İçeriğe geç

İletişim

Yabancı Şubelerin/Temsilciliklerin Türkmenistan’daResmi Tescili için

YABANCI ŞUBELERİN/TEMSİLCİLİKLERİN TÜRKMENİSTAN’DA RESMİ TESCİLİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER
Türkmenistan’da şubesini açacak olan yabancı yatırımcının, Türkmenistan Devlet Başkanlığı bünyesindeki “Yabancı Yatırımlar Ajansı”na, aşağıda yer alan belgeleri sunması gerekmektedir;
1. Türkmenistan’da şube açmak istediklerine dair dilekçe.
2.Açılacak şubenin Türkmenistan’da faaliyetlerinin amacını açıklayan ve kurucuların onun faaliyet konusundaki gerekli kısa bilgileri de kapsayan yazılı dilekçe. (Rusça ve Türkmence) 
3. Türkmenistan’da şube açma kararı.
4. Şubenin hukuki adresinin, Vilayet (Aşkabat) Belediye Başkanlığı tarafından tespitini gösteren yazı.
5.Yabanci şirketin kurucuları veya yöneticisi ile onaylanmış şube nizamnamesi. (2 nüsha, Rusça ve Türkmence).
6.Yabancı Yatırım Ajansının yatırım projesi ile ilgili Ekonomik amaca uygunluğu hakkında verdiği rapor (Şube kurma projesi öncesinden Yabancı Yatırımlar Ajansı’na sunulacak.) 
7. Mevcut düzen uyarınca tanzim edilmiş vekaletname.
8. Şirket temsilcinin anketi (3×4 ölçekli fotoğraf ) 
9.Yabancı şirketin, Tüzüğü’nün fotokopisi. Bahsedilen belge, yurt dışında bulunan Türkmenistan Konsoloslukları veya Türkmenistan Dış İşleri Bakanlığı tarafından, mevcut düzen gereğince tasdik edilmelidir. 
10.Yabancı şirketin, ülkesindeki tescil makamları tarafından verilmiş Resmi Tescil Belgesi (Bahsedilen belge orijinal olmalıdır, yurt dışında bulunan Türkmenistan Konsoloslukları veya Türkmenistan Dış İşleri Bakanlığı tarafından, mevcut düzen gereğince tasdik edilmelidir.)
11.Yabancı yatırımcının mali statüsü hakkındaki belge-banka referans mektubu(orijinal).
12. Devlet tescil makbuzu
Belgelerin, yatırımcı tarafından devlet dilinde hazırlanmış olması gerekmekte olup, orijinallerinin (FAX ile gönderilen kabul edilmez) mühürlenmiş şekilde sunulması gerekmektedir. 
Belgeler, Türkmence ve Rusça  tercümesini  gerçekleştiren makam tarafından  tasdik edilmesi gerekir.
Yabancı şirketlerin şubelerinin, Türkmenistan’ın mevcut mevzuatı gereğince, iki yıllık müddet için açılıp daha sonra bu süreyi uzatma hakkına sahiplerdir.