İçeriğe geç

İletişim

Suudi Arabistan Vatandaşlık

Suudi Arabistan’da yaşayan yabancı uyruklu göçmenlerin Suudi Arabistan vatandaşlığına geçişlerini düzenleyen birden fazla yasa bulunmaktadır. Suudi Arabistan’a geliş nedeni, oturma süresi veya oturma izni statüsü gibi kriterler, yabancı uyruklu kişinin Suudi Arabistan vatandaşlığına geçişinde hangi yasadan yararlanabileceği belirlemesi açısından önem arz etmektedir. 

Yabancılara Suudi Vatandaşlığının verilmesi konusunda Suudi Arabistan bazı yeni düzenlemeleri hayata geçirmiştir. Yapılan düzenlemeler  “yabancı bir baba ile Suudi anneden doğan çocuklar” ile “Suudi erkekle evli yabancı kadınlar”ı kapsamaktadır.

A) Yabancı baba ile Suudi anneden doğan çocuğun Suudi Arabistan vatandaşlığını alabilmesi için toplamda 7 puan elde etmesi gerekir. Verilecek puanlar aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:

  • Çocuk reşit olduğu tarihte Suudi Arabistan’da daimi olarak ikamet ediyorsa 1 puan
  • En az ortaöğretim diploması sahibi olan kişilere 1 puan
  • Hem annesinin babası, hem de annesinin babasının babası Suudi Arabistan vatandaşı ise 6 puan
  • Annesinin sadece babası Suudi Arabistan vatandaşı ise 2 puan
  • Suudi Arabistan vatandaşı kardeşi olan kişilere 2 puan verilmektedir.

Toplamda 7 puan a sahip olan kişilerin Suudi Arabistan vatandaşlık başvuruları işleme alınmaktadır. 7 puan alamayan başvuru sahibinin başvurusu ise beklemeye alınacaktır.

B) Suudi erkekle evli yabancı kadının Suudi Arabistan vatandaşlığının elde edilebilmesi için ayrıntıları aşağıda belirtilen hesaplama yöntemine göre 17 puan elde etmesi gerekmektedir. Verilecek puanlar aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

Anne, baba, erkek kardeş gibi akrabalarından en az biri Suudi Arabistan vatandaşı ise 2 puan.

  • Suudi Arabistan’da doğmuşsa 2 puan.
  • Üniversite diplomasına sahipse 2 puan.
  • Evlendiği tarihten önce, kesintisiz olarak en az 10 yıl Suudi Arabistan’da ikamet etmişse 2 puan.
  • Evliliğin yetkili makam tarafından onaylanmasından sonra her yıl için 2 puan (Bu madde kapsamında en fazla 12 puan alınabilmektedir)
  • Bir çocuk dünyaya getirmesi durumunda 2 puan, iki veya daha fazla çocuk dünyaya getirmesi durumunda 4 puan

Bu ölçütlere göre en az 17 puan alan başvuru sahibinin vatandaşlık talebi yetkili makamlarca değerlendirmeye alınmaktadır.  Puanlarını tamamlayamamış başvuru sahiplerinin başvuruları puanlarını tamamlayıncaya kadar bekletilmektedir. 

Suudi Arabistan vatandaşlığına geçme, her şeyden önce her ülke vatandaşının kendi özgür iradesi ile karar vermesi gereken bir husustur. Suudi Arabistan vatandaşlığına geçen kişi Suudi Arabistan’da seçme seçilme hakkından, Suudi Arabistan vatandaşlarına tanınan her türlü imtiyaz ve memur olma gibi ayrıcalıklardan yararlanma hakkına sahip olur. Her türlü yaşamsal haklkından vatandaşlık talep ettiği ülkenin sınırları içerisinde faydalanmak isteyen her bireyin kendi tercih ettiği veya sonradan farklı yollarla yaşamaya başladığı devlet sınırları içerisinde yaşama hakkı araması kanunlarla sabitlenmiştir.

Suudi Arabistan vatandaşlığına geçmek için gereken hakların aranmasında başvuru sahibi ile vatandaşlık yönetmelikleri arasında büyük ölçüde ortak paydaların bulunması önemlidir. Suudi Arabistan vatandaşlığına geçme yolları bulunanların ise kanunlarla belirtilen haklarını araması sonucu Suudi Arabistan vatandaşlığına geçmeleri için vatandaşlık haklarının bilinerek önemli unsurların bir araya getirilmesiyle oluşturulur. Suudi Arabistan’da belli süre yaşamış, kültürünü, dilini ve dilini benimsemiş ve belli yaşam standartları oluşturulmuş bireyler için sağlanan Suudi Arabistan vatandaşlığı almak için gereken koşulların yerine getirilmesi ve bu koşulların tamamlanması Suudi Arabistan vatandaşlığının kazanılması açısından çok önem teşkil etmektedir.

daha fazla göster