İçeriğe geç

İletişim

Almanya Vatandaşlığına Geçiş

Almanya’ya zamanında belirli sebepler ile yerleşmiş yabancı uyruklu kişilerin şartlar sağlandıktan sonra Alman vatandaşlığına başvuru hakkı bulunmaktadır. Alman vatandaşlığına hak kazanmak için ülkeye geliş sebeplerinin fazlasıyla belirleyiciliği bulunmaktadır. Vatandaşlığın hak edilebilmesi ile ilgili yasalar ülkeye geliş nedenlerine göre herkese aynı şekilde uygulanmaz. Almanya vatandaşlık şartları sağlandıktan sonra birçok yolu vardır.

Almanya Doğumlular Almanya Vatandaşlığı Alabilir mi?

Almanya doğumluların doğuştan Alman vatandaşı olabilmelerinin birçok opsiyonu vardır. Eğer çocuk doğduğu zaman anne veya babadan bir tanesi Alman vatandaşı ise ki anne veya babanın Almanya’da yaşaması gerekmez, çocuk doğuştan Alman vatandaşıdır. Bu yasa kan ilkesi olarak adlandırılmaktadır; aksi bir durum söz konusu değildir. Eğer çocuk Almanya’da doğmuş; anne ve babadan herhangi biri bile Alman vatandaşı değil ise, çocuk yine de Almanya vatandaşlığı almaya hak kazanır. Bu tüm dünya ülkesi vatandaşlarının çocukları için geçerli olup, çocuğun Almanya’da doğmuş olması (bir Alman doğum belgesine sahip olması) gerekmektedir.  Ayrıca istenilen bir diğer şart anne veya babadan birinin Almanya’da 8 yıldan fazla zamandır, devamlı ve yasal bir şekilde yaşıyor olmasıdır. Bu şartların sağlanmasının ardından çocuk doğduktan sonra Alman Doğum Kayıt Örneği (Geburtsurkunde) ile birlikte anne veya baba çocuğu da alarak belediyeye gidip çocuk kimliğini (Kinderausweis) çıkartabilir.

Çifte Vatandaşların Seçim Yapması Gerekir mi?

Doğum ile Alman vatandaşlığını kazanmış olan çifte vatandaşların 23 yaşını doldurmadan bu vatandaşlıklardan birini seçmeleri gerekmektedir. Alman vatandaşlığını seçmek istemeniz yeterli olmamakla birlikte istenilen bazı şartları yerine getirmeniz beklenmektedir.

 • Eğer sahip olduğunuz diğer vatandaşlığı korumak istediğinizi bildirirseniz veya 23 yaşınıza kadar herhangi bir bildirimde bulunmazsanız, Alman vatandaşlığınızı otomatik olarak kaybedersiniz.
 • Alman vatandaşlığını seçmeye karar verdikten sonra size verilen sürede (23 yaşına kadar) diğer vatandaşlığınızı bıraktığınızı belgelemeniz gerekmektir. Belgelemediğiniz takdirde Alman vatandaşlığınızı kaybedersiniz.
 • Eğer Alman vatandaşlığınız dışındaki vatandaşlığınızdan çıkmak sizi ciddi sıkıntılara sokacak ise çifte vatandaş olmanız kabul edilebilir. Eğer böyle bir durum söz konusu ise sahip olduğunuz diğer vatandaşlıktan neden çıkamadığınızı 21 yaşınıza kadar belgeleyip, vatandaşlık koruma izni için başvuru yapmış olmanız gerekmektedir. Koruma talebiniz incelendikten sonra size olumlu veya olumsuz geri dönüş yapılacaktır.

*Almanya Federal Cumhuriyeti resmi makamları seçim yapmanız için size 16 yaşında bir bildirimde bulunacak ve seçim yapmanızı isteyecektir. Bu bildirimden sonra 23 yaşınıza kadar vaktiniz olacaktır.

Yabancılar Yasası Nedir? Hangi Şartlar Yerine Getirilirse Alman Vatandaşı Olunur?

