İçeriğe geç

İletişim

Türk Vatandaşlığının İstisnai Yollarla Kazanılması

Merhaba, UDK Dil Kursu’ne hoş geldiniz, bu sayfada sizlere Türk vatandaşlığının istisnai yollarla kazanılması hakkında 2021 yılı için tüm ihtiyacınız olacak bilgileri, detaylı bir şekilde ileteceğiz.

Vatandaşlık, devletin ekonomi ila iş gücü politikalarına hizmet etmek ve bununla birlikte, özellikle de dış yatırımı teşvik etmek amacı ile bütün dünyada bir araç olarak kullanılmaya başlandı. Bu konuda birçok farklı ülkede gerekli düzenlemeler yapıldı. Gayrimenkul satın alımı, sermaye yatırımı yapmak, istihdam oluşturmak, devletin borçlanma araçlarını satın almak ya da mevduat oluşturmak ve fon satın almak gibi yöntemlerle Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı kazanmak mümkündür.

Türkiye Cumhuriyeti’nde ilk defa 2016 yılında oturum izni ila Turkuaz Kart sahibi kişiler ve bu kişilerin eşleriyle 18 yaşının altı çocuklarının istisnai kapsamda Türk vatandaşlığı kazanabilecekleri kabul edildi. 2016 yılında 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’nda Türkiye’de çalışmayan, ancak belirlenmiş bir kapsam içerisinde Türkiye’de yatırım yapan yabancı uyruklular ve bu kişilerin eşleriyle 18 yaşının altı çocuklarının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanabilmesi mümkün kılınmıştır. Bununla birlikte, yapılması beklenen yatırımın şartları kesin bir biçimde belirtilmemiştir. İstenen bu yatırımın nitelikleri ve miktarı ise 2017’de yürürlüğe girmiş olan, önceki yılın kurul kararına yapılan eklemeler sonucu netleşmiştir. 2018 yılına geldiğimizde ise Cumhurbaşkanlığı Kararınca, önceden belirlenmiş yatırım miktarları aşağıya doğru çekilmiş ve bu başvurunun şartları kolaylaştırılmıştır. Son olarak 2018 yılına geldiğimizde, yabancı uyruklu kişilerin en az 250 bin ABD Doları değerinde bir taşınmaz satın alarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçebilmesinin yolu açılmıştır.

Aşağıdaki yazımızda, 2021 yılı güncel bilgilerinden yola çıkarak yabancı uyruklu kişilerin yatırım yolu ile Türk vatandaşlığı kazanım sürecini anlatacağız. Konuyu yatırımın türü, usülü, esasları ve gerekli belgelerine göre ayrılmış şekilde tüm detaylarıyla inceleyebilirsiniz.

A-) Yatırım Yaparak Türk Vatandaşlığı Kazanımı Şartları 2021

Resmi Gazete’de 19 Eylül 2018 tarihinde yayımlanmış olan 106 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile 07 Aralık 2018 tarihinde yapılan 418 sayılı değişiklikle yabancı uyruklu kişiler, aşağıdaki 6 şarttan en az bir tanesini sağlamaları halinde Türk vatandaşlığı başvurusu yapmaya hak kazanabileceklerdir.

1-) Sermaye Yatırımıyla Türk Vatandaşlığı

Bu başvuru için, minimum 500 bin ABD Doları ya da bu tutarın farklı bir döviz veya Türk Lirası karşılığında tutarda bir sermaye yatırımı gerçekleştirmek gerekir. Öncesinde 2 milyon ABD Doları olan bu tutar, ilgili değişiklik sonrası 500 bine düşürüldü. Yapılan sermaye yatırımının, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı aracılığıyla tespit edilmesi gerekmektedir.

2-) Taşınmaz Satın Alarak Türk Vatandaşlığı

Bu başvuru için, minimum 250 bin ABD Doları ya da bu tutarın farklı bir döviz veya Türk Lirası karşılığında bir taşınmazı, en az üç yıl satılamama şerhi koyulması şartıyla tapu kaydına geçirmek gerekli. Yabancı uyruklu kişi, satın aldığı veya kat mülkiyeti / kat irtifakı kurduğu ve en az 250 bin ABD Doları ya da bu tutarın farklı bir döviz veya Türk Lirası karşılığında tutarı öder. Bunun sonrası noterde düzenlenecek olan sözleşmede üç yıl süre ile söz konusu taşınmazın devir ya da terkinin yapılamayacağı taahhüt edilir. Tapu sicili şerhinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilmesi gerekmektedir.

3-) İstihdam Oluşturarak Türk Vatandaşlığı

Bu başvuru için minimum elli (50) kişilik istihdam yaratmak gereklidir. Son yasa değişikliğiyle 100 olan sayı 50’ye indirilmiştir. Söz konusu istihdamın Aile, Çalışma, Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafınca tespit edilmesi gerekir.

4-) Bankaya Mevduat Yatırımı ile Türk Vatandaşlığı

Bu başvuru için minimum 500 bin ABD Doları ya da bu tutarın farklı bir döviz veya Türk Lirası karşılığında mevduatı minimum üç yıl korumak şartıyla Türkiye içinde faaliyet gösteren banka veya bankalara yatırmak gerekli. Bu işlemin BDDK (Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu) tarafından tespit edilmesi de gerekir.

5-) Devlet Borçlanma Araçlarıyla Türk Vatandaşlığı

Bu başvuru için, minimum 500 bin ABD Doları ya da bu tutarın farklı bir döviz veya Türk Lirası karşılığında Devlet borçlanma aracını üç yıl tutmak şartıyla satın alma gerekir. Bu işlemin Hazine ila Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilmesi de gerekir.

