İçeriğe geç

İletişim

İngiltere Lise Eğitimi

İngiltere, üniversite eğitiminde olduğu gibi lise eğitiminde de akla gelen ilk ülkelerden bir tanesidir. İngiltere lise eğitimi hem sunduğu eğitimin kalitesi hem de müfredat dışı sosyal, kültürel ve spor etkinlikleri ile ön plana çıkmaktadır. İngiltere’de alınan lise diplomaları dünyanın her yerinde tanınırlığa sahiptir.

İngiltere’de lise eğitimi ile öğrenciler dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alan University of Oxford, University of Cambridge ve Imperial College London gibi üniversitelere geçiş yapma imkanına sahiptir.

İngiltere; tarihi, kültürel zenginlikleri ve dünyanın önde gelen üniversiteleri ile öne çıkmaktadır. Yüzyıllardır süregelen eğitim sistemiyle son dereceli kaliteli liselere sahiptir. Lisede iyi bir eğitim almak iyi bir üniversitenin kapılarını araladığı gibi öğrencilerin kariyer planlarına da yön vermektedir. İngiltere bu noktada liselerinin akademik başarısı ile dünyanın en iyi üniversitelerine açılan bir kapı niteliğindedir.

İngiltere’de lise eğitimi almak ana dil düzeyinde İngilizce öğrenmek anlamına da gelmektedir. Öğrenciler İngilizceyi ana vatanında öğrenme ve pratik etme şansına sahiptir. İngiltere’de lise eğitimi almak isteyen ancak İngilizceleri yeterli seviyede olmayan öğrenciler için hazırlık sınıfları da mevcuttur.

İngiltere’de lise eğitimi alacak öğrenciler İngiliz kültürünü tanıma ve deneyimleme şansını yakalamaktadır. Aynı zamanda dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen yabancı öğrencilerle arkadaşlık ederek de birçok farklı kültürü tanımaktadır. Öğrenciler, İngiltere’de yaşayarak geniş bir vizyona sahip, farklı bakış açıları ve görüşlere açık bir dünya vatandaşı olmaktadır.

İngiltere Lise Eğitim Sistemi

İngiltere lise eğitimi sistemi genel olarak iki aşamadan oluşmaktadır. 

GSCE (General Certificate of Education)

General Certificate of Education temel ders eğitimlerinin verildiği dönemdir. Öğrenciler 14 ila 16 yaşları arasında GCSE programında eğitim almaktadır. İki yıldan oluşan GSCE aşamasında İngilizce, Matematik ve Fen dersleri zorunludur. 
Öğrenciler; İşletme, Spor Bilimleri, Sanat, Fotoğrafçılık, Dizayn ve Teknoloji, Medya, Fransızca gibi dersler ise seçmeli dersler ile A Level seviyesine hazırlanmaktadır. 2 yılın sonunda GSCE programını başarı ile tamamlayan öğrenciler eğitimlerine A Level veya IB düzeyinde devam etmektedir.

A Level (Advanced Level)

A Level (Advanced Level) programı da lise eğitiminin son 2 yılı olarak 2 yıl sürmektedir. A Level sisteminin amacı öğrencileri üniversitede okuyacakları bölümlere hazırlamaktır. 

Öğrenciler A Level programında üniversitede okumak istedikleri bölüme ilişkin 3 veya 4 ders almaktadır. Bu programda derslerin içeriği GCSE programına göre daha ağırdır ve dersler daha akademik bir şekilde işlenmektedir.

A Level düzeyindeki dersler üniversitede tercih edilecek bölümle bağlı olarak özenle seçilmektedir. Örneğin üniversitede Hukuk bölümünde okumak isteyen öğrenciler A Level düzeyinde Politika, Ekonomi ve Sosyoloji derslerini tercih edebilir. Eğer öğrenci üniversitede hangi bölümü okuyacağından emin değilse üniversitelerin çoğu bölümünde istenilen ortak dersleri seçebilir.

