İçeriğe geç

İletişim

Noter Onaylı Tercüme

Noter Onaylı Tercüme Nedir?

Noterlik Kanunu’nda “Noterlik” bir kamu hizmetidir ve uyuşmazlıkları önlemek ve hukuki güvenliği sağlamakla yükümlüdürler. Bazı makamlar tercümelerde belgenin resmiyeti ve tercümenin güvenilirliği gerektiğinden “Noter Onaylı Tercüme” istemektedir. Özellikle Noter Onaylı Pasaport Çevirisi ve Noter Onaylı Diploma Çevirisi sık istenen belgelerdir. Yurt dışındaki bir makama sunulacak bu belgelerin noter tasdikli olması gereklidir.

Noter Ücreti Nasıl Belirlenir?

Noter Onaylı Tercüme talebinizden sonraki işlemler UDK tarafından yürütülür. Noterlik onay vermek için yapılan metne göre ayrı bir ücret istemektedir. Çevirinizin “online” veya “kargo” ile gönderimini isteyebilirsiniz.  

Yeminli Tercüme & Noter Onaylı Tercüme

Hem yeminli tercüme hem de noter onaylı tercüme profesyonelliği ve yetkinliği noter tarafından tasdik edilmiş yeminli tercümanlarca yapılmaktadır. Noter onaylı tercümede noter damgası bulunur. Yeminli tercümedeyse sadece yeminli tercümanın onayı vardır.

Hangi Belgeler İçin Noter Onayı Gereklidir?

Noter onayı çevirinin güvenilirliğini onaylayan ve belgeye resmiyet kazandıran bir işlemdir. Genelde vize, pasaport, diploma, transkript, muvafakatname ve vekaletname çevirilerinde Noter Onayı istenmektedir.

Noter Onaylı Tercümenin Hazırlanması ve Apostil

Noter onayı gereken belgeler 2 kopya şeklinde hazırlanır. Biri noterde biri de size verilir. Bazı durumlarda Apostil işlemi de gereklidir. Bunun için noter onayının yapılmış olması şarttır.

Her tercüme alanında bizimle irtibata geçebilirsiniz.