Yabancılar Yasası ışığında 01/01/2000 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan Vatandaşlık Reform Yasası’na göre 16 yaşını doldurmuş olan yabancı ülke vatandaşları aşağıda belirtilmiş olan şartları yerine getirebiliyor ise Alman vatandaşlığına başvuru hakkı kazanmaktadır.

Bu yasaya göre ailenizden birinin Alman vatandaşı olması gerekmez. Şartlar şu şekildedir;

 • Almanya’da en az 8 yıllık bir süre ile kesintisiz ve yasal olarak yaşamış olmak.
 • Alman vatandaşlığına başvurulacağı esnada, başvuru sahibinin Almanya’da oturum iznine sahip olması. Bu izin süreli veya süresiz olabilir.
 • Almanca dil bilgisine sahip olmak. Dil bilginiz başvuru esnasında görevliler tarafından ölçülür. Alman vatandaşlığı için bilginizin hem yazılı hem de sözlü olarak yeterli düzeyde olması gerekmektedir. Yeterli seviye B1 olmakla beraber bunun sizden belgelenmesini isteyebilmektedirler.
 • Alman vatandaşlığına başvuru yapacak kişinin Almanya’nın siyasal, hukuksal, kültürel özelliklerindeki temel bilgilere sahip olması gerekmektedir.
 • Almanya Federal Cumhuriyeti’nde sabıkanızın olmaması. Maksimum 180 güne tekabül eden para cezaları veya infazı tecil edilmiş 6 ayı geçmeyen hapis cezalarıe en fazla 180 güne denk gelen para cezasını aşmayan mahkûmiyetler veya infazı tecil edilmiş olması kaydıyla 6 ayı geçmeyen hapis cezaları engel teşkil etmez. Yukarıdaki sınırların altında kalan birden fazla cezalandırılma sürelerinin birbirine eklenmesi söz konusu değildir.
 • Alman vatandaşlığına başvuru yapacak kişinin geçimini tamamen kendi sağlıyor olması gerekmektedir. Hiçbir sosyal yardım veya işsizlik maaşı almıyor olması gerekmektedir. Bu durum yalnızca 23 yaş altındaki kişiler için geçerli değildir. 23 yaş altı kişilerde gelir durumuna bakılmaz veya herhangi bir sponsor istenmez.
 • Almanya Federal Cumhuriyeti Anayasası’na bağlılık göstereceğinize dair belgenin imzalanması. Anayasaya aykırı davranışlarda bulunulmayacağının taahhüt edilmesi.
 • Alman vatandaşlığına başvuracak kişinin hakkında Yabancılar Yasası’nın 46. maddesine göre herhangi bir sınır dışı edilme kararının bulunmaması gerekmektedir.
 • Başvuru sahibi eğer herhangi bir Avrupa Birliği vatandaşı değil ise, eski vatandaşlığını bırakmalı ve bunu belgelemelidir. Eğer Alman vatandaşlığına başvuru yapacak kişi eski vatandaşlığından kendisinin kontrolü dışında sebepler ile çıkamıyorsa bu şart koşulmaz ve bunun sebeplerinin belgelenmesi istenir. Böylelikle çift vatandaş olabilmesi mümkündür.
 • Alman vatandaşlığına başvuru yapan kişi vatandaşlığa hak kazandıktan sonra eşi ve reşit olmayan çocukları da 8 yıl yaşama şartı aranmadan Alman vatandaşı olmaya hak kazanabilirler.

Takdir Yoluyla Alman Vatandaşlığı 

Yabancılar Yasası uyarınca kolaylaştırılmış vatandaşlık hükümlerinden yaralanamıyorsanız aşağıda belirtilmiş olan şartları sağladığınız takdirde Alman vatandaşlığına geçebilmeniz mümkündür.

