İçeriğe geç

İletişim

Konsolosluk

Yunanistan Konsolosluk; devletlerin, başka devletlerin ticari ve büyük olan şehirlerine kurulan, ülkenin mülki amirleri ile temas içinde olup vize işlemleri, pasaport işlemleri, temsil ettiği ülke vatandaşının vatandaşlık, evlilik, ölüm, doğum gibi işlemleri ile ilgilenen onların sağlık, eğitim, ulaşım ve hukuki sorun ya da durumlarına çözüm bulmak amacıyla var olan merkezlere denmektedir.

Konsoloslukların Açılma Nedenleri

Yunanistan Konsolosluğu, yabancı ülkelerde kendi ülkesinin ticari çıkarlarını ve başka ülkelerde ikamet eden vatandaşlarının haklarını korumak amacıyla kurulmuş kurumlardır. Diplomatik olmayan birçok görevi yerine getiren aynı zamanda da resmi daire olarak bilinen konsolosluklar, ancak bulunan ülkenin izni ile açılabilmektedir. Alınan bu izin daha sonra devletin kararı doğrultusunda iptal olabilir.

Konsolos, gideceği ülkede bulunan şehrin mülki amirleri ile iletişimde bulunarak kendisi için yapılması istenilen görevleri yerine getirmek üzere Yunanistan Dış İşleri Bakanlığı tarafından atanılan kişidir. Konsoloslar bulundukları şehre bağlı olarak şehrin büyüklüğü veya ticari yapısı göz önünde bulundurularak başkonsolos, konsolos ve konsolos yardımcısı olarak dallara ayrılmaktadır. Resmi olarak diplomatik görevlere atanmamış kişilere diplomatik bir ayrıcalık tanınmamaktadır. Yunanistan Konsolosluğu’nun çalışanlarının diplomatik temsilci vasfı yoktur. Fakat görevlerini yerine getirdikleri sırada yaşanabilecek adli kovuşturma ve bürokratik olaylarda ayrıcalık sahibi olabilirler. Yunanistan Konsolosluğu’nun binalarının dokunulmazlığı vardır.

Türkiye’deki Yunanistan Konsolosluğu

Türkiye’de, 4 tane Yunanistan temsilciliği bulunmaktadır. Bunlar:
1) Yunanistan Ankara Büyükelçiliği
2) Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu
3) Yunanistan İzmir Başkonsolosluğu
4) Yunanistan Edirne Konsolos

Konsolosluğun Görevleri

Konsolosluk resmi bir kurum olmakla birlikte diplomatik yetkileri olmayan bir kurumdur. Türkiye’de kendi ülkesinin çıkarlarını koruyan ve bu çıkarları genişleten, birçok resmi sürece dahil olan resmi bir kurumdur. Yunanistan Konsolosluğu’nun Görevleri belli antlaşmalara dayanmaktadır. Yunanistan Konsolosluğu’nun en temel amacı, Türkiye devletindeki ticari menfaatlerini korumak için çalışmalar sürdürmek, pasaport ve vize işlemlerini gerçekleştirmek, kendi vatandaşının tıbbi, adli, ulaşım, eğitim gibi alanlarda ihtiyaç duydukları yardımı sağlamak ve bu alanlardaki sorunlarına çözüm bulmaktır. Yunanistan Konsolosluğu ile ilgili bilgilendirmeye çalıştık. Yunanistan vizesi başvuruları için UDK Dil Kursu uzmanları ile iletişime geçebilirsiniz. 0 382 213 86 60