İçeriğe geç

İletişim

Yatırımcılara Romanya Vatandaşlığı

Romanya’da Yatırım Yapmak 

Üçüncü devlet vatandaşı olup Romanya’da yatırım yapmak istiyorsanız, bunu iki durumda yapabilirsiniz; 

  • Romanya’da oturum hakkı almak üzere olduğunuzda (ticari faaliyetleri sürdürmek için); 
  • Romanya’da geçici veya sürekli oturum hakkınız olduğunda.

Ekonomik faaliyetleri sürdürmek üzere Romanya’da oturum hakkı alacaksanız yabancı vatandaş olduğunuz durumda, Romanya’da ticari faaliyetleri sürdürmek amacıyla yürürlükteki yasalara uyarak oturum hakkı alabilirsiniz. Ticari faaliyetleri sürdürmek amacıyla oturum vizesi almanız için, Romanya Yabancı Yatırımcıların ve Ticaretin Tanıtım Merkezi’nden izin almanız gerekiyor. Yatırım yapmak üzere Romen Tüzel Kişi olan ticari şirketinde hissedar veya yönetim veya idari görevli ortak olsanız da bu izin gerekiyor. Romanya Yabancı Yatırımcıların ve Ticaretin Tanıtım Merkezi tüm yasal şartlara uyduğunuz takdirde izni verecektir.

Romanya Yabancı Yatırımcıların ve Ticaretin Tanıtım Merkezi’nin verdiği izin verildiği tarihten itibaren 6 ay geçerli ve amacı yabancı vatandaş tarafından yapılacak yatırımın teknik şartlarını yerine getirildiğini tespit etmektir. Tüm bu şartlara uyduğunuz takdirde, Romanya Göçmen Ofisi’nden oturum izni alabilirsiniz ve bu size ticari faaliyetleri sürdürmek için izin verecektir, netice olarak Romanya’da iş yapmanız için hak tanıyacaktır.

Romanya’da oturum hakkınız olduğunda Romanya’da oturum hakkı olan yabancı vatandaşlar bir ticari şirketi kurarak işe başlayabilirler. Romanya’da merkezi bulunan ticari şirketleri Romen tüzel kişilerdir. Yasalar birçok ticari şirketi tipi öngörmektedir.

a) Kollektif şirket; 
b) Basit komandit şirketi; 
c) Anonim şirket; 
d) Hisseli komandit şirket; 
e) Limited şirket.

Tüm bu tip şirketler arasında en çok rastlanan limited şirkettir (SRL), tek bir kişi tarafından kurulabilir. Bu tip şirket için maksimum ortak sayısı 50’dir. Limited şirketi SRL kurmak için şirket sermayesi en az 2000 lei olması gerekiyor. Bir özel veya tüzel kişi tek bir limited şirketinde tek ortak olabilir. Bir limited şirketinin tek ortağı sadece bir ortaktan oluşan diğer bir limited şirketi olamaz.