IB (International Baccalurate) sisteminde alınan diplomalar da dünyaca tanınıp kabul edilmektedir. Türkiye’de A Level düzeyinde eğitim veren bir okul olmasa da birçok lise International Baccalurate diploması vermektedir. İngiltere’de öğrenciler lise eğitimlerinin sonunda A Level veya IB diploması alarak, aldıkları notlara göre üniversite tercihinde bulunmaktadırlar.

İngiltere Liseleri

İngiltere liseleri; 

 • Özel Lise Hazırlık Okulları,
 • Özel Gündüzlü veya Yatılı Liseler, 
 • Devlet Kolejleri, 
 • Gündüz veya Yatılı Devlet Liseleri olmak üzere 4 gruba ayrılmaktadır. 

İngiliz liseleri okulun türü fark etmeksizin eğitim standartlarının üst düzey olması, yüksek üniversite kabul oranları ile bilinmektedir. İngiltere lise eğitimi ile öğrenciler lise öğrenimi görürken bir yandan da üniversitelere hazırlanmaktadır.

Özel Lise Hazırlık Okulları

Özel Lise Hazırlık Okulları ‘Prep Schools’ olarak bilinen okullardır. 8 ila 13 yaşları arasındaki öğrencilere liseye hazırlık için uygun eğitim programları sunulmaktadır. Bu okullar yerli ve yabancı tüm öğrencileri kabul etmektedir. Özel Lise Hazırlık Okulları genellikle yatılıdır ve konaklamalar genellikle lise kampüsünün içerisinde yer almaktadır.

Özel Gündüzlü veya Yatılı Liseler

‘Independent School’ olarak bilinen Özel Gündüzlü veya Yatılı Liseler devletten finansal destek almamaktadır. İngiliz Hükümeti ve Bağımsız Okullar Birliği tarafından düzenli olarak denetlenen okullarda eğitimin kalitesi üst düzeydir. Bu okullarda sınıf mevcutları az, eğitim müfredatı oldukça zengindir. Yabancı öğrencilere de açık olan bu okullar yüksek kaliteli bir eğitim sunmaktadır. İngiliz eğitim sisteminin en önemli okullarından biri olan okulların İngiliz üniversitelerine geçiş oranı bir hayli yüksektir.

Devlet Kolejleri

Devlet desteği ile eğitim veren Devlet Kolejleri ‘Sixth Form Colleges’ adıyla bilinmektedir. 16 ila 19 yaşları arasında öğrencilere eğitim veren okullarda öğrenci kabullerinde oldukça titiz davranılmaktadır. 

Devlet okulu olmaları sebebi ile sadece üstün başarılı öğrencilere kabul verilmektedir. Aynı zamanda sanat ve spor alanlarında da başarılı olan öğrenciler kabul alabilmektedir. Devlet Kolejleri yüksek üniversite kabulleri ile de bilinmektedir. İngiltere lise eğitimi sistemi içinde yer alan Devlet Kolejlerinde eğitim alan öğrencilerin büyük bir çoğunluğu lise eğitimi sonrasında dünyanın en iyi üniversitelerinden kabul alabilmektedir.

Gündüz veya Yatılı Devlet Liseleri

Gündüz veya Yatılı Devlet Liseleri finansal olarak tamamen devlet tarafından desteklenmektedir. İngiltere’deki diğer lise türlerine göre daha ucuz eğitim veren okullarda yüksek bir eğitim kalitesi mevcuttur. 

İngiltere’de Gündüz veya Yatılı Devlet Liseleri sadece Avrupa Birliği üyesi ülkelerden yabancı öğrenci kabul etmektedir. Dolayısıyla Türk öğrencilerin bu okullarda eğitim alma hakkı bulunmamaktadır.

İngiltere En İyi Lise Sıralamaları

İyi bir lisede eğitim almak iyi bir üniversitede okumak için atılan en önemli adımlardan birisidir. İngiltere liselerinde verilen A Level ve International Baccalaurate programları ile öğrenciler dünyanın en iyi üniversitelerinden kabul alma fırsatı yakalamaktadır. Kaliteli eğitimi ile İngiltere liseleri, yurtdışında lise eğitimi noktasında ön plana çıkmaktadır.

