İçeriğe geç

İletişim

Yabancı Özel Mağaza, Ticaret Noktaları, Lokanta ve Diğer Birimlerin Tü

Yabancı Özel Mağaza, Ticaret Noktaları, Lokanta ve Diğer Birimlerin Türkmenistan'da Resmi Tescili için İstenilen Belgeler Nelerdir?
YABANCI  ÖZEL  MAĞAZA, TICARET NOKTALARI, LOKANTA VE DIĞER BIRIMLERIN TÜRKMENİSTAN’DA RESMİ TESCİLİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER NELERDİR
1. Dilekçe;
2. Belediyenin hukuki adresini onaylayan belge
3. Mağaza (restoran ve v.s.) nizamnamesi;
4. Şirketin devlet tescil belgesinin kopyası;
5. Kurucu Anlaşmasının kopyası;
6. Bankadan belge;
7.  Tescil edilecek tesisisin veya kurumun durumu ve donatımları ile ilgili Şehir ticaret daireden belge;
8. Yönetici anketi;
9. Ödeme makbuzu
Tüzel kişiler de anılan şirket birimlerini açmak isterse, yabancı şirketin resmi tescili için istenilen belgelerle beraber Yabancı Yatırım Ajansı’na sunmalıdır.
Türkmenistan Devlet başkanlığı bünyesindeki “Yabancı Yatırımlar Ajansı”na sunulacak belge kopyaları, mevcut düzen gereğince tasdik edilmelidir.