İçeriğe geç

İletişim

Polonya Vizesi için Gerekli Evraklar

Tüm Vize Türleri için Ortak Evraklar

Pasaport (lar): Son 10 yıl içinde düzenlenmiş, geçerlilik tarihinin bitişine 6 aydan fazla süre olan ve en az karşılıklı 2 sayfası boş olan geçerli pasaport. Varsa eski pasaportlar da başvuru dosyanıza eklenmelidir.

Sigorta Poliçesi: 30.000 € teminatlı, tüm Schengen bölgesini kapsayan ve seyahat tarihlerinde geçerli olan orijinal seyahat sağlık sigortası.

2 Adet Biyometrik Fotoğraf: 35×45 ölçülerinde, son 6 ay içinde çekilmiş. (üzerinde dijital olarak düzenleme yapılan fotograflar kabul edilmemektedir). Fotoğraf, yüzü tam olarak göstermelidir. Sade, eşit bir şekilde aydınlatılmış ve açık bir fona sahip olmalıdır.

Ulaşım Rezervasyonu: İsime düzenlenmiş gidiş-dönüş tarihlerini gösteren uçak veya diğer ulaşım aracı rezervasyonları ve varsa diğer kanıtlayıcı belgeler.

Konaklama Rezervasyonu: İsime düzenlenmiş Polonya’da kalış sürelerini kapsayan otel rezervasyonu belgesi. Aile ziyareti veya firma misafirhanesi gibi bir sponsor tarafından sağlanıyorsa bu durumu bildiren belgeler.

Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örnegi: Anne, baba, var ise eş, çocuklar ve ikamet bilgileri gözükecek (orijinal belgenin gösterilmesi zorunludur). Belge nüfus müdürlüklerinden veya e-devlet üzerinden barkodlu olarak alınmalıdır.

Banka Hesap Özeti: Son 3 aylık maaş hesap hareketliliğini içeren en az 15.000 TL bakiyesi bulunan, kaşeli, ıslak imzalı ve banka imza sirküleriyle birlikte ibraz edilmelidir.

Kimlik Fotokopisi: Kimliğin önlü arkalı fotokopisi.

Başvuru sahibi reşit değilse / 18 yaşın altındaysa ve yalnız veya sadece bir ebeveyn ya da yasal vasi ile seyahat ediyorsa; Ebeveyninden noter tasdikli muvafakatname (seyahat eden ebeveyn evli değil ise veya ebeveynlik yetkisi sadece kendisindeyse bu koşul aranmayacaktır, orijinal belgenin gösterilmesi zorunludur).

Turistik Vize

Başvuru sahibi çalışan veya iş yeri sahibi ise:
İşveren mektubu ve/veya izin onayı (İngilizce, orijinal, kaşeli, ıslak imzalı)
SGK (sosyal güvenlik) işe giriş bildirgesi ve barkodlu SGK “hizmet dökümü” ve son 3 ayın maaş bordrosu
Şirketin ticaret odasındaki kaydı (son 6 ay içinde alınmış olan faaliyet belgesi) ve ticaret sicil gazetesinin kopyası.
Vergi levhası ve imza sirküleri.

Başvuru sahibi devlet memuru ise:
Çalışma Belgesi
Maaş bordrosu (3 aylık)
Talep edilen vize süresini kapsayan resmi izin belgesi
Resmi kurum görev kimlik kartının önlü – arkalı  fotokopisi

Başvuru sahibi çiftçi ise: 
Bağlı oldugu ziraat odası tarafından verilmiş çiftçi belgesi (orijinal belgenin gösterilmesi zorunludur)

Başvuru sahibi öğrenci ise: 
Öğrenci Belgesi (orijinal belgenin gösterilmesi zorunludur)
Seyahat masraflarının nasıl karşılanacağını gösterir belgeler.
Son 3 aya ait şahsi banka hesap dökümü. Polonya’daki her gün x 50 € olarak hesaplanmalı (bankadan kaşeli ve imzalı)(orijinal belgenin gösterilmesi zorunludur).

Ticari Vize

Firmanıza gönderilmiş yazışma veya davetiye (kaşeli, imzalı)
Fuara katılacaksa giriş kartı veya katılıma ilişkin resmi belgeler.

Başvuru sahibi çalışan veya iş yeri sahibi ise:
İşveren mektubu ve/veya izin onayı (ingilizce, orijinal, kaşeli, ıslak imzalı)
SGK (sosyal güvenlik) işe giriş bildirgesi ve barkodlu SGK “hizmet dökümü” ve son 3 ayın maaş bordrosu.
Şirketin ticaret odasındaki kaydı (son 6 ay içerisinde alınmış olan faaliyet belgesi) ve ticaret sicil gazetesinin kopyası.
Vergi levhası ve imza sirküleri.

Başvuru sahibi çiftçi ise:

Bağlı olduğu ziraat odası tarafından verilmiş çiftçi belgesi (orijinal belgenin gösterilmesi zorunludur).

Aile ve Arkadaş Ziyareti Vizesi

Son 3 yılda alınmış Schengen vizesi yoksa, Polonya’daki belediyeden alınan resmi davetiyenin orijinali, eğer varsa Polonya’daki kişi tarafından yazılmış, imzalanmış davetiye ve davet eden kişiye ait bilgilerin bulunduğu pasaport fotokopisi.

Davet eden kişi ile akrabalık bağını kanıtlayan belge (nüfus kayıt örneği)

Başvuru sahibi öğrenci veya çalışmıyor ise; ve kendi banka hesabı yoksa, aileden biri ya da başka biri sponsor oluyor ise; o kişiden alınan noter onaylı taahhütname ve o kişinin seyahat masraflarını karşılamaya yetecek bakiyeli, güncel banka hesabı

Seyahat masraflarının nasıl karşılanacağını gösterir belgeler. 

