından bulunulan şehrin mülki amirleri ile temasta bulunarak kendisi için öngörülen görevleri yerine getirmesi üzerine atanan kişilere “konsolos” ünvanı verilmektedir. Konsoloslar içerisinde bulundukları şehrin büyüklüğüne ve ticari niteliğine uygun olarak “Başkonsolos, Konsolos, Konsolos Yardımcısı” ünvanlarını alabilmektedir. 

Meksika Konsolosluğu dahilinde konsolosluk çalışanı olarak görev alan kişilerin diplomatik temsilci vasfı bulunmamaktadır. Resmi olarak diplomatik göreve atanan kişiler haricinde olan konsolosluk çalışanlarına diplomatik ayrıcalık tanınmamaktadır. Konsolosluk çalışanları görevlerini yerine getirdikleri süreç içerisinde bürokratik konular ve adli kovuşturmalarda belli başlı ayrıcalıklara sahip olabilmektedir. Ayrıca söz konusu konsolosluk binalarının dokunulmazlıkları bulunmaktadır. 

Meksika Konsolosluğu – Konsolosluk Görevleri

Meksika Konsolosluğu, resmi bir kurum niteliği taşımasının yanı sıra diplomatik yetki sahibi değildir. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Meksika ülkesinin menfaatlerini koruyan ve ilerleten, çeşitleri resmi süreçleri idame ettiren resmi bir kurum olarak hizmet vermektedir. Meksika Konsolosluğu görevleri bazı anlaşmalar ve nizamnameler çevresinde belirlenmektedir. 

Meksika Konsolosluğu genel amaçları ve görevleri arasında, T.C. sınırları içerisinde ticari menfaatleri koruma ve geliştirme, pasaport işlemleri tıbbi, kanuni ve eğitim alanlarında yardım sağlama, T.C. sınırları içerisindeki otoritelerle iletişim kurma, kendi vatandaşlarının doğum, ölüm, evlilik gibi konularında hizmet verilmesi yer almaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Meksika Ankara Büyükelçiliği, Meksika İstanbul Başkonsolosluğu, Meksika İzmir Fahri Konsolosluğu, Meksika İstanbul Fahri Konsolosluğu, Meksika Mersin Fahri Konsolosluğu olarak farklı Meksika temsilcilikleri bulunmaktadır. Söz konusu temsilciliklerin faaliyet alanları ve görevleri ile ilgili kendilerine ayrılan sayfalar üzerinden bilgi sahibi olabilirsiniz.