 • Almanya’da sahip olduğunuz ikametin en az 8 yıl ve kesintisiz olması gerekmektedir.
 • Eğer Almanya’ya siyasi sebepler ile iltica başvurusunda bulunduysanız mevcut ikametinizin en az 6 yıl olması gerekmektedir.
 • 60 yaşından büyükseniz en az 12 yıldır Almanya’da yasal olarak ikamet etmeniz gerekmektedir.
 • Almanya Federal Cumhuriyeti tarafından koruma altında olan ve herhangi bir vatandaşlığı olmayan (vatansız) kişilerin en az 6 yıl ikamet etmesi gerekmektedir.
 • Almanya Federal Cumhuriyeti çıkarları doğrultusunda hizmette bulunan kişilerin en az 3 yıl ikamet etmesi gerekmektedir.
 • Alman vatandaşı biri tarafından evlatlık edilen kişilerin en az 3 yıl ikamet etmesi gerekmektedir.
 • Alman vatandaşlığına başvuru yaptığınız sırada süreli veya süresiz oturma iznine sahip olmanız gerekmektedir.
 • Almanya Federal Cumhuriyeti’ndeki ikametinizin temelli olması, eğer Almanya’da geçici bir süre için bulunuyorsanız bu haklardan yararlanmanız mümkün değildir.
 • Almanya Federal Cumhuriyeti medeni hukuku uyarınca başvuru sahibinin reşit olması veya herhangi bir nedenle kişilik haklarının kısıtlanmaması gerekmektedir.
 • Herhangi bir sebeple sabıkanızın bulunmaması. Yabancılar Yasası’nın 46. /1.- 4. maddeleri ve 47./1.- 2. maddeleri uyarınca başvuru sahibi hakkında herhangi bir sınır dışı kararının bulunmaması. Hapis veya ağır para cezasının bulunmaması. Almanya Federal Cumhuriyeti’nin kamu düzenini bozacak herhangi bir faaliyete katılmamış olmak gerekmektedir.
 • Başvuru sahibinin kendisi için ve beraber yaşadığı, bakmakla yükümlü olduğu aile için yeterli büyüklükte bir eve sahip olması gerekmektedir.
 • Alman vatandaşlığına başvuru yapacak kişinin geçim sıkıntısı olmaması, kendisi ve ailesini finanse edebilecek gelire sahip olması gerekmektedir. Kişinin bu geçimini herhangi bir sosyal yardım sağlamaması tam zamanlı bir işte çalışıyor olması gerekmektedir.
 • Başvuru sahibinin yeterli düzeyde Almanca dil bilgisine sahip olduğunu kanıtlaması gerekmektedir. Bu düzey B1 olarak belirlenmiştir.
 • Almanya Federal Cumhuriyeti anayasal düzenine bağlılığınızı beyan etmeniz ve bu bağlılığı belgeleyen evrakı imzalamanız gerekmektedir.
 • Alman vatandaşlığınızdan önce sahip olduğunuz ülkenin vatandaşlığından çıktığınızı belgelemeniz gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları yerine getiren 16 yaşını doldurmuş vatandaşlar yazacakları bir dilekçe ile başvurularını gerçekleştirebilirler.

