İngiliz Vatandaşlığı veya Süresiz Oturum İzni’ne sahip kişilerin eşleri İngiltere’de yaşayan eşiyle beraber İngiltere’de yaşamak üzere Evli Çiftler için İngiltere Yerleşim Vizesi kapsamında başvuru yapabilirler. Bu kapsamda başvuru yapmak isteyen çiftlerin takip etmesi gereken prosedür aşağıda açıklanmıştır.

İngiltere Evlilik Vizesi için burada verilen prosedür aynı zamanda birlikteliklerini yasal kayıt (Civil Partnership) altına almış olan eşcinsel çiftler için de geçerlidir.

Evli Çiftler için İngiltere Yerleşim Vizesi kapsamında başvuru yapılması halinde 30 aylık İngiltere Yerleşim / Evlilik Vizesi verilir. Bu vizeyle İngiltere’ye gelen eş ilerleyen dönemlerde, vizesi henüz bitmeden İngiltere’den vize uzatma başvurusu yapabilir. Bu uzatma başvurusu sonucunda tekrar 30 aylık vize verilir. Toplam 5 yılın sonunda yine vize süresi bitmeden süresiz oturum iznine ve toplamda 6 yılın sonunda ise İngiliz vatandaşlığına başvuru hakkı kazanır.

İngiltere Vize Uzatma başvuruları ve Süresiz Oturum İzni başvuruları mevcut vize süresi bitmeden yapılması gereken başvurulardır. Ayrıca Süresiz Oturum İznine başvurmadan önce İngiltere’de Yaşam Testi’ni de geçmiş olmak gerekmektedir. Konu hakkında detaylı bilgi için firmamız Londra Ofisiyle irtibata geçebilir, uzmanlarımızla görüşebilirsiniz.

Evli Çiftler için İngiltere Yerleşim Vizesi kapsamında başvuru yapmak isteyen çiftin mutlak surette yüz yüze görüşmüş olmaları ve evliliklerinin gerçekliğini başvuru dosyasında ispatlayabilmeleri gerekmektedir. Yüz yüze görüşmüş olmak şartı özellikle Brezilya gibi vekaletle evlilik yapılabilen ülkelerde yapılan evlilikler için oldukça önem arzetmektedir.

Çiftin İngiltere’de kalacağı evin büyüklüğünün ve şartlarının bir ailenin yaşayabileceği, belediyenin de kabul ettiği standartlara uygun olmalıdır. Ev kira veya satın alınmış olabilir. Yaşamayı planladığınız evin durumu ve standartları sağlayıp sağlamadığı uzmanlarımız tarafından incelenecek ve olumsuz bir koşula sahip olunması halinde bu durumu değiştirecek tavsiyelerde bulunulacaktır.

İngiltere Yerleşim / Evlilik Vizesi başvuruları, titizlikle hazırlanması gereken en hassas dosyalardan birisidir. Profesyonel bir danışman tarafından hazırlanan dosya vize alma şansınızı yükseltecek, elde olmayan koşullardan ötürü red alınması halinde ise itirazda ve/veya bir sonraki başvurunuzda pozitif etki yapacaktır.

İngiltere Yerleşim / Evlilik Vizesi başvuruları sonuçlanması uzun süren ve maddi açıdan masraflı başvurulardır ve başvurunun reddi halinde yapılan masrafların ve sunulan evrakların iadesi yapılmamaktadır. Dolayısıyla bütün evrakların baştan hazırlanması gerekmektedir. Ayrıca reddedilen her bir başvuru çiftler ve aileleri üzerinde psikolojik açıdan olumsuz etkilere sahiptir. Dolayısıyla tekrar tekrar başvuru yapmak hem maddi hem psikolojik açıdan zararlı olmaktadır. Profesyonel danışmanlık hizmeti almak çiftlerin ve ailelerinin maddi-manevi aksaklıklardan uzak kalmalarına yardımcı olacaktır.

 

İngiltere Yerleşim / Evlilik Vizesi Başvurularına Maddi Yeterlilik Şartı Getiridi!

UKBA tarafından 9 Temmuz 2012 tarihinde yapılan açıklamalara göre Evli Çiftler İçin İngiltere Yerleşim Vizesine başvurmak isteyen çiftlerden halihazırda İngiltere’de bulunan eşin (2 kişilik bir aile için) yıllık olarak minimum £18.600,00 gelire sahip olması ve bu geliri yasal olarak ispat edebilmesi gerekmektedir. Bu ispat için kişi aşağıdakilerden bir veya birden fazlasına sahip olmalıdır.

