İçeriğe geç

İletişim

Suriye Başkonsolosluğu İstanbul

Adres:   MAÇKA STR. HAYIR. 37 Teşvikiye / İSTANBUL

E-posta:  sar_c_ist@yahoo.com

Arama saatleri:  9.00 – 13.00 arası
Konsolosluğun çalışma saatleri:  Pazartesiden cumaya 9.00 – 4.00

Konsolosluk telefon numaraları

2326721 – 212
Konsolosluk ofisleri 1 
2327110 – 212
Konsolosluk ofisleri 2
2254841 – 212
Konsolosluk ofisleri 3
2334923 – 212
Konsolosluk ofisleri 4
2302215 – 212 
Konsolosluk faksı

Türk tarafı tarafından düzenlenen belgelerin doğrulanması için gerekli koşullar:
Belgelerin Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, İstanbul eyaleti veya ikamet yerindeki valilik tarafından tasdik edilmesi gerekmektedir.
Konsolosluk ücreti belge başına 25 ABD dolarıdır.

Suriye’den verilen belgelerin doğrulanması için gerekli koşullar:
Belgelerin Şam’daki Suriye Dışişleri Bakanlığı veya Halep, Tartus, Suwayda veya Humus’taki konsolosluk tasdik ofislerinden biri tarafından tasdik edilmesi gerekmektedir.
İlgili taraf, aşağıdaki işlemler haricinde, konsolosluğun web sitesi üzerinden önceden randevu alarak işlemlerini doğrulamak için konsolosluğu bizzat ziyaret edebilir:

  • Türkiye’deki veya Türkiye dışındaki konsolosluklar dışında düzenlenen acenteler (kişisel varlık).
  • Ticari faturalar (şahsen).
  • Polis kontrolü (kişisel varlık).

Konsolosluk ücreti belge başına 25 ABD dolarıdır.

 

Medeni durum prosedürü için gerekli belgeler (doğum beyanı)
 
1. Babaya ait pasaport veya nüfus cüzdanı + birinci ve ikinci sayfa numarasının 2 kopyası
2. Anneye ait pasaport veya nüfus cüzdanı + birinci ve ikinci sayfa numarasının 2 kopyası
3. Suriye Dışişleri Bakanlığı onaylı aile defteri, evlilik cüzdanı, evlilik beyanı veya aile kayıt belgesi

+Tüm yazılı sayfaların bir kopyası, 2 numara

4.   Beyanname (DOĞUM BILDIRISI) tercüme edilmiş ve Türk Noteri (NOTER) tarafından tasdik edilmiştir.

Türkçe ve Arapça versiyonları, noter ve valinin tasdiki şartıyla Türkiye’deki herhangi bir vali tarafından tasdik edilmektedir.

Aynı durum numarası 2 için

5. Harici bir kağıt parçasına basılmış medeni durum işlemlerine ilişkin tarih
(konsolosluk ücretleri)
Doğum kayıt ücreti 25$
Yeni doğmuş bir bebeğin kaydını üç aydan bir yıla kadar geciktirmenin cezası 50 dolar
Doğum kaydını bir yıldan itibaren geciktirmenin cezası 100 dolar

Medeni durum işleminin (ölüm beyanı) yürütülmesi için gerekli belgeler

  1. Ölen kişinin pasaportu ve kimlik belgesi + birinci ve ikinci sayfa numarasının 2 kopyası
  2. Başvuru sahibinin pasaportu veya kimlik kartı + birinci ve ikinci sayfa numarasının 2 kopyası
  3. Ölüm beyanı (ÖLÜM BELGESİ) Türk noter tarafından tercüme edilmiş ve tasdik edilmiştir (NOTER)

Türkçe ve Arapça versiyonları, noter ve valinin aynı eyalette tasdik edilmesi şartıyla Türkiye’deki herhangi bir vali tarafından tasdik edilmektedir.

  1. Harici bir kağıt parçasına basılmış medeni durum işlemlerine ilişkin tarih

(konsolosluk ücretleri)

Ölüm kayıt ücreti 25$

Ölüm kaydını üç aydan bir yıla kadar geciktirmenin cezası 50 dolar

Konsolosluk ücretleri

1/5/2017 tarihinden itibaren konsolosluk işlemlerine ilişkin harçlar 

100$ / yüz dolar

Kamu kurumu – Özel kurum – Kamu kurumunun işten çıkarılması – Özel kurumun görevden alınması Ticari amaçla verilen ve bir tutarı içeren belge Yasal süre geçtikten sonra (bir yıl geçtikten sonra) doğum tescili cezası – Tutanak mobilyaların, araba mobilyalarının taşınmasında…     

 

50$/elli dolar/ 

Misyon bünyesinde veya misyon dışında örgütlenen kamu veya özel kuruluşun onayı –  Pasaportun kaybı veya hasarı nedeniyle para cezası İkamet belgesi İkametgahı kanıtlayan belge Ticari amaçla verilen, miktar içermeyen belge – Para cezası Doğum veya ölümün tescilini yasal süre sonunda ve bir yıl geçmeden geciktirmek için para      cezası Evlilik kaydını yasal süre sonunda geciktirmek

 