Alman Vatandaşlığına Geçişte Eş ve Çocukların Durumu

Alman vatandaşlığına geçmek isteyen ebeveyn eğer yukarıda şartları yerine getirebiliyor ise çocuklar ve eş de verilecek bir dilekçe ile Alman Vatandaşlığına geçiş sağlayabilmektedir. Alman vtandaşlığına geçişte eğer eşten veya ebeveynden yararlanılıyorsa gerekli oturum müsaadesi şartı daha düşüktür. Örneğin Alman vatandaşlığına başvuru yapacak kişinin eşi en az iki yıldır başvuru sahibi ile evli ve Almanya’da en az 4 yıllık bir oturum müsaadesi var ise bu yeterli bulunmaktadır. Çocuklarda ise Almanya’da 3 yıllık oturum süresi yeterlidir. 6 yaşından küçük çocuklar için şartlar farklılık göstermekte ve yaşlarının yarısı kadar Almanya’da ikamet ediyor olmaları yeterli görülmektedir. Yeterli düzeyde Almanca dil bilgisine sahip olma şartı eş ve çocuklar için de geçerli olmaktadır. Başvuru yapacak kişinin Almanca dil bilgisi yeterli fakat eş ve çocuk için aynısı geçerli değil ise bunun neden olmadığı veya olamayacağının belgelenmesi gerekmektedir. Almanya Federal Cumhuriyeti Anayasası’na bağlılığı gösteren belgenin imzalanması 16 yaşından küçük çocuklardan istenmemektedir. 16 yaşının üzerindeki çocuklar için dilekçeler bireysel olmalıdır ve çocuk değil yetişkin olarak değerlendirilirler. Kendilerinden yalnızca 23 yaşına kadar gelir beyanı istenmez. Almanya Federal Cumhuriyeti Yasaları bir ailenin tek vatandaş olmasını desteklemektedir. Ama aileler isteğe bağlı olarak bireysel olarak da vatandaşlık değiştirebilmektedirler. Bunlara ek olarak Almanya Aile Birleşimi uygulamasından da yararlanılabilir.

Almanya Vatandaşlığına Geçiş İşlemleri ve Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

Dilekçe:

 • Alman vatandaşlığına geçiş yapmak isteyen kişilerin vermeleri gereken dilekçe 16 yaşını doldurmuş her birey için şahsi olarak verilmelidir.
 • Başvuru sahipleri başvuru işlemini gerçekleştirmeden önce ikamet ettikleri yerin ilgili vatandaşlık dairesine gidip, oradan gerekli dilekçe formunu (Antrag auf Einbürgerung) şahsen almalıdırlar. 
 • Başvuru işlemlerinize başlamadan önce size sunulan kolaylıklardan birisi önceden oraya gidip Almanca dil bilginizin yeterli olup olmadığını sorabilmek veya herhangi bir konu için danışabilmektir.
 • Alman vatandaşlığına geçmek isteyen 16 yaşın üzerindeki her aile ferdi şahsi dilekçe verir. 16 yaşın altındaki bireyler için bunu ebeveynler yapar.

Dilekçenize ek olarak sunmanız gereken belgeler:

 • Almanya Federal Cumhuriyeti Anayasası’na bağlılığınızı beyan ettiğiniz kâğıdın imzalanması ve Almanca dil bilginizin yeterli olup olmadığına dair test:

Dilekçeniz ve ek olarak istenilen belgelerin ibraz edilmesinin yetkili makamlarca doğruluğu kontrol edildikten sonra, sıra bağlılık beyanı ve Almanca bilginizin yeterliliğine gelir. Eğer ibraz edebileceğiniz bir diploma veya eş değer bir belge yoksa Almanya Federal Cumhuriyeti makamları sizi bir Almanca testine tabi tutar. Vatandaşlık dairesinde işlemlerinizi yürüten memur öncelikle sizinle Alman vatandaşlığı ve dilekçede bahsedilenlerle ilgili bir konuşma yapar. Bu testinizin ilk bölümüdür ve tamamen sözlü olarak yapılmaktadır. Daha sonrasında testin ikinci bölümüne gelindiğinde, memur size güncel gazeteden alınmış bir metin verir ve bunu okuyup, okuduğunuzu anlatmanızı ister.

Bu esnada okuduğunuz metinden ne anladığınızı tamamen sözlü bir şekilde anlatmak zorundasınızdır. Memur bu testi bitirdikten sonra Almanca dil bilginizin yeterli olup olmadığına karar verir. Burada memur kararları tek başına vermektedir, herhangi bir kurul vs. yoktur. Eğer memurun verdiği karar sizin için olumsuz yöne olursa işlemi durdurabilir veya başvurunuzu iptal edip dilekçenizi geri verebilir. Bu iki durumda da sizden bir Almaca kursuna katılım sağlayıp dil sertifikası almanızı isteyecektir. Verilen bu kararın yanlış olduğunu düşünen başvuru sahiplerinin itiraz hakkı bulunmakla birlikte, bir avukata veya dil seviyesini ölçebilecek başka bir makama başvuru yapmaları önerilmektedir.