  • Kendi işi
  • Limited şirket sahibi veya ortağı
  • Başkasının yanında çalışan (doğum, hamilelik, babalık vs. izni dahil)
  • Emekli
  • Kira/gayrimenkul geliri
  • Menkul kıymet geliri
  • Faiz geliri
  • Nafaka/tazminat
  • Nakit birikim

Geliri bu meblağdan düşük olan kişiler yeterli birikime sahip olduklarını göstererek başvuru dosyasında oluşacak bu eksikliği kapatabilirler. Ancak sahip olunan birikimin gelirin eksik kısmından çok daha yüksek olması gerekmektedir. Örneğin hiç geliri olmayan birisinin sahip olması gereken birikim £62.500,00 dir. Bu bağlamda başvuru sahibinin gelirine göre yapılacak hesaplamayla sahip olunması gereken birikim mablağı uzmanlarımız tarafında belirlenecek ve maddi yetersizlik dolayısıyla oluşabilecek red ihtimalinin önüne geçilecektir.

Ayrıca bahsi geçen maddi yeterlilik şartının çift İngiltere’de bulunurken yapılacak olan uzatma başvuruları esnasında da sağlanması gerekmektedir. Aksi takdirde vize uzatabilmek söz konusu olmayacaktır.

 

İngiltere Yerleşim / Evlilik Vizesi Başvurularında 21 Yaş Sınırı Kaldırıldı!

27 Kasım 2008 tarihinde yapılan açıklamada Evli Çiftler için İngiltere Yerleşim Vizesi başvurularının yaş sınırı 18’den 21’e çıkarılmıştı. Çiftlerden herhangi birisinin yaş sınırının altında kalması halinde başvuru dosyası incelenmeden direkt reddediliyordu. Pek çok genç çifti mağdur eden bu uygulama yapılan itirazlar sonucu Ekim 2011’de tekrar değiştirilerek eski haline getirildi. Yani 18 yaş üstü bireyler Evli Çiftler için İngiltere Yerleşim Vizesine başvurabilir ve bu vize türüyle İngiltere’de bulunabilirler.

 

İngiltere Yerleşim / Evlilik Vizesi Başvurularında İngilizce Bilme Şartı Getirildi!

29 Kasım 2010 tarihinde yapılan açıklamaya göre Evli Çiftler için İngiltere Yerleşim Vizesinebaşvuracak olan kişilerin A1 seviyesinde İngilizce bilgisine sahip olduklarını kanıtlamaları gerekiyor. A1 sınavları hakkında detaylı bilgi için Yerleşim A1 Sınavları sayfamızı inceleyebilir, daha detaylı bilgi ve sorularınız içinse firmamızla irtibata geçebilirsiniz.

 

UYARI!

Burada verilen bilgiler yalnızca eşlerden birinin İngiliz Vatandaşı veya İngiltere’de Sürekli Oturum İzni‘ne sahip olması halinde geçerli olan prosedüre aittir. Bunun haricindeki bir sebeple (Öğrenci, Çalışma vizesiyle veya kişi AB vatandaşlığıyla) İngiltere’de bulunan kişilerin nişanlıları Evli Çiftler için İngiltere Yerleşim Vizesine başvuramazlar. Bu durumdaki çiftler ancak ve ancak evlenmeleri ve birlikteliklerini yasal olarak ispatlamaları halinde İngiltere’de yaşayan eşin bağımlısı kapsamında İngiltere Yerleşim / Evlilik Vizesi‘ne başvurabilirler. Bu durumdaki çiftler takip etmeleri gereken prosedürü öğrenmek üzere firmamızla irtibata geçebilir, uzmanlarımızla görüşebilirler.

Dosyanızın hazırlığı sürecindeki tüm çalışmalarımız tamamen red olasılığını minimuma indirmek amaçlıdır. Ancak yine de bazı başvurularda başvuru sahipleri dosyanın hâkim tarafından incelenmesini istedikleri için bazı eksiklikleri gidermedikleri halde başvuru yapmayı tercih edebilmekteler. Bazen de başvuru sahibinin elinde olmayan ve engelleyemediği nedenlerden dolayı (resmi kayıt hataları, evrak zayii, bilgilerin başka dosyalarla karışması vs gibi) reddedilebilmekte. Başvuru haklı veya haksız (yanlış anlaşılma, evrak kaybı, kayıtlardaki hatalar vs gibi) nedenlerle reddedildiğinde tam kapsamlı itiraz hakkı bulunmaktadır. Evli Çiftler için İngiltere Yerleşim Vizesi reddine itirazlar hakkında detaylı bilgi için Vize Redlerine İtirazlar sayfamızı inceleyebilir, daha detaylı bilgi için firmamızla irtabata geçerek uzmanlarımızla görüşebilirsiniz.