İçeriğe geç

İletişim

Vatandaşlık

Pakistan Vize Başvurunuzu Sizin Adınıza Yapalım!

Pakistan vizesi için gereken evraklar koşullara göre değişebilmektedir. Pakistan vizesi güncel evraklarına ulaşmak için UDK Dil Kursu ofislerimizi arayın. UDK Dil Kursu ofislerimiz Pakistan vize işlemlerinde size destek olmaktan memnuniyet duyacaktır. Daha fazla detay veya Pakistan vizesine dair merak ettiğiniz bir şey olursa bizi aramaktan çekinmeyin!

Türkiye Vatandaşlık

Türkiye’de yaşamak ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sahip olduğu hak ve ayrıcalıklara sahip olmak isterseniz ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak isterseniz öncelikle halletmeniz ve sahip olmanız bazı durumlar ve nitelikler bulunmaktadır. Bunları sizler için derledik.

Eğer Türkiye’de vatandaşlık için aradığınız başka bir durum varsa UDK Dil Kursu şubelerimizi arayabilir ve bizden bilgi alabilirsiniz.

Öncelikle Türkiye vatandaşlığına başvuru yapmak için aşağıdaki durumların varlığı gerekir:

1) Kendi millî kanununa, vatansız ise 4721 sayılı Türk Medenî Kanununa göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak.

2) Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz en az beş yıl ikamet etmiş olmak.

3) Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini ispat etmek için aşağıdaki şartlardan bir ya da bir kaçını, ikna edici olmak için gerçekleştirmek: 

 1. Türkiye’de taşınmaz mal edinmek.
 2. Türkiye’de iş kurmak.
 3. Türkiye’de yatırım yapmak.
 4. Türkiye’ye ticaret ve iş merkezini nakletmek.
 5. Türkiye’de çalışma iznine tabi olarak bir iş yerinde çalışmak.
 6. Türk vatandaşı ile evlenmek.
 7. Türk vatandaşlığı için ailece müracaat etmek.
 8. Daha önce Türk vatandaşlığını kazanmış olan ana, baba, kardeş ya da çocuk sahibi olmak.
 9. Eğitimini Türkiye’de tamamlamış olmak. 

4) Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak.

5) Toplum açısından sorumluluk duygusu sahibi ve iyi ahlaklı, güvenilir olmak. Kötü alışkanlığı bulunmamak.

6) Yeterli düzeyde Türkçe konuşabilmek.

7) Türkiye’de kendisini, ailesini ve bakmakla yükümlü olduğu diğer kişileri geçindirecek bir mesleğe ve gerekli gelire sahip olmak.

8) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak.

9) Eğer gerekirse; Bakanlık başvuru yapan kişinin kendi vatandaşlığından çıkmasını da isteyebilir.

Aşağıda durumu belirtilenlerin dosyası, başvurunun yapıldığı ikamet yerindeki valiliklerce reddedilir.

 1. Yasal ikamet izni olmaksızın veya yasal olmakla birlikte Türkiye’de yerleşme niyetini göstermeyen
 2. Sığınma veya iltica başvuru sahibi olan
 3. Sığınmacı durumunda Türkiye’de yaşayan
 4. Öğrenim amaçlı ikamet eden
 5. Turistik amaçlı ikamet eden
 6. Öğrenim gören çocuğuna refakat amaçlı ikamet eden
 7. Tedavi amaçlı ikamet eden
 8. Herhangi bir suçtan dolayı yargılaması devam eden veya hükümlü ya da tutuklu olan kişiler

Dosyası tam ve uygun olanlara yukarıdaki koşullara göre il emniyet müdürlüğünce soruşturması yapılır. Soruşturması tamamlanan yabancının dosyası valiliğe iade edilir ve valilik de dosyayı komisyona gönderir.

 Başvuru sahibinin, yukarıdaki şartların tamamını karşılayıp karşılamadığı komisyon tarafından hem dosya üstünde incelenir hem de karşılıklı mülakat ile yapılarak tespit edilir. Başvuranın aile durumu da bu mülakatta incelenir ve Türk soylu olup olmadığına da dikkat edilir. Sağır ve dilsizlerin mülakatı kendi işaret dillerinde bir mütercim yardımı ile veya okur-yazar ise yazarak yapılır. Komisyonun olumlu kararı durumunda dosya Bakanlığa gönderilir ama olumsuz ise valiliğe gönderilir.

