İçeriğe geç

İletişim

Türkmenistan Çalışma Vizesi Nasıl Alınır?

Geçici çalışma izni için işverenin Türkmenistan Devlet Gulluğu’na sunması gereken evraklar şunlardır;

1.   Devlet Gulluk Müdürlüğüne davet nedeni ve yerini içerir dilekçe.
2.   Türkmenistan’da çalıştırdığı personelin,   A B C tablolarına uygun olarak tanzim edilmiş oransallık tablosu. İşçi sayısı 10’dan fazla ise      elektron varyantı da eklenmelidir.
3.   Şirket kadro sayısının fotokopisi.
4.   İş aktinin fotokopisi ve bir önceki (uzatma) izninin veya tasdikinin bir sureti.
5.   Anket formu ve 3×4 fotoğraf.
6.   Personel 3 aydan fazla Türkmenistan’da bulunacaksa, AİDS raporu.
7.   Tüzel kişiler ayrıca Ustav, EGRPO, Devlet Kayıt Sertifika ve tüm Lisansları.
8.   Vergi borcu yoktur yazısı
9.   Kontrat fotokopisi,  yabancı Tüzel veya Özel kişi ile yapmış olduğu iş sözleşmesinde belirtildiği tertipte yerine getirecek görevi.
10. Hukuki adresini tasdik eden belge.
11. Personelin diploma onayı.
12. İzin için ödenen harç makbuzu.