İçeriğe geç

İletişim

Türk Vatandaşlığının Evlilik Yoluyla Kazanılması

Değerli ziyaretçimiz, Türk Vatandaşlığının Evlilik Yoluyla Kazanılması sayfamıza hoş geldiniz. 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanununda 16. Madde, Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması şartlarını içermektedir. Bu kanun ve kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik, bir Türk vatandaşıyla evli durumda bulunan yabancı uyruklu kişilerin, vatandaşlık başvuru şartlarını, usul ve esasları içermektedir.

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşı Olma Şartları

İlk olarak, bir Türk vatandaşı ile evlilik yapmak, yabancı uyruklu kişiye doğrudan Türk vatandaşı olma hakkı doğurmamaktadır. Evlilik, yabancı uyruklu kişiye Türkiye’de ikamet etme hakkı da vermemektedir. Bunların tamamı birbirlerinden ayrı süreçlerdir ve doğru şekilde yönetilmelidir. Evlilik yolu ile Türk vatandaşı olma şartları 5901 Sayılı Vatandaşlık Kanununda 16. maddede düzenlenmiştir. İlgili kanunun metni gereğince, yabancı uyruklu kişinin, Türkiye vatandaşı eşi üzerinden vatandaş olabilmesi için aşağıdaki şartlara uygun olması gerekmektedir:

 • Türk vatandaşlığı başvurusunda bulunacak olan yabancı uyruklu kişinin, en az 3 yıldan beri bir Türk vatandaşı ile evli olması ve bu evliliğin devam ediyor olması gereklidir.
 • Eşlerin aile birliği içerisinde yaşıyor olması gereklidir.
 • Yabancı kişinin, evlilik birliğine aykırı faaliyetlerde bulunmuyor olması gereklidir.
 • Yabancı kişinin, kamu güvenliğini tehdit eden bir halinin bulunmaması gereklidir.

Yabancı uyruklu kişiler, yukarıdaki şartları taşımaları halinde yerleşim yerlerinde bulunan valiliklere, ilgili vatandaşlık başvurusunda bulunabilir. Başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin vefat etmesi durumunda, yukarıdaki 2. sıradaki şart, yani eşlerin aile birliği içinde yaşıyor olması şartı aranmamaktadır. Yabancı kişi eğer diğer şartları taşıyor ise, Türk vatandaşı olabilir. Bununla birlikte, evlenme ile Türk vatandaşlığı kazanan yabancı kişiler, evliliğin iptaline karar verilmesi halinde eğer evlenmede iyi niyetli iseler, Türkiye vatandaşlığını muhafaza etmeye devam ederler.

Evlilik ile Türk Vatandaşlığı Başvurusu Gerekli Evraklar

Türk vatandaşlığının evlilik yoluyla kazanılması için yapılan başvuruda dosya hazırlanmalı ve tüm evraklar eksiksiz olarak sunulmalıdır. Bu başvuruda istenilen belgeler aşağıda yer almakla birlikte, başvuru sahibinin şahsi durumuna göre değişebilecek ya da eklenebilecek evraklar da bulunabilir. Bu sebeple başvurunuzu UDK Dil Kursu uzmanları aracılığıyla ilerletmenizi tavsiye ederiz. Gerekli evraklar:

 • Eksiksiz bir şekilde doldurulmuş Türk vatandaşlığı başvuru formu.
 • Başvuru için talebi ve eğer varsa aktarılmak istenen hususları belirten talep dilekçesi.
 • Kişinin Türk vatandaşı eşinin nüfus cüzdanının fotokopisi.
 • Başvuru sahibinin pasaport ya da buna benzer belgesinin noter onaylı Türkçe tercümeli şekilde nüshası.
 • Yabancı uyruklu eşin doğum belgesinin Türkçe tercümesi noter onaylı nüshası.
 • Kişilerin evlilik cüzdanı fotokopisi ibraz edilmelidir
 • Formül B Uluslararası evlilik kaydı.
 • Yerleşim yeri Türkiye içerisinde olan yabancı kişiler için en son aldıkları ikamet izni ve mevcutsa önceki ikamet izinlerinin fotokopileri
 • Eşlerin aile birliği içerisinde yaşadığını gösteren belgeler (kira sözleşmesi, fatura, banka hesabı vb. gibi evraklar kabul edilmektedir.
 • Son 6 ay içerisinde çekilmiş olan, standartlara uygun, beyaz fonlu biyometrik fotoğraf.
 • Yabancı uyruklu kişi hakkında herhangi bir suç nedeni ile kesinleşmiş bir mahkeme kararı var ise bu kararın noter onaylı örneği.
 • Vatandaşlık başvurusu hizmet bedelinin ilgili vezneye yatırıldığını gösterir belge.

Evlilik ile Türk Vatandaşlığı Usul ve Esasları

5901 sayılı vatandaşlık kanunu uygulanışına ilişkin yönetmelikte, başvuru sonrası müracaat makamları tarafından başvurunun işleme alınması ve vatandaşlığın kazanılması ile ilgili usul ve esaslardan bahsedilmektedir. Bu kanunda 16. maddede sayılan şartları yaşıyan kimseler, evlenme yolu ile Türk vatandaşlığı başvurusu yapma hakkı kazanabilirler. Başvuruda bulunan yabancı uyruklu kişi hakkında başvuru makamları tarafından inceleme yapılır. Bu incelemenin sonuçta aşağıdaki sonuçlar görülmüş ise kişinin başvurusu kabul edilmez ve kendisine gerekli bilgi verilir:

 • Bir Türk vatandaşı ile en az 3 yıldan beri evli olmadığı anlaşılır ise.
 • Söz konusu evliliğin boşanma ya da vatandaşlık müracaatı tarihinden önce Türk vatandaşı eşin ölümü gibi bir nedenle son bulduğu anlaşılır ise.
 • Başvuru sahibinin herhangi bir suçtan dolayı yargılanma sürecinde olduğu veya hükümlü ya da tutuklu olduğu anlaşılır ise.
 • Yukarıda detaylı bir şekilde belirttiğimiz, yönetmelikte 26. madde uyarınca istenmekte olan Türk vatandaşlığı başvuru evraklarını ibraz edemediği anlaşılır ise.

Not: Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişinin eşi, sonradan Türk vatandaşlığı kazanmış biriyse, evlilikte geçirdikleri sürenin hesaplanmasında kişinin Türk vatandaşlığı kazanma tarihi esas alınmaktadır.

Yurt İçinden Yapılacak Başvuru Koşulları

Türk vatandaşlığı başvurusu yapacak olan ve Türkiye’de yaşıyor olan kişiler hakkında yapılacak işlemlerde bir takım usul ve esaslar bulunmaktadır. Başvuru için gerekli şartları taşıdığı anlaşılan yabancı uyruklu kişi hakkında dosya düzenlenir ve emniyet müdürlüğünden yabancı hakkında soruşturma yapması istenir. Bu soruşturmada emniyet müdürlüğü, aşağıdaki hususları araştırmaktadır:

 • Başvuru sahibi yabancı uyruklu kişi ve Türk eşinin aile birliği içinde yaşayıp yaşamadığı kontrol edilir.
 • Başvuru sahibinin evlilik birliği ile bağdaşmayacak şekillerde davranıp davranmadığı kontrol edilir. Örneğin fuhuş yapmak ve fuhuşa aracılık etmek vb. gibi davranışlarının olup olmadığı incelenir ve bununla ilgili görüşler belirtilir.
 • Başvuru sahibi kişinin, Türk vatandaşlığını kazanmasında güvenlik ve kamu düzeni bakımlarından engel teşkil edecek bir halin bulunup bulunmadığı kontrol edilir.

