İçeriğe geç

İletişim

Türkiye Vize Muafiyeti Kapsamında Olan Ülkeler

Türkiye vize muafiyeti kapsamında olan ülkeler sayfasına hoş geldiniz. Türkiye Cumhuriyeti, vize politikası kapsamında diğer ülkelerden Türkiye’ye giriş için vize talep etmektedir. Türkiye vizesi alabilmek için yurt dışında yer alan Türk dış temsilciliklerine başvuruda bulunulmalı ya da internet üzerinden Türkiye elektronik vize başvurusu yapılmalıdır. Türk dış temsilciliklerine her yabancı ülke vatandaşı tarafından vize başvurusu yapılabilmektedir. Fakat Türkiye elektronik vize başvurusu yapma imkanı bulunan ülkeler Türk resmi makamlarınca belirlenmektedir. Türkiye vize muafiyeti, Türk resmi makamlarına vize başvurusu yapmadan yabancı ülke vatandaşlarının ülkelerinden edinmiş oldukları geçerli pasaport ile Türkiye’ye giriş yapabilmesi demektir. Türkiye vize muafiyet süresi ve bu kapsamda bulunan ülkeler Türkiye Cumhuriyeti vize politikası çerçevesinde yapılan ikili anlaşmalar ile belirlenmektedir. Vize Muafiyeti kapsamında bulunan ülkelerin belirlenmesinde tüm yetki Türk resmi makamlarındadır. Muafiyet hakkı bulunan devletler gerek görülmesi halinde Türk resmi makamları tarafından revize edilmektedir.

Vize Muafiyeti ile Türkiye’de Kalış Süreleri

Türkiye’ye vize muafiyeti kapsamında giriş yapacak yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye’de kalacakları süreler yine Türk resmi makamları tarafından belirlenmekte olup ülkelere göre değişiklik göstermektedir. Bu süre her ne sebeple olursa olsun son 180 gün içerisinde 90 günü geçemez. Vize muafiyeti kapsamında ülkeye giriş yapan yabancı ülke vatandaşının kalış süresini kendisinin takip etmesi gerekmektedir. Giriş yaptıktan sonra kalış süreleri herhangi bir sistem üzerinden resmi makamlarca takip edilmemektedir. Türkiye vize muafiyeti ile ülkemize gelmiş yabancı ülke vatandaşlarının vize muafiyet süresi bitiminde Türkiye’den çıkış yapmaları gerekmektedir. Herhangi bir şekilde muafiyet süresinin ihlal edilmesi halinde cezai yaptırım ile karşı karşıya kalınabilir. Bu yaptırımlar para cezası olabileceği gibi hep para hem de Türkiye’ye giriş yasağı olabilmektedir. Bu nedenle vize muafiyet süresi dikkatli bir şekilde takip edilmesi oldukça önemlidir. Türkiye vize muafiyeti kapsamında olan ülkeler aşağıda belirtilmiştir.

Türkiye Vize Muafiyeti Kapsamında Olan Ülkeler

 ÜLKE  VİZE MUAFİYETİ KAPSAMI VE SÜRESİ

 ALMANYA

Türkiye vize muafiyeti kapsamında olan ülkeler arasında yer almaktadır. Resmî pasaport ve umuma mahsus pasaport   sahibi kişiler her yüz seksen (180) günde doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır.

 ANDORA Resmî pasaport ve umuma mahsus pasaport sahibi kişiler doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır.
 ARJANTİN Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri yüz seksen (180) günde doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır.
 ARNAVUTLUK Türkiye’ye akredite diplomatik, konsolosluk ya da  ülkelerarası örgütler gözetiminde temsilciliklere atanan resmi pasaport sahibi kişiler, görevleri süreleri boyunca, Türkiye vize muafiyetine tabidir. Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri, Türkiye’ye yapacakları turistik amaçlı seyahatleri ya da transit geçişlerinde, Türkiye’de bulunma süreleri, ilk giriş tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde, yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmemek kaydıyla vizeden muaftır.