Alman vatandaşlığına alındığına dair teminat belgesi (Einbürgerungszusicherungurkunde):

Yukarıdaki iki işlem gerçekleştikten sonra başvuru yaptığınız vatandaşlık dairesi gerekli olan prosedürleri tamamlar. Bu işlemlerin tamamlanması yaklaşık 10 ila 12 hafta kadar sürer. Bu süreç bulunduğunuz bölgeye göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bu aşamadan sonra başvuru sahiplerine Alman vatandaşlığına alındığına dair Teminat Belgesi (Einbürgerungszusicherungurkunde) verilir. Bu belgenin geçerlilik süresi 2 yıldır. Fakat bazı durumlarda uzatılması mümkündür.

Türk vatandaşlığından çıkma izin belgesi

Alman vatandaşlığına geçmek isteyen Türk vatandaşlarının vatandaşlıktan çıkmaları büyük maddi kayıplara yol açacaksa veya sağlık sorunları nedeni ile süreç takip edilemeyecekse ve bu ispatlanabilirse, çıkış işlemleri gerçekleşemeyeceğinden dolayı Almanya Federal Cumhuriyeti Vatandaşlık Dairesi sizi çift vatandaş olarak kabul edebilmektedir. Eğer Türk vatandaşlığından çıkılmada her hangi bir sorun yok ise, bulunduğunuz bölgeye yakın Türkiye Konsolosluğu’na pasaportunuz, nüfus cüzdanınız, 4 adet fotoğraf, Teminat Belgesi aslı ve iki adet Türkçe tercümesi ile giderek, Türk vatandaşlığından çıkılması için başvuru işlemini başlatmanız gerekmektedir. Türk vatandaşlığından çıkmak için yaptığınız başvurunun sonuçlanması 3 ila 6 ay arasında sürebilmektedir. Başvurunuzun ardından size İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen Çıkma İzin Belgesi verilmektedir.

Alman vatandaşlığına alınma belgesi

Yukarıda belirtilen çıkma başvurusu yapıldıktan ve Türk vatandaşlığından çıkma izin belgesi alındıktan sonra, bu belgeyi Almanca tercümesi ile birlikte Alman Vatandaşlık Dairesi’ne ibraz etmeniz gerekmektedir. Alman Vatandaşlık Dairesi, Türk vatandaşlığından çıkma belgesini inceler ve geçen zaman içinde başvuru sahibinin sunduğu koşullarda bir değişiklik olup olmadığını değerlendirdikten sonra Alman vatandaşlığına geçiş işlemini sonuçlandırır. 6 ila 8 hafta içerisinde Alman vatandaşlığı belgesini (Einbürgerungsurkunde) başvuru sahibine verir. Başvuru sahibi artık resmen Alman vatandaşlığına alınmıştır ve son olarak elindeki bu belge ile birlikte kimlik ve pasaport başvurusu yapmak zorundadır. Ancak her ne kadar kesin olarak vatandaşlığa alınmış da olsanız henüz işlemleriniz bunlarla da bitmiş değildir. Alman Vatandaşlık Dairesi çıkma başvurusu yaptığınız Türk Konsolosluğu’ndan gelecek Kesin Çıkış Belgesi’ni ibraz etmenizi isteyecektir.

Türk vatandaşlığından çıkma belgesi

Alman vatandaşlığına kesin olarak alınan başvuru sahibi elindeki vatandaşlığa alınma belgesi aslı ve 2 adet Türkçe tercümesi, Türk pasaportu ve nüfus cüzdanı ile birlikte Türkiye Konsolosluğu’na gider ve konsolosluk çıkış işlemlerini sonuçlandırır. Bunun ardından başvuru sahibine Türk vatandaşlığından çıkma belgesi verilir. Bu belgeyi teslim alan her başvuru sahibi resmi olarak Türk vatandaşlığından çıkmış sayılır. Bu belgeyi edinen başvuru sahibinin son olarak yapması gereken şey, belgeyi Almanca tercümesi ile birlikte Vatandaşlık Dairesi’ne vermektir. Böylece tüm işlemler tamamlanmış olur.

