İçeriğe geç

İletişim

Vatandaşlık İşlemleri

Hindistan vatandaşlığı, doğum yoluyla, kökene göre, kayıt yoluyla veya vatandaşlığa alınma yoluyla kazanılabilir. 1955 Hindistan Vatandaşlık Yasası uyarınca Hindistan vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin koşullar ve prosedür aşağıda bulunabilir. 

Hindistan Vatandaşı Olma Şartları:

1- Doğum Yoluyla Hindistan Vatandaşlığı

26 Ocak 1950’de veya sonrasında ve 1 Temmuz 1987’den önce Hindistan’da doğan bir kişi, annesinin vatandaşlığına bakılmaksızın doğum yoluyla Hindistan vatandaşıdır.

1 Temmuz 1987’de veya sonrasında ancak 3 Aralık 2004 tarihinden önce Hindistan’da doğan bir kişinin doğduğu tarihte, anne ve babası Hindistan vatandaşı ise o kişi de Hindistan vatandaşı olarak kabul edilir.

3 Aralık 2004’te ya da sonrasında Hindistan’da doğan bir kişi, ebeveynlerin Hindistan vatandaşı olması durumunda ya da ebeveynlerinden birinin Hindistan vatandaşı olması ve diğerinin yasadışı göçmen olmaması durumunda doğumla Hindistan vatandaşı olarak kabul edilir.

Yasadışı göçmen, geçerli bir pasaportu veya diğer öngörülen seyahat belgesi olmayan ya da geçerli bir pasaportu veya diğer öngörülen seyahat belgesi olsa bile izin verilen süre dışında Hindistan’da kalan kişileri tanımlamaktadır.

2- Kökene Göre Hindistan Vatandaşlığı

26 Ocak 1950’de veya sonrasında ancak 10 Aralık 1992’den önce Hindistan dışında doğan bir kişinin babası doğum anında Hindistan vatandaşıysa, o kişi de Hindistan vatandaşıdır. Yeni doğan çocuğun babası doğum yoluyla Hindistan vatandaşı değilse, çocuğun doğum tarihinden itibaren bir yıl içinde Hindistan Konsolosluğuna kaydı yaptırılmazsa veya 1 yıllık sürenin geçmesi sebebiyle Hindistan Merkez Hükümeti’nin izni alınarak kaydı yapılmazsa, doğan çocuk Hindistan vatandaşı olmayacaktır.

10 Aralık 1992 veya sonrasında ancak 3 Aralık 2004’ten önce Hindistan dışında doğan bir kişinin ebeveynleri doğum anında doğuştan Hindistan vatandaşıysa, o kişi de Hindistan vatandaşı sayılmaktadır. Yeni doğan çocuğun ebeveynleri doğum yoluyla Hindistan vatandaşı değilse, çocuğun doğum tarihinden itibaren bir yıl içinde Hindistan Konsolosluğuna kaydı yaptırılmazsa veya 1 yıllık sürenin geçmesi sebebiyle Hindistan Merkez Hükümeti’nin izni alınarak kaydı yapılmazsa, doğan çocuk Hindistan vatandaşı olmayacaktır.

3 Ocak 2004 tarihinde veya sonrasında Hindistan dışında doğan bir kişinin ebeveynleri, doğan çocuğun başka bir ülkenin pasaportuna sahip olmadığını ve çocuğun doğum tarihinden itibaren bir yıl içinde Hindistan Konsolosluğuna kaydının yapıldığını veya 1 yıllık sürenin geçmesi sebebiyle Hindistan Merkez Hükümeti’nin izni alınarak kaydının yapıldığını beyan etmediği sürece, doğan çocuk Hindistan vatandaşı olamayacaktır.

3- Kayıt Yoluyla Hindistan Vatandaşlığı

Yasadışı göçmenlik durumları hariç olmak üzere kayıt yoluyla Hindistan Vatandaşlığı kazanılabilir. Bunun için, başvuru yapacak kişinin Hint kökenli olmalı, başvuru yaptığı tarihten önce 7 yıl boyunca Hindistan’da oturum izni sahibi olması gerekmektedir.