İngiltere’de lise eğitimi tercihi yapacak öğrencilerin akademik başarıları, hedef ve beklentilerine yönelik okul tercihi yapmaları önem taşımaktadır. İngiltere en iyi lise sıralamaları da öğrenci ve velilerin okul tercihi yapmalarında önemli bir role sahiptir.

İngiltere’deki en iyi lise sıralamaları okulun türüne göre değişkenlik göstermektedir. Akademik mükemmellik genellikle bir okul seçiminde en önemli faktör olarak kabul edilmektedir. İngiltere’deki yatılı okullar, eğitimde uzun bir mükemmellik geleneğine sahiptir. Aşağıda yer alan okullar İngiltere’nin en iyi yatılı okulları listesi olup A Level sonuçları baz alınarak sıralanmıştır.

İngiltere en iyi lise sıralamaları

 • Wycombe Abbey School (High Wycombe)
 • Westminster School (London)
 • Brighton College (Brighton)
 • Winchester College (Winchester)
 • Sevenoaks School (Sevenoaks)
 • Queen Ethelburga’s College (York)
 • St Paul’s School (London)
 • Eton College (Windsor)
 • The Faculty of Queen Ethelburga’s (York)
 • Concord College (Shrewsbury)

İngiltere Lise Bölümleri

İngiltere lise eğitimi bölümleri öğrencinin eğitim düzeyine bağlı olarak değişmektedir. İngiltere liseleri GCSE (General Certificate of Education) ve A Level (Advanced Level) adı verilen iki aşamadan oluşmaktadır. Öğrencilerin GCSE ve A Level düzeyinde aldığı derslerin içeriği ve yoğunluğu değişkenlik göstermektedir.

GCSE, üniversiteye geçiş eğitiminin ilk 2 yılını oluşturmaktadır ve bu eğitim düzeyinde öğrenciler temel dersleri almaktadır. GCSE düzeyinde birçok okul aynı metodu izleyerek öğrencilere İngilizce, Matematik ve Bilim (birleştirilmiş veya ayrılmış Biyoloji, Kimya ve Fizik) zorunlu derslerini sunmaktadır. Bu eğitim düzeyinde öğrenciler; Fransızca, Almanca, İşletme Çalışmaları, Müzik, Dizayn ve Teknoloji, Medya Çalışmaları vb. seçmeli derslerinden 4 veya ya da 5 seçmektedir.

2 yıllık GCSE eğitimini tamamladıktan sonra öğrenciler üniversiteye geçiş aşaması olan A Level düzeyinde eğitim almaya başlamaktadır. 2 yıl süren A Level eğitiminin amacı öğrencileri üniversite eğitimine hazırlamaktır.  A Level düzeyinde öğrenciler üniversitede okumak istedikleri bölümle bağlantılı olan dersleri seçmektedir.

A Level dersleri İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda’daki öğrencilerin GCSE düzeyinden sonra aldığı derslerdir. GCSE dönemi ile kıyaslandığında A Level düzeyinde alınan derslerin zorluğu artmaktadır. Öğrenciler 3 ila 5 arasında bir ders tercihi yapmaktadır. İngiltere lise eğitimi kapsamında A Level düzeyinde alınan dersler öğrencilerin üniversitede okumak istedikleri bölümle ilişkili olacağı için oldukça büyük bir öneme sahiptir.

Öğrencilerin üniversitede başvuru yaptıkları bölüme göre A Level düzeyinde birtakım kolaylaştırıcı dersler alınması beklenmektedir. Örneğin üniversitede Eczacılık okumak isteyen öğrenciler Kimya ve Matematik, Fizik ve Biyoloji derslerinden en az birini seçmelidir. Kolaylaştırıcı dersler; Biyoloji, Kimya, İngilizce, Modern ve Klasik Diller, Coğrafya, Tarih, Matematik, Fiziktir.

İngiltere Lise Eğitimi Süresi

Türkiye’deki 4 yıllık sistemden farklı olarak İngiltere lise eğitim süresi değişkenlik göstermektedir. İngiltere lise eğitimi GCSE ve A Level/IB olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.