Almanya Çifte Vatandaşlık Hangi Durumlarda Mümkündür?

 • Doğuştan Çifte Vatandaş Olanlar:

Doğuştan anne ve babanın vatandaşlıklarının farklı olması ve her ikisinin de vatandaşlıklarının alınması sonucu çifte vatandaş olanlar, yasal olarak çifte vatandaşlardır. Örneğin; anne Alman vatandaşı, baba Türk vatandaşı ise ve çocuk bu iki vatandaşlığı da doğuştan alırsa, çocuk iki vatandaş olarak dünyaya geldiğinden dolayı hayatının hiçbir döneminde seçim yapması istenmez.

 • İsteğe veya Yere Bağlı Olarak Çifte Vatandaş Olanlar:

Doğduğu zaman anne veya babası Almanya’da en az 8 yıldır ikamet eden çocuk yasal olarak Alman vatandaşlığını kazanır. Çocuk aynı zamanda yabancı statüsünde olan anne ve babasının da vatandaşlığını almaktadır. Çifte vatandaş statüsündeki bu kişilere 18 yaşına geldiklerinde iki vatandaşlıktan birini seçmeleri için Almanya Vatandaşlık Dairesi vatandaşlıklardan birini seçme çağrısı (Optionspflicht) yapar. Bu durumda bulunan kişilere Vatandaşlık Dairesi 23 yaşına kadar süre verir ve bu süre içerisinde bir seçim yapılmadığı takdirde Alman vatandaşlığı otomatik olarak kaybedilir. Alman vatandaşlığını kaybeden kişiler Almanya’daki oturumlarına devam etmek isterlerse Almanya bu kişilere İkamet Yasası 38. maddesine göre oturma izni verir.

 • 01 Ocak 2000 Tarihinden Önce Çifte Vatandaşlığı Elde Etmiş Olanlar: 

Alman vatandaşlığınızı 01 Ocak 2000 tarihinden önce aldıysanız ve bu tarihten önce hem Türk hem de Alman vatandaşıysanız yasal olarak çifte vatandaş sayılırsınız ve seçim yapmanız istenmez. 

 •  İzinle Çifte Vatandaş Olanlar:

Alman Vatandaşlık Yasası yeni düzenleme ile birlikte Alman vatandaşı olmak isteyen kişilerin eski vatandaşlıklarından ayrılmalarını öngörmektedir. Bazı durumlarda eski vatandaşlıktan ayrılmak olanaksızsa veya çok zor şartlarda mümkün olabiliyorsa Alman Vatandaşlık Dairesi, eski vatandaşlıktan ayrılmaksızın Alman vatandaşlığına geçme ayrıcalığı tanımıştır. Türk vatandaşlığını terk eden kişilere Mavi Kart hakkı tanındığından dolayı, genelde vatandaşlıktan çıkmak kişilere herhangi bir maddi zarar vermemektedir. Ancak bazı durumlarda kişilerin sahip oldukları özel durumlar bu tip bir zarara yol açıyorsa Türk vatandaşlığından çıkmadan da Alman vatandaşlığına geçmeleri mümkündür.

T.C. Vatandaşlığından Çıkma

Türk Vatandaşlığından Nasıl Çıkılır?

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık Kanunu uyarınca izin ile vatandaşlıktan çıkmak mümkündür. Vatandaşlık Yasası’nın 20 – 23. maddeleri ile 29. maddesi izin ile Türk Vatandaşlığından çıkmanın nasıl olacağını ve bunun hukuki işlemlerini belirlemektedir. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık Kanunu´nun uygulanmasına ilişkin yönetmelik de bu konulara açıklık getirmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkmanın şartları;

 • Mümeyyiz ve reşit olmak,
 • Türk vatandaşlığı haricinde başka bir ülkenin vatandaşlığını almaya hak kazanmış olmak (Kesin vatandaşlık belgesi – Teminat Belgesi).

