İçeriğe geç

İletişim

Vatandaşlık

Romanya Vatandaşlığını Kazanma Yolları 

Romanya’da yaşayan yabancı uyruklu göçmenlerin Romanya vatandaşlığına geçişlerini düzenleyen birden fazla yasa bulunmaktadır. Romanya’ya geliş nedeni, oturma süresi veya oturma izni statüsü gibi kıstaslar, bir yabancının Romanya vatandaşlığına geçişinde hangi yasadan yararlanabileceğinin belirlenmesi bakımından önemlidir.

Romanya vatandaşlığına geçme, her şeyden önce her ülke vatandaşının kendi özgür iradesi ile karar vermesi gereken bir konudur. Romanya vatandaşlığına geçilmesi halinde Romanya’da seçme seçilme hakkından, AB ülkeleri içerisinde serbest dolaşım hakkına, Romanya vatandaşlarına tanınan her türlü imtiyaz ve memur olma gibi ayrıcalıkların elde edilmesine giden bir dizi yolların açılımı sağlanmaktadır.

Uzun bir süredir kendi ana vatanı kabul ettiği toprakların sınırları içerisinde yaşayan, her türlü yaşamsal haklarını yaşadığı devletlerin kanunlarına göre belirleyen ve bu sınırlar içerisinde yaşama tutunan her bireyin kendi tercih ettiği veya sonradan farklı yollarla yaşamaya başladığı devlet sınırları içerisinde yaşama hakkı araması kanunlarla sabitlenmiştir. Özellikle Romanya gibi tarihinde çok sayıda göç almış toplulukların kendi kabul ettiği ülke vatandaşlarına bu konuda çok fazla sayıda tanınmış yasal haklar bulunmaktadır. Bu amaçla Romanya vatandaşlığına geçmek için gereken hakların aranmasında ortak paydaların bulunması önemlidir. Bu sebeplerle Romanya’da çok uzun bir zamandır ikinci vatan toprağı kabul ettikleri göçmen bölgelerinde yaşayan milletlerin vatandaşları Romanya vatandaşlığı hakkını daha hızlı ve kolay bir şekilde kazanabilirler.

Farklı amaçlarla Romanya vatandaşlığına geçme yolları bulunanların ise kanunlarla belirtilen haklarını araması sonucu Romanya vatandaşlığına geçmeleri için vatandaşlık haklarının bilinerek önemli unsurların bir araya getirilmesiyle oluşturulur. Romanya’da belli süre yaşamış ve belli yaşam standartları oluşturulmuş bireyler için sağlanan Romanya vatandaşlığı almak için gereken koşulların yerine getirilmesi ve bu koşulların tamamlanması Romanya vatandaşlığının kazanılması için bu açıdan çok önem teşkil etmektedir.