25 ABD doları / yirmi beş ABD doları /

Konsolosluk kaydı  + konsolosluk kimlik doğrulaması  + izinler  + medeni durum (kayıt – evlilik – doğum – boşanma – ölüm – misyona kayıtlı medeni durum bildiriminin aslı kopyası + Kimin İlgisini Çekebilir  + cenazenin transferine ilişkin rapor belirtilmeyen belgeler Yukarıda belirtilen ve ticari nitelikte olmayan

Suriye vatandaşlarına veya benzer statüdeki kişilere yeni pasaport veya seyahat belgesi verilmesi için gerekli belgeler
Orijinal pasaport
İlgili kişinin kimliği
Bilim hizmeti not defteri
6 adet kişisel fotoğraf (4×4 beyaz fonlu, mat/mat)
İlgili kişi tarafından onsekiz yaşın üzerindeki herhangi bir kişiye bizzat sunulan yazılı talep.
Konsolosluk ücreti 325 ABD dolarıdır (yuvarlak sistemdeki pasaport için 300 + konsolosluk kaydı için 25)
Konsolosluk ücreti 825 ABD dolarıdır (Acil ve ivedi pasaport için 800 + konsolosluk kaydı için 25 ABD doları)
Pasaportun kaybolması veya hasar görmesi durumunda ceza 50 ABD dolarıdır.
Özel veya kamu kurumu işlemleri için gerekli belgeler:
Müşterinin pasaportu, nüfus cüzdanı veya nüfus cüzdanı fotokopisi ve müşterinin bizzat hazır bulunması
Temsilcinin kimliğinin bir kopyası           
2 kişisel fotoğraf
Konsolosluk ücreti (125 ABD Doları) Acente için 100 ABD Doları + konsolosluk kaydı için 25 ABD Doları
Pasaportunu kaybedenler için dönüş veya geçiş bileti almak için gerekli belgeler:
Polis raporunun Arapçaya tercümesi, orijinali ve tercümesi İstanbul eyaleti veya pasaport kaybı olayının meydana geldiği eyalet tarafından tasdik edilmiştir.
4 kişisel fotoğraf
İlgili kişinin sunduğu yazılı talep.
Herhangi bir kişisel kimlik belgesinin orijinali (kişisel kimlik, ehliyet vb.)
Konsolosluk ücreti 25 ABD dolarıdır  
Doğum belgesi vermek için gerekli belgeler:
Babaya ait pasaport veya kimlik kartı + birinci ve ikinci sayfanın 2 numaralı fotokopisi
Anneye ait pasaport veya nüfus cüzdanı + birinci ve ikinci sayfa numarasının 2 kopyası
Suriye Dışişleri Bakanlığı onaylı aile defteri, evlilik belgesi, evlilik beyanı veya aile kayıt belgesi + tüm yazılı sayfaların yani  veri içeren sayfaların bir kopyası.
Türkiye’deki herhangi bir valilik tarafından onaylanmış hastane beyanı veya nüfus beyanı
Babanın kişisel fotoğrafı
Nüfus işlemleri için son tarih
Konsolosluk ücreti: 50 ABD doları (25 ABD doları beyan için ve 25 ABD doları konsolosluk kaydı için)
Doğumun tescilini yasal süre (90 gün) ve bir yıl dolmadan geciktirmenin cezası 50 ABD dolarıdır.
Doğumun tescilini yasal süre (90 gün) ve bir yıl geçtikten sonra geciktirmenin cezası 100 ABD dolarıdır.
Ölüm beyanı vermek için gerekli belgeler:
Ölen kişinin pasaportu veya herhangi bir kişisel kimlik belgesi
İstanbul eyaleti veya ölümün gerçekleştiği eyalet tarafından onaylanmış ölüm belgesi
Defin sertifikası
Başvuru sahibinin kimliğini kanıtlayan belge
Merhumun 2 kişisel fotoğrafı
Konsolosluk ücreti 25 ABD dolarıdır
Yasal süre dolduktan (90 gün) ve bir yıl dolmadan ölümün tescilini geciktirmenin cezası 50 ABD dolarıdır.
Ölümün tescilini yasal sürenin bitiminden (90 gün) ve bir yıldan sonra geciktirmenin cezası 100 ABD dolarıdır.
Türk tarafı tarafından düzenlenen belgelerin doğrulanması için gerekli koşullar:
Belgelerin Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı veya Türkiye’deki herhangi bir vali tarafından tasdik edilmesi gerekmektedir.
Konsolosluk ücreti belge başına 25 ABD dolarıdır.
Suriye’den verilen belgelerin doğrulanması için gerekli koşullar:
Belgelerin Şam’daki Suriye Dışişleri Bakanlığı veya Halep, Tartus, Suwayda veya Humus’taki konsolosluk tasdik ofislerinden herhangi biri tarafından tasdik edilmesi gerekmektedir . 
Konsolosluk ücreti belge başına 25 ABD dolarıdır.
Oturma izni verilmesi için gerekli belgeler
İlgili kişinin pasaportunun Suriye’den düzenli çıkış ve Türkiye’ye düzenli giriş imkanına sahip olması gerekmektedir.
Ülkedeki Göçmenlik ve Pasaport Dairesi tarafından yayınlanan ve Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanan giriş ve çıkış hareketi beyanı
4 kişisel fotoğraf
Konsolosluk ücreti 125 ABD dolarıdır (50 senet için + 25 konsolosluk kaydı için + 25 Form /1/ + 25 Form /2/)