 Bunun için istenen belgeler ise şunlardır:

 1. İsteği belirten form dilekçe.
 2. Pasaport veya benzeri belge.
 3. Doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi bir evrak. Evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri evrak.
 4. Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi ya da boşanmış ise boşanmayı kanıtlayan belge, dul ise de eşine ait ölüm belgesi.
 5. Türk vatandaşı birinci veya ikinci derece yakınları var ise bu bireylere ait müracaat makamlarınca Mernis sisteminden alınan nüfus kayıt örneği.
 6. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan sağlık raporu.
 7. Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağladığına ilişkin gelirini veya mesleğini ispatlayan çalışma izni, vergi levhası, taahhütname veya benzeri belge.
 8. Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz olarak beş yıl ikamet ettiğine dair il emniyet müdürlüğünden alınacak yurda giriş ve çıkış tarihlerini gösteren belge.
 9. Başvuru tarihinden ileriye doğru vatandaşlık işlemlerinin sonuçlandırılmasına yetecek süreli ikamet tezkeresi.
 10. Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa onaylı bir örneği.
 11. Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
 12. Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.
 13. Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması
 14. 1) Bir Türk vatandaşı ile evlenme doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz.
 15. 2) Bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam edenler başvurabilir.
 16. 3) Herhangi bir suçtan dolayı yargılaması eden, hükümlü ya da tutuklu olanlar başvuramaz.
 17. 4) Başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin ölümü halinde, evliliğin devamı şartı aranmaz.
 18. 5) Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancıların mahkeme kararıyla, evlenmenin butlanına (hiç olmamış) karar verilmesi halinde evlenmede iyiniyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.
 19. 6) Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancının eşi, Türk vatandaşlığını sonradan kazanmış ise; evlilikte geçen sürenin hesaplanmasında, bu eşin Türk vatandaşlığını kazanma tarihi esas alınır.

Ayrıca aşağıdaki belgeler de durumunuza göre istenebilir:

 1. İsteği belirten form dilekçe.
 2. Türk vatandaşı eşe ait başvuru makamlarınca Mernis sisteminden alınan nüfus kayıt örneği.
 3. Pasaport veya benzeri belge, vatanı yoksa temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge.
 4. Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge.
 5. Yerleşim yeri Türkiye’de bulunuyor ise en son tarihli ikamet tezkeresi.
 6. Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyor ise onaylı bir örneği.
 7. Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
 8. Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.

Bu ve buna benzer başka bir durumunuz olursa UDK Dil Kursu şubelerimizi arayıp gerekli bilgileri alabilirsiniz. Eğer Bu durumlar sırasında İstanbul’da kalıyorsanız ayrıca UDK Dil Kursu ofislerimizi de ziyaret edip bilgi edinebilirsiniz.

Pakistan Vatandaşlığı

Pakistan’da yaşamak ve oradaki insanların sahip olduğu haklardan faydalanabilmek ya da çifte vatandaş olmak için sizden istenen bazı belgeler ve zorunluluklar bulunmaktadır. Bunları aşağıdaki gibi sıraladık:

 1. Başvuru sahibi kendisi başvuru yapmalıdır.
 2. Form X 6 adet fotokopisi ve 6 adet bilgisayar çıktı kopyası
 3. Orijinal Pakistan pasaport ve ilgili kısımlara ait ikişer kopya
 4. Orijinal kimlik kartı, cüzdanı
 5. Başvuru ücret ödendi dekontu
 6. 7 adet biyometrik fotoğraf
 7. Türkiye Vatandaşı kimseler için 2 adet pasaport fotokopisi
 8. Türkiye İçişleri Bakanlığından ulusal birleşim ya da aile birleşimi için İngilizce orijinal mektup ve iki fotokopisi
 9. Üç aylık ve altındaki çocuklar için çocuğun ya da çocukları kendileri de gelecek şekilde bunlara ait S formu, 5 adet fotoğraf , doğum belgesi, Pakistan Vatandaşları için Pakistan pasaportu ve kimlik fotokopileri, medeni durum bilgileri
 10. Kaldıkları ülkelerdeki ikamet bilgilerini içeren belge fotokopileri
 11. Evlilik cüzdan fotokopileri
 12. Varsa bunları ispatlayacak başka belgeler
 13. Ücret dekontları
 14. Yasal belgeler
 15. Her iki ülkenin içişleri bakanlıklarından onay belgeleri