 AVUSTURYA

Umuma mahsus ve resmi pasaport sahibi kişiler her 180 günde doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır.

 AZERBAYCAN Resmi ve umuma mahsus pasaport sahibi kişiler her  yüzseksen (180) günde 90 gün süreyle vizeden muaftır.
 BELARUS Resmi ve umuma mahsus pasaport sahibi kişiler 30 gün süreyle vizeden muaf tutulmaktadır. Toplam kalış süresi ilk giriş tarihinden itibaren yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçemez.
 BELÇİKA Umuma mahsus ve resmi pasaport sahibi kişiler her yüz seksen (180) günde 90 gün süreyle vizeden muaftır.
 BELİZE Resmi ve umuma mahsus pasaport sahibi kişiler 90 gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçemez.
 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ Resmi pasaport sahibi kişiler 90 gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde 90 günü geçemez.

 BOLİVYA

Türkiye vize muafiyeti kapsamında olan ülkeler arasında yer almaktadır. Resmi ve umuma mahsus pasaport sahibi kişiler doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.

 BOSNA HERSEK Resmi ve umuma mahsus pasaport sahibi kişiler doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.
 BREZİLYA Resmi ve umuma mahsus pasaport sahibi kişiler doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.

 BRUNEİ

Diplomatik, resmi ve umuma mahsus pasaport sahibi kişiler her yüz seksen (180) günde doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır.

 BULGARİSTAN Diplomatik ve hizmet pasaportu sahipleri otuz (30) güne kadar turistik ya da resmi amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport sahibi kişiler ise doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.
 BURKİNA FASO Diplomatik pasaport sahibi kişiler doksan (90) güne kadar kalış süreli seyahatlerinde vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.
 BURUNDİ Türkiye vize muafiyeti kapsamında olan ülkeler arasında yer almaktadır. Diplomatik pasaport sahipleri her yüz seksen (180) gün içinde doksan (90) günü aşmayan süre zarfında vizeden muaftır.

 CEZAYİR

Resmi pasaport sahibi kişiler doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde 90 günü geçmez.

 CİBUTİ Resmi pasaport sahibi kişiler doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.

 ÇAD

Diplomatik pasaport sahibi kişiler doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.

 ÇEKYA Türkiye vize muafiyeti kapsamında olan ülkeler arasında yer almaktadır. Resmi ve umuma mahsus pasaport sahibi kişiler doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.
 ÇİN HALK CUMHURİYETİ Resmi pasaport sahibi kişiler otuz (30) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.
 DANİMARKA Resmi ve umuma mahsus pasaport sahibi kişiler doksan (90) gün süreyle  Türkiye vize muafiyeti kapsamındadır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.

 DOMİNİK CUMHURİYETİ

Diplomatik ve resmî pasaport sahipleri yüz seksen (180) günde doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır.

 EKVATOR Resmi ve umuma mahsus pasaport sahibi kişiler doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.
 EL SALVADOR Resmi ve umuma mahsus pasaport sahibi kişiler doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.
 ENDONEZYA Diplomatik ve resmi/hizmet pasaport sahibi kişiler otuz (30) güne kadar kalış süreli seyahatlerinde vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.
 ESTONYA Diplomatik pasaport sahipleri, doksan (90) güne kadar kalış süreli turistik veya resmi amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti kapsamındadır. Umuma mahsus pasaport sahibi şahıslar ise Türkiye’de kalış süresi her giriş için doksan (90) günü geçmeyen turistik amaçlı seyahatlerinde Türkiye vize muafiyeti kapsamındadır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.
 ETİYOPYA Diplomatik pasaport sahibi kişiler doksan (90) güne kadar kalış süreli seyahatlerinde vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.
 FAS Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.

 FİJİ

Resmi pasaport sahibi kişiler doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.