GCSE (General Certificate of Education) adı verilen sistemde öğrencilere temel ders eğitimleri verilmektedir. İlk aşama olan 2 yıllık GCSE sürecini tamamlayan öğrenciler A Level (Advanced Level) veya IB (International Baccalurate) düzeylerinde eğitim almaya devam etmektedir. İkinci aşama olan A Level veya IB programları da 2 yıl sürmektedir. Bu programlarda öğrencilere üniversiteye hazırlık eğitimi verilmektedir. Öğrenciler üniversitede okumak istedikleri bölümle ilişkili dersler seçmektedir.

İngiltere’de lise eğitimi almak isteyen Türk öğrenciler 8. sınıfı tamamladıktan sonra İngiltere’de 2 yıl süren GCSE eğitimine başlayabilmektedir. Öğrenci eğer Türkiye’de 9. sınıfı tamamladıysa da iyi bir not ortalamasına sahipse 1 yıllık hızlandırılmış GCSE programına başlayabilir. Daha sonra ise A Level düzeyinde lise eğitimine devam edebilir. A Level programına başlamak içinse öğrencinin 10. sınıfı tamamlamış olması gerekmektedir.

İngiltere liselerinde 1 eğitim yılı 3 dönemden oluşmaktadır. Eğitimler Eylül ayında başlayıp Temmuz ayında sona ermektedir.

İngiltere Lise Eğitimi Başvuru Şartları

İngiltere’de lise başvurusu yapacak Türk öğrencilerin öncelikle Türkiye’de kaçıncı sınıfı tamamladığına bakılmaktadır. Öğrencinin tamamladığı sınıfın düzeyine bağlı olarak öğrenciden istenilecek evrak ve sınavlar değişebilmektedir.

İngiltere’de lise eğitimi almak isteyen yabancı öğrenciler için birtakım İngiltere lisesi başvuru şartları bulunmaktadır. Başvuru şartlarının öğrencilerin başvuru yapacakları liseye göre değişmesi ile birlikte belirli şartlar her okulda geçerlidir. Genel itibari ile İngiltere’deki liselerin ilk baktıkları kriterler öğrencilerin akademik başarıları ve İngilizce dil seviyeleridir.

İngiltere’de lise başvurusu yapacak öğrencilerin öncelikle iyi not ortalamalarına sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru yapacak öğrencilerin 100 üzerinden 80 ve üzeri not ortalamasına sahip olmaları beklenmektedir.

İngiltere’de lise okumak isteyen yabancı öğrencilerin istenilen minimum İngilizce seviyesine sahip olmaları gerekmektedir. İngiltere’deki liseler İngilizce dil yeterliliği için IELTS sınav sonucu talep etmektedir. Öğrencilerin başlayacakları eğitimin düzeyine göre GCSE düzeyi için IELTS sınavından en az 4.5, A Level içinse en az 5.5 puan almaları gerekmektedir.

İngiltere’deki bazı özel liseler yabancı öğrencilerden UKiset sınavına girip geçerli bir not almalarını da isteyebilmektedir. UKiset (Independent School’s Entry) sınavı ile yabancı öğrencilerin İngiltere lise eğitimi sistemine uygunluğu ölçülmektedir. Bu sınavda öğrencilerin hem akademik hem de İngilizce yeterliliği test edilmektedir. İngilizce, Matematik, problem çözme ve analitik düşünme gibi konulara yönelik sorular bulunmaktadır.

İngiltere Lise Eğitimi Başvurusu Gerekli Evrak Listesi

İngiltere’de lise eğitimi başvurusu yapacak yabancı öğrencilerden çeşitli başvuru evrakları istenmektedir. Öğrencilerin başvuru yapacakları okula göre istenilen evraklar değişiklik gösterebilir. Ancak genel itibari ile İngiltere lise başvurusu gerekli evrak listesi aşağıdaki gibidir:

 • Önceki eğitim kurumundan alınmış diploma ya da mezuniyet belgesi
 • Önceki eğitim kurumundan alınmış not dökümü/transkript
 • İngilizce yazılmış akademik referans mektupları (öğrenciyi akademik olarak gözlemleme şansı olmuş öğretmenler tarafından yazılmış, öğrencilerin akademik başarıları ve kişilik özeliklerinin anlatıldığı mektuplardır)
 • İngiltere eğitim vizesine başvuracak öğrencinin akademik geçmişi, gelecek planları ve İngiltere’de lise eğitimi almak istemesinin nedenlerinin anlatıldığı İngilizce motivasyon mektubu
 • İngilizce dil yeterliliğini kanıtlayan IELTS sınav sonuç belgesi
 • Öğrencinin başvuru yapacağı liseye bağlı olarak UKiset sınav sonuç belgesi

Not: İngilizce olmayan belgelerin İngilizce tercümeleri gerekmektedir.

İngiltere Lise Eğitimi Fiyatları

İngiltere’de lise başvurusunda öğrenci ve ailelerin yıllık eğitim ücretleri ve konaklama ve yaşam masraflarını da göz önünde bulundurarak okul tercihi yapması gerekmektedir. İngiltere lise eğitimi fiyatları diğer ülkelerle kıyaslandığında daha pahalı olsa da İngiltere liseleri eğitimin kalitesi ile Türk ailelerin oldukça dikkatini çekmektedir.

İngiltere lise eğitimi süresi yaklaşık 10 ay olup toplamda 3 akademik dönemden oluşmaktadır. İngiltere lise fiyatları da dönemlik olarak ücretlendirilmektedir. İngiltere lise eğitimi fiyatları öğrencilerin eğitim alacağı okulun türüne göre değişkenlik göstermektedir. 

İngiltere’de lise okuyacak Türk öğrenciler genellikle Özel Gündüzlü veya Yatılı Liselerde eğitim almaktadır. Hem İngiliz hem yabancı öğrencilere eğitim veren özel liselerin yıllık ücretleri genellikle 25.000 ila 45.000 GBP arasında değişkenlik göstermektedir.

Türk öğrencileri kabul eden diğer bir İngiliz lise türü de Devlet Kolejleridir. Devlet Kolejleri sadece akademik olarak üstün başarı sağlayan öğrencilere kabul vermektedir. Devlet desteği ile eğitim veren okullarda yıllık eğitim ücretleri 15.000 ila 20.000 GBP arasında değişmektedir.

Tamamen devlet desteği ile eğitim veren Gündüz veya Yatılı Devlet Liseleri sadece Avrupa Birliği üyesi ülkelerden yabancı öğrenci kabul etmektedir. Bu okullar Türk öğrencileri kabul etmemektedir.

İngiltere Lise Eğitimi Değişim Programı

İngiltere’de lise başvurusu yapacak öğrenci ve ailelerin aklına takılan bir diğer konusu ise İngiltere lise değişim programı olup olmadığıdır. 
Türkiye ve İngiltere arasında resmi bir lise değişim programı bulunmamaktadır. Ancak 14 ila 18 yaşları arasındaki Türk öğrenciler diledikleri takdirde İngiltere’de lise eğitimi alma imkanına sahiptir.

Türk öğrenciler İngiltere’de 1 veya daha uzun yıl lise eğitimi alabilmektedir. Öğrenciler İngiltere’deki lise eğitiminin sonunda Türkiye’ye dönmek isterlerse sene kaybı yaşamadan eğitimlerine devam edebilmektedir. 

İngiltere’de lise eğitimi almak öğrencilerin hem akademik hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlamaktadır. İngiltere lise eğitimi ile öğrenciler ana dil düzeyinde İngilizce öğrenme fırsatı yakalamaktadır. Aynı zamanda öğrenciler aldıkları kaliteli eğitim ile dünyanın en iyi üniversitelerine girme imkanına sahiptir.

İngiltere lise programları öğrencilerin kişisel gelişimlerine de olumlu olarak yansımaktadır. 1 veya daha uzun süre İngiltere’de eğitim almak öğrencilerin özgüvenlerinin gelişmesi için oldukça etkilidir. 

Öğrenciler kendi ayakları üzerinde durabilmeyi, karşılaştıkları problemlerle mücadele etmeyi öğrenmektedir. Birçok farklı kültürü tanıma şansı yakalayan öğrencilerin bakış açıları da gelişmektedir.