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkış için başvuruda bulunan kişiye, öncelikle vatandaşlıktan çıkması için izin verildiğine dair çıkma izin belgesi, daha sonrasında başka ülke vatandaşlığının alındığı belgendiyse de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkma belgesi verilir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını terk etmek ailenin diğer üyelerinin vatandaşlıklarını etkilemez. Kişiler ister ailecek ister tek olarak vatandaşlıktan çıkma işlemini gerçekleştirebilirler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkmanın birçok sebebi vardır. Türk vatandaşlığından izin yoluyla ayrılma, çıkarılma, vatandaşlığın iptali, kaybedilmesi gibi idari işlemler her bakımdan birbirinden farklıdır. Türk vatandaşlığından çıkmak size maddi olarak bir külfete sebep olmaz. Yalnızca yapılan işlemler sırasında harç ödersiniz.

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığından Çıkmak ve Askerlik İşlemleri

Doğuştan veya kanuni rüşt yaşından önce yabancı bir ülkede yaşamaya başlayan ve 38 yaşının sonuna kadar diğer ülke vatandaşlığını kazananların askerlik işlemleri, Askerlik Kanunu’nda yapılan 1992 tarihli yasal düzenleme ve buna istinaden çıkarılan 1993 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile yeniden düzenlenmeye gitmiştir. Şartları taşıyan vatandaşların askerliklerinin 38 yaşını doldurduktan sonraki 31 Aralık tarihine kadar ertelenmesine veya askerlik hizmeti kabul edilen ülkelerin o ülkede yapmış oldukları askerlik hizmetine istinaden, Türkiye’deki askerlik hizmetinden muaf olmalarına yasalar uyarınca imkân sağlanmıştır. Batı Avrupa ülkelerine çalışma izni ile yerleşmiş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile başka bir ülke vatandaşlığına sahip çifte vatandaşlar, askerlik hizmetlerini 38 yaşına kadar tecil ettirme hakkına sahiptirler.

Almanya Federal Cumhuriyeti’ne göre askerlik yaşı 18 ila 23 yaş arası olmaktadır. Almanya´da askerlik iki türlü olarak orduda silahlı olarak veya sivil sosyal alanda yapılabilir. Almanya gençleri yaşlarını doldurduktan sonra askerlik için çağırır. Eğer geçerli bir mazeretiniz varsa askerliğinizi tecil ettirebilmeniz mümkündür. Ancak Almanya askerliğini tecil ettiren kişiyi yakinen takip eder ve 25 yaşına kadar yeniden askerliğe çağırabilir. Askerliklerini Almanya’da yapmış olan kişilerin bunu Türkiye’de tanıtmaların sağlayacak iki ülke arasında imzalanmış her hangi bir anlaşma bulunmamaktadır. Fakat Türkiye, Almanya’da sosyal hizmet dışında (orduda) askerlik yapmış çifte vatandaşları Türkiye’de de askerlik yapmış kabul ederek, görevden muaf tutmaktadır. Bu uygulama her hangi bir anlaşma olmaksızın, uzun süredir devam etmektedir.

Askerlik görevini Almanya veya Türkiye’de yerine getirmemiş vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıktıkları ve daha sonradan yeniden vatandaşlığa girdikleri takdirde, askerliklerini yapmamış sayılırlar ve yeniden askerlik için çağırılırlar. Aynı zamanda Türkiye’nin Almanya’da yapılan askerlik görevini kabul etmesi gibi, Almanya da Türk Silahlı Kuvvetleri’nde yapılan askerlik görevini kabul etmektedir. Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti her yıl değişkenlik gösteren tutarı ödediğiniz ve 3 haftalık bir temel eğitimden geçtiğiniz takdirde, askerliği tamamladığınızı kabul eder. Ancak Türkiye yapılan bu askerlik hizmetini kabul etmemekte ve yapılması gereken normal askerlik süresinden bu 3 haftayı düşmektedir. Askerliğinizin Türkiye tarafından tanınıp kabul edilebilmesi için, silahlı orduda normal sürelerde askerlik yapmış olmanız gerekmektedir. Genelde Almanya Federal Cumhuriyeti sonradan Alman vatandaşı olan gençleri takip etmez ve askerlik görevini yapmaları için çağrıda bulunmaz. Bu durum askerlik yapamayacağınız anlamına gelmemektedir. Sonradan Alman vatandaşı olan genç eğer kendi isteği ile askerlik yapmak ister ise, ilgili Alman Askerlik Şubesi’ne başvuru yapıp askerlik görevini yerine getirmek istediğini beyan eder ve askerliğini yapar.