6-) Yatırım Fonu Katılım Payıyla Türk Vatandaşlığı

Bu başvuru için minimum 500 bin ABD Doları ya da bu tutarın farklı bir döviz veya Türk Lirası karşılığında girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı veyahut gayrimenkul yatırım fonu katılma payı satın almak gereklidir. Satın alımda minimum üç yıl tutma şartı vardır ve bu işlemin Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilmesi gerekir.

Yukarıda şartlarda belirtilen tüm para değerlerinin belirlenmesinde, tespit gün tarihindeki TCMB (Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın) satış kuru ya da çapraz kuru esas alınır.

B-) Yatırım ile Türk Vatandaşlığı Kazanımı 2021

Türk Vatandaşlığının İstisnai Yollarla Kazanılması sürecinde aşağıda belirttiğimiz üç aşama üzerinden ilerlenmeli:

B1) Yatırım şartlarından en az biri (ilgili yönetmeliğin 20. Maddesinde belirtilen) yerine getirilir ve ilgili kurumdan Uygunluk Belgesi alınır.

B2) 6458 sayılı kanun, madde 31, birinci fıkra, J bendi gereğince Kısa Dönem İkamet İzni alınır.

B3) Yatırım ile Türk vatandaşlığı başvurusu yapılır.

İzlenecek olan bu 3 aşamalı süreç için usul ila esasları ve gerekli dokümanları yazının devamında detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

B1) Yatırım Uygunluk Belgesi Nasıl Alınır?

Yukarıda belirtmiş olduğumuz altı farklı yatırım türü için belirlenen usul ila esaslar birbirinden tamamen farklıdır. Yabancı uyruklu yatırımcı, kendisine uygun olan yatırım türünü seçebilir ve seçeceği bu yatırım türüne göre belgelerini ibraz eder. Şimdi bu 4 farklı yatırım türü ve Türk Vatandaşlığının İstisnai Yollarla Kazanılması usul, esas ve gerekli belgeleri inceleyelim:

1-) Sermaye Yatırımıyla Türk Vatandaşlığı

Yatırımla ilgili belirlenmiş olan usul ve esaslar şu şekildedir:

 • Sermaye yatırımı, hizmet veya mal üretimine yönelik olarak bina, arsa, teçhizat ve makine gibi yatırım unsurlarını içermeli. Sadece taşınmaz / gayrimenkul alınması bu kapsam dahilinde Türk vatandaşlığı başvurusu hakkı doğurmamaktadır. Bununla birlikte gayrimenkul alımı yöneliğinde yapılan harcamalar, yatırımın bir parçası olarak değerlendirilmekte.
 • Yatırımla Türk vatandaşlığı başvurusunda bulunmayı planlayan yabancı yatırımcı, halka açık olmayan bir şirketi tamamen satın alabilir. Veya belli bir oranda ortak olabilir. Bu durumda satın aldığı paya tekabül eden oran karşılığı meblağın en az 500 bin ABD Doları ya da bu tutarın farklı bir döviz veya Türk Lirası karşılığında olması gerekir. Bu durumda başvuru sahibi yabancı kişiden, ortak olduğu ya da satın aldığı şirketin piyasadaki değer tespitiyle ilgili yetkili kurumdan temin edilmiş bir şirket değerleme raporu ibraz etmesi de istenebilmektedir.
 • Önceden yapılmış olan bir yatırıma ilave yatırım yapılacak ise, söz konusu ilave yatırıma başlanan tarih itibarıyla yatırım tutarındaki artış ve yabancı uyruklu kişinin şirketteki ortaklık payı dikkate alınır. Başka bir ifadeyle aktarmak gerekirse, yabancı uyruklu yatırımcı, şirkete belli oranda ortak ise, ortaklık payına denk düşen oran ilave yatırımın tutarı ile çarpılır. Sonuç olarak ortaya çıkan meblağın minimum 500 bin ABD Doları ya da bu tutarın farklı bir döviz veya Türk Lirası karşılığında olması gerekir.
 • Ocak 2017 tarihinin öncesinde gerçekleştirilen yatırımlar, Türk vatandaşlığı başvurusu hakkı doğurmamakta.
 • Ocak 2017 tarihinin sonrasında yapılacak başvurularda ise, sermaye yatırımı hesabında geçmişe dönük üç yıllık harcama dikkate alınır.
 • Sermaye yatırımıyla Türk vatandaşlığına başvuru yapmaya hak kazanan yabancı uyruklu kişi veya kişiler, şirketlerindeki paylarını minimum üç sene boyunca başka bir tüzel ya da gerçek kişiye devredemez.
Gerekli Belgeler
 • Yatırımla ilgili Bilgi Formu. Bu formda, yatırım yapılan şirketin bilgileri, şirketin öz sermayesine geçirilen yatırımın konusu, yatırım yapan şahsın sermaye yatırımı payına ilişkin bilgiler bulunur.
 • Geçerli bir pasaport ile bu pasaportun noter onaylı, Türkçe dilinde tercümesi.
 • Dört adet standartlara uygun biyometrik foto.
 • Kişinin ikamet izni belgesinin arkalı önlü fotokopisi.
 • Sermaye yatırımı olarak minimum 500 bin ABD Doları ya da bu tutarın farklı bir döviz veya Türk Lirası karşılığında tutarın yatırıldığını gösteren YMM onayı (Yeminli Mali Müşavir) bulunan özel amaçlı rapor.
 • Yapılacak başvuruya ilişkin sermaye yatırımı, eğer tüzel bir kişilik vasıtasıyla gerçekleştirilmişse, söz konusu sabit sermaye yatırımını gerçekleştirmiş olan tüzel kişiye ait sermayenin tutarı ve ortaklık yapısı gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Kaydı da sunulur.