İngiltere Lisesi YÖK Denkliği

Eğitim kalitesinin üst düzey olduğu İngiltere liselerinin öğrencilere sağladığı birçok avantajı bulunmaktadır. İngiltere’de eğitim almak isteyen Türk öğrenciler İngiltere lisesi YÖK denkliği olup olmadığını da merak etmektedir. İngiltere’de lise eğitimi alan öğrencilerin denklik işlemleri YÖK tarafından değil MEB tarafından sağlanmaktadır.

Denklik; İngiltere’de alınan lise transkript, karne, diploma, öğrenim belgesi gibi belgelerin Türkiye’deki lise eğitiminde hangi sınıf, alan, dal veya bölüme eş değer olduğunun tespitidir. 

Denklik işlemleri İngiltere’de alınan belgelerin asılları ile Türkiye’de il milli eğitim müdürlüklerine başvurularak yapılmaktadır. İngiltere’de ise başvurular eğitim müşavirliği veya ataşeliklerde yapılmaktadır.

İngiltere’de alınan lise diplomaları denkliği Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilmektedir. Denklik işlemleri İngiltere’de alınan transkript, karne, öğrenim belgesi, ayrılma belgesi, sertifika, geçici mezuniyet belgesi ve diploma gibi belgelerin asılları ile yapılmaktadır. Öğrencilerin ibraz ettiği belgeler incelenerek başarılı olduğu ders sayısı ve içeriği birlikte değerlendirilerek Türkiye’de uygun lise, bölüm veya dala denklik işlemi yapılır.

İngiltere’de lise okuyan öğrenciler bir dönem veya bir öğretim yılı eğitim aldıktan sonra Türkiye’de sene kaybetmeden devam edebilmektedir. Öğrenciler Türkiye’ye döndüklerinde İngiltere’de aldıkları dersleri saydırarak eğitimlerine devam etmesi mümkündür.

İngiltere’de alınan lise diplomaları uluslararası geçerliliğe sahiptir. İngiltere’de alınan lise diplomalarının Türkiye’de denkliğinin sağlanması için Milli Eğitim Bakanlığı iki şekilde sağlanmaktadır. Öğrencilerin denklik için ya 3 A level ve 1 GCSE düzeyinde ya da 2 A level ve 3 GCSE düzeyinde konuyu başarı ile tamamlamış olması gerekmektedir.

İngiltere Lise Eğitimi Konaklama Seçenekleri

İngiltere’de öğrencinin öğrenim göreceği eğitim kurumuna bağlı olarak farklı konaklama seçenekleri bulunmaktadır. İngiltere liseleri; Özel Lise Hazırlık Okulları, Özel Gündüzlü veya Yatılı Liseler, Devlet Kolejleri, Gündüz veya Yatılı Devlet Liseleri olmak üzere 4 gruba ayrılmaktadır.
Türkiye’den İngiltere’ye lise eğitimi için gidecek öğrencilerin Gündüz veya Yatılı Devlet Liseleri hariç diğer okullarda eğitim alma hakkı bulunmaktadır.

İngiltere lise eğitimi konaklama seçenekleri öğrencilerin eğitim alacakları lisenin kampüs olanaklarına göre değişkenlik göstermektedir. Eğer öğrencinin eğitim alacağı lise kampüs içerisinde kendi yurduna sahipse öğrenciler okulun yurdunda konaklamak zorundadır. 

Eğer öğrencinin eğitim alacağı okulun kampüs içerisinde bir yurdu yoksa da aile yanında konaklamak zorundadır.
Lise eğitimi için İngiltere’ye gidecek Türk öğrenciler genellikle özel yatılı okullarda eğitim almayı tercih etmektedir. Yatılı okullar öğrencilere okul kampüsü içerisinde yurt konaklaması hizmeti sunmaktadır. 

Yurt konaklamalarının en büyük avantajı öğrencilerin sosyalleşmelerine katkı sağlamasıdır. Yapılan etkinlikler sayesinde öğrenciler farklı kültürlerden arkadaşlar edinmektedir. Yurtlarda tek veya paylaşımlı oda seçenekleri sunulmaktadır ve öğrencilerin yemekleri yurtlar tarafından hazırlanmaktadır.

