İçeriğe geç

İletişim

Yunan Vatandaşlığı

Türk vatandaşlığı kanununa göre. Kendi isteği ile yabancı bir ülkenin vatandaşlığına geçen kişilerin, vatandaşlık şartları gereği durumu bildirerek Yunan Vatandaşlığı izin almaları halinde, Türk vatandaşlıklarını kaybetmeden aynı zamanda bir diğer ülke vatandaşı olunmasına izin veriliyor. Ancak vatandaşlığa geçilecek ülke, çifte vatandaşlığa her zaman izin vermeyebiliyor. Yunanistan’da çifte vatandaş olma hakkı tanınıyor.

Yunanistan’da yaşayan yabancı uyruklu göçmenlerin Yunanistan vatandaşlığına geçişlerini düzenleyen birden fazla yasa bulunmaktadır. Yunanistan’a geliş nedeni, oturma süresi veya oturma izni statüsü gibi kıstaslar, bir yabancının Yunanistan vatandaşlığına geçişinde hangi yasadan yararlanabileceğinin belirlenmesi bakımından önemlidir.

Yunan vatandaşlığına geçme

Her şeyden önce her ülke vatandaşının kendi özgür iradesi ile karar vermesi gereken bir konudur. Yunanistan vatandaşlığına geçilmesi halinde Yunanistan’da seçme seçilme hakkından, AB ülkeleri içerisinde serbest dolaşım hakkına, Yunanistan vatandaşlarına tanınan her türlü imtiyaz ve memur olma gibi ayrıcalıkların elde edilmesine giden bir dizi yolların açılımı sağlanmaktadır.

Uzun bir süredir kendi ana vatanı kabul ettiği toprakların sınırları içerisinde yaşayan, her türlü yaşamsal haklarını yaşadığı devletlerin kanunlarına göre belirleyen ve bu sınırlar içerisinde yaşama tutunan her bireyin kendi tercih ettiği veya sonradan farklı yollarla yaşamaya başladığı devlet sınırları içerisinde yaşama hakkı araması kanunlarla sabitlenmiştir. Özellikle Yunanistan gibi tarihinde çok sayıda göç almış toplulukların kendi kabul ettiği ülke vatandaşlarına bu konuda çok fazla sayıda tanınmış yasal haklar bulunmaktadır. Bu amaçla Yunanistan vatandaşlığına geçmek için gereken hakların aranmasında ortak paydaların bulunması önemlidir. Bu sebeplerle Yunanistan’da çok uzun bir zamandır ikinci vatan toprağı kabul ettikleri göçmen bölgelerinde yaşayan milletlerin vatandaşları. Yunan vatandaşlığı hakkını daha hızlı ve kolay bir şekilde kazanabilirler.

Farklı amaçlarla Yunanistan vatandaşlığına geçme yolları bulunmaktadır. Kanunlarla belirtilen haklarını araması sonucu Yunan vatandaşlığına geçmeleri için, vatandaşlık haklarının bilinerek önemli unsurların bir araya getirilmesiyle oluşturulur. Yunanistan’da belli süre yaşamış ve belli yaşam standartları oluşturulmuş bireyler için sağlanan Yunanistan vatandaşlık almak için gereken koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu koşulların tamamlanması Yunanistan vatandaşlığının kazanılması için bu açıdan çok önem teşkil etmektedir.

Kimler Yunan Vatandaşlığı Olabilir?

  • Yunanistan’da 10 sene yaşanması durumunda Yunan vatandaşlığına başvuru yapılabiliyor.
  • Yunanistan vatandaşıyla evli olmak, Yunan vatandaşlığı için tek başına yeterli olmuyor. Evliliğinizin yetkili mercilerce gerçek bir evlilik olduğu doğrulanırsa eş durumundan vatandaşlık alabiliyorsunuz.
  • Yunanistan’da 5 yıldır yaşayan ebeveynlerin çocukları doğuştan Yunan vatandaşı oluyor.
  • Etnik kökeninin Yunan olduğunu kanıtlayan bireylere de, Yunanistan tarafından vatandaşlık hakkı veriliyor.
  • Yunanistan’da doğmuş olmak.
  • Yunanistan’a, minimum 300.000 Euro ile sermaye yatırım yapma yoluyla oturum izni almak.
  • Yunanistan’dan 300 bin Euro değerinde ev satın alındığı zaman 5 yıllık oturum izni alınıyor. Bu evin tapusu sizin üzerinize olduğu sürece, her 5 yılda bir bu oturma izni yenileniyor.

Yunanistan vizesi başvurusu yapmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.