Hindistan dışında ikamet eden Hint kökenli kişiler kayıt yoluyla Hindistan vatandaşı olabilir.

Bir Hindistan vatandaşı ile evli olan ve 7 yıldır Hindistan’da ikamet eden kişiler kayıt yoluyla Hindistan vatandaşı olabilir.

Her iki anne babası da Hindistan vatandaşı olarak kaydedilen ve 18 yaşını dolduran kişiler de kayıt yoluyla Hindistan vatandaşı olabilir.

Ebeveynlerinden birisi Hindistan vatandaşı olarak henüz kaydedilmemiş veya Hindistan vatandaşı olmayan 18 yaşını doldurmuş kişiler kayıt yoluyla Hindistan vatandaşlığı başvuru yapmadan önce 1 yıl boyunca Hindistan’da ikamet etmek zorundadırlar.

Hindistan dışında yaşayan ve yurtdışında yaşayan Hint vatandaşı olarak kaydı yaptırılmış kişiler, kayıt yoluyla Hindistan vatandaşlığı başvurusu yapmak için 1 yıl boyunca Hindistan’da yaşamış olmalıdır.

**Anne-babasından herhangi bir tanesi veya ikisi 15 Ağustos 1947’den sonra Hindistan’da doğmuş olan herkes Hint kökenli sayılmaktadır.

Kayıt yoluyla Hindistan vatandaşlığı verilebilmesi için başvuranın ilgili formları doldurarak Hindistan’da ikamet ettiği bölgede bulunan Sulh Ceza Hâkimliğine başvurması gerekmektedir. Başvuru işlemlerine başlarken tüm belge ücretlerinin ve harçların ödenmiş olması şarttır. Başvuru işlemlerinin her bakımdan tamamlanması son derece önemlidir. Aksi takdirde eksik işlemlerin tamamlanması için zaman kaybetmeniz söz konusu olacaktır. Yapılan başvurunun ve başvuran kişinin uygun olup olmadığının değerlendirildiği bir rapor Bölge Sulh Ceza Hakimliği tarafından 60 gün içinde Hindistan Merkez Hükümeti yetkililerine gönderilecektir. Başvuru daha sonra 30 gün içinde Hindistan İçişleri Bakanlığı’na iletilir. Her başvuru 1955 ve 1956 Hindistan Vatandaşlık Kanunu’na göre incelenir. Başvuru sahibinin uygunluk kriterlerini yerine getirmediği tespit edilirse, başvuru Hindistan Merkez Hükümeti’ne geri gönderilir. Merkez Hükümeti başvuranla iletişime geçerek eksiklikleri tamamlamasını ister.

Başvuran kendisine bildirilen tüm eksiklikleri yerine getirmek zorundadır. Tüm eksiklikler yerine getirildikten sonra başvuru incelenecek ve kabul edilmesi durumunda başvurana vatandaşlık başvurusunun kabul edildiği bildirilecektir. Başvuran kişi Hindistan vatandaşlığı başvurusu kabul edilene kadar ya da bu konuda karar kendisine bildirilene kadar diğer ülke vatandaşlıklarından çıkmak için herhangi bir başvuru yapmamalıdır. 

4- Vatandaşlığa Alınma Yoluyla Hindistan Vatandaşlığı

Vatandaşlığa alınma yoluyla Hindistan vatandaşlığı başvurusu yapılabilmesi için 12 yıl boyunca Hindistan’da ikamet etmiş olmak ve yasadışı göçmen pozisyonunda olmamak gerekmektedir. 12 yıl hesaplanırken, başvurunun yapıldığı tarihten önceki 12 ay boyunca Hindistan’da ikamet etmek ve 12 aydan önceki 14 yıl içinde de en az 11 yıl boyunca Hindistan’da ikamet etmiş olmak gerekmektedir. Ayrıca 1955 Hindistan Vatandaşlık Kanunu’nda belirtilen diğer uygunluk şartlarının da tam olarak karşılanmış olması gerekmektedir.