 FİLDİŞİ SAHİLİ Resmi pasaport sahibi kişiler vizeden muaftır.
 FİLİPİNLER Diplomatik ve resmi/hizmet pasaportu sahibi kişiler otuz (30) güne kadar kalış süreli seyahatlerinde  Türkiye vize muafiyeti kapsamındadır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde 90 günü geçmez.

 FİLİSTİN

Diplomatik pasaport sahibi kişiler resmi ya da turistik maksatlı seyahatlerinde her yüz seksen (180) günde doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır.

 FİNLANDİYA Resmi ve umuma mahsus pasaport sahibi kişiler doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.
 FRANSA Türkiye vize muafiyeti kapsamında olan ülkeler arasında yer almaktadır. Resmi ve umuma mahsus pasaport sahibi kişiler doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.

 GABON

Diplomatik, hizmet ve resmî pasaport sahibi kişiler son yüz seksen (180) günde doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır.

 GAMBİYA Diplomatik pasaport sahipleri doksan (90) güne kadar kalış süreli turistik veya resmi maksatlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde  Türkiye vize muafiyeti kapsamındadır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.
 GANA Diplomatik pasaport sahibi kişiler doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.
 GİNE Diplomatik pasaport sahibi kişiler doksan (90) güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.
 GRENADA Resmi pasaport sahipleri doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.

 GUATEMALA

Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri doksan (90) gün süreyle  Türkiye vize muafiyeti kapsamındadır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.

 GUYANA Resmi pasaport sahipleri yüz seksen (180) gün içerisinde toplam kalış süresi doksan (90) günü geçmemek şartıyla ülkemize yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.
 GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ Resmi Pasaport sahibi kişiler son yüz seksen (180) günde doksan (90) günü aşmamak kaydıyla otuz (30) gün süreyle vizeden muaftır. 
 GÜRCİSTAN Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.
 GÜNEY SUDAN Diplomatik pasaport sahipleri vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.
 HIRVATİSTAN Türkiye vize muafiyeti kapsamında olan ülkeler arasında yer almaktadır. Türkiye vize muafiyeti kapsamında olan ülkeler arasında yer almaktadır. Umuma mahsus ve resmi pasaport sahipleri her yüz seksen (180) günde doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır.

 HİNDİSTAN

Diplomatik pasaport sahipleri doksan (90) gün süreyle turistik veya resmi amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde Türkiye vize muafiyeti kapsamındadır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.

 HOLLANDA Umuma mahsus ve resmi pasaport sahipleri her yüz seksen (180) günde doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.
 HONDURAS Resmi ve umuma mahsus pasaport sahibi kişiler doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son 180 gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.
 HONGKONG Resmi ve umuma mahsus “Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China (SAR)” pasaport sahipleri doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.
 IRAK Resmi pasaport sahipleri 180 gün içinde doksan (90) günü aşmamak kaydıyla ülkemize yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.

 İNGİLTERE

Diplomatik ve umuma mahsus pasaport sahipleri her 180 günde doksan (90) gün süreyle  Türkiye vize muafiyeti kapsamındadır. 

 İRAN Türkiye vize muafiyeti kapsamında olan ülkeler arasında yer almaktadır. Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.
 İRLANDA Umuma mahsus pasaport sahipleri her yüz seksen (180) günde doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır.
 İSPANYA Umuma mahsus ve resmi pasaport sahibi kişiler her yüz seksen (180) günde doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.

 İSRAİL

Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.

 İSVEÇ Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.
 İSVİÇRE Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri doksan (90) gün süreyle  Türkiye vize muafiyeti kapsamındadır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.
 İTALYA Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.

 İZLANDA

Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.

 JAMAİKA Resmi pasaport sahipleri doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.
 JAPONYA Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri doksan (90) gün süreyle  Türkiye vize muafiyeti kapsamındadır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.
 KAMBOÇYA Resmi pasaport sahipleri 30 gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.

 KAMERUN

Resmi heyet mensubu resmi pasaport (diplomatik, hizmet ve hususi) sahipleri doksan (90) günü aşmamak kaydıyla vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.