2-) Taşınmaz Satın Alarak Türk Vatandaşlığı

Türk Vatandaşlığının İstisnai Yollarla Kazanılması sürecinde, Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış Cumhurbaşkanlığı Kararıyla yapılan değişiklik öncesi, yabancı uyruklu kişiler sadece kat mülkiyeti verilmiş olan ve tamamlanmış taşınmazlar satın alabiliyorlardı. Yapılan değişiklik ile birlikte yabancı uyruklu kişiler, aşağıdaki şartları taşıyor olması kaydıyla devam etmekte olan projelerden de satın alım yapabilir. Buna bağlı olarak Türk vatandaşlığına da başvurabilir:

 • Taşınmazın üzerinde kat irtifakı ya da mülkiyeti kurulmuş olmalı.
 • Minimum 500 bin ABD Doları ya da bu tutarın farklı bir döviz veya Türk Lirası karşılığında tutar peşin şekilde yatırılmış olmalı.
 • Taşınmaza dair noter onaylı satış vaadi sözleşmesi yapılmalıdır. Bu sözleşmenin de üç yıl süreyle üçüncü bir kişiye tapu terkinin veya devrinin yapılamayacağına dair taahhütle tapu siciline şerh edilmesi gerekli.

Yukarıda bahsettiğimiz değişikliğin daha iyi anlaşılması adına Türk Hukuku’nda kat mülkiyeti ve irtifakı kavramlarının açıklamasını da incelemek gereklidir:

 • Kat mülkiyeti; inşası bitmiş olan, iskân belgesi alınmış yapı için kurulan mülkiyet hakkı.
 • Kat irtifakı ise; henüz inşaatı tamamlanmamış olan yapının mülkiyet hakkıdır. Kat irtifakı arsa payına bağlı durumdadır ve yapının tamamı için düzenlenecek yapı kullanma izin evrağına dayanarak şartlar uyarınca mülkiyete çevrilir.
Gerekli Belgeler
 • Geçerli bir pasaport ile bu pasaportun noter onaylı, Türkçe dilinde tercümesi.
 • Dört adet standartlara uygun biyometrik foto.
 • Satış işlemine dair resmi senet veya noter onayı bulunan şekilde taşınmazın satış vaadi sözleşmesi.
 • Satın alınan taşınmazın değerleme raporu.
 • Söz konusu bedelin alıcı veya alıcıya dair kişiler tarafından satıcı veya satıcıya dair kişilerin hesabına yattığını gösteren doküman. Banka tarafından onaylı dekont (EFT, Havale, bloke çek ile birlikte dekont vb. olabilir.)
 • İlgili tapu müdürlüğünden, mülkün üzerinde en az üç yıl süreyle satılamayacağına dair şerh koyma işleminin de yapılması gerekmektedir.

Yapılacak olan tüm başvurular Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’ne bağlı Yabancı İşler Daire Başkanlığı’yla birlikte Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından değerlendirilmekte. Herhangi bir eksiği bulunmayan başvurular da yedi iş günü içerisinde sonuçlandırılmaktadır.

3-) İstihdam Oluşturarak Türk Vatandaşlığı

Türk Vatandaşlığının İstisnai Yollarla Kazanılması sürecinde, en az elli kişi olmak üzere istihdam oluşturma gerekçesiyle uygunluk belgesi almayı planlayan yabancı kişiler, aşağıda yer alan belgeleri sunarak başvuru yapmaktadır. Bu yöntemde Aile, Çalışma, Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvuru yapılır, burtaya bağlı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü üzerinden yazılı başvuruda bulunulmaktadır.

 • Başvuru sahibine ait, noterden alınmış olan imza beyannamesi.
 • İstihdam ile ilgili Bilgi Formu,
 • Geçerli bir pasaport ile bu pasaportun noter onaylı, Türkçe dilinde tercümesi.
 • Dört adet standartlara uygun biyometrik foto.
 • Toplamda minimum 50 kişi olmak üzere Türk vatandaşı istihdamı bulunan şirketin ya da şirketlerin sermaye & ortaklık paylarını gösteren evraklar. Bunlar ticaret sicil gazetesi kaydıyla güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi’dir.
 • Yabancı uyruklu kişinin sahibi veya ortağı olduğu şirkette sigortalı olarak çalışan tüm kişilerin detaylı listesini gösteren evrak. SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) sistemi üzerinden alınan güncel tarihli İşyeri Çalışan Listesi olarak sunulabilir.
 • Yabancı uyruklu kişinin ortağı veya sahibi olduğu şirketin vergi borcu durumunu gösteren, GİB sisteminden (Gelir İdaresi Başkanlığı) alınmış yazı.
 • Yabancı uyruklu kişinin sahibi veya ortağı olduğu şirketin sosyal güvenlik primi borç durumunu gösteren SGK sisteminden (Sosyal Güvenlik Kurumu) alınan yazı.
 • Kamu kurumlarınca yapılmış idari denetimlerde, söz konusu şirkete son 6 ay içerisinde herhangi bir idari para cezası verilmediğine dair yazılı beyan. Son 6 ay içerisinde eğer ceza alınmış ise, konuyla ilgili belgelerin de eklenmesi gerekmektedir.

Yapılan tüm başvurular Aile, Çalışma, Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafınca değerlendirilir. Herhangi bir evrak eksiği bulunmayan başvurular en fazla yedi iş günü içerisinde sonuçlandırılmaktadır. Eksik bir bilgi veyahut belge ile yapılan başvurularda, belirlenmiş olan eksikliğin tamamlanması adına başvuru sahibi kişiye otuz günlük süre tanınır. Bu süre içinde belirlenmiş eksikliği giderilmeyen başvurular ise reddedilmektedir. Yapılan değerlendirmelerin neticesinde tüm gerekli koşulları karşıladığı tespit edilmiş olan yabancıya ilişkin başvuru sonuçları, İçişleri Bakanlığı aracılığıyla başvuru sahibine bildirilir.