T.C. Vatandaşlığından Çıkmak 

Doğduğu esnada Türk vatandaşı olan ve daha sonradan Türk vatandaşlığından çıkma izin bulunan ve bu kişilerin reşit olmayan ve çıkma belgesinde adı geçen çocukları için birçok hak devam etmektedir. Sosyal güvenlik kapsamında elde edilen haklar ve bu hakların kullanımında ki hükümlere uymak şartıyla Türk vatandaşlığında edinilen haklar aynen devam eder. Ancak birkaç istisna bulunmaktadır. Bunlar; zorunluk askerlik hizmeti, seçme ve seçilme hakkı, Türkiye Cumhuriyeti’nde yer alan herhangi bir kamu görevinde bulunma, araç veya ev eşyası ithal etme hakları kaybedilir.

5203 Sayılı Kanunla Elde Edilen Hakların Kullanılması Talebi:

5203 sayılı kanunla elde edilen hakların kullanılmasına ilişkin belge bu amaca hizmet etmek amaçlı düzenlenmiş olan ve yanında 2 adet fotoğraf da bulunan dilekçe ile birlikte talep edilir.

Bu belgelerle birlikte, yabancı ülke vatandaşlığınıza ilişkin kimlik veya pasaportunuzun ibrazıyla olur. İşlemler için belirtilen bu belgeler yeterli olmaktadır. Başka bir belge talep edilmez.

5203 sayılı kanunla elde edilen hakların kullanılmasına ilişkin belge; belgenin kaybolması, zarar görmesi veya ilişiğindeki fotoğrafın güncelliğini yitirmesi halinde tekrardan talep edilebilir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkma izin belgesinde adı geçen reşit olmayan çocuklar için de 5203 sayılı kanunla elde edilen hakların kullanılmasına ilişkin belge müstakil olarak düzenlenebilmektedir.

Bu belge kimlik veya eşdeğer belge yerine geçmemektedir.

5203 sayılı kanunla elde edilen hakların kullanılmasına ilişkin belge, vatandaşlıktan çıktıktan sonra saklı tutulan hakların dışındaki işlemlerde kullanılacak olup, bu belge ile birlikte kazanılan yabancı vatandaşlığın kimliği veya pasaportu ile birlikte ibraz edilmesi gerekmektedir.

İşlemlerini vekâlet ile yürütmek isteyen kişiler vekâletnamelerini çıkartırken vatandaşlığına sahip oldukları ülkenin kimliği veya pasaportunu kullanacaklardır. Vekâletname verilen kişiye 5203 sayılı kanunla elde edilen hakların kullanılmasına ilişkin belgenin de tasdikli bir kopyasını vermeleri gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığına Yeniden Giriş

İzin ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından ayrılan kişiler yeniden Türk vatandaşlığına girebilmektedirler. Bu kişiler eğer Türkiye dışında bir ülkede yaşıyorlar ise yaşadıkları ülkedeki Türk büyükelçiliklerine veya konsolosluklarına dilekçe ile başvuru yapmalıdırlar. Türk vatandaşlığına geçecek reşit olmayan çocuklar için başvuruyu anne ve babaları yapmaktadır.

Almanya Vatandaşlığına Geçiş ve Almanya vatandaşlık şartları için bilgilendirme yaptık. Almanya vizesi başvuruları için bizleri arayabilirsiniz. 03822138660