 KARADAĞ Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri doksan (90) gün ikametli seyahatlerinde  Türkiye vize muafiyeti kapsamındadır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.
 KATAR Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri her 180 günde doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.
 KAZAKİSTAN Resmî ve umuma mahsus pasaport sahibi kişiler her 180 gün içinde doksan (90) güne kadar vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.

 KENYA

Resmi pasaport sahibi kişiler doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.

 KIRGIZİSTAN Resmî ve umuma mahsus pasaport sahibi kişiler doksan (90) güne kadar  Türkiye vize muafiyeti kapsamındadır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.
 KKTC Türkiye vize muafiyeti kapsamında olan ülkeler arasında yer almaktadır. Resmi ve umuma mahsus pasaport sahibi kişiler vizeden muaftır.
 KOLOMBİYA Diplomatik, resmi ve umuma mahsus pasaport sahibi kişiler doksan (90) güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.
 KONGO CUMHURİYETİ Diplomatik pasaport sahibi kişiler, doksan (90) güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.

 KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ

Diplomatik pasaport sahipleri doksan (90) gün süreyle  Türkiye vize muafiyeti kapsamındadır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.

 KOSOVA Resmî ve umuma mahsus pasaport sahibi kişiler doksan (90) güne kadar vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.
 KOSTA RİKA Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri otuz (30) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.

 KUVEYT

Resmi ve umuma mahsus pasaport sahibi kişiler toplam kalış süresi doksan (90) günü geçmemek kaydıyla turistik amaçlı seyahatlerinde vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.

 KUZEY MAKEDONYA Diplomatik, hizmet ve umuma mahsus pasaport sahibi kişiler doksan (90) güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde Türkiye vize muafiyeti kapsamındadır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.
 KÜBA Resmi pasaport sahipleri doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.
 LAOS Diplomatik pasaport sahibi kişiler doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.

 LETONYA

Resmi pasaport sahipleri doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport sahibi kişiler ise her yüz seksen (180) gün için Türkiye’ de kalış süresi toplam otuz (30) günü aşmamak kaydıyla çok girişleri ve transit geçişleri  Türkiye vize muafiyeti kapsamındadır.

 LİBERYA Diplomatik pasaport sahibi kişiler doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.
 LİBYA Resmî pasaport sahibi kişiler doksan (90) güne kadar vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.
 LİHTENŞTAYN Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.

 LİTVANYA

Türkiye vize muafiyeti kapsamında olan ülkeler arasında yer almaktadır. Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.

 LÜBNAN Diplomatik, resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri doksan (90) gün süreyle  Türkiye vize muafiyeti kapsamındadır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.
 LÜKSEMBURG Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.
 MACARİSTAN Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.
 MAKAU ÖİB Makau Özel İdare Bölgesi – Makau Special Administrative Region of the People’s Republic of China pasaportu sahibi kişiler otuz (30) güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.
 MALDİVLER Resmi pasaport sahibi kişiler otuz (30) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.

 MALEZYA

Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.

 MALİ Diplomatik pasaport sahibi kişiler doksan (90) güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde Türkiye vize muafiyeti kapsamındadır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.
 MALTA Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.
 MAURİTİUS Resmi pasaport sahipleri doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.
 MEKSİKA Diplomatik pasaport sahibi kişiler doksan (90) güne kadar ikamet süreli turistik ya da resmi maksatlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vizeden muaftır.

 MISIR

Resmi pasaport sahipleri doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.

 MOĞOLİSTAN Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri otuz (30) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.
 MOLDOVA Türkiye vize muafiyeti kapsamında olan ülkeler arasında yer almaktadır. Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri doksan (90) gün süreyle  Türkiye vize muafiyeti kapsamındadır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.

 MONAKO

Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.

