İçeriğe geç

İletişim

Yabancı Şirketin Kurucu Belgelerinde Yapılan Değişikliklerin Türkmenis

YABANCI ŞİRKETİN KURUCU BELGELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN TÜRKMENİSTAN’DA RESMİ TESCİLİ İÇİN İSTENİLEN BELGELERİN LİSTESİ

1. Dilekçe;
2. Şirketin kayıt belgesi, devlet sicili (EGRYUL), Tüzüğü ve Kurucu Anlaşması;
3. Kurucular toplantısının protokolü;
4. Kurucular tarafından onaylanmış kurucu anlaşması. (2 nüsha Rusça ve Türkmence) 
5. Kurucular tarafından onaylanmış Tüzüğü. (2 nüsha Rusça ve Türkmence)
6. Şirketin Türkmenistan’daki yöneticinin Anket’i (3×4 ölçekli fotoğraf), pasaport fotokopisi.
7. Yürürlükteki lisansları.
8.  Bankadan ve Vergi dairesinden belge;
9. Şirketin gerçekleştirdiği faaliyet raporu; 
10. Kadro Sayısı (Soyadı, ismi, baba adı, pasaport bilgileri, görevi, ikametgah adresi.)
11. Sendika’dan belge;
12. Belediye tarafından şirketin hukuki adresini onaylayan belge.
13. Şirketin Tüzüğü’nde beyan edilen kurucu fonunun %50-sinin yatırıldığına dair belge;
14. Yeniden kayıta alındığını gösterir tahsil makbuzu, 
15. Devir teslim tutanağı;
16. Kurucular tarafından dilekçe.

Yabancı Özel Yatırımcı Tarafından İstenilen Belgeler:
1. Yabancı özel yatırımcının mali statüsü hakkındaki belge-banka referans mektubu(orijinal).
2. Yabancı özel yatırımcının pasaport bilgileri.
 
Yabancı Tüzel Tarafından İstenilen Belgeler:
1.  Yabancı tüzel yatırımcının, Tüzüğü’nün fotokopisi. (Bahsedilen belge, yurt dışında bulunan Türkmenistan Konsoloslukları veya Türkmenistan Dış İşleri Bakanlığı tarafından, mevcut düzen gereğince tasdik edilmelidir.)
2.  Yabancı tüzel yatırımcının, ülkesindeki tescil makamları tarafından verilmiş Resmi Sicil Belgesi (Bahsedilen belge orijinal olmalıdır, yurt dışında bulunan Türkmenistan Konsoloslukları veya Türkmenistan Dış İşleri Bakanlığı tarafından, mevcut düzen gereğince tasdik edilmelidir.)
3.  Yabancı tüzel yatırımcının mali statüsü hakkındaki belge-banka referans mektubu(orijinal).