İçeriğe geç

İletişim

Vatandaşlık

Portekiz Vatandaşlığını Kazanma Yolları 

Portekiz’de yaşayan yabancı uyruklu göçmenlerin Portekiz vatandaşlığına geçişlerini düzenleyen birden fazla yasa bulunmaktadır. Portekiz’e geliş nedeni, oturma süresi veya oturma izni statüsü gibi kıstaslar, bir yabancının Portekiz vatandaşlığına geçişinde hangi yasadan yararlanabileceğinin belirlenmesi bakımından önemlidir.

Portekiz vatandaşlığına geçme, her şeyden önce her ülke vatandaşının kendi özgür iradesi ile karar vermesi gereken bir konudur. Portekiz vatandaşlığına geçilmesi halinde Portekiz’de seçme seçilme hakkından, AB ülkeleri içerisinde serbest dolaşım hakkına, Portekiz vatandaşlarına tanınan her türlü imtiyaz ve memur olma gibi ayrıcalıkların elde edilmesine giden bir dizi yolların açılımı sağlanmaktadır.

Uzun bir süredir kendi ana vatanı kabul ettiği toprakların sınırları içerisinde yaşayan, her türlü yaşamsal haklarını yaşadığı devletlerin kanunlarına göre belirleyen ve bu sınırlar içerisinde yaşama tutunan her bireyin kendi tercih ettiği veya sonradan farklı yollarla yaşamaya başladığı devlet sınırları içerisinde yaşama hakkı araması kanunlarla sabitlenmiştir. Özellikle Portekiz gibi tarihinde çok sayıda göç almış toplulukların kendi kabul ettiği ülke vatandaşlarına bu konuda çok fazla sayıda tanınmış yasal haklar bulunmaktadır. Bu amaçla Portekiz vatandaşlığına geçmek için gereken hakların aranmasında ortak paydaların bulunması önemlidir. Bu sebeplerle Portekiz’de çok uzun bir zamandır ikinci vatan toprağı kabul ettikleri göçmen bölgelerinde yaşayan milletlerin vatandaşları Portekiz vatandaşlığı hakkını daha hızlı ve kolay bir şekilde kazanabilirler.

Farklı amaçlarla Portekiz vatandaşlığına geçme yolları bulunanların ise kanunlarla belirtilen haklarını araması sonucu Portekiz vatandaşlığına geçmeleri için vatandaşlık haklarının bilinerek önemli unsurların bir araya getirilmesiyle oluşturulur. Portekiz’de belli süre yaşamış ve belli yaşam standartları oluşturulmuş bireyler için sağlanan Portekiz vatandaşlığı almak için gereken koşulların yerine getirilmesi ve bu koşulların tamamlanması Portekiz vatandaşlığının kazanılması için bu açıdan çok önem teşkil etmektedir.