4-) Bankaya Mevduat Yatırımı ile Türk Vatandaşlığı

Türk Vatandaşlığının İstisnai Yollarla Kazanılması sürecinde, banka mevduat yatırımıyla ilgili belirlenmiş olan usul ve esaslar şu şekildedir:

BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) kurumunun resmi web sitesinde, bu konudaki sıkça sorulan sorular ve cevaplar şeklinde tüm esas ve usuller belirlenmiştir. Aşağıda bölümde sıkça sorulan sorular kapsamında belirlenmiş olan esas ve usullerin kısa özetini inceleyerek konuyla ilgli detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz:

 • Yabancı uyruklu kişilerin, Türkiye’de faaliyet gösteriyor olan bir bankaya minimum 500 bin ABD Doları ya da bu tutarın farklı bir döviz veya Türk Lirası karşılığında bir mevduat veya katılma fonunu minimum üç yıl tutmak şartıyla yatırmaları gerekir. Bu tutarın serbest bir şekilde dövize çevrilebiliyor olması ve 500 bin ABD Doları ya da bu tutarın farklı bir döviz veya Türk Lirası karşılığında olması yeterlidir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası TCMB tarafından belirtilen dönüştürülebiir dövizler, kıymetli madenler vb. gibi mevduatlar kullanılabilir.
 • Yabancı uyruklu yatırımcının, söz konusu tutarı Türkiye’deki tek bir bankada hesap açıp yatırması gibi bir şart yoktur. Kişinin vatandaşlık başvurusuna esas oluşturması üzerine, mevduatı üç yıl tutma şartı ile bloke koyulması işlemi yapılır. Türkiye’de faaliyet göstermekte olan bankalarda açılmış olan farklı farklı hesaplardaki toplam mevduat tutarının 500 bin ABD Doları tutarı sağladığının tespiti ile Türk vatandaşlığı başvurusu yapılabilmesı mümkündür.
Banka Mevduatıyla Türk Vatandaşlığı…
 • Belirlenmiş tutarın Türkiye Cumhuriyeti içinde kurulu bir bankada yatırılması esastır. Bu duruma göre, Türkiye’de faaliyet gösteriyor olan bir bankanın yurt dışındaki şubesine, iştirakine veya temsilciliğine yatırılmış ilgili tutarların, kişinin vatandaşlık başvurusunda esas olarak kabul edilebilmesi mümkün olmamaktadır.
 • Türkiye Cumhuriyeti  T.C. içinde faaliyet göstermekte olan bir bankada birlikte (müşterek) açılmış hesaplarda (örneğin yabancı uyruklu kişinin eşiyle açtığı bir hesap) Türk vatandaşlığına başvuran kişinin haricindeki ortağın muvafakatinin olması gerekir. Hesabın üç yıl süre ile bankadan geri çekilmeyeceğine ve de eksilmeyeceğine ilişkin açık bir şekilde muvafakat sunuluyor ise, ortak açılmış bir hesap üzerinden Türk vatandaşlığı başvurusunda bulunulabilmek de mümkündür.
 • Bankaya yatırılacak olan tutarın, yatırımcı kişinin talebi doğrultusunda 3 yıllık süreç içerisinde 500 bin ABD Dolarına denk başka bir dönüştürülebilir döviz kuruna ya da TL’ye çevrilmesi mümkündür. Ayrıca yönetmeliğin diğer hükümlerinde düzenlenen farklı bir yatırım türüne dönüştürülmesi de mümkün. Fakat başka bir yatırım türüne dönüştürme halinde bunun, 3 yıl sürecinin devamını ve teminini aksatmayacak biçimde yerine getirilmesi gerekli. Diğer yatırım türünün de kesintiye sebep olmadan, ilgili kurum tarafınca İçişleri Bakanlığı’na bildirimi gerekir. Aksi halde, BDDK Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu, oluşacak olan kesintiyi ivedi bir biçimde İçişleri Bakanlığı’na bildirecektir.
500 bin Dolar ile Vatandaşlık…
 • 3 yıl süresi içinde, işlem yapılan banka ile gerçekleştirilen sözleşmenin detaylarına ve açılan hesabın türüne göre hesapta bulunan tutarın 500 bin ABD Dolarının altına inmediği tespit edildiğinde, bu katılım fonu ya da mevduattan doğan getirilerden (kâr payı, faiz ve benzeri) faydalanılması mümkün.
 • Bankalara ABD Dolarından farklı bir para birimi yatırılması halinde, hesabın açıldığı tarihteki ABD Doları karşılığı tespit edilmektedir. Bu tutarın üç yıl boyunca tespit edilen aynı tutar olarak kalması beklenmekte. Dolayısıyla, üç yıllık sürecin içerisinde döviz kurunda oluşan farklılıklar dikkate alınmamakta.
 • Türk vatandaşlığına başvuru yapabilemk amacıyla bankaya yatırılan paralara banka tarafından, şahsın talebi doğrultusunda bloke işlemi uygulanır. Fakat bu tutarların heaptan çekilebilmesi her zaman mümkün olabilir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı başvurusunda esas olarak gösterilen hesaptaki tutarın çekilmesi, eksilmesi vb. halinde ya da hesabın üzerinde, gerekli tutarın kullanılmasını engelleyecek, eksilmesini sağlayacak her türlü yasal kısıtlama (örneğin rehin, haciz, tedbir ve bunlarla sınırlı olmaksızın) hakkında bilgi, banka tarafından ivedi bir şekilde BDDK’ya (Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu bildirilir. Bu durum ise BDDK (Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu) tarafından aynı ivedilikle İçişleri Bakanlığı’na, Nüfus Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü’ne ve Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bildirilir. Bu bildirim sonrası başvuru sahibi yabancı uyruklu kişinin Türk vatandaşlığı kazanım süreci sona erdirilir. Eğer Türk vatandaşlığı kazanılmış ise bu hak geri alınır ve iptal edilir. Bu durumun yaşanmasını takip eden süreçte yapılacak olan yeni bir Türkie Cumhuriyeti vatandaşlığı başvurusunda, bir önceki başvuruya dair geçen süre dikkate alınmaz, beklenen 3 yıllık süre baştan başlar.

