İçeriğe geç

İletişim

Türkmenistan’da Şirket Nasıl Kurulur

Yabancı Ortaklı Şirketin Türkmenistan’da Tescili İçin Gerekli Belgeler

Kurulacak şirket için Devlet başkanlığı bünyesindeki “Yabancı Yatırımlar Ajansı”na aşağıda yer alan belgeleri sunmak gerekmektedir.
1- Türkmenistan’da şirket kurmak istediğine dair dilekçe
2- Kurulacak ortak şirketin Türkmenistan’da faaliyetlerinin amacını açıklayan ve kurucuların onun faaliyet konusundaki gerekli kısa bilgileri de kapsayan yazılı dilekçe. (Rusça ve Türkmence)
3- Şirketin hukuki adresini, Velayet veya (Aşkabat) Belediye Başkanlığı tarafından tespitini gösteren yazı.
4-  Kurucular tarafından onaylanan Protokol.
5-  Kurucular toplantısı ile onaylanmış Kurucu Anlaşması (2 nüsha, Rusça ve Türkmence).
6- Yeni kurulan ortaklığın, Kurucular toplantısı ile onaylanmış Tüzüğü (2 nüsha, Rusça ve Türkmence).
7-  Üretim yapan kurumlar için, faaliyet alanlarını ve mali kaynaklarını açıklayan, kurucular tarafından onaylanmış iş planı.
8- Mevcut düzen uyarınca tanzim edilmiş Vekaletname. (Eğer kayıt için belgeler kurucu tarafından sunulmuyorsa)
9-  Şirketin Türkmenistan yöneticisinin Anketi (3×4 ölçekli fotoğraf)
10-Yabancı şirketin Tüzüğü’nün kopyası. Bahsedilen belge, yurt dışında bulunan Türkmenistan Konsoloslukları veya Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından, mevcut düzen gereğince tasdik edilmelidir.
11-Yabancı şirketin, ülkesindeki tescil makamları tarafından verilmiş Resmi Tescil Belgesi (orijinal). Bahsedilen belge, yurt dışında bulunan Türkmenistan Konsoloslukları veya Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından, mevcut düzen gereğince tasdik edilmelidir.
12-Yabancı yatırımcının mali statüsü hakkındaki belge-banka referans mektubu (orijinal).
13-Şirketin Tüzüğünde beyan edilen kurucu fonunun %50-sinin yatırıldığına dair tasdik belgesi.
14-Tescil tahsil makbuzu.
Belgeler yatırımcının devlet dilinde hazırlanmış olup ve orijinalleri mühürlenmiş şekilde sunulacak. (Fax gönderileri kabul edilmemektedir. Belgeler Türkmence ve Rusça tercümesini gerçekleştiren makam tarafından çeviri metni tasdik edilecek.)

Türkmen ortağın sunması gereken evraklar şöyledir;
1.  Tüzük (Tüzel kişiler için geçerli)
2.  Eğer ortak taraf Devlet İdaresi ise Türkmenistan Bakanlar Kurulundan İzin
3.  Devlet Sicil Belgesinin kopyası veya kodların verilmesi hakkındaki mesaj yazısı. (EGRYUL ).
4.  Yabancı yatırımcının mali statüsü hakkındaki belge-banka referans mektubu (orijinal).
5.  Türkmenistan vatandaşları için: Kurucunun pasaport bilgileri.