Devlet kolejlerinde eğitim alacak öğrenciler ise okullar tarafından belirli kriterlere göre seçilen ailelerin yanında konaklamakladır. Devlet tarafından sık sık denetlenen aileler seçilmiş ailelerdir.
Aile yanında konaklamanın en büyük avantajı öğrencilerin İngiliz kültür ve yaşam tarzını birebir tecrübe edebilmesidir. Aile yanı konaklamalarda öğrenciye ait bir oda tahsis edilmekte ve 3 öğün yemekleri aileler tarafından hazırlanmaktadır.

İngiltere’de Lise Eğitimi Masrafları

İngiltere’de lise eğitimi planlayan öğrenciler için eğitim ücretleri karar aşamasında önemli bir role sahiptir. Lise eğitim ücretlerinin yanı sıra İngiltere’de yaşam masrafları da öğrenci ve aileler tarafından merak edilen diğer bir konudur.

İngiltere’de lise eğitimi alacak öğrencilerin konaklamaları aile yanı ve yurt konaklamaları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Yatılı liselerde eğitim gören öğrenciler okulun kampüsü içerisinde yer alan yurtlarda kalmaktadır. 

Okula yürüme mesafesinde yer alan yurtlarda öğrencilerin yemekleri yurtlar tarafından hazırlanmaktadır. Aile yanında konaklayan öğrencilerin yemekleri ise birlikte kaldıkları aileler tarafından hazırlanmaktadır. Dolayısıyla İngiltere’de lise eğitimi alacak öğrencilerin ekstra bir yemek masrafı bulunmamaktadır.

Eğitim ve konaklama ücretleri genellikle yıllık olarak ödenmektedir. Yaşam masrafları denildiği zaman öğrencilerin katılacağı sosyal, kültürel ve spor etkinlikleri için yapacağı harcamalar akla gelmektedir. 

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda İngiltere’de lise eğitimi alacak öğrenciler için ekstra aktivite ve geziler için aylık 400 ila 500 GBP cep harçlığı yeterli olmaktadır. Aylık cep harçlığı ortalaması öğrencinin harcama alışkanlıklarına göre de değişkenlik göstermektedir.

İngiltere Lise Eğitimi Vizesi

İngiltere’de lise eğitimi alacak Türk vatandaşları İngiltere lise eğitimi vizesi başvurusu yapmaları gerekmektedir. İngiltere’de lise eğitimi alacak öğrencilerin başvuru yapması gereken vize kategorisi çocuk öğrenci vizesidir. Çocuk öğrenci vizesi 4 ila 17 yaşları arasında olan, İngiltere’de bağımsız eğitim kurumlarından kabul almış öğrenciler için geçerli olan vize kategorisidir.

İngiltere çocuk öğrenci vizesi başvurusu yapacak öğrencilerin öncelikle İngiltere’deki bir okuldan koşulsuz kabul mektubu alması gerekmektedir. İngiltere çocuk öğrenci vize kategorisi başvurusu için öncelikle Birleşik Krallık resmi sayfasında yer alan online başvuru formu doldurulmalı ve başvuru ücreti ödenmelidir. 

Daha sonra ise öğrencilerin parmak izi randevusu almaları gerekmektedir. Öğrencilerin vize başvurusu için hazırladıkları gerekli evraklar ile konsolosluk tarafından yetkilendirilmiş vize başvuru merkezine şahsen gitmeleri gerekmektedir. İngiltere çocuk öğrenci vizesi başvuruları eğitim tarihinden en erken 3 ay önce yapılmaktadır. Bu vize kategorisi genellikle 3 hafta içerisinde sonuçlanmaktadır.

İngiltere lise eğitimi vizesi hakkında bilgi almak, ya da gerekli evrak listelerine ulaşmak için İngiltere vizesi sayfamızı ziyaret edebilir veya 0 382 213 86 60 telefon numaramızdan UDK Dil Kursu uzmanlarımıza ulaşabilirsiniz.