İçeriğe geç

İletişim

Vatandaşlık

Hollanda’da yaşayan yabancı uyruklu göçmenlerin Hollanda vatandaşlığına geçişlerini düzenleyen birden fazla yasa bulunmaktadır. Hollanda’ya geliş nedeni, oturma süresi veya oturma izni statüsü gibi kıstaslar, bir yabancının Hollanda vatandaşlığına geçişinde hangi yasadan yararlanabileceğinin belirlenmesi bakımından önemlidir.

Hollanda vatandaşlığına geçme, her şeyden önce her ülke vatandaşının kendi özgür iradesi ile karar vermesi gereken bir konudur. Hollanda vatandaşlığına geçilmesi halinde Hollanda’da seçme seçilme hakkından, Hollanda vatandaşlarına tanınan her türlü imtiyaz ve memur olma gibi ayrıcalıkların elde edilmesine giden bir dizi yolların açılımı sağlanmaktadır.

Uzun bir süredir kendi ana vatanı kabul ettiği toprakların sınırları içerisinde yaşayan, her türlü yaşamsal haklarını yaşadığı devletlerin kanunlarına göre belirleyen ve bu sınırlar içerisinde yaşama tutunan her bireyin kendi tercih ettiği veya sonradan farklı yollarla yaşamaya başladığı devlet sınırları içerisinde yaşama hakkı araması kanunlarla sabitlenmiştir. Hollanda vatandaşlığına geçmek için gereken hakların aranmasında ortak paydaların bulunması önemlidir.

Farklı amaçlarla Hollanda vatandaşlığına geçme yolları bulunanların ise kanunlarla belirtilen haklarını araması sonucu Hollanda vatandaşlığına geçmeleri için vatandaşlık haklarının bilinerek önemli unsurların bir araya getirilmesiyle oluşturulur. Hollanda’da belli süre yaşamış ve belli yaşam standartları oluşturulmuş bireyler için sağlanan Hollanda vatandaşlığı almak için gereken koşulların yerine getirilmesi ve bu koşulların tamamlanması Hollanda vatandaşlığının kazanılması için bu açıdan çok önem teşkil etmektedir.

Hollanda Vatandaşlığı Başvurusu Nasıl Yapılır?

18 yaşından büyük T.C. vatandaşları 5 yıl süre ile Hollanda’da ikamet ettikten sonra Hollanda vatandaşlığı başvurusu yapabilirler. Bu 5 yıllık ikamet izni, süresiz oturum izni veya geçici oturum izni mahiyetinde olabilir. Başvurunun kabul edilebilmesi için sabıka kaydının temiz olması ve bazı durumlarda A2 dil yeterlilik sınavından geçerli not alınmış olması gerekmektedir. Hollanda vatandaşlık başvurusunda bulunan kişinin hali hazırda sürmekte olan cezai bir davasının olmaması koşulu vardır. Seçenekli prosedür yoluyla Hollanda vatandaşlık talebinde bulunanların en az 15 yıl boyunca Hollanda’da ikamet eden eşleriyle birlikte yaşıyor olmaları gerekir ki ancak bu durumda daha önceden oturum iznine sahip olmayı gerektirir. Bununla birlikte en az 3 yıldır bir Hollanda vatandaşı ile evli, düzenli bir işe ve gelire sahipseniz, maddi olarak destek almadan yaşayabiliyorsanız Hollanda vatandaşlık başvurusunu Seçenekli prosedür üzerinden yapabilirsiniz. Seçenekli prosedürle yapılan başvurular 3 ay içinde sonuçlanabilmektedir. Başvuruları Hollanda’da yapmak koşulu vardır. Normal prosedürle Hollanda vatandaşlığına geçmek isteyenler için en az 3 yıl boyunca Hollanda’da yaşıyor olma şartı vardır ve sürekli ikamet şartı aranmamaktadır ancak bu yolla Hollanda vatandaşlığı elde isteyenler T.C. vatandaşlığını kaybedebilmektedir.

Hollanda Vatandaşlık Başvurusu Nereye Yapılır?

Seçenekli veya Normal prosedürle vatandaşlık işlemleri için Hollanda’daki belediyelere başvurmanız gerekir. Belli bir süre Hollanda’da ikamet etme koşulu nedeniyle Hollanda vatandaşlık başvuruları Hollanda Konsolosluğu veya Hollanda Büyükelçiliği’ne yapılmamaktadır ancak Hollanda vatandaşlığına geçiş prosedürleriyle ilgili Hollanda Konsoloslukları ve Büyükelçiliği’nden veya Fahri Konsoloslukları’ndan bilgi alabilirsiniz. Hollanda’da oturum izninizi olduğu belediyeye vatandaşlık başvurusu yapıldıktan sonra evraklarınız Hollanda Göçmenlik ve Vatandaşlık Dairesine iletilir. Onay verildiği taktirde vatandaşlığa geçiş için yapılan yemin törenine davet edilirsiniz ve ülkeye bağlılığınıza dair yemin edersiniz. Yemin töreninden önce vatandaşlık belgesine sahip olmanız mümkün değildir. Yemin töreniyle birlikte bütün işlemler sonlandıktan sonra Hollanda vatandaşlığına kabul edilir ve Hollanda pasaportu almak için talepte bulunabilirsiniz.