5-) Devlet Borçlanma Araçlarıyla Türk Vatandaşlığı

Türk Vatandaşlığının İstisnai Yollarla Kazanılması sürecinde borçlanma aracı piyasası, yabancı uyruklu yatırımcı kişilerin sabit getiri sahibi menkul kıymetler vasıtasıyla yatırım yapacakları fiyatların piyasanın rekabet ortamında belirlenmesi ile istendiği zaman nakite dönüştürülebilme amacına sahiptir. Toplamda incelediğimiz zaman, 9 çeşit borçlanma aracı bulunmakta, bunlar:

 1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Likidite Senedi
 2. Devletin İç Borçlanma Senedi
 3. Gelire Endeksli Senet
 4. Gelir Ortaklığı Senedi
 5. Finansman Bonosu
 6. Özel Sektör Tahvili
 7. Banka Bonosu
 8. Varlık ve İpoteğe Dayanan Menkul Kıymet
 9. Varlık ve İpoteğe Teminatlı Menkul Kıymet
Usul ile Esaslar

Konuyla ilgili olarak, Hazine ila Maliye Bakanlığı tarafınca yayımlanan bir genelge bulunmuyor. Ancak ilgili yönetmelikte madde 20 (d) bendi gereğince, en az 500 bin ABD Doları değerinde olmak üzere, yukarıda saydığımız devletin borçlanma araçlarını sorumluluğunda tutmakta olan bir yabancı uyruklu yatırımcı Türk vatandaşlığına başvuru yapmaya hak kazanacaktır. Yabancı uyruklu yatırımcının söz konusu yönetmeliğin çerçevesinde Türk vatandaşlığına başvuru hakkı kazanabilmesi için katılım paylarına, asgari tutarın yatırım şartını sağladığı tarihten itibaren üç yıl boyunca ve kesintisiz bir şekilde sahip olması gerekir.

6-) Yatırım Fonu Katılma Payı ile Türk Vatandaşlığı

Usul ile Esaslar

Türk Vatandaşlığının İstisnai Yollarla Kazanılması sürecinde, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) web sitesinde, esas ile usuller aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 • Gayrimenkul Yatırım Fonu GYF veya Girişim Sermayesi Yatırım Fonu GSYF katılma payları için öngörülmüş olan 500 bin ABD Doları. Ya da bu tutarın farklı bir döviz veya Türk Lirası karşılığında asgari yatırım yapma şartı hesabı şu şekildedir. Katılma paylarının, yatırımcı hesabına aktarım tarihindeki TCMB Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından. İlan edilen ABD Doları satış kuru ya da çapraz döviz kuru kullanılır ve hesaplanır. Eğer tek seferde alım yapılmıyorsa her alımın yapıldığı tarih baz alınır. Eğer tek seferde alım yapılıyorsa bu alımın yapıldığı tarih baz alınır.
 • Yabancı uyruklu yatırımcı kişinin, ilgili yönetmelik çevresinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına hak kazanabilmesi için. Katılım payına, asgari tutar yatırımı şartı sağlanan tarihten başlamak üzere üç yıl boyunca kesintisiz şekilde sahip olması gerekir. Ayrıca bu kapsamda, katılım payının devri ve satışı gibi işlemler ile yatırımcının kendi iradesiyle azaltılmaması da gerekir.
 • Döviz kuru değişmesi sonucu katılma paylarının değerinin 500 bin ABD Doları altına inmesi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanılmasına ilişkin yapılmış olan başvuruyu etkilemez.
Fon Katılma Payıyla Vatandaşlık…
 • Yatırımcının kendi iradesinin dışında Gayrimenkul Yatırım Fonu GFY veya Girişim Sermayesi Yatırım Fonu GSYF katılma belgesi sayısında. Veyahut değerinde azalma olması durumunda, asgari yatırım şartı kaybedilmiş sayılmamaktadır. Fonun iç tüzüğü ile ihraç belgesinde bulunan hükümler uyarınca. Nakdi kar payı veya katılım pay iadesi ya da tasfiye gibi işlemler sayıda ve değerde azalma olarak sayılabilir.
 • Merkezi Kayıt Kuruluşu MKK tarafından vatandaşlık başvurusu sahibi yabancı uyruklu kişinin. Aranan asgari tutar ve kapsamı sağlamış olduğunun tespit edilmesi durumunda, söz konusu durum 3 iş günü içerisinde. Sermaye Piyasası Kurulu SPK’ya bildirilir.
 • Yönetmeliğin 20. madde ikinci fıkra (e) bendi kapsamı dahilinde yapılacak olan Türk Vatandaşlığının İstisnai Yollarla Kazanılması. Başvurularında dikkate alınacak olan üç yıllık süre içerisinde Gayrimenkul Yatırım Fonu GYF veya Girişim Sermayesi Yatırım Fonu GSYF. Katılma payları üzerinde herhangi bir haciz, ayni hak, ihtiyat tedbiri ya da ihtiyat haczi veya katılım payı mülkiyet hakkını sınırlayabilecek herhangi bir takyidat bulunuyor ise. Yönetmelikte aranan “3 sene boyunca elde tutma şartı ile satın alınma” şeklindeki şartın sağlanmamış olduğu değerlendirilmektedir.
 • Merkezi Kayıt Kuruluşu MKK tarafından yapılacak olan haftalık rutin kontrollerde devir ila satış kaydıyla hesap bakiyesinde azalma. Ya da katılma payları üzerinde herhangi bir haciz, ayni hak, ihtiyat tedbiri ya da ihtiyat haczi veya katılım payı. Mülkiyet hakkını sınırlayabilecek herhangi bir takyidat bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu yatırımcı kişiler. Üç iş günü içinde Sermaye Piyasası Kurulu SPK’ya bildirilir. Bunun üzerine Sermaye Piyasası Kurulu SPK tarafından, Göç İdaresi Müdürlüğü. Nüfus ila Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü ve başvuru sahibi yabancı uyruklu kişiye gerekli bildirimler ivedi bir şekilde yapılmaktadır.
Gerekli Belgeler
 • Başvuru sahibi yabancı uyruklu kişinin geçerli pasaportu. Ve bu pasaportun noter onaylı şekilde Türkçe dilinde tercümesi.
 • Yabancı uyruklu kişinin geçerli ve mevcut durumdaki kısa dönem ikamet izin kartının önlü arkalı fotokopisi
 • Merkezi Kayıt Kuruluşu MKK sicil numarası ile sahip olduğu Gayrimenkul Yatırım Fonu GYF. Veya Girişim Sermayesi Yatırım Fonu GSYF ile ilgili yatırım bilgilerini içeren yazılı başvuru.