Bu yukarıdaki hususlar araştırılır ve oluşan kanaat olumlu ya da olumsuz şekilde, soruşturma formuna detaylı ve açık bir şekilde yazılır. Bu soruşturma formuna, soruşturmaya ilişkin tutulan tutanaklar da eklenir. Soruşturması emniyet müdürlüğünce tamamlanan başvuru sahibi yabancı kişinin dosyası il müdürlüğüne iade edilmektedir. Bunun sonrasında dosya, gerekli diğer incelemeler ve araştırmalar yapılmak üzere il müdürlüğünce komisyon birimine gönderilir. Türk vatandaşlığının evlenme ile kazanılmasında komisyon tarafından tamamlanacak işlemler ve uygulanacak esaslar ise şunlardır:

 • Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı ve eşi, komisyon tarafından ayrı ayrı ve birlikte mülakata tabi tutulmak suretiyle evliliğin gerçek bir evlilik ya da Türk vatandaşlığını kazanmak amacıyla yapılmış bir evlilik olup olmadığı araştırılır.
 • Mülakat sonucunda oluşan kanaat evlenme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin mülakat formuna yazılır. İl müdürlüğünce dosya karar alınmak üzere Bakanlığa gönderilir.

Yurt Dışından Yapılacak Başvuru Koşulları

Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen ve ilgili başvuru için tüm gerekli şartları taşıyan yabancı kişi adına yukarıda detaylı bir şekilde belirtmiş olduğumuz belgelerden oluşan bir dosya düzenlenir. Yurt dışı başvurularında gerekli evraklar Türkiye’ye göre farklılık gösterebilmektedir. Bu durum, ülkeden ülkeye değiştiğinden ötürü sayfamızda tüm ülkeler için gerekli evraklardan oluşan listeleri sunmamız mümkün değil, ancak Vize Merkezleri uzmanları size detaylı evrak listesinin ulaştırılması konusunda yardımcı olacaktır.

Başvuru sonrasıi, konsolosluk işlemlerinden sorumlu olan muavin konsolos ya da kendisinden daha üst yetkili biri tarafından yabancı uyruklu kişi ve eşi hem ayrı ayrı hem de birlikte, evliliklerinin gerçek bir evlilik ya da Türk vatandaşlığını kazanmak için yapılmış göstermelik bir evlilik olup olmadığının tespiti için mülakata tabi tutulurlar. Bu mülakatın sonucunda oluşan kanaat, olumlu ya da olumsuz şekilde, detaylı ve açık bir biçimde evlenme ile Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişinin mülakat formuna yazılır. Yabancı kişinin / kişilerin bulunduğu devletin kanunları eğer izin veriyor ise sabıka kaydı da istenir ve yabancı kişinin Türk vatandaşı eşi ile evlilik kayıylarının o devletin resmi makamlarda bulunup bulunmadığı konusu araştırılarak elde edilen bilgiler ila belgeler kişinin dosyasına eklenir ve son kararın alınması üzere Bakanlığa gönderilir.

Türk Vatandaşlığı başvurusu ne kadar sürede sonuçlanır?

Türk vatandaşlığı başvurularında işlemlerin hızlı bir şekilde ilerlemesi dosyanın tam ve doğru bir şekilde hazırlanmasına bağlıdır. Vatandaşlık başvurularında verilen tüm bilgi ve belgelerinin eksiksiz olması ve gerçeğe aykırı olmaması gerekmektedir. Bu bilgi ve belgelerdeki aksaklıklar, işlemin devamında idare tarafından temin edilmeye çalışılmasına yol açacağı için başvuru sürecinin normalden daha yavaş ilerlemesine sebep olacaktır.

Türkiye vizesi, Türkiye e-vize, kısa dönem ikamet, süresiz (uzun dönem) ikamet, yabancıların Türkiye’deki evlilik işlemleri, aile ve öğrenci oturum izni, çalışma izni, Türk vatandaşlığı ve deport (sınır dışı) işlemleriniz için bize 0212 706 61 59 numaralı telefonumuzdan ulaşabilir, uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz. Ayrıca tüm iletişim bilgilerimizden de bizlere ulaşabilirsiniz.