İçeriğe geç

İletişim

Türkiye Çalışma Vize İşlemleri

Türkiye çalışma vize işlemleri için müracaat edilmesi gereken makam yurt dışında bulunan Türk dış temsilcilikleridir. Çalışma vizesi için elektronik vize imkanı bulunmamaktadır. Bu vizenin amacı Türkiye’de yasal olarak çalışmak isteyen yabancı ülke vatandaşlarının resmi olarak ülkeye giriş yapabilmelerini sağlamaktır. Çalışma vizesi, yurt dışından yapılacak çalışma izni başvurularının birinci adımıdır. Çalışma izni başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapılmaktadır. Başvuru ilgili bakanlık tarafından değerlendirilerek olumlu ya da olumsuz olarak sonuçlandırılmaktadır.

Türkiye Çalışma Vize İşlemleri Nasıl Yapılır?

Türkiye’de çalışmak isteyen yabancı ülke vatandaşlarının çalışma izni almaları gerekmektedir. Çalışma izni için yurt dışında ikamet edilen yerde bulunan Türk dış temsilciliğine çalışma vizesi başvurusu yapılmalıdır. Başvuruda Türk konsolosluğu tarafından yabancı ülke vatandaşlarından gerekli belgelerin sunulması istenmektedir. Çalışma vizesi amacıyla istenen belge listesi aşağıda belirtilmiştir.

 • En az 1 yıl geçerli olmak üzere pasaport (Pasaportların herhangi bir şekilde tahrifat görmemiş olması gereklidir. Yıpranmış, yırtılmış ya da eskimiş pasaportlar Türk konsoloslukları tarafından kabul edilmemektedir.)
 • Biyometrik fotoğraf (Fotoğrafın arka fonu beyaz ve son 6 içerisinde çekilmiş olmalı)
 • Türkiye’de çalışacağı şirket ile vize başvurusunda bulunan yabancı ülke vatandaşı arasında yapılmış iş sözleşmesi
 • Şirket tarafından hazırlanmış davet mektubu
 • Şirkete ait bilgiler

Yukarıda genel olarak belirtilen belgelere ek olarak Türk konsolosluğu tarafından evrak talebinde bulunulabilir. Türkiye çalışma vize işlemleri kapsamında İstenen belgelerin doğru ve eksiksiz olarak hazırlanması gereklidir. Belgelerin üzerinde tahrifat yapılmamalıdır. Herhangi bir şekilde üzerinde oynanmış ya da sahte belge tespit edilmesi halinde vize başvuralı iptal olmakla birlikte kişi hakkında yasal işlem başlatılmaktadır. Çalışma izninin ilgili bakanlık, çalışma vizesinin de Türk konsolosluğu tarafından onaylanmasının ardından Türkiye’ye giriş yapılabilmektedir.

Türkiye Çalışma Vizesi ile Türkiye’de Kalış Süresi Ne Kadardır?

Türkiye’ye çalışma maksadıyla gelecek olan yabancı ülke vatandaşları için verilen Türkiye çalışma vizesi ile kalış süresi değişiklik göstermektedir. Her durumda çalışma vizesi için verilen en fazla kalış süresi 90 gündür. Hiçbir şekilde bu süreden fazla verilemez. Çalışma vizesi onaylanmış yabancı ülke vatandaşının Türkiye’ye giriş yaptığı tarih itibari ile en geç 30 gün içerisinde SGK işe giriş bildiriminin yapılması gerekmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen çalışma izinleri aynı zamanda ikamet izni yerine geçtiği için Türkiye’de bulunduğunuz süre içerisinde tekrardan ikamet izni başvurusu yapmanıza gerek yoktur. Türk dış temsilciliği tarafından onaylanan çalışma vizesi ile Türkiye’de kalış süresinin ihlal edilmemesi gereklidir. Türkiye vize kalış süresi içerisinde çalışma izni işlemleri yapılmadığı takdirde Türkiye’den çıkış yapılması gereklidir. Süresi bitiminde Türkiye’den çıkış yapılmadığı takdirde cezai yaptırım ile karşı karşıya kalınabilir.

Çalışma Vizesi Başvurularında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Türkiye çalışma vize işlemleri kapsamında yer alan tüm faaliyetlerin itina ile yürütülmesi gereklidir. Bu kapsamda dikkat etmeniz gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.

 • Türkiye çalışma vizesi başvurularında Türkiye’de çalışılacak şirket ile vize başvurusunda bulunan yabancı ülke vatandaşının arasında imzalanan iş sözleşmesinin noter tasdikli nüshası ibraz edilmelidir.
 • Yabancı ülke vatandaşının Türkiye’de çalışacağı şirket bilgilerinin doğru bir şekilde Türk konsolosluğuna sunulması gereklidir. Şirketin adresi, vergi kimlik numarası, ticari unvanı ve şirket yetkilisine ait imza sirküleri bu bilgiler içerisinde yer almaktadır.
 • Vize işlemleri ile beraber Türkiye’de bulunan şirket tarafından çalışma izni işlemlerinin de yürütülmesi gereklidir.
 • Çalışma izni işlemlerinin yürütülebilmesi için Türk konsolosluğuna yapılan vize başvurusu sonrası referans numarası alınmalıdır.
 • Türk dış temsilciliği tarafından istenen tüm belgelerin eksiksiz bir şekilde bahse konu temsilciliğe ibraz edilmelidir. Belgeler de herhangi bir eksiklik ya da hata vize başvurunuzun olumsuz sonuçlanmasına sebep olabilir.
 • Türkiye’ye giriş yapıldıktan sonra Türkiye vize kalış süresi içerisinde SGK işe giriş bildiriminin yapılması gereklidir.

Türkiye çalışma vize işlemleri hakkında bilgi vermeye çalıştık. Konu hakkında daha detaylı bilgi ya da farklı konularda danışmanlık hizmeti almak isterseniz bizlere +90 212 706 84 17 ve +90 212 970 02 88 numaralı hatlardan ulaşabilirsiniz.