İçeriğe geç

İletişim

Türkiye Refakat Amaçlı İkamet Tezkeresi

Türkiye’de herhangi bir kurum/şirkette çalışmak, buna bağlı olarak oturma izni almak, belirli bir süre sonra ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancıların takip etmesi gereken prosedürler, hazırlaması gereken evraklar bulunmaktadır. Çoğu zaman uzun, çetrefilli ve yorucu olan bu sürecin Türkiye’yi iyi tanımayan ve Türkçe’yi iyi konuşup anlamayan yabancılar ve sözkonusu yabancıları bünyelerinde çalıştırmak isteyen Türk işverenler açısından ne denli zor olduğunun farkındayız.

UDK Dil Kursu Yabancılar Departmanı olarak, deneyimli uzmanlarımızla sizlere bu süreçlerde yardımcı olmak istiyoruz.

UDK Dil Kursu uzmanları, birlikte çalışmayı arzu ettiğiniz yabancılara Türkiye’de sorunsuz ikamet edip, çalışabilmeleri için ilgili Bakanlık ve kurumlara yapılması gereken resmi başvurular, bu başvurular esnasında sunulması gereken evraklar, gerçekleştirilmesi gereken işlemler ve takip edilmesi gereken aşamalar hususunda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Aşağıda, Türkiye’de Oturma İzni alabilmek için takip edilmesi gereken süreçler ve hazırlanması gereken evraklar hususunda özet ve ayrıntılı bilgiler verilmektedir. Çalışma izni ve vatandaşlık kazanma konularına ilişkin bilgiler ise diğer sekmelerde yer almaktadır.

Oturma İzni başvurunuzun etkin bir şekilde yapılarak, olumlu şekilde neticelenmesi için sizleri UDK Dil Kursu Yabancılar Departmanı’na bekliyoruz.

Refakat Amaçlı İkamet Tezkeresi İçin Gerekli Evraklar

 • TC. Vatandaşı Eşe Refakat (Evlilik Nedeniyle)
 1. İkamet Beyanname Formu
 2. 4 adet vesikalık fotoğraf
 3. Pasaport aslı
 4. Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
 5. T.C.vatandaşı eşin 2 adet fotoğrafı
 6. T.C. vatandaşı eşin nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
 • İkamet Tezkereli Eşe Refakat
 1. İkamet Beyanname Formu
 2. 4 adet vesikalık fotoğraf
 3. Pasaport aslı
 4. Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)
 5. İkametli eşin tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi

İlk müracaat işlemlerinde evlilik belgesinin noter tasdikli tercümesinin aslı gerekir.

 • TC Vatandaşı Çocuğa Refakat
 1. İkamet Beyanname Formu
 2. 4 adet vesikalık fotoğraf
 3. Pasaport aslı
 4. Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
 5. Her ay için 300 $’ lık banka hesap belgesi veya  döviz alım satım belgesi yadaT.C. vatandaşı çocuk 18 yaşından büyük ise noterden tasdikli taahhütnamesi
 6. T.C. vatandaşı çocuğun nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
 7. Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin asli ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi
 • İkametli Çocuğa Refakat
 1. İkamet Beyanname Formu
 2. 4 adet vesikalık fotoğraf
 3. Pasaport aslı
 4. Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)
 5. Her ay için 300 $’ lık banka hesap belgesi veya  döviz alım satım belgesi yada İkametli çocuk 18 yaşından büyük ise noterden tasdikli taahhütnamesi
 6. Çocuğun ikamet tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi
 • TC.Vatandaşı Anne Babaya Refakat
 1. İkamet Beyanname Formu
 2. 4 adet vesikalık fotoğraf
 3. Pasaport aslı
 4. Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)
 5. T.C. vatandaşı anne-babanın nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
 6. Çocuğun işlem sırasında hazır olması gerekir.
 • İkamet Tezkereli Anne Babaya Refakat
 1. İkamet Beyanname Formu
 2. 4 adet vesikalık fotoğraf
 3. Pasaport aslı
 4. Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)
 5. Ebeveynlerinin ikamet tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi
 6. Çocuğun işlem sırasında hazır olması gerekir.

Vize Çıkış Süresi:1 ay