Yabancı uyruklu yatırımcı, gerekli belgeleri eksiksiz olarak Sermaye Piyasası Kurulu SPK’ya teslim edildiği tarihten itibaren. 2 iş günü içinde Sermaye Piyasası Kurulu SPK tarafından, Merkezi Kayıt Kuruluşu MKK’dan yabancı uyruklu yatırımcının Gayrimenkul Yatırım Fonu GYF. Veya Girişim Sermayesi Yatırım Fonu GSYF katılım payının yönetmelikte aranmakta olan şartları taşıyıp taşımadığı konusunda bilgi istenmektedir. Merkezi Kayıt Kuruluşu MKK tarafından başvuru sahibi yabancı uyruklu kişinin. Yönetmelikte aranan asgari tutar ila kapsamı sağladığının tespit edilme durumunda. Bu durum 3 iş günü içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu SPK’ya bildirilir. Merkezi Kayıt Kuruluşu MKK’den alınan yazının üzerine Sermaye Piyasası Kurulu SPK tarafından. “Uygunluk Belgesi” en fazla 2 (iki) iş günü içerisinde düzenlenmektedir.

B2) Yatırımcı için Türkiye Kısa Dönem İkamet İzni Alınması

Başvuru Esasları

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığına başvurusu yapacak yabancı uyruklu kişi, öncelikli olarak 6458 sayılı kanun madde 31 birinci fıkrası (j) bendi uyarınca Türkiye kısa dönem ikamet izni almalı. Genelde, yabancı uyruklu kişinin Türkiye’de kısa dönem ikamet izin başvurusu yapabilmesi için ülkemize geçerli bir vize ya da e-vize veya vize muafiyeti ile giriş yapması gerekli. Yabancı uyruklu kişinin vize ya da e-vize veya vize muafiyetinden yararlanarak ülkeye yasal bir giriş yapmasını takip eden süreçte, Türkiye’deki kalış süresini uzatmak isteyen yabancı uyruklu kişi, çevrimiçi olarak Türkiye kısa dönem ikamet izni başvurusu yapmalıdır.

Bu başvuru UDK Dil Kursu uzmanları tarafından, sizin adınıza doğru ve eksiksiz bir şekilde gerçekleştirilecektir. Birçok büyük şehirdeki (Örneğin İstanbul, İzmir ve Ankara gibi) normal şartlarda, Türkiye kısa dönem ikamet izni başvuru sürecinin randevu ve görüşme tarihi için bekleme süresi ne yazık ki bir hayli uzundur. Bu süre 8 ila 24 hafta arası sürmektedir. Fakat yatırımcılar için farklı bir prosedür izleniyor. Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanımı için özel olarak düzenlenen Türkiye ikamet izni türünde yapılan başvurular, çevrimiçi başvurunun yapıldığı tarihinden başlamak üzere 1 ila 10 gün içerisinde (normal şartlarda) sonuçlandırılır.

Tüm başvuru süreçleri Ankara ve İstanbul illerinde bulunmakta olan Özel Vatandaşlık Bilgilendirme Ofisleri üzerinden takip edilmektedir. Yabancı uyruklu kişinin, ilgili ikamet başvurusunun yapılabilmesi için özel bir vekaletname de düzenlenebilir. Bu durumda başvurular, yabancı uyruklu kişinin Türkiye’ye giriş yapmasını gerektirmeden, vermiş olduğu vekaletname ile uzaktan sonuçlandırılabilmektedir.

6458 sayılı kanun madde 31 birinci fıkra (j) bendi gereğince düzenlenecek olan Türkiye kısa dönem ikamet izinleri en fazla beş yıla kadar düzenlenebilir fakat genellikle bir senelik süre için başvurulur. Sonuç olarak bir yıllık ikamet izni düzenlenir. Bu süre esasında yabancı uyruklu kişinin pasaportunun geçerlilik süresi ile temin ettiği özel sağlık sigortası poliçesinin geçerlilik süresine dikkat edilmekte. Türkiye ikamet izin kartları ise başvuru işlemlerinin tamamlanmasından sonra ortalama 2 ila 4 hafta arasında başvuru sahibinin çevrimiçi başvuru esnasında bildirmiş olduğu adrese posta yoluyla gönderilmekte.