 MORİTANYA Resmi pasaport sahipleri doksan (90) gün ikametli seyahatlerinde vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.
 NAMİBYA Resmi pasaport sahipleri doksan (90) gün ikametli seyahatlerinde vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.
 NİJER Diplomatik pasaport sahibi kişiler doksan (90) güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.
 NİKARAGUA Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri doksan (90) gün süreyle  Türkiye vize muafiyeti kapsamındadır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.

 NORVEÇ

Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.

 ÖZBEKİSTAN Diplomatik ve umuma mahsus pasaport sahipleri doksan (90) güne kadar vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.
 PAKİSTAN Resmi pasaport sahipleri doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.
 PANAMA Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri doksan (90) gün süreyle  Türkiye vize muafiyeti kapsamındadır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.
 PARAGUAY Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.

 PERU

Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.

 POLONYA Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.
 PORTEKİZ Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.
 ROMANYA Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.

 RUANDA

Diplomatik ve hizmet pasaportu sahipleri her yüz seksen (180) günde doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır.

 RUSYA FEDERASYONU Umuma mahsus pasaport sahipleri altmış (60) günü geçmeyen turistik ve iş görüşmesi maksatlı seyahatlerinde vizeden muaftır. Hizmet pasaportu sahipleri yüz seksen (180) günde doksan (90) günü aşmamak şartıyla otuz (30) günlük süreyle vizeden muaftır. Diplomatik pasaport sahibi kişiler ise doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır.
 SAINT KITTS (ST. CRISTOPHER) ve NEVIS Diplomatik resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.
 SAINT – LUCIA Resmi pasaport sahibi kişiler doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.
 SAINT VINCENT ve GRENADINES Resmi pasaport sahibi kişiler doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.

 SAN MARINO

Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.

 SENEGAL Diplomatik pasaport sahibi kişiler doksan (90) güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.
 SEYŞELLER Diplomatik resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.
 SIRBİSTAN Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.
 SİNGAPUR Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.

 SLOVAKYA

Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.

 SLOVENYA Türkiye vize muafiyeti kapsamında olan ülkeler arasında yer almaktadır. Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.
 SUDAN Diplomatik pasaport sahibi kişiler turizm amaçlı seyahatleri ya da transit geçişlerinde, doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.

 SURİNAM

Diplomatik ve hizmet pasaportu sahipleri doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.

 SUUDİ ARABİSTAN Resmi pasaport sahipleri turizm amaçlı seyahatlerinde, doksan (90) gün süreyle vizeden muaftırlar. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.
 ŞİLİ Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.
 TACİKİSTAN Diplomatik ve umuma mahsus pasaport sahipleri her yüz seksen (180) gün içinde doksan (90) güne kadar vizeden muaftır. Hizmet pasaportu sahibi kişiler her 180 gün içerisinde altmış (60) güne kadar vizeden muaftır. Hizmet pasaportu sahipleri ve bunların hizmet pasaportu sahibi aile üyeleri görevleri süresince vizeden muaftır.

 TANZANYA

Diplomatik ve hizmet pasaportu sahibi kişiler doksan (90) güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.

 TAYLAND Resmi pasaport sahipleri doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport sahibi kişiler ise otuz (30) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.
 TOGO Diplomatik pasaport sahipleri doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.
 TRİNİDAD-TOBAGO Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.

 TUNUS

Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.

 TÜRKMENİSTAN Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri otuz (30) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.
 UGANDA Diplomatik pasaport sahipleri otuz (30) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.
 UKRAYNA Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.

 UMMAN

Resmi pasaport sahipleri doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.

 URUGUAY Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.
 ÜRDÜN Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.
 VATİKAN Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.

 VENEZUELA

Resmi pasaport sahipleri 30 gün süreyle vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport sahipleri ise doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.

 VİETNAM Resmi pasaport sahipleri doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.
 YEMEN Diplomatik ve resmi pasaport sahipleri otuz (30) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.

 YENİ ZELANDA

Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.

 YUNANİSTAN Türkiye vize muafiyeti kapsamında olan ülkeler arasında yer almaktadır. Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.
 ZAMBİYA Diplomatik pasaport sahipleri doksan (90) gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez.