İçeriğe geç

İletişim

Türkmen Ortaksız Şirket Nasıl Kurulur (Yabancı Özel Kişiler)

TÜRKMEN ORTAKSIZ ŞİRKET NASIL KURULUR (Yabancı Özel Kişiler)

Aşağıda yer alan belgelerin  “Yabancı Yatırımlar Ajansı”na sunulması gerekmektedir;
1.   Türkmenistan’da şirket kurmak istediğine dair dilekçe.
2.   Kurulacak özel şirketin Türkmenistan’da faaliyetlerinin amacını açıklayan ve kurucuların onun faaliyet konusundaki gerekli kısa bilgileri de kapsayan yazılı dilekçe. (Rusça ve Türkmence)
3.   Şirketin adını gösteren belge.
4.   Açılış hakkında kurucunun kararı.
5.   Şirketin hukuki adresinin Velayet veya (Aşkabat) Belediye Başkanlığı tarafından tespitini gösteren yazı.
6.   Yabancı şirketinin yöneticisi tarafından onaylanmış Yeni Kurulan Şirketin Ana Savaları – Tüzüğü (2 nüsha, Rusça ve Türkmence).
7.   Üretim yapan kurumlar için, faaliyet alanlarını ve mali kaynaklarını açıklayan, kurucu tarafından onaylanmış iş planı.
8.   Mevcut düzen uyarınca tanzim edilmiş Vekaletname. (Eğer kayıt için belgeler kurucu tarafından sunulmuyorsa)
9.    Şirketin Türkmenistan yöneticinin Anketi (3×4 ölçekli fotoğraf)
10.  Yabancı yatırımcının mali statüsü hakkındaki belge-banka referans mektubu (orijinal).
11.  Kurucunun pasaport bilgileri.
12. Şirketin Tüzüğünde beyan edilen kurucu fonunun %50-sinin yatırıldığına dair tasdik belgesi.
13.  Tescil tahsil makbuzu.
Belgeler yatırımcının devlet dilinde hazırlanmış olup ve orijinalleri (FAX ile gönderilen kabul edilmez, mühürlenmiş şekilde sunulması gerekmektedir ve belgeler Türkmence ve Rusça tercümesini gerçekleştiren makam tarafından çeviri metni tasdik edilmelidir.)