Gerekli Belgeler

 • Geçerli bir vize ya da e-vize veya başvurunun yapıldığı tarihte dolmamış durumda olan muafiyet süresi.
 • Geçerli bir pasaport. Bu pasaport, başvuru yapılan ikamet izninin süresince geçerli olmalı. Ek olarak noter onaylı Türkçe dilinde tercümesi de gereklidir.
 • 4 (dört) adet, standartlara uygun, güncel olarak çekilmiş, biometrik fotoğraf.
 • Özel sağlık sigortası. Sağlık sigortası Türkiye’den temin edilmiş olmalı ve poliçesinin süresi, başvuru yapılan ikamet izninin süresini kapsamalı. Özel sağlık sigortasının tutarı, yabancı uyruklu yatırımcının uyruğuna, sağlık durumuna, yaşına ve buna benzer diğer sebeplere bağlı olmak üzere değişebilmektedir. Masraflar ve vergiler dahil olmak üzere 2021 yılı için ücret 500 ila 800 euro arasındadır.
 • Adres bilgisi ile ilgili evrak. Çevrimiçi başvuru esnasında yabancı uyruklu kişinin Türkiye’deki ikamet adresinin bilgisi istenmektedir. Bir otelden alınacak olan kaşeli imzalı adres beyannamesi, bu ilk başvuru için yeterli olabilmekte. Bununla birlikte yabancı uyruklu kişi, noter tasdikli bir kira sözleşmesi de sunabilir. Veya iş yeri adresi de beyan edebilmesi mümkündür. İkamet izni kartının, yabancı kişinin bildireceği adrese teslim edileceğinden ötürü bu adres bilgisi önem taşır.
 • Yapılan yatırımın türüne göre alınmış olan yatırım uygunluk belgesi.
 • Alınan yabancı vergi numarasıyla ödenmiş kart ücreti ve ikamet harcı ücretinin ödendiğine dair dekontlar da başvuruda sunulmalıdır. Kart ila harç ücreti, yabancı kişinin uyruğuna bağlı olarak değişiklik gösterebilmekte. UDK Dil Kursu uzmanları, başvurunuzda durumunuza uygun harç ücretlerini size belirtecek ve sizin adınıza ödeme yapabilecektir.
 • İsteğe bağlı: Özel Vekaletname. Tüm bu işlemlerin yürütülmesi kapsamında, kurumumuzdan profesyonel destek almak isteyenler için düzenlenir.

B3) Yatırımla Türk Vatandaşlığı Başvurusu 2021

Usul ile Esaslar

Yapmış olduğu yatırımın türüne göre ilgili kurumdan gerekli uygunluk belgesini alan ve 6458 sayılı kanun, madde 31/1 j bendi gereğince. Türkiye kısa dönem ikamet izni başvurusunu tamamlamış ve kartını almış olan yabancı uyruklu yatırımcı kişi. Aşağıda belirttiğimiz belgeler ile dosyası hazırlanır ve Ankara ile İstanbul illerinde bulunan Göç İdare ofislerinden Türk vatandaşlığına başvuru işlemleri gerçekleştirilir.

Bunun yanı sıra, yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanımı için başvuruda bulunmuş olan yabancı uyruklu kişinin, kendi ailesinin bireyleri adına da başvuru yapabilmesi mümkündür. Bu başvuru eşi ile reşit olmayan (18 yaşın altındaki) çocuklar için geçerlidir. 18 yaşın üzerindeki çocukları başvuruya katılamaz, kendileri için eğer isteniyorsa, ayrıca bir yatırım yapılması gereklidir. Böyle bir başvuru durumunda, başvuru sahibi yabancı uyruklu kişinin aile bireylerinin (eş ve 18 yaş altı çocuklar) Türkiye kısa dönem ikamet iznine başvuru yapması ya da ayrıca bir yatırım yapmaları şartları aranmaz. Ailenin bu diğer bireyleri, yalnızca bir takım ek belgeler ile (pasaport, kimlik belgesi, medeni durum belgesi, doğum belgesi, fotoğraf vb. gibi) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık başvurusundan yararlanabilmekte.

Gerekli Evraklar

 • VAT-4 Türk Vatandaşlığı Başvurusu Formu. UDK Dil Kursu uzmanları tarafından, adınıza doldurulmaktadır.
 • Geçerliliğe sahip pasaport ve bu pasaportun noter onaylı şekilde Türkçe dilinde tercümesi.
 • 2 (iki) adet renkli, standartlara uygun, güncel çekilmiş, pasaport tipinde, biyometrik foto.
 • Yabancı uyruklu yatırımcı kişinin, vatandaşı olduğu kendi ülkesinden aldığı apostil onayı yapılan ya da Türkiye Konsolosluğu tarafınca onaylı nüfus kaydı örneği ve bu örneğin noter onaylı Türkçe dilinde tercümesi.
 • Yabancı uyruklu yatırımcı kişinin, vatandaşı olduğu kendi ülkesinden aldığı apostil onayı yapılan ya da Türkiye Konsolosluğu tarafınca onaylı doğum belgesi evrağı ve bu belgenin noter onaylı, Türkçe dilinde tercümesi.
 • Yabancı uyruklu yatırımcı kişinin, vatandaşı olduğu kendi ülkesinden aldığı apostil onayı yapılan ya da Türkiye Konsolosluğu tarafınca onaylı durumda, yabancı uyruklu kişinin evli, bekar veya dul ya da boşanmış olduğunu açık bir şekilde gösteren medeni hal belgesi ile bu belgenin noter onaylı, Türkçe dilinde tercümesi. Ayrıca, bu belgeye ek olarak, kişinin şahsi durumuna bağlı şekilde aşağıdaki belgelerden uygun olanlar da eklenmelidir:

Ek Belgeler…​

 • Yabancı uyruklu yatırımcı kişi evli ise, vatandaşı olduğu kendi ülkesinden aldığı apostil onayı yapılan ya da Türkiye Konsolosluğu tarafınca onaylı Evlenme Belgesi ile ek olarak eş ve çocuklarının belirtildiği nüfus kaydı belge örneği ile bu belgelerin noter onaylı, Türkçe dilinde tercümeleri.
 • Yabancı uyruklu yatırımcı kişi boşanmış ise, yabancının vatandaşı olduğu kendi ülkesinden aldığı apostil onayı yapılan ya da Türkiye Konsolosluğu tarafınca onaylı Boşanma Belgesi veyahut Boşanma Kararı ile bu belgenin noter onaylı, Türkçe dilinde tercümesi.
 • Yabancı uyruklu yatırımcı kişi dul ise, yabancının vatandaşı olduğu kendi ülkesinden aldığı apostil onayı yapılan ya da Türkiye Konsolosluğu tarafınca onaylı Eşinin Ölüm Belgesi ile bu belgenin noter onaylı, Türkçe dilinde tercümesi.

Bunun dışında…

 • Başvuranın velayetindeki bulunan, 18 yaşından küçük (reşit olmayan) çocuğun da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanması isteniyorsa, öteki ebeveynden muvafakat gerekir. Kişinin bulunduğu, yetkili bir makamdan alınan apostil onayı yapılan ya da Türkiye Konsolosluğu tarafınca onaylı, kişinin muvafakatini gösterir belge ile bu belgenin noter onaylı, Türkçe dilinde tercümesi.
 • Maliye veznesine, başvuru için gerekli hizmet bedelinin ödendiğini gösterir dekont. Bu hizmetin bedeli 2021 yılında her bir başvuru sahibi kişi için 15 TL olarak belirlenmiştir ve her yıl güncellenmektedir.

Tüm bunlarla birlikte, yatırım aracılığıyla Türk vatandaşlığı başvurusu yapmış yabancı uyruklu kişilerin yeni bir Türk ismi ve Türk soy ismi alma hakları da vardır. Bu durumda, yabancı uyruklu kişinin Türkiye kimliği veya pasaportu, tercih ettiği yeni isim ve soy isme göre düzenlenir. Bu prosedür zorunlu bir prosedür değildir, yabancı uyruklu yatırımcı eğer dilerse kendi ismi ile düzenlenecek olan Türk kimliği ve pasaportu da alabilmekte.

Vatandaşlık Başvurusunun Sonuçlanması

Konu ile ilgili bakanlıklar tarafınca bir komisyon oluşturulur. Yabancı uyruklu kişi ya da kişilerin Türk vatandaşlığı başvuruları değerlendirilir. Tamamlanmış halde son onay için dosya Cumhurbaşkanlığı onayına sunulur. Bu konudaki nihai karar Cumhurbaşkanı tarafınca verilmekte.

Uygunluk belgesi alınması, Türkiye kısa süreli ikamet izin başvurusu, oturum izni kartının teslim alınması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı başvurusu için gerekmekte olan belge ve bilgilerin sunulması işlemleri, yabancı uyruklu kişinin ülkeye girişine ihtiyaç duyulmadan, özel bir vekaletname aracılığıyla uzaktan sonuçlandırılabilmekte. Fakat, başvurunun sonunda, sonuca bağlandığı son aşamada, başvuran yabancı uyruklu kişi ve eğer mevcutsa adına başvuru yapılan birinci derece yakın aile üyeleri (eşi ile 18 yaş altı reşit olmayan çocukları) ile birlikte en yakın nüfus müdürlüğüne giderek parmak izi vermelidir. Parmak izi işleminin sonrasında Türkiye Cumhuriyeti kimlikleri veya pasaportlarını almak için hazır durumda bulunmaları gerekir.

Başvuru süreçlerinin süre uzunluğu hakkında resmi bir düzenleme bulunmamakta. Türkiye kısa süreli ikamet izni başvuruları –normal şartlarda- ortalama iki ila üç hafta içerisinde sonuçlanır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı başvuruları ise minimum dört ila sekiz ay arasında sonuçlandırılır. Tabi ki bu süreler kişinin şahsi durumuna ve dünyanın genel sorunlarına göre değişebilmektedir. Örneğin 2020 – 2021 coronavirus covid-19 pandemi döneminde bürokratik işlemlerde sarkmalar görülmektedir. Veya kişinin emniyet araştırması normalden uzun sürebilmektedir.

Her ne kadar Türkiye için yatırım yöntemleriyle vatandaşlık kazanım süreci devlet tarafından kolaylaştırılmış olsa da, yapılacak olan başvurunun doğru ve eksiksiz yapılması büyük önem taşır. Sürecin tam ve doğru bir şekilde takibinin yapılması da büyük önem arz etmekte. Başvuru sürecinde yapılabilecek olan herhangi bir hata ya da belgelerde meydana gelebilecek bir eksiklik, Türk vatandaşlığı başvurusunun reddine sebep olmakta. Veya başvuru sürecinin gereksiz bir biçimde uzamasına sebebiyet verebilmekte. Tüm bu sebeplerle başvurunuzu UDK Dil Kursu uzmanlarıyla ilerletmenizi tavsiye ederiz.

UDK Dil Kursu olarak sermaye yatırım, gayrimenkul ya da taşınmaz satın alımı, Türkiye’de istihdam oluşturma ile ve mevduat, fon ya da borçlanma araçları aracılığıyla Türk vatandaşlığı başvuru hakkının kazanılması ve başvuru konusunda, tüm sürece ilişkin danışmanlık ile takip hizmeti vermekteyiz. Türk Vatandaşlığının İstisnai Yollarla Kazanılması işlemleriniz için bizlere 0212 706 61 59 numaralı telefonumuzdan ya da tüm diğer iletişim bilgilerimizden ulaşabilirsiniz.