İçeriğe geç

İletişim

Meslek Sahipleri İçin Oturum İzni

ÇALIŞAN KİŞİ İÇİN OTURMA İZNİ BAŞVURUSU

Çalışan kişi için oturma izni başvurusu nereye yapılabilir?

Çalışmak için Lihtenştayn’a gelecek bir yabancı, çalışan için oturma izni başvurusunu,  Lihtenştayn’a gelmeden önce, oturma hakkına sahip olduğu ülkede (kendi ülkesi ya da kendisine oturma hakkı tanımış olan ülkede) yapmalıdır.

 

Başvuru ne şekilde yapılır?

Çalışan kişi için oturma izni başvurusunda doldurulması gereken formun çıktısı Başvuru formları bölümünden alınabilir.

Formun nasıl doldurulacağına ilişkin talimatlar ve verilmesi gereken diğer belgelerin listesi Başvuru formunda mevcuttur.

Başvuru teslim edildiğinde, işlem masraflarını karşılamak üzere islem ücreti, Büyükelcilik tarafindan verilen makbuz ve referans no ile belirtilen bankaya yatirilmalidir

 

İşverenin görevleri

İşveren, temel çalışma şartlarını, İstihdam ve Ekonomik Kalkınma Bürosu’na yazılı olarak bildirmelidir (İstihdam Sözleşmeleri Kanunu, 2. Bölüm, 4. Paragraf). sendika temsilcileri ve mesleki güvenlik yetkilileri yabancı uyruklu kişinin ismi ve iş için geçerli olan ortak sözleşme hakkında bilgilendirilmelidir.

İstihdam edilecek kişi

–  AB vatandaşı ise

– eşdeğer haklara sahip ise

– böyle bir kişinin aile ferdi ise

– ülkede daimi oturma izni ile kalma hakkına sahipse, yazılı bilgiye gerek yoktur.

 

İznin verilmesine kim karar verir?

İşe alım ve geçim kaynakları konularını değerlendirmekle görevli daire, İstihdam ve Ekonomik Kalkınma Bürosu’dur. Büro başvuruyu kabul etme ya da reddetme yönünde bir ön karar verir, ardından karar Lihtenştayn Göçmenlik Bürosu’na iletilir. Lihtenştayn Göçmenlik Bürosu ise kişinin Lihtenştayn’da oturum alabilmesi için gerekli koşulların mevcut olup olmadığını kontrol eder. İstihdam ve Ekonomik Kalkınma Bürosu çalışan kişinin oturum alabilmesi için gerekli koşulların mevcut olmadığını işaret ederse, Lihtenştayn Göçmenlik Bürosu başvuruyu reddeder. İstihdam ve Ekonomik Kalkınma Bürosu’nun görüşü olumlu ise ve kişinin Lihtenştayn’ya girişine ve oturum almasına engel teşlik edecek herhangi bir unsur yoksa, Lihtenştayn Göçmenlik Bürosu oturma iznini verir.

 

AB VATANDAŞI OLAMAYAN SERBEST MESLEK SAHİPLERİ İÇİN OTURMA İZNİ

 

AB vatandaşı olmayanların Lihtenştayn’da ticari faaliyette bulunabilmeleri için serbest meslek sahipleri için verilen oturma iznini almaları gerekir. İzni alabilmek için, başvuru sahibinin ticari faaliyeti kar amaçlı olmalıdır. Ticari faaliyetin karlılığı, önceden edinilmiş çeşitli belgelere dayanılarak gösterilebilir; iş planı, bağlayıcı ön sözleşmeler ya da finansman anlaşmaları gibi. Değerlendirme, Ekonomik Kalkınma, Ulaşım ve Çevre Merkezleri (ELY merkezleri) tarafından yürütülür.

Serbest meslek sahibi bir kişinin oturma izni alabilmesi, kişinin geçim kaynaklarının güvence altında olmasına bağlıdır. İşletmenin faaliyetlerinden kazanç sağlaması, belirli bir aylığı olması, kişisel birikimleri ya da satış gelirleri gibi kalemlerden elde ettiği, asgari gelir seviyesinin üzerinde, oturma izninin geçerlilik süresi boyunca elde edeceği düzenli bir gelirinin olması gerekir. Gelir seviyesinin yeterliliğine, Ekonomik Kalkınma, Ulaşım ve Çevre Merkezi (ELY merkezleri) tarafından karar verilir.