İçeriğe geç

İletişim

Türkiye Vize İşlemleri

Türkiye vize işlemleri, Türk dış temsilcilikler aracılığı ile basılı vize olarak yürütülebildiği gibi internet üzerinden elektronik vize olarak da yürütülebilmektedir. Ancak elektronik vize başvuru imkanı her ülke için bulunmamaktadır. Elektronik vize başvuru hakkına sahip ülkeler Türkiye Cumhuriyeti tarafından muhtelif zamanlarda güncellenerek duyurulmaktadır. Konu hakkında bilgi sahibi olmak için vizenin ne demek olduğunu açıklayalım. Vize, Bir ülkeye giriş yapılabilmesi için o ülkenin resmi makamlarından alınan giriş iznidir. Vize politikaları ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Türkiye Cumhuriyeti vize politikası gereği ülkemizi ziyaret etmek isteyen belirli yabancı ülke vatandaşlarından vize istenmektedir. Türkiye’ye vizesiz de giriş sağlayabilen ülkeler de bulunmaktadır. Bu ülkeler vize muafiyeti kapsamında yer almaktadır. Türkiye Cumhuriyeti vize politikası gereği vize ile Türkiye’de kalış süresi en fazla Doksan (90) gündür. Hiçbir yabancı ülke vatandaşı bu azami süreden fazla vize ile kalış sağlayamaz. Doksan günden fazla Türkiye’de kalmak isteyen yabancı ülke vatandaşlarının ikamet izni almaları gerekmektedir.  

Türkiye vize işlemleri, başvurulacak vize türlerine göre değişiklik göstermektedir. Turistik ya da ticari vize başvuruları ile çalışma ya da öğrenci vize başvuruları arasında gereken belgeler ve başvuru yöntemi olarak değişiklik göstermektedir. Yapılacak vize başvurularının Türkiye ziyaret amacına göre olması gereklidir. UDK Dil Kursu olarak Türkiye vize işlemleri hakkında sizleri bilgilendirmeye çalışacağız.

Türkiye Vize İşlemleri Nasıl Yapılır?

Yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye’ye giriş yapabilmeleri için vize almaları gerekmektedir. Vize muafiyeti kapsamında yer alan ülkeler için bu zorunluluk bulunmamaktadır. Türkiye vize başvurusu, Hem Türk dış temsilciliklerine yapılabilir hem de internet üzerinden elektronik vize olarak yapabilmektedir. Basılı vize başvurusu yapacaksanız ikamet ettiğiniz ülke içerisinde yer alan Türk konsolosluğu ya da Türk büyükelçiliğine başvurmanız gerekmektedir. Türkiye vizesi için resen yapılacak vize başvurularında randevu alınarak gidilmelidir. İnternet üzerinden yapılacak elektronik vize başvurularında ise gerekli bilgilerin girişini yaptıktan sonra vize alabilmeniz mümkündür.

Türk Konsolosluğuna Yapılacak Vize Başvuruları

Türkiye vize işlemleri için Türk konsolosluğu ya da büyükelçiliğine başvuruda bulunulabilmektedir. Başvuruda bulunurken, ikamet ettiğiniz ülkede görevli Türk dış temsilciliğine müracaat etmeniz gereklidir. Türk dış temsilciliği, vize başvurusunda bulunan yabancı ülke vatandaşının gerekli belgeleri temin etmesini ve kendisine sunmasını istemektedir. Bahse konu belgeler vize başvuru türüne göre değişiklik göstermekte olup genel olarak aşağıda belirtilmiştir.

  • En az 6 ay geçerli olmak üzere pasaport (eskimiş, yıpranmış ya da tahrifata uğramış pasaportlar Türk dış temsilcilikleri tarafından kabul edilmemektedir. Pasaportunuzun zarar görmemiş olmasına dikkat ediniz.)
  • Biyometrik fotoğraf ( Fotoğrafın arka zemini beyaz ve son 6 ay içerisinde çekilmiş olması gereklidir.)
  • Başvuru sahibinin ve davet eden kişinin gelir düzeyini gösteren belge (Bu belge Türkiye’yi ziyaret edecek yabancı ülke vatandaşı kişinin ülkemizde kalacağı süre boyunca ekonomik giderlerinin kendisi tarafından ya da davet eden kişi tarafından karşılanacağını taahhüt eder.)
  • Uçak ve otel rezervasyonu
  • Geri dönüşün taahhüt edildiği belge
  • Seyahat Sağlık Sigortası ( Sağlık sigortası Türkiye ziyareti boyunca geçerli olmalıdır)

Yukarıda belirtilen belgelerin eksiksiz ve doğru olarak temin edilmesi gereklidir. Belgelerde eksik bulunması halinde vize başvurunuz olumsuz sonuçlanabilir. Bu nedenle belgelerinizi ilgili Türk dış temsilciliğine sunarken itina ile kontrol etmelisiniz. Gerekli belgelerin temininden sonra randevu zamanında konsoloslukta bulunulması gerekir. Türkiye vize işlemleri gerçekleştirdikten sonra vize başvurunuz için olumlu ya da olumsuz olarak dönüş yapılacaktır.

Türkiye e-Vize Başvuruları

Türkiye elektronik vize başvuruları, Türk dış temsilciliklerine resen yapılacak basılı vize başvurularına göre daha hızlı ve daha kolay olmaktadır. Türkiye e-Vize başvuruları sadece turistik ve ticari amaçlı yapılacak seyahatler için geçerlidir. Elektronik vize başvurusu imkanı her ülke için bulunmamakta olup başvuru yapmaya haiz ülke vatandaşları sistem üzerinden sorgulatılarak öğrenilebilmektedir. Türkiye e-Vize başvurusu için öncelikle yapmanız gereken pasaport türü ve uyruk bilgisi girişinin yapılmasıdır. Bu bilgilerin girişinden sonra vize kalış süresi ve harç ücretinin gösterildiği ekrana yönlendirilmektedir. Bilgilendirmeyi onayladıktan sonra kişisel bilgiler alanına geçiş yapılır. Burada sizden istenen tüm bilgileri eksiksiz ve doğru olarak belirtmelisiniz. Türkiye vize başvurusu içerisinde yer alan en önemli hususlardan biri ön koşulun bulunup bulunmadığıdır. Ön koşullar elektronik vize başvurusu yapabilme imkanına sahip ülkeler arasında değişiklik göstermektedir. Her ülke için ön koşul şartı bulunmamaktadır. Genel olarak istenen ön koşullar aşağıda belirtilmiştir.

  • Pasaport süresi Türkiye’de kalınacak süreyi kapsamalı
  • Dönüş bileti, otel rezervasyonu ve kalınan her gün için en az 50 doların bulunduğu ispat edilmeli
  • Geçerli Destekleyici bir belgeye sahip olunmalı ( Schengen vizesi ya da oturum izni ile ABD, İrlanda, İngiltere ülkelerine ait vize ve oturum iznine sahip olma)
  • Türkiye’ye yapılacak seyahat için resmi makamlar tarafından belirlenen havayolu şirketleri kullanılmalı

Yukarıda belirtilen ön koşullar genel olarak sunulmuştur. Başvuruda bulunan ülke vatandaşına göre bunlara ek olarak ön koşulun sağlanması talep edilebilir. Ön koşulların sağlanması ve kişisel bilgiler alanın doldurulmasının ardından istenen belgelerin sisteme yüklenmesi gereklidir. Belge yükleme işleminin de bitirilmesinin ardından ödeme işlemine geçilmelidir. Türkiye vize işlemleri kapsamında ödemeyi yaptıktan sonra vize başvurusu gerçekleşmektedir. Türkiye elektronik vize, başvuru sonrasında sistem üzerinden ya da belirttiğiniz e-postaya gelen link üzerinden indirilebilmektedir.

Türkiye Vize İşlemleri Kapsamında Başvurulabilen Vize Türleri

Türkiye’yi ziyaret etmek isteyen yabancı ülke vatandaşları ziyaret nedenlerine göre başvuruda bulunmaları gereken vize türleri bulunmaktadır. Her vize başvurusu için farklı belgeler talep edilmekte olup başvurunuzu ziyaret amacınıza göre yapmalısınız.

Türkiye Turistik Vizesi

Türkiye’yi turistik amaçla ziyaret etmek isteye yabancı ülke vatandaşlarının başvurması gereken vize türüdür. Türk dış temsilciliğine başvuruda bulunulabildiği gibi elektronik vize başvurusu da yapılabilmektedir. Bu vize türünde geneler olarak vize davet mektubu ve Türkiye’de kalacağınız süre boyunca ekonomik giderlerinizi karşılayacağınız kadar para bulunması talep edilmektedir.

Türkiye Ticari Vizesi

Türkiye’yi ziyaret amacı ticari faaliyet olan yabancı ülke vatandaşlarının başvurması gereken vize türüdür. Bu vize türü için Türk dış temsilciliklerinden başvuru yapılabileceği gibi elektronik vize başvurusu da yapılabilmektedir. Genel olarak Türkiye’de ticari faaliyette bulunulacak şirketlerden davet mektubu talep edilmektedir.

Türkiye Öğrenci Vizesi

Türkiye’de bulunma amacı öğrenim faaliyetlerinden yararlanmak olan yabancı ülke vatandaşlarının başvurabileceği vize türüdür. Öğrenci vizesi için elektronik vize başvuru imkanı bulunmamaktadır. Türk dış temsilciliklerine yapılacak vize başvurularında öğrenim göreceği kurumdan kabul mektubu alınması gereklidir.

Türkiye Aile Birleşimi Vizesi

Türkiye’de yasal olarak ikamet eden Türk ve yabancı ülke vatandaşlarının eşlerinin Türkiye’ye giriş yapabilmeleri için başvurdukları vize türüdür. Türkiye’de yasal olarak ikamet eden Türk ve yabancı ülke vatandaşlarının 18 yaşından küçük çocukları da vize türüne başvuruda bulunarak Türkiye’ye giriş sağlayabilir. Diğer vize türlerine göre farklı olarak doğum belgeleri ve evlilik cüzdanları konsolosluk tarafından istenen belgelerdir.

Yukarıda Türkiye vize işlemleri hakkında sizleri bilgilendirmeye çalıştık. Konu hakkında daha detaylı bilgi için bizlere +90 212 706 84 17 ve +90 212 970 02 88 numaralı hattan ulaşabilirsiniz.