İçeriğe geç

İletişim

Aile Birleşimi

Suudi Arabistan Aile Birleşimi

Suudi Arabistan Aile Birleşimi yoluyla oturum izni Suudi Arabistan’ın çeşitli bölgelerinde bulunan pasaport ofisleri tarafından değerlendirilmektedir.  Suudi Arabistan aile birleşimi yoluyla oturum izni alan kişi iki yılda bir oturum iznini yeniletmesi gerekir. Suudi Arabistan vatandaşı olmayanların evlenme işlemlerinin yapılabilmesi için Suudi Arabistan oturum izinlerini gösteren geçerli bir belgeye (Ruhsat-ı ikame) sahip olarak aile birleşimi başvurusunu gerçekleştirmelidirler. Bu kişilerin evlenme işlemleri yapılacağında kimlik tespiti için resmi oturum belgeleri dikkate alınmaktadır.

Evlenecek taraflardan biri Suudi Arabistan vatandaşı değilse bu evliliğe İçişleri Bakanından veya İçişleri Bakanlığının yetkilendirdiği kişilerden muvafakatname de istenmektedir.  İçişleri Bakanlığı Suudi Arabistan vatandaşlarının yabancı anne-babadan Suudi Arabistan’da doğan yabancılarla evlenme talep etmesi halinde muvafakat verip vermeme yetkisi ikamet edilen bölge emirliklerine aittir. Yabancı vatandaşlarla evliliklerde evliliğe muvafakat verme konusunda prosedür şu şekilde ilerlemektedir:  Erkek Suudi Arabistan vatandaşı olup kadın yabancı ise ya da kadın Suudi Arabistan doğumlu ve annesi Suudi Arabistan vatandaşı ise söz konusu muvafakata gerek duyulmaksızın evlenme işlemi mahkemede yapılmaktadır. Kadın Suudi Arabistan doğumlu olup annesi değilse bölge emirliğinden muvafakatname alınmaktadır.

Kadın ilk iki grubun dışında yani Suudi Arabistan doğumlu olmayan bir yabancı ise evlenmesine muvafakat almak için ilk olarak Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığına müracaat etmesi, bakanlıktan emirliğe havale edilip emirlikten muvafakat alması gerekir.  Evlilik işlemlerinde erkek yabancı olup kadın Suudi Arabistan vatandaşı ise; erkek Suudi Arabistan doğumlu olsa da annesinin Suudi Arabistan vatandaşı olup olmadığı fark etmeksizin evliliğe muvafakati emirlikten alır.

Erkek Suudi Arabistan doğumlu değilse İçişleri Bakanlığına müracaat eder. Başvuru sahibini İçişleri Bakanlığı emirliğe havale eder ve muvafakati emirlikten alması gerekir. Evlilikte yabancı olan vatandaş yabancı tarafın kalıtsal ve bulaşıcı hastalıkları taşımaması gerekir.  Bu şartın yerine getirilip getirilmediğini incelemekle Suudi Arabistan’da yapılacak evliliklerde bölge emirlikleri, yurt dışına yapılacak evliliklerde ilgili Suudi Arabistan elçiliği verilerine göre Sağlık Bakanlığı evlilik öncesi tahlillerin temiz olması gerekmektedir.

Yabancı ülke vatandaşı olan baba ile Suudi vatandaşı olan anneden doğan çocuğun Suudi Arabistan Aile Birleşimi sebebiyle vatandaşlık elde etmesi için 7 puan elde etmesi gerekmektedir. Suudi vatandaşı olan bir erkekle evli yabancı kadının Aile Birleşimi sebebiyle süresiz oturum izni alabilmesi ve sonrasında Suudi vatandaşlığına geçebilmesi için toplamda 17 puan elde etmesi gerekir.  Suudi Arabistan aile birleşimi için başvuru sahibinin Suudi Arabistan’ın dilini ve dinini benimsemiş, Arabistan kültürüne uyum sağlaması da beklenmektedir.