Son üç aylık hesap hareketlerini gösterir şahsi banka hesap dökümü. (bankadan kaşeli ve imzalı) (orijinal belgenin gösterilmesi zorunludur)

Başvuru sahibi çalışan ise:
İşveren mektubu ve/veya izin onayı (ingilizce, orijinal, kaşeli, ıslak imzalı)
SGK (sosyal güvenlik) ise giriş bildirgesi ve barkodlu SGK “hizmet dökümü” ve son 3 ayın maaş bordrosu.
Şirketin ticaret odasındaki kaydı (son 6 ay içerisinde alınmış olan faaliyet belgesi) ve ticaret sicil gazetesinin kopyası.
Vergi levhası ve imza sirküleri.

Başvuru sahibi devlet memuru ise:
Çalışma Belgesi
Maaş bordrosu (3 aylık)
Talep edilen vize süresini kapsayan resmi izin belgesi
Resmi kurum görev kimlik kartının önlü – arkalı  fotokopisi

Başvuru sahibi sirket sahibi ise:
Şirketin ticaret odasındaki kaydı ve ticaret sicil gazetesinin kopyası.
Vergi levhası ve imza sirküleri.

Başvuru sahibi çiftçi ise:
Bağlı oldugu ziraat odası tarafından verilmis çiftçi belgesi (orijinal belgenin gösterilmesi zorunludur).

Başvuru sahibi öğrenci ise:
Öğrenci Belgesi (orijinal belgenin gösterilmesi zorunludur).

Kültürel ve Sportif Faaliyet Vizesi

Polonya’daki kurumdan, organizasyondan ya da spor kulübünden kişiye düzenlenmiş imzalı kaşeli davetiye.

Başvuru sahibi çalışan ise:
İşveren mektubu ve/veya izin onayı (İngilizce, orijinal, kaşeli, ıslak imzalı)
SGK (sosyal güvenlik) ise giris bildirgesi ve barkodlu SGK “hizmet dökümü” ve son 3 ayın maaş bordrosu.
Sirketin ticaret odasındaki kaydı (son 6 ay içerisinde alınmış olan faaliyet belgesi) ve ticaret sicil gazetesinin kopyası.
Vergi levhası ve imza sirküleri.

Başvuru sahibi devlet memuru ise:
Çalışma Belgesi
Maaş bordrosu (3 aylık)
Talep edilen vize süresini kapsayan resmi izin belgesi
Resmi kurum görev kimlik kartının önlü – arkalı  fotokopisi

Başvuru sahibi şirket sahibi ise:
Şirketin ticaret odasındaki kaydı (son 6 ay içerisinde alınmış olan faaliyet belgesi) ve ticaret sicil gazetesinin kopyası.
Vergi levhası ve imza sirküleri.

Başvuru sahibi çiftçi ise:
Bağlı olduğu ziraat odası tarafından verilmiş çiftçi belgesi (orijinal belgenin gösterilmesi zorunludur).

Başvuru sahibi öğrenci ise:
Öğrenci Belgesi (orijinal belgenin gösterilmesi zorunludur).
Seyahat masraflarının nasıl karşılanacağını gösterir belgeler; Son 3 aya ait şahsi banka hesap dökümü; Polonya’daki her gün x 50 € olarak hesaplanmalı (bankadan kaşeli ve imzalı) (orijinal belgenin gösterilmesi zorunludur)

Eğitim Vizesi

Polonya’daki kurumdan, organizasyondan ya da okuldan kişiye düzenlenmiş imzalı kaşeli davetiye.

Başvuru sahibi çalışan ise:
İşveren mektubu ve/veya izin onayı (İngilizce, orijinal, kaşeli, ıslak imzalı)
SGK (sosyal güvenlik) işe giriş bildirgesi ve barkodlu SGK “hizmet dökümü” ve son 3 ayın maaş bordrosu.
Şirketin ticaret odasındaki kaydı (son 6 ay içerisinde alınmış olan faaliyet belgesi) ve ticaret sicil gazetesinin kopyası. 
Vergi levhası ve imza sirküleri.

Başvuru sahibi şirket sahibi ise:
Şirketin ticaret odasındaki kaydı (son 6 ay içerisinde alınmış olan faaliyet belgesi) ve ticaret sicil gazetesinin kopyası.
Vergi levhası ve imza sirküleri.

Başvuru sahibi öğrenci ise:
Öğrenci Belgesi (orijinal belgenin gösterilmesi zorunludur).
Seyahat masraflarının nasıl karşılanacağını gösterir belgeler; Son 3 aya ait şahsi banka hesap dökümü; Polonya’daki her gün x 50 € olarak hesaplanmalı (bankadan kaşeli ve imzalı) (orijinal belgenin gösterilmesi zorunludur).

Şoför Vizesi

Türkiye’deki şirketten taşıt kayıt numarasının belirtildiği izin yazısı.
Türkiye’deki şirketin bütün şoförlerinin gösterildiği şoför listesi.
Firmanıza gönderilmiş yazışma veya davetiye (imzalı).
Kişinin SGK işe giriş bildirgesi ve barkodlu SGK (4a) hizmet dökümü.
28.04.1997 tarihinden önce alınmış E tipi ya da 28.04.1997 tarihinden sonra alınmış D tipi sürücü ehliyeti.
Taşıt kayıt numarasının belirtildiği yeni nakliye için hazırlanan CMR belgesi.
Eski nakliyeler için hazırlanmış olan CMR belgesi.
Schengen ülkelerine giriş/çıkışların belirtildiği ve kalış günlerinin yazıldığı liste.

Başvurunuzun Polonya Başkonsolosluğu tarafından incelenmesinden sonra